De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Netwerkbijeenkomst Kwetsbare ouderen Lemsterland, 10 juli 2012 Programma 16.30 – 16.40 Welkom 16.40 – 17.10 Kennis maken 17.10 – 17.30 Het project netwerkontwikkeling.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Netwerkbijeenkomst Kwetsbare ouderen Lemsterland, 10 juli 2012 Programma 16.30 – 16.40 Welkom 16.40 – 17.10 Kennis maken 17.10 – 17.30 Het project netwerkontwikkeling."— Transcript van de presentatie:

1 Netwerkbijeenkomst Kwetsbare ouderen Lemsterland, 10 juli 2012 Programma 16.30 – 16.40 Welkom 16.40 – 17.10 Kennis maken 17.10 – 17.30 Het project netwerkontwikkeling kwetsbare ouderen; inleiding door Catrien Schuurman 17.30 – 17.50 Inventariseren: Wat doe je op het gebied van kwetsbare ouderen en met wie doe je dit samen 17.50 – 18.30 Wat gaat goed, wat kan beter 18.30 – 18.45 Afspraken maken 18.45 – 19.00 Evaluatie en afsluiting www.rosfriesland.nl Verbindt Verbetert Versterkt

2 Catrien Schuurman Regioadviseur ROS Friesland Netwerk kwetsbare ouderen www.rosfriesland.nl

3 Samenwerkend netwerk Zorg en begeleiding dicht bij huis goed organiseren Doel van de netwerksamenwerking is om de begeleiding en zorg samen met de cliënt en vanuit het perspectief van de cliënt zo effectief en efficiënt mogelijk in te richten, door de eigen regie van de cliënt optimaal te stimuleren en te ondersteunen en optimaal gebruik te maken van aanwezige voorzieningen in de informele en formele zorg. Subsidieaanvraag Op één lijn www.rosfriesland.nl

4 Huisartsen, beleidsmedewerkers gemeenten, beleidsmedewerkers DFZ, ouderenvertegenwoordigers, ROS Friesland, GG Fryslân, adviseur Ruysdael Werkgroepen per regio Projectorganisatie www.rosfriesland.nl

5 Samenwerking creëren langs de volgende stappen: 1.Elkaar leren kennen (wie zijn de spelers op het veld) 2.Van elkaar weten wat je doet (inhoud, wat doe je) 3.Elkaars professie respecteren 4.Hoe biedt samenwerking toegevoegde waarde 5.Afspraken maken over onderlinge samenwerking 6.Afspraken vastleggen en uitvoeren 7.Gemaakte afspraken borgen 8.Processen en besturing netwerkorganisatie inrichten 9.Netwerkorganisatie mogelijk integreren met TinZ Projectplan www.rosfriesland.nl

6 Fase 0 Richten: Pre-projectfase Regiobijeenkomsten organiseren Fase 1 Inrichten: Ontwikkeling van regio/wijkgerichte samenwerkingsnetwerken Samen met partijen in de regio een netwerkontwikkelingsplan maken en lokale pilots selecteren Fase 2 Verrichten: Uitvoeren lokale pilots Implementatie van goede lokale initiatieven Lokale organisatorische infrastructuur vormgeven Eventueel aansluiting op het cliëntvolgsysteem van TinZ Fase 3 Evalueren en borgen: Opzetten van een provinciale coördinatie/regiefunctie Provinciale ondersteuningsstructuur door ROS Friesland ingebed Aanpak en fasering www.rosfriesland.nl

7 Dec. 2011 – mei 2012 Regiobijeenkomsten in de provincie Mei 2012 – jan. 2013:Plannen per regio en pilots kiezen Sept. 2012 – juni 2013: Uitvoering pilots regio Febr. 2013 – okt. 2013:Evalueren en borgen; opzetten provinciale ondersteuning bij ROS Friesland Planning uitvoering project www.rosfriesland.nl

8 Doel van de netwerksamenwerking is om de begeleiding en zorg samen met de cliënt en vanuit het perspectief van de cliënt zo effectief en efficiënt mogelijk in te richten, door de eigen regie van de cliënt optimaal te stimuleren en te ondersteunen en optimaal gebruik te maken van aanwezige voorzieningen in de informele en formele zorg. Het aantal 65-plussers in Friesland zal de komende jaren met 60% stijgen. In Lemsterland zijn inmiddels 1.997 mensen de 65 gepasseerd. Hiervan zijn 539 kwetsbaar te noemen en deze aantallen gaan dus toenemen! Doel netwerksamenwerking www.rosfriesland.nl

