De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Triage instrument Dr. Maria GT Dolders, projectleider Dhr. Pieter E le Rütte, projectmedewerker Revalidatiezorg Congres NVFG 14-09-2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Triage instrument Dr. Maria GT Dolders, projectleider Dhr. Pieter E le Rütte, projectmedewerker Revalidatiezorg Congres NVFG 14-09-2012."— Transcript van de presentatie:

1 Triage instrument Dr. Maria GT Dolders, projectleider Dhr. Pieter E le Rütte, projectmedewerker Revalidatiezorg Congres NVFG 14-09-2012

2 Definitie GRZ volgens VWS Medisch-specialistische diagnostiek/interventie plaatsgevonden en is afgerond Integrale en multidisciplinaire aanpak vereist Multimorbiditeit die in combinatie met de behandelde aandoening leidt tot verminderde leer- en trainbaarheid Behandelplan aanwezig met revalidatiedoelen Terugkeer naar de thuissituatie of het verzorgingshuis Congres NVFG 14-09-2012

3 Waarom? vervallen centrale indicatie door CIZ specialisten ouderengeneeskunde rol spelen in indicatie ontwikkeling triage instrument Congres NVFG 14-09-2012

4 Uitgangspunten triage conform landelijk vastgestelde definities Medisch specialistische revalidatiezorg Geriatrische revalidatiezorg Herstelgerichte zorg uniformering van toewijzing patiënten voor geriatrische revalidatiezorg één format dat uitwisselbaar is uitgaande van gewenste situatie; (zorg)vraaggericht Congres NVFG 14-09-2012

5 Werkwijze Aantal bijeenkomsten is 9 3 algemene bijeenkomsten 1 bijeenkomst voor definities en uitgangspunten 1 bijeenkomst voor proces van triage, uitvoerders, taken, verantwoordelijkheden en evt. minimale eisen 1 bijeenkomst voor triage model/instrument 6 bijeenkomsten voor cliëntprofielen 2 bijeenkomsten voor CVA 2 bijeenkomsten voor Electieve orthopedie, Heup en Amputatie 2 bijeenkomsten voor Overige Diagnoses Congres NVFG 14-09-2012

6 Deelnemers werkgroepen 1.Specialist ouderengeneeskunde 2.Revalidatiearts 3.Fysiotherapeut 4.Transferverpleegkundige 5.Orthopedisch chirurg 6.Vaatchirurg 7.Neuroloog …. Internist ouderengeneeskunde/geriater Congres NVFG 14-09-2012

7 Welke vragen beantwoorden? doel en definities van triage Wat is het doel en wat is de definitie van triage? doelgroep van triage Welke patiënten komen in aanmerking voor revalidatiezorg en moeten met een triage instrument worden beoordeeld? proces van triage Hoe ziet het proces van triage eruit? opstellen van triage instrument Congres NVFG 14-09-2012

8 Doel triage (wat willen we er mee bereiken) zorgen dat de desbetreffende persoon (patiënt) de juiste zorg de juiste behandeling krijgt op de juiste plaats en juiste tijd Congres NVFG 14-09-2012

9 Definitie triage! Een zo vroeg mogelijk gestart dynamisch beslisproces waarmee patiënten waarvan verwacht wordt dat er beperkingen in activiteiten en/of participatie (of een verergering daarvan) zullen ontstaan tijdens een ziekenhuisopname (1 e keer) worden geïndiceerd voor de juiste revalidatiezorg op de juiste plaats Congres NVFG 14-09-2012

10 Stap 1: Screening Welke patiënten komen in aanmerking voor triage? Zijn er één of meer aandoeningen die (na ziekenhuisopname) (blijvende) beperkingen opleveren? Heeft deze patiënt (hulp bij) revalidatie nodig? Congres NVFG 14-09-2012

11 Revalidatie of herstelzorg? Herstelzorg: basis monodisciplinaire behandeling en basis verpleegkundige zorg Revalidatie: multidisciplinaire, doelgerichte en taakgeoriënteerde diagnostiek of behandeling Congres NVFG 14-09-2012

12 Stap 2: Patiëntkenmerken Diagnose Congres NVFG 14-09-2012

13 Stap 2: Patiëntkenmerken Diagnose Congres NVFG 14-09-2012

14 Wat is er aan de hand? CVA Electieve orthopedie Trauma (heup) Amputatie Overige aandoeningen Nevendiagnosen Congres NVFG 14-09-2012

15 Stap 2: Patiëntkenmerken Diagnose Premorbide Functioneren Congres NVFG 14-09-2012

16 Stap 2: Patiëntkenmerken Diagnose Premorbide Functioneren Congres NVFG 14-09-2012

17 Hoe functioneerde patiënt voor probleem? Motorisch functioneren Cognitief functioneren Communicatie ADL Persoonlijke factoren Omgevingsfactoren Maatschappelijke participatie Medische stabiliteit Congres NVFG 14-09-2012

18 Stap 2: Patiëntkenmerken Diagnose Premorbide Functioneren Actuele Functioneren Congres NVFG 14-09-2012

19 Stap 2: Patiëntkenmerken Diagnose Premorbide Functioneren Actuele Functioneren Congres NVFG 14-09-2012

20 Hoe functioneert patiënt nu? Motorisch functioneren Cognitief functioneren Communicatie ADL Persoonlijke factoren Medische stabiliteit Congres NVFG 14-09-2012

21 Stap 2: Patiëntkenmerken Functionele Prognose (+ evidence) Actuele Functioneren Diagnose Premorbide Functioneren Congres NVFG 14-09-2012

22 Van functionele prognose naar objectivering Functionele Prognose Belastbaarheid Leerbaarheid/ Trainbaarheid Benodigde Intensiteit Therapie Functionele Prognose Benodigde Specialisatie Therapie Congres NVFG 14-09-2012

23 Stap 3: Onderscheidende factoren Beoordeling Factoren 123 Medische stabiliteit Intensiteit Motivatie * Specialisatie (kwalitatieve beoordeling) * Naast motivatie ook hulpvraag van de patiënt Congres NVFG 14-09-2012

24 Stap 4: Plaatsing Transferverpleegkundige/-bureau zorgt voor uitvoering van de beslissing: de plaatsing Congres NVFG 14-09-2012

25 Aandacht voor maatwerk Veranderende situatie Uitgestelde triage Hertriage Congres NVFG 14-09-2012

26 Vervolg Schrijven van handleiding Uitwerking patiëntprofielen Uitwerking meetinstrumenten bij patiëntprofielen Studie naar gebruik van triage instrument Congres NVFG 14-09-2012

27 Rol fysiotherapeut In een zo vroeg mogelijk stadium gegevens aanleveren over het motorisch functioneren van de patiënt (Door)ontwikkelen van klinimetrie voor alle diagnosegroepen Ontwikkelen van coachingsfunctie Afhankelijk van hoe instelling organiseerd onregelmatige diensten Congres NVFG 14-09-2012

28 GRZ=Energie? Dank aan de algemene werkgroep en de diagnose specifieke werkgroepen en aan toehoorders Congres NVFG 14-09-2012


Download ppt "Triage instrument Dr. Maria GT Dolders, projectleider Dhr. Pieter E le Rütte, projectmedewerker Revalidatiezorg Congres NVFG 14-09-2012."

Verwante presentaties


Ads door Google