De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BI blok 1.4 EBI 2005-2006 SLM College 4: Service Design (vervolg) Voorbeeld tentamenvragen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "BI blok 1.4 EBI 2005-2006 SLM College 4: Service Design (vervolg) Voorbeeld tentamenvragen."— Transcript van de presentatie:

1 BI blok 1.4 EBI 2005-2006 SLM College 4: Service Design (vervolg) Voorbeeld tentamenvragen

2 BI blok 1.4 EBI 2005-2006 2 Service design

3 BI blok 1.4 EBI 2005-2006 3 7.Definitieve serviceaanbiedingen voor interne basisdiensten 8.Kostencalculatie aanbiedingen interne basisdiensten 9.Opstellen aanbiedingen Service Design

4 BI blok 1.4 EBI 2005-2006 4 Verwachtingswaarde

5 BI blok 1.4 EBI 2005-2006 5 7.Definitieve serviceaanbiedingen voor interne basisdiensten 8.Kostencalculatie aanbiedingen interne basisdiensten 9.Opstellen aanbiedingen Service Design

6 BI blok 1.4 EBI 2005-2006 6 Kosten van basisdiensten Uitrustingskosten Softwarekosten Organisatiekosten Huisvestingskosten Doorberekende kosten Administratiekosten

7 BI blok 1.4 EBI 2005-2006 7 Kosten van basisdiensten

8 BI blok 1.4 EBI 2005-2006 8 7.Definitieve serviceaanbiedingen voor interne basisdiensten 8.Kostencalculatie aanbiedingen interne basisdiensten 9.Opstellen aanbiedingen Service Design

9 BI blok 1.4 EBI 2005-2006 9 lokale

10 BI blok 1.4 EBI 2005-2006 10 Voorbeeld tentamenvragen 10 stuks Minimaal 6,25 goed voor een voldoende

11 BI blok 1.4 EBI 2005-2006 11 Vraag 1 Wat is geen onderdeel van de horizontale indeling van beheer? a)Operationeel beheer b)Functioneel beheer c)Applicatiebeheer d)Technisch beheer

12 BI blok 1.4 EBI 2005-2006 12 Vraag 2 Tussen welke twee partijen wordt een service level agreement afgesloten? a)tussen de klant en de leverancier van een basisdienst b)tussen de klant en de service integrator c)tussen de gebruiker en de service integrator d)tussen de service integrator en de leverancier van een basisdienst

13 BI blok 1.4 EBI 2005-2006 13 Vraag 3 Bij welk soort klantdienst wordt de openstellingstijd beschreven in de vorm van een periode met begin- en eindtijdstip? a)bij centrale klantdiensten b)bij decentrale klantdiensten c)bij vrije klantdiensten d)bij ingeroosterde klantdiensten

14 BI blok 1.4 EBI 2005-2006 14 Vraag 4 Wat is het verschil tussen een quick fix en een workaround? a)een workaround voorkomt herhaling van een storing, maar een quick fix niet b)een quick fix voorkomt herhaling van een storing, maar een workaround niet c)een workaround is een structurele oplossing van een storing, maar een quick fix niet d)een quick fix is een structurele oplossing van een storing, maar een workaround niet

15 BI blok 1.4 EBI 2005-2006 15 Vraag 5 Veronderstel dat de afname van een klantdienst er toe leidt dat er gegevens gemuteerd worden. Over welke vorm van integriteit zullen er in het service level agreement afspraken worden vastgelegd? a)gegevensintegriteit b)informatie-integriteit c)schijfintegriteit d)software-integriteit

16 BI blok 1.4 EBI 2005-2006 16 Vraag 6 Hoe komen de aanbiedingen voor de servicecatalogus tot stand? a)door voor de centrale basisdiensten de verschillende aanbiedingen en voor de lokale basisdiensten enkel het nulaanbod in beschouwing te nemen b)door voor de lokale basisdiensten de verschillende aanbiedingen en voor de centrale basisdiensten enkel het nulaanbod in beschouwing te nemen c)door voor de centrale basisdiensten en de lokale basisdiensten de verschillende aanbiedingen in beschouwing te nemen d)geen van bovenstaande manieren is correct

17 BI blok 1.4 EBI 2005-2006 17 Vraag 7 Bij het opstellen van serviceaanbiedingen voor basisdiensten wordt onder andere een waarde vastgesteld van MTBF en MTTR van elk van de ICT-componenten. Hoe wordt een dergelijke waarde genoemd? a)de meetwaarde b)de verwachtingswaarde c)de normwaarde d)het serviceniveau

18 BI blok 1.4 EBI 2005-2006 18 Vraag 8 Een printer wordt vervangen door een nieuw exemplaar waarvan de afdruksnelheid twee maal zo groot is als die van de oude printer. In welke mate verandert de gemiddelde doorlooptijd van een printopdracht? a)de gemiddelde doorlooptijd van een printopdracht neemt met de helft af b)de gemiddelde doorlooptijd van een printopdracht neemt met meer dan de helft af c)de gemiddelde doorlooptijd van een printopdracht neemt met minder dan de helft af d)in dit geval valt er niets te zeggen over de mate waarin de gemiddelde doorlooptijd van een printopdracht verandert

19 BI blok 1.4 EBI 2005-2006 19 Vraag 9 Het aantal gebruikers dat door een event getroffen wordt, bepaalt mede de hoogte van de gevolgschade van een event. Hoe wordt deze factor genoemd? a)een betrouwbaarheidseis b)de impact van het event c)het risico van de bedreiging d)de effectiviteit van de bedreiging

20 BI blok 1.4 EBI 2005-2006 20 Vraag 10 Wat zijn service level requirements? a)wensen van de klant ten aanzien van de serviceniveaus van een klantdienst b)wensen van de klant ten aanzien van de responstijd van een klantdienst c)wensen van de klant ten aanzien van de tariefstelling van een klantdienst d)wensen van de klant ten aanzien van de openstellingstijden van een klantdienst

21 BI blok 1.4 EBI 2005-2006 21 Antwoorden 1.A 2.B 3.C 4.B (vanuit perspectief gehele organisatie) 5.A 6.A 7.B 8.D Je hebt namelijk geen info over de wachttijd e.d. 9.B 10.A


Download ppt "BI blok 1.4 EBI 2005-2006 SLM College 4: Service Design (vervolg) Voorbeeld tentamenvragen."

Verwante presentaties


Ads door Google