De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Porter en toekomst medisch specialistische zorg Netwerkbijeenkomst 17 januari 2008 Yvonne van Kemenade.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Porter en toekomst medisch specialistische zorg Netwerkbijeenkomst 17 januari 2008 Yvonne van Kemenade."— Transcript van de presentatie:

1 Porter en toekomst medisch specialistische zorg Netwerkbijeenkomst 17 januari 2008 Yvonne van Kemenade

2 Opbouw 1. Porter en Teisberg 2. Medisch specialistische zorg toekomst 3. Hoe nu verder als ASz? 4. Discussie

3 Doel bijeenkomst Gebeurt heel veel in de zorg: puzzelstukjes in elkaar passen om totaalbeeld te krijgen en met elkaar stukje visie te kunnen ontwikkelen.

4 1.Porter & Teisberg: waar gaan we het over hebben? Niet over Amerikaanse gezondheidszorg Maar over de ideeën van Porter, –die ons aanzetten tot denken –over verbeteringen in onze eigen organisatie –en onze eigen rol daarbij

5 Porter en Teisberg: Kern Systeem van value based competition Waarin waarde voor de patiënt steeds wordt toegevoegd Toegevoegde waarde wordt gecreëerd in kleinste organisat. eenheid: arts –patiënt relatie Concurrentie op resultaten Leidt tot verbetering van kwaliteit, efficiency etc. Is voor iedereen een win-win situatie

6 Porter zegt over…. Management: –Moet zich niet met professional bemoeien –Moet vooral zorgen voor goede omgeving. Organisatie IPU gehele zorgproces. Geeft geen oplossing, maar hoopt op verandering in manier van denken. Besef onderdeel uit te maken van een proces (value chain). Dit is het begin van een proces……niet het einde.

7 Porter en Teisberg Acht principes value based competition (itt zero sum competition) - Focus toegevoegde waarde patiënt - Concurrentie op resultaten - Volledige zorgproces, medische conditie - Hoge kwaliteit, minder kostbaar - Meer ervaring, vergroot leereffect, schaal>, efficiency (expertteams) - Regionaal/nationaal ipv lokaal - Informatie = fundamenteel - Innovatie belonen

8 Discussie Porter Meten van medische resultaten/ outcome indicatoren: teveel en onmogelijk? Meten resultaten over 2-3 jaar of 3-5 jaar: hoe kan de betaling daarbij aansluiten? Definiëren zorgprocessen/medische condities moeilijk en aantal teveel (aansluiting 80 aandoeningen/DBC’s)? Fragmentatie zorgaanbod ipv continuüm van zorg (it replaces provider stovepipes with disease stovepipes) Specialisatie aandoening vs rest in lokaal ziekenhuis (duur) “Hospitals exist for a reason”. Behoefte hoge kwaliteit generalisten en diagnosestelling Comorbiditeit bij ouderen & wie coördineert de zorg?

9 Discussie Porter Preventieve zorg en eerstelijn? Nadruk organisatie van zorgaanbod… Betrokkenheid patiënt bij eigen zorgproces (ook leefstijl en compliance e.d.) ? Zegt niets over hoe en bekostiging / financiële prikkels Porter vs Enthoven (managed competition/ integrale care netwerken zoals HP, KP).

10 2. Toekomst specialistische zorg? Oorzaken verkeerde concurrentie: –Te breed: ziekenhuizen bieden alles aan ipv keuzen –Te smal: georganiseerd interventies/ vakgroepen ipv integrale zorgcirkel –Te lokaal: focus lokale bevolking ipv regionaal/nationaal.

11 Hedendaagse 21 ste eeuwse techniek/zorg wordt geleverd in een 19 de eeuwse organisatie, geleverd in een 19 de eeuwse organisatie, structuur en management.

12

13 Dus.........? Differentiatie Keuze maken Doen waar je goed in bent Betekent… Segmenteren en (zorg)processen

14 Segmenten van zorg: –Acute/spoedzorg –Planbare zorg routinecomplex –Chronische zorg –Topklinische zorg –Topreferente zorg (UMC’s) Meerwaarde patiënten: – Bereikbaarheid/toeganke lijkheid (fysiek/ lokaal) – Gespecialiseerde centra: ervaring, volume, efficiency (franchise) – Integrale zorgproces – Innovatie & ontwikkeling – Uitkomstindicatoren vs wat wil de patiënt?

15 4. Hoe nu verder als ASz? Kleine stapjes de goede richting in: –Meerjarenbeleid ASz: segmenten en klantenperspectief, visie-ontwikkeling. –P & C cyclus: o.a. indicatoren, productie/kosten, klantonderzoeken e.d. –Business units (vakgroepen?) –Zorgpaden/zorgprocessen ontwikkelen

16 Uitdagingen/problemen ASz: Cultuur: –Pro-actief vs reactief: niet wijzen naar een ander, maar wat kunnen wij doen! –Omvang organisatie –Onveilig voelen –Afstemming & samenwerking vakgroepen Spanning: Doel/innovatie (kost investeringen) – kosten (meer met minder)

17 Noodzaak-besef nog onvoldoende aanwezig, maar ….. Onder druk wordt alles vloeibaar?

18 5. Discussie Herkenbare beelden: –Toekomstvisie medisch special. zorg? –Uitdagingen/problemen? Hoe zie jij de toekomst en de weg ernaar toe voor jouw eigen organisatie? Wat is jouw rol daarin?


Download ppt "Porter en toekomst medisch specialistische zorg Netwerkbijeenkomst 17 januari 2008 Yvonne van Kemenade."

Verwante presentaties


Ads door Google