De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Excellente zorg voor ouderen vraagt excellente verpleegkundigen en verzorgenden Dr Jita Hoogerduijn Lectoraat Verpleegkundige en Paramedische Zorg voor.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Excellente zorg voor ouderen vraagt excellente verpleegkundigen en verzorgenden Dr Jita Hoogerduijn Lectoraat Verpleegkundige en Paramedische Zorg voor."— Transcript van de presentatie:

1 Excellente zorg voor ouderen vraagt excellente verpleegkundigen en verzorgenden Dr Jita Hoogerduijn Lectoraat Verpleegkundige en Paramedische Zorg voor Mensen met Chronische Aandoeningen Ede workshop, Jita.hoogerduijn@hu.nl

2 Trends (VWS, 2011) • Demografische verandering: steeds meer ouderen • Focus verschuift van ziekte naar betekenis van de ziekte en behoud van functioneren • De rol van de patiënt, cliënt en burger verandert • Ontwikkelingen in preventie en zorg • Technologie, nieuwe ontwikkelingen, innovaties • Verschuiving van taken Ede workshop, Jita.hoogerduijn@hu.nl

3 WELKE ONTWIKKELINGEN ZIEN VERPLEEGKUNDIGEN? • Persoonsgerichte zorg én standaardisering • Persoonsgerichte zorg én verzakelijking bedrijfsvoering • Ketenzorg, taakverschuiving en domeingrenzen • Generalistisch én specialistisch • ICT • Mondige én minder mondige patiënten • Individualisering en eenzaamheid • Toename thuiszorg, rol HBO verpleegkundige daar verandert Ede workshop, Jita.hoogerduijn@hu.nl

4 Aantal ouderen 1970 -2030 Ede workshop, Jita.hoogerduijn@hu.nl

5 Specifieke behoeften van die oudere patiënt? • Focus op functionele zelfstandigheid en voorkomen van functieverlies. Niet alleen de focus op het medische probleem • Voorkomen van complicaties: geriatrische problematiek • Complexe zorg: multimorbiditeit en polyfarmacie • Aandacht voor de gewone dingen: gehoorapparaat, bril, gedoseerde informatie enz • De patiënt EN zijn naaste • Risico herkennen en daar actie op ondernemen • Zorgen voor continuïteit van zorg • Meer zorg thuis • ……. Ede workshop, Jita.hoogerduijn@hu.nl

6 Wat vraagt dat van verpleegkundigen? • Een positieve attitude tov ouderen motivatie initiatief leiderschap • Kennis van de oudere patiënt verouderingsproces geriatrische problematiek communicatie Ede workshop, Jita.hoogerduijn@hu.nl

7 Attitude? • Oud is zielig • Ouderen pakken de banen van jongeren • Ouderen kosten te veel • Ouderen zeuren • Ouderen zijn zo traag Ede workshop, Jita.hoogerduijn@hu.nl

8 Waar komen onze ideeën vandaan? (Andere tijden 2011) Ede workshop, Jita.hoogerduijn@hu.nl

9 En verpleegkundigen? • Negatieve tot matig positieve houding (oa Courtney 2002, Eulderink 2004) • Andere verwachtingen van werken in de zorg • Gebrek aan kennis (Schuurmans, 2011) Ede workshop, Jita.hoogerduijn@hu.nl

10 Ontwikkelingen tav kennis en attitude 1.Valideren meetinstrument om de attitude van verpleegkundigen in het ziekenhuis tov ouderen te meten (promotietraject Jeroen Dikken- HU) in samenspraak met USA, Zuid Afrika en tzt Australië (OPACS). 2. Ontwikkelen van een meetinstrument om de kennis van verpleegkundigen in het ziekenhuis tov ouderen te meten (ook Dikken- HU) Ede workshop, Jita.hoogerduijn@hu.nl

11 En de verpleegkunde opleidingen? • Wereldwijd een tekort aan kennis over de oudere patiënt in de opleidingen (King, 2004; Gilje, 2007; Xiao, 2008; Deschot, 2010, Schuurmans, 2011) • Kennis wordt vaak diffuus aangeboden en is niet zo goed herkenbaar voor studenten ( Schuurmans, 2011 ) Ede workshop, Jita.hoogerduijn@hu.nl

