De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

KENNISCENTRUM VOOR GEZONDHEIDSBEVORDERING BIJ HET OUDER WORDEN AVANS HOGESCHOOL, LECTORAAT GERONTOLOGIE DRS. LOWIE VAN DONINCK PROJECTLEIDER GROEN!PLUS.

Verwante presentaties


Presentatie over: "KENNISCENTRUM VOOR GEZONDHEIDSBEVORDERING BIJ HET OUDER WORDEN AVANS HOGESCHOOL, LECTORAAT GERONTOLOGIE DRS. LOWIE VAN DONINCK PROJECTLEIDER GROEN!PLUS."— Transcript van de presentatie:

1 KENNISCENTRUM VOOR GEZONDHEIDSBEVORDERING BIJ HET OUDER WORDEN AVANS HOGESCHOOL, LECTORAAT GERONTOLOGIE DRS. LOWIE VAN DONINCK PROJECTLEIDER GROEN!PLUS BRUGGE, 20 FEBRUARI 2010 EGO Expertisecentrum Gezondheid Ouderen

2 Verloop presentatie  1.Het ouder worden in cijfers  2.Beelden bij het ouder worden  3.Gezonder ouder worden  4.Consultatiebureaus voor ouderen  5.Enkele Tips bij het gezonder ouder worden

3 From One Cell to 100 Million Million

4 Progress Through the Stages of Life Then Now 20804060 Age

5 Evolutie levensverwachting  In 2008 was de levensverwachting bij geboorte  78,0 jaar voor mannen  82,3 jaar voor vrouwen  Verschil = 4,3 jaar  De resterende levensverwachting op 65 - jarige leeftijd is  16,5 jaar voor mannen  19,9 jaar voor vrouwen

6

7 50/50/50 Tegen 20 50 zal 50 % van de bevolking 50 jaar of ouder zijn

8

9 Genetische leeftijd Bosmuis 3 jaar 120 jaar 59 jaar Canadese den ~5000 years Dahlia anemoon eeuwig Walvis 200 jaar Vleermuis 39 jaar

10 Insulin/Insulin Growth Factor Signalling and Lifespan in Mice 2004 2006

11 Long-lived mutant mice stay healthy and disease-free for longer Preservation of •Glucose homeostasis •Immunity (T cells) •Motor function Delayed onset of •Osteoporosis •Cataracts •Ulcerative dermatitis Mutant

12 Professor Abrey de Grey

13 De onderzoeksprogramma’s veranderen:  Ons genetisch materiaal voorspelt slechts 20-25% van onze levensverwachting. De andere 75-80% kunnen worden verklaard met behulp van leefstijlfactoren. De verbanden tussen de twee vragen nog veel onderzoek.

14 Beelden bij het ouder worden…

15

16

17

18

19 HEALTHY AGEING

20 Aanbevelingen De demografische evolutie behoeft dwingende beleidsmaatregelen, gezondheidszorg is hierbij een essentieel element Er dient dringend meer geïnvesteerd te worden in gezondheidspromotie en ziektepreventie Er is behoefte aan een inclusief beleid waarbij het gezondheidsthema in alle beleidsdomeinen geïntegreerd wordt. Een Europees beleid omtrent Gezond ouder worden is de hoeksteen van een gezondheidsbeleid, waarbij het toevoegen van gezonde levensjaren belangrijker is dan een stijgende levensverwachting.

21 Wereldgezondheidsorganisatie  Gezond zijn is meer dan de afwezigheid van ziekte  Gezondheid is een lichamelijk, geestelijk en sociaal welbevinden (+spiritueel)  Gezondheid gaat om een dynamisch evenwicht tussen  Een individu en de anderen  Verleden en toekomst  Teleurstellingen en verlangens

22 Kwetsbaar evenwicht

23 Belangrijkste topics : 1. Pensioen en pre-pensioenfase 2. Sociaal kapitaal 3. Geestelijke gezondheid 4. Omgeving 5. Voeding 6. Fysische activiteit 7. Valpreventie 8. Middelenmisbruik : alcohol en nicotine 9. Middelenmisbruik : medicatie 10. Preventieve gezondheidszorgsystemen

24 Geriatric Giants  Hypertensie  Hart-& vaatziekten  Overgewicht  Diabetes Mellitus  Hypercholesterolaemie  Kanker  Dementie  Depressie

25 Sneaky dwarfs  overgewicht  alcohol/roken/ medicijnen  osteoporose  inactiviteit  vallen  zintuiglijke stoornissen  sociaal isolement  angst  incontinentie  zingeving  huisvesting  veiligheid  vervoer  zieke mantelzorg