9 Aanpak en fasering www.rosfriesland.nl Fase 0 Richten: Pre-projectfase Regiobijeenkomsten organiseren Fase 1 Inrichten: Ontwikkeling van regio/wijkgerichte samenwerkingsnetwerken Samen met partijen in de regio een netwerkontwikkelingsplan maken en lokale pilots selecteren Fase 2 Verrichten: Uitvoeren lokale pilots Implementatie van goede lokale initiatieven Lokale organisatorische infrastructuur vormgeven Eventueel aansluiting op het cliëntvolgsysteem van TinZ Fase 3 Evalueren en borgen: Opzetten van een provinciale coördinatie/regiefunctie Provinciale ondersteuningsstructuur door ROS Friesland ingebed

10 Samenwerking creëren www.rosfriesland.nl 1.Elkaar leren kennen (wie zijn de spelers op het veld) 2.Van elkaar weten wat je doet (inhoud, wat doe je) 3.Elkaars professie respecteren 4.Hoe biedt samenwerking toegevoegde waarde 5.Afspraken maken over onderlinge samenwerking 6.Afspraken vastleggen en uitvoeren 7.Gemaakte afspraken borgen 8.Processen en besturing netwerkorganisatie inrichten 9.Netwerkorganisatie mogelijk integreren met TinZ

11 10 Criteria voor goede zorg en begeleiding www.rosfriesland.nl 1.Publieksinformatie 2.Signalering 3.Screening en diagnostiek 4.Informatiesysteem 5.Begeleiding, steunkringen en casemanagement 6.Begeleiding en Zorgplan 7.Kwaliteitsborging 8.Regie en strategie 9.Menskracht 10.Afstemming

12 Publieksinformatie www.rosfriesland.nl Het beschikbaar zijn van toegankelijke informatie over kwetsbaarheid voor cliënt en mantelzorger via folders, wijkcentra, consultatiebureaus voor ouderen, Alzheimercafés, op internet, in bibliotheken, etc. De aanwezigheid van een actuele en toegankelijke sociale kaart van de regio / stad.

13 Signalering www.rosfriesland.nl Deskundige begeleiders en (informele) zorgverleners die getraind zijn in het tijdig herkennen van signalen die wijzen in de richting van kwetsbaarheid.

14 Screening en diagnostiek www.rosfriesland.nl Het toepassen van een standaardprocedure voor de screening door praktijkondersteuners van huisartsen en eventueel ook de ouderenadviseurs van de gemeenten. Diagnostiek door huisartsen ondersteund door een multidisciplinair overleg waarin deelname door een specialist ouderengeneeskunde. Het beschikbaar zijn en toepassen van verwijscriteria.

15 Begeleiding, steunkringen en casemanagement www.rosfriesland.nl De beschikbaarheid van begeleiding en eventueel casemanagement vanaf het moment dat kwetsbaarheid dreigt. Gericht op de versterking van eigen kracht en regie van de cliënt en het ontwikkelen van een steunkring rondom de cliënt en daar waar nodig inzet van casemanagement, waarbij het cliëntsysteem beslist of van dit aanbod gebruik wordt gemaakt.

16 Resultaten van deze middag www.rosfriesland.nl 1.Zicht op wie er in de regio betrokken is bij de zorg en begeleiding van kwetsbare ouderen 2.Meer kennis van elkaars werk en werkveld op het gebied van kwetsbare ouderen 3.Verkenning van de verbetermogelijkheden 4.Verkenning van de samenwerkingsmogelijkheden 5.Gemaakte afspraken over onderlinge samenwerking 6.Afspraken over vervolgtraject (netwerkontwikkelplan)

17 Netwerkontwikkelplan www.rosfriesland.nl Criterium Wie doet wat?Werkt het?Verbeteringen? 1. Publieksinformatie en voorlichting 2. Signaleren en actief verwijzen 3. Screening en diagnostisch onderzoek 4. begeleiding, steunkringen, casemanagement 5. Informatieuitwisseling gebruik cliëntvolgsysteem 6. begeleiding/zorgplan 7. activiteiten voor cliënten 8. begeleiding mantelzorger (s) 9. Crisisopvang 10. praktische hulp, voorzieningen, vervoer 11. lokale aandachtspunten

18 Contact www.rosfriesland.nl www.lemsterland.nl t.haga@lemsterland.nl c.schuurman@rosfriesland.nl


Download ppt "Netwerkbijeenkomst Kwetsbare ouderen Lemsterland, 10 juli 2012 Programma 16.30 – 16.40 Welkom 16.40 – 17.10 Kennis maken 17.10 – 17.30 Het project netwerkontwikkeling."

Verwante presentaties


Ads door Google