12 Ontwikkelingen tav onderwijs, Zon MW, 2014 1. Ontwikkelen van een kader voor de inhoud van het curriculum verpleegkunde (MBO4 en HBO) tav de zorg voor ouderen 2.Samenwerking daarbinnen met de medische opleidingen (Leiden) en MBO 2 en 3 (Groningen) 3.Projecten om de belangstelling van jongeren voor de zorg aan ouderen te vergroten (levenSles,Leiden) Ede workshop, Jita.hoogerduijn@hu.nl

13 Stap 1 opstellen concept op basis van • Nieuwe beroepsprofiel • Literatuur tav ouderen • Bestaande deelprofielen (wijkverpleegkundige, VVG enz) • (Internationale) publicaties en rapporten • Interviews met experts, gespecialiseerd geriatrisch verpleegkundigen en ouderen Ede workshop, Jita.hoogerduijn@hu.nl

14 Van zorgen voor naar zorgen dat! Ede workshop, Jita.hoogerduijn@hu.nl

15 Rollen verpleegkundige • Centraal: zorgverlener, MBO en HBO • Voor HBO nadruk op • Organisator • Professional en kwaliteitsbevorderaar • Communicator • Samenwerkingspartner • Reflectieve professional • Gezondheidsbevorderaar Ede workshop, Jita.hoogerduijn@hu.nl

16 Stap 2: Reacties op voorstel • Feedback van ouderen, studenten (mondeling en schriftelijk) • Feedback (schriftelijk)van vakspecialisten uit de HBOV’s • MBO raad: kleine subgroep: inhoudelijk feed back Ede workshop, Jita.hoogerduijn@hu.nl

17 Stap 3: zorgen voor draagvlak in de beroepspraktijk • Samen met Leiden en Groningen: overleg met andere stakeholders ( zoals ACTIZ, ouderen organisaties) Ede workshop, Jita.hoogerduijn@hu.nl

18 Resultaat tot nu: kader stuk • Zo veel mogelijk alleen specifieke doelen (dat vraagt keuzes, niet altijd even gemakkelijk) • Kennis doelen • Vaardigheid en attitude doelen • Leerinhouden • Rationale • Voor MBO niveau 4 én HBO Ede workshop, Jita.hoogerduijn@hu.nl

19 Rol van zorgverlener • Staat centraal voor MBO én HBO • Van zorgen voor naar zorgen dat! • HBO: theoretisch kader, breder en meer diepgang • Onderbouwen handelen vanuit theoretisch kader • Toepasbaar maken van theorie in praktijk Ede workshop, Jita.hoogerduijn@hu.nl

20 Discussie 1: VGG profiel • Wanneer de HBOV een brede basis aanbrengt vwb kennis, vaardigheden en attitude is een VGG opleiding niet meer nodig Ede workshop, Jita.hoogerduijn@hu.nl

21 Discussie 2 MBO4 / HBO • Wanneer de rol van zorgverlener door beide niveaus goed kan worden uitgevoerd is in de uitvoerende zorg de HBO (bachelor) verpleegkundige niet meer nodig Ede workshop, Jita.hoogerduijn@hu.nl

22 Discussie 3: aantrekkelijk onderwijs • Hoe maken we het onderwijs over ouderen aantrekkelijker voor jongeren? Ede workshop, Jita.hoogerduijn@hu.nl

23 Discussie 4: ouderen in curriculum • Is het zinvol om meer ouderen zelf te betreken in het onderwijs? • Wat is de meerwaarde, zijn er valkuilen? Ede workshop, Jita.hoogerduijn@hu.nl

24


Download ppt "Excellente zorg voor ouderen vraagt excellente verpleegkundigen en verzorgenden Dr Jita Hoogerduijn Lectoraat Verpleegkundige en Paramedische Zorg voor."

Verwante presentaties


Ads door Google