De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hartelijk welkom ‘ zorg en preventie: van ziektedenken naar gezondheidsdenken ’ Gezonde Lunch 7 april 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hartelijk welkom ‘ zorg en preventie: van ziektedenken naar gezondheidsdenken ’ Gezonde Lunch 7 april 2010."— Transcript van de presentatie:

1 Hartelijk welkom ‘ zorg en preventie: van ziektedenken naar gezondheidsdenken ’ Gezonde Lunch 7 april 2010

2 Welkomswoord Gezonde Lunch 7 april 2010 Aad Koster, dagvoorzitter

3 Naar autonomie, verbondenheid en een gezond leven

4 Achter de voordeur, in de wijk ca. 420 leden ca. 400.000 medewerkers aantal cliënten ca.: 500.000 extramuraal; 200.000 intramuraal; 4 x 200.000 JGZ; 180.000 kraamzorg Maak de zorg toekomstbestendig!

5 De basis:naar persoonlijke versterking Focus op wat mensen nog wel kunnen Burger/cliënt krijgt regie én verantwoordelijkheid Niet iedereen kan eigen regie aan

6 Stelling ‘Zorginstellingen moeten beloond worden voor het zo gezond en zelfredzaam mogelijk houden van een cliënt, niet voor het leveren van zoveel mogelijk zorg’.

7 Welkomstwoord Gezonde Lunch 7 april 2010 Niek Klazinga, voorzitter

8 Stelling Sturen op gezondheid is een cruciale randvoorwaarde voor economisch herstel

9 G.A.M. van den Bos, Van ziektedenken naar gezondheidsdenken vv, 7 april 2010 Van ziektedenken naar gezondheidsdenken vice versa Trudi van den Bos, hoogleraar sociale geneeskunde AMC

10 G.A.M. van den Bos, Van ziektedenken naar gezondheidsdenken vv, 7 april 2010 1. Chronische aandoeningen hebben de toekomst (Van den Bos 2010)

11 G.A.M. van den Bos, Van ziektedenken naar gezondheidsdenken vv, 7 april 2010 gezond (Van den Bos 2007) Collectief Universeel Selectief 2. Paradigmaverandering preventie chronische ziekten ziek

12 G.A.M. van den Bos, Van ziektedenken naar gezondheidsdenken vv, 7 april 2010 gezond (Van den Bos 2007) Collectief Universeel Selectief 2. Paradigmaverandering preventie chronische ziekten ziek

13 G.A.M. van den Bos, Van ziektedenken naar gezondheidsdenken vv, 7 april 2010 gezond (Van den Bos 2007) Collectief Universeel Selectief Individueel 2. Paradigmaverandering preventie chronische ziekten ziek

14 G.A.M. van den Bos, Van ziektedenken naar gezondheidsdenken vv, 7 april 2010 gezond (Van den Bos 2007) Collectief Universeel Selectief Individueel Geïndiceerd Zorggerelateerd 2. Paradigmaverandering preventie chronische ziekten ziek

15 G.A.M. van den Bos, Van ziektedenken naar gezondheidsdenken vv, 7 april 2010 gezond ziek functies activiteiten participatiegezond (Van den Bos 2007) 3. Verbreding preventie: van ziekte naar gevolgen van ziekte (ICF) ziek

16 G.A.M. van den Bos, Van ziektedenken naar gezondheidsdenken vv, 7 april 2010 gezond ziek functies activiteiten participatiegezond (Van den Bos 2007) Collectief Universeel Selectief Individueel Geïndiceerd Zorggerelateerd 3. Verbreding preventie: van ziekte naar gevolgen van ziekte (ICF) Collectief Universeel Selectief Individueel Geïndiceerd Zorggerelateerd ziek

17 G.A.M. van den Bos, Van ziektedenken naar gezondheidsdenken vv, 7 april 2010 4. Revival van de ‘sociale kwestie’  19e/20e eeuw: oorzaken van ziekte ijkpunt en eindpunt: optreden van ziekte  20e/21e eeuw: ook gevolgen van ziekte + ijkpunt en eindpunt: kwaliteit van leven en sociale participatie

18 G.A.M. van den Bos, Van ziektedenken naar gezondheidsdenken vv, 7 april 2010 5. Verruiming preventie: van collectieve naar individuele gezondheidszorg  Preventie missing link in de zorgketen  Integrale aanpak nodig  Preventie inbedden in richtlijnen e.d.  Preventie inbedden in zorgverzekering

