De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dia’s les 4 Methodiek van ipl Bedrijfsmodel Informatiearchitectuur Informatieplan Organisatie-architectuur.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dia’s les 4 Methodiek van ipl Bedrijfsmodel Informatiearchitectuur Informatieplan Organisatie-architectuur."— Transcript van de presentatie:

1 Dia’s les 4 Methodiek van ipl Bedrijfsmodel Informatiearchitectuur Informatieplan Organisatie-architectuur

2 Verkenningsrapport 1.Beleids inventarisatie. 2.Nolan analyse 3.Risicoanalyse) start Go ipl? Bedrijfsmodel 1.FDC 2.Objectenmodel 3.BAA matrix end nee Deel Projecten ? A ja Informatie Architectuur (gewenst) 1.Entiteitendiagram 2.Informatiesystemen 3.Systeemprioriteiten Organisatie Architectuur (huidig) 1.RAEW matrix 2.Organisatie knelpunten Organisatie Architectuur (gewenst) 1.B/V matrix 2.Organisatie aanpassingen Technische Architectuur (huidig) 1.Informatiekruis 2.Automatiseringskansen 3.Systeemanalyse Scenario’s 1.Voor en nadelen IPL rapport end nee ja

3 Missie Doelen KSF’s FDC Objecten model Entiteiten model BAA Informatie Systemen Gewenste situatie Organisatie Architectuur Huidige situatie Organogram Organisatie Architectuur Gewenste situatie Technische Architectuur (Informatiekruis) Huidige situatie Scenario’s

4 ObjectenBedrijfsfunctiesAfdelingclustersMissie/doelen EntiteitenProcessenAfdelingen Afdelingsdoelen (doelstellingen) Gegevens acties Personele functies Personele ambities Datahandelingenwerkzaamheden Personele procedures DatamodelProcesmodelOrganisatiemodelBeleidsmodel

5 basismodel voor entiteiten Klant factuur Assem blage Test Emballage product onderdeel ventilator ontwerp productie Contract Offerte personeel Halffabr/ grondstof financiën Specificatie Markt Branche Kwaliteits norm middelarbeid Arbeids verrichting Kwalifi catie betaling Boete Rente Dividend Aflossing Voorraad Leverancier transport sales Transport middel Vracht Levering Order bevoorrading afnemendveld Belasting planning Productie plan Transport Plan Inkoop plan inning Aandeel Verkoop boeking kwaliteit bewerking Lening

6 Objectenmodel 2 (iteratief) Afnemend veld Sales Product MiddelArbeid Productie Transport Planning Bevoorrading Betaling/ Uitgave Inning/ Inkomste Kwaliteit betreft Moet voldoen aan genereert Geeft opdracht tot ontvangt Wordt vervoert met organiseert Is ter Beschikking van levert Voorziet in Is nodig voor Is afkomstig van

7

8 Informatiesystemen van de BAA verwerken orders CRM en OIS

9 De Informatiesystemen van de C/U matrix 1.CRM 2.Orderverwerking IS 3.Ontwerp IS 4.Productievoorbereidend IS 5.Productie IS 6.Emballage IS 7.Voorraadsysteem 8.Transport Laad/verzend IS 9.Transport afleversysteem 10.Financieel IS 11.Personeels IS Productieplannings IS Transportplannings IS Inkoopplannings IS

10 Vragen bij de informatie-architectuur Welk systeem verdient prioriteit bij automatisering Welk systeem levert de grootste voordelen t.a.v kosten en baten Wat is de complexiteit van de systemen

11 Prioriteit van een systeem Welke andere systemen zijn van dit systeem afhankelijk Welk systeem lost vele knelpunten op Welk systeem is van strategisch belang

12 Kosten en Baten van systemen Kosten zijn: –Ontwerpkosten –Aanschaf/bouwkosten –Implementatie/opleidingskosten –Onderhoudskosten Baten zijn: –Vermindering materiele.infrastructurele kosten –Vermindering personele kosten –Immateriële baten (kwaliteitsverbetering) Vraag: Is er een terugverdientijd? Wat verwacht men van het systeem?

13 Complexiteit van een systeem Hoeveel output is nodig (De C’s en U’s beoordelen) t.a.v kwantiteit en frequentie Hoeveel afdelingen/gebruikers zijn er voor het systeem Wat is van de entiteiten gestructureerde en geformaliseerde informatie?

14 1 Informatieplan indeling 0 Managementsamenvatting 1 Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Hoofdlijnen processen en gegevens gewenste situatie 4 Afbakening informatiesystemen 5 Huidige situatie 6 Alternatieven en consequenties 7 Globale projectplanning (doen we niet) 8 Aanbevelingen 9 Bijlagen

15 –A verkenningsrapport –B Bedrijfsprocesmodel (FDC, Organogram, BAA) –C Bedrijfsgegevensmodel (Objectenmodel en entiteitenmodel) –D Gewenste informatiesystemen (C/U matrix, BV matrix) –E schets huidige situatie (RAEW en informatiekruis) –F Onderbouwing van alternatieven en consequenties 1 Informatieplan Inhoud (blz 88 en 89 syllabus)

16 0 Managementsamenvatting Probleemstelling Gewenste situatie Gewenste informatiesystemen Huidige situatie Alternatieven en consequenties Conclusies en aanbevelingen 1.Inhoudsopgave 2.Inleiding 1.Aanleiding en probleemstelling 2.Afbakening onderzoek 3.Uitgangspunten van de organisatie 4.Uitgangspunten voor de informatievoorziening

17 organogram van Faninc (28 afdelingen)

18 Organisatiearchitectuur Bedrijfsprocessen uitzetten tegen afdelingen uit het organogram Gewenste situatie –Met V (1x verantwoordelijkheid) en B (directe betrokkenheid) de relaties aangeven Huidige situatie – Met R (responsible) A (Authority) E (Expertise) en W (Work) de relaties aangeven


Download ppt "Dia’s les 4 Methodiek van ipl Bedrijfsmodel Informatiearchitectuur Informatieplan Organisatie-architectuur."

Verwante presentaties


Ads door Google