De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Communicatie in samenwerkingsverbanden Pieter Vos, RVZ SKE/klachtencie KNMG, Ridderkerk 14 oktober 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Communicatie in samenwerkingsverbanden Pieter Vos, RVZ SKE/klachtencie KNMG, Ridderkerk 14 oktober 2010."— Transcript van de presentatie:

1 Communicatie in samenwerkingsverbanden Pieter Vos, RVZ SKE/klachtencie KNMG, Ridderkerk 14 oktober 2010

2 De RVZ en zijn adviezen •RVZ: onafhankelijk adviesorgaan van VWS •Adviezen: - Goed patiëntschap / De spreekkamer - Vertrouwen in de arts - Kwaliteit - Patiëntenrecht - Gezondheid 2.0 - Zorg voor je gezondheid! - Perspectief op gezondheid 20/20

3 Uitdagingen en mogelijkheden 2010-2020 1.Groeiende, maar vooral veranderende zorgvraag. 2.Meer medische mogelijkheden, meer kennis daarover. 3.Kritische consument. Burger zoekt gezondheid. 4.Dubbele rem: arbeid en budget.

4 Rangorde ziektelast in 2020 RangordeZiekte/doodsoorzaakAantal 1 Coronaire hartziekten413.000 2 Beroerte276.000 3 Angststoornissen216.000 4 Diabetes mellitus210.000 5 Longkanker200.000 6 COPD193.000 7 Depressie176.000 8 Artrose157.000 9 Dementie136.000 10 Privé-ongevallen121.000 BRON: RIVM, 2010

5 Confrontatie 2010 met 2020 zorgvraag 2020 (gg)zorgaanbod 2010 (zz) •chronisch ziekenmodel curatieve zorg •persoonlijke dienstverleninggroepsgerichte zorgverlening •aan huis en mobiel in instelling en statisch •levenslange beperkingenepisodische ziekten •levensloop benaderingfragmentarisch, leeftijdspecifiek •multimorbiditeitenkelvoudige aandoeningen •gedragsgerelateerde ongezondheidgedragsneutrale zorgverlening •relatie profijt-gedraggeen relatie profijt-gedrag •vroegtijdig interveniëren;afwachten, piepsysteem; interventionisme, aanvallendvisit care, defensief •burgerpatiënt/consument

6 Dus op zoek naar nieuwe richting 1.Oriëntatie van de zorg: gedrag en gezondheid. 2.Locatie en situering van de zorg: thuis, wijk, 2.0. 3.Reikwijdte en focus: van mono- naar multimorbiditeit. 4.Aan de voordeur van de zorg: expertise en actie. 5.De achterdeur van de zorg: continuïteit.

7 Concrete suggesties RVZ: zorgaanbod •Gezondheid 2.0 moet traditionele zorg vervangen. Substitutie! •Inloopfunctie vóór de huisarts. Consultatiebureau/JenG. GG. •Aan de poort: huisarts, specialist, verpleegkundige in teams. •50 medisch-specialistische kennisnetwerken. Géén echelonnering. •Regionale en transmurale verpleegdiensten voor de nazorg.

8

9 De patiënt als spin in het web •De patiënt is een gelijkwaardige partij, verantwoordelijk voor zijn eigen gezondheid en actief betrokken bij zijn behandeling. •De zorgverlener neemt actief deel aan samenwerkingsverbanden in zijn regio en maakt gebruik van intercollegiale consultatie. •Patiënt en zorgverlener delen inhoud van de zorg (WIKI, discussiefora, zorgstandaarden), delen kennis via multimediale educatieprogramma’s en delen uitvoering van de zorg door zelfmanagement en Personal Health Records.

10 •Conclusie: de relatie tussen patiënt en zorgverlener verandert, er ontstaat een nieuw team •Wat betekent dit voor klachtrecht, tuchtrecht en aansprakelijkheid?

11

12 7 thema’s •de andere zorgvrager; •chronisch zieken en ouderen en de andere professional; •gezondheid, preventie, leefstijl en gedrag; •primaire gezondheidsondersteuning, een ‘andere’ eerste lijn; •continuïteit van het zorgproces; •arbeid en zorg; •sturing, financiering en bekostiging.

13 De resultaten, een selectie: 1.De urgentie en de analyse over toekomstige veranderingen worden breed gedeeld. 2.De burger wil verantwoordelijkheid voor zijn zorg en gezondheid nemen: hij heeft daarbij behoefte aan hulp. Financiële prikkels zijn mogelijk, maar geen strafmaatregelen. 3. Oude ordeningen verbreken. Een andere eerstelijnszorg die meer met elkaar samenwerkt: de inloopfunctie

14 De resultaten, een selectie (vervolg) 4. Samenhang 1 e en 2 e lijn: netwerken en concentratie curatieve functies. 5. Pleidooi voor integratie Arbo en verzekerde zorg. 6. Ingrijpende gevolgen voor opleidingen en taakherschikking.

15 Het nieuwe regeerakkoord •Zorg dichtbij huis in ketens en Buurtzorg; 1 e lijn •Taakherschikking •Bereikbaarheid 1 e lijn •Sturen op kwaliteit •e Health •Preventie?? •Minder eigen betalingen •Onderscheid Zvw – AWBZ

16 Relevante aandachtspunten •De zorgprofessional 20/20 •Van zorgarbeid naar zelfmanagement; van zz naar gg; van f + f naar 2.0 en e health; van mono naar multi; van voorschrijven naar zoeken •Afschaffen echelonnering “Poort-teams”. Kennisnetwerken •De kwaliteitsnormen van de toekomst: naar inhoud en vorm. Compliance, EBM én goed patiëntschap

17 De centrale vragen •Eindverantwoordelijkheid in teams, inclusief taakherschikking •Wie is “de spin in het web”? Huisarts, verpleegkundige, specialist of toch de patiënt? •De relatie tusssen “zz” en “gg”? •Impact zelfmanagement, e health en 2.0 voor de zorgrelatie •Wat doen wij met de poortwachtersfunctie? •Burger/patiënt afrekenen op gezondheid en zorgresultaat? Idem m.b.t. zorgprofessional?


Download ppt "Communicatie in samenwerkingsverbanden Pieter Vos, RVZ SKE/klachtencie KNMG, Ridderkerk 14 oktober 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google