19 G.A.M. van den Bos, Van ziektedenken naar gezondheidsdenken vv, 7 april 2010 6. Integrale preventie in de praktijk: de coördinatie in de eerste lijn  Richtinggevend kader rond de as huisarts – thuiszorg  Centrale rol verpleegkundigen: POH, WV  Educatie en zelfmanagement

20 G.A.M. van den Bos, Van ziektedenken naar gezondheidsdenken vv, 7 april 2010

21 Van ziektedenken naar gezondheidsdenken vice versa!

22 G.A.M. van den Bos, Van ziektedenken naar gezondheidsdenken vv, 7 april 2010 Stelling Preventie dient ingebed te worden in de eerstelijnszorg over de volle breedte

23 Waarde-volle zorg Lena Hillenga beleidsmedewerker

24

25 Waarde-volle zorg legt de nadruk op gezondheid

26 Waarde-volle zorg maakt mensen verantwoordelijk

27

28 Voorzorg op de voorgrond

29 Samen zorgen voor beter

30 Stelling Investeer als overheid in een gezondheidszorgsysteem dat de verantwoordelijkheid neemt voor de gezondheid van de bevolking

31 Openen van deuren, ontdekken van verhalen Mirjam Wildenbeest, verpleegkundige Buurtzorg Bos en Lommer

32 Gezondheid is een toestand van een volledig lichamelijk, geestelijk en sociaal welbevinden en niet slechts de afwezigheid van ziekte of lichamelijk gebrek. (WHO)

33 Lichamelijke zorg Ruimte voor: Van ‘taak’ naar ‘mens en zijn omgeving’

34 Geestelijke zorg Ruimte voor: vertrouwen

35 Zorg voor sociaal welbevinden Ruimte voor: linken en verbinden

36 Hoe gezondheid te organiseren? Autonomie bij de verpleegkundige

37 Stelling Meer professionele autonomie maakt dat wijkverpleegkundigen meer preventief kunnen werken

38 De ruimte aan de professional Preventie vanuit de thuiszorg door Robert Haartsen, manager Icare

39 Icare: 2000 deelnemers aan cursussen 1000 deelnemers aan voorlichtingsbijeenkomsten 2500 deelnemers consultatiebureau ouderen 12.000 klanten in zorg

40 Preventie thema’s Roken Gezond gewicht Diabetes Valpreventie Depressie

41 Financieringsbronnen Overheid via ZonMw Gemeenten Zorgverzekeraar AWBZ ……….

42 Samenhang zorg en preventie prioriteitsstelling samenwerking/afstemming signalering toeleiding voorlichting en begeleiding

43 Stelling Zorgaanbieders moeten zelf investeren in preventieactiviteiten, en niet wachten totdat de overheid daarvoor structurele financiering regelt

44 Uitkomsten leefstijlcheck deelnemers Gezonde Lunch 2010

45 Landelijke cijfers leefstijl Ontbijten: meer dan 50% van de Nederlanders voldoet niet aan richtlijnen voor gezonde voeding. Ontbijten is een belangrijke basis en een goede gewoonte om te leren aan je kinderen (samen ontbijten!). Bewegen: minder dan 50% van de Nederlanders komt toe aan 30 minuten actieve beweging per dag Roken: 27% van de Nederlanders rookt 300.000 tot 400.000 Nederlanders hebben depressieve klachten Bron: Kernrapport VTV 2010 'Van gezond naar Beter'

46 Paneldiscussie met: Renske Leijten (SP) Halbe Zijlstra (VVD) Jolande Sap (GroenLinks)

47 Stellingen 1.Zorginstellingen moeten beloond worden voor het zo gezond en zelfredzaam mogelijk houden van een cliënt, niet voor het leveren van zoveel mogelijk zorg. 2.Sturen op gezondheid is een cruciale randvoorwaarde voor economisch herstel. 3.Zorgaanbieders moeten zelf investeren in preventieactiviteiten, en niet wachten totdat de overheid daarvoor structurele financiering regelt.

48 Stellingen 4.Preventie dient ingebed te worden in de eerstelijnszorg over de volle breedte 5.Investeer als overheid in een gezondheidszorgsysteem dat de verantwoordelijkheid neemt voor de gezondheid van de bevolking. 6.Meer professionele autonomie maakt dat wijkverpleegkundigen meer preventief kunnen werken.

49 Conclusies van deze bijeenkomst

50 Film NPHF

51 Wij wensen u een gezellige Gezonde Lunch 2010 Eet smakelijk!


Download ppt "Hartelijk welkom ‘ zorg en preventie: van ziektedenken naar gezondheidsdenken ’ Gezonde Lunch 7 april 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google