26 Engelbewaarders  Genetisch  Gehuwd / samenwonend  Hoge opleiding  Hoog inkomen  Religie /spiritualiteit  Voldoende bewegen  Actief sociaal netwerk  Werk /maatschappelijke participatie  Beschikbaarheid mantelzorg  Huisdier

27 SALUTOGENESE  Duizenden en duizenden hebben ziekten bestudeerd, bijna niemand heeft gezondheid bestudeerd. ( A.Davis )  Bijna elke ziekte heeft zijn eigen TV- show.( H.Martron )  Sense of coherence  De samenhang in je leven  Voorspelbaarheid, structuur  De moeite waard  De vaardigheden om de situatie te beïnvloeden (Anthonovsky, Unraveling the mystery of health )

28 Gezonder ouder worden = alle beleidsdomeinen Healthy Ageing Policies Economic Policy (Lisbon Agenda) Sustainable Development Employment Policies Pensions Research Innovation and E-health Regional Development Education

29 Twee voorbeelden  Kangoeroewonen  Consultatiebureau voor ouderen

30 ‘VAN ZORGVISIE NAAR BOUWONTWERP’ Kangoeroewoningen in Malle

31 Kangoeroewoningen Malle

32 Kangoeroewonen  Twee winnaars  Ouderen kunnen langer zelfstandig blijven  Jongeren kunnen over een betaalbare woning beschikken

33 CONSULTATIE BUREAU VOOR OUDEREN CBO

34 Definitie van een CBO  Een globale en periodieke screening van ouderen met als doel :  Beeld krijgen van gezondheidsrisico’s  Adviezen geven i.v.m. met behoud en verbeteren van gezondheid  Wegwijs maken in de vele voorzieningen die er voor ouderen zijn

35 Aantal CBO’s  Van een 15-tal in 2006 tot meer dan 100 eind 2009 !!  Wet publieke gezondheid (WPG) artikel 5a : gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de ouderengezondheidszorg  Behoefte ?  Hype ?  Wetenschappelijk onderbouwd ?  Kritiek Tweede kamer ?  Bereiken van de kwetsbare ouderen  Ondermaatse adviezen

36 Quickscan Vilans Ouderengezondheidszorg op lokaal niveau (11/2009)  De preventieve zorg is erg versnipperd, er is geen globale aanpak  Er is behoefte aan meer interventies gericht op :  Voorkomen van eenzaamheid  Vroegsignalering van dementie  Beweegprogramma’s  Valpreventie  Overmatig gebruik van slaap- en kalmeermiddelen  Alcoholmisbruik  Vroegsignalering van angst en depressie

37 Quickscan Vilans Ouderengezondheidszorg op lokaal niveau (11/2009)  De preventieve zorg is erg versnipperd, er is geen globale aanpak  Er is behoefte aan meer interventies gericht op :  Voorkomen van eenzaamheid  Vroegsignalering van dementie  Beweegprogramma’s  Valpreventie  Overmatig gebruik van slaap- en kalmeermiddelen  Alcoholmisbruik  Vroegsignalering van angst en depressie

38 Quickscan Vilans Ouderengezondheidszorg op lokaal niveau (11/2009)  Er is behoefte aan :  Detectie en bereiken van risicogroepen  Wijkgerichte aanpak, laagdrempelig  Betere samenwerking tussen verschillende organisaties  Sturing van de gemeenten  Structurele financiering

39 Quickscan Vilans over ouderengezondheidszorg op lokaal niveau (11/2009)  Cijfers :  Rapportcijfer ouderen over CBO : 8.3  25 % van de ouderen die naar het CBO komen zijn kwetsbare ouderen  75 % van de adviezen worden opgevolgd

40 CBO  Focus ligt niet op wat de ouderen niet meer kunnen, maar op wat zij nog wel kunnen  Aandacht voor de aanbodzijde : kennis van de lokale sociale kaart  Plaats van de technologie  Insteek :  Hoe kan ik zo lang mogelijk zelfstandig en onafhankelijk blijven leven  Prettig ouder worden kan ook mét ziekte (sense of coherence) SALUTOGENESE

41 GEZONDER OUDER WORDEN

42 Leefregels  1.Zorg dat u steeds één of meer doelen heeft om u op te richten.  2.Bewaar uw gevoel voor humor, relativeer en probeer niet lang boos te zijn.  3.Beweeg tenminste 5 x per week een half uur.  4.Zorg voor voldoende slaap. Regelmaat is hierbij belangrijk.

43 Leefregels  5.Probeer te leren van verliezen, teleurstellingen en tegenslagen  6.Koester echte vriendschappen en onderhoud deze contacten.  7.Denk regelmatig aan alles waar u dankbaar voor of trots op bent.  8.Streef er naar om te zorgen voor mensen of dieren.

44 Leefregels  9.Wees matig met alcohol en eten. Kies voor gevarieerde voeding met veel groenten en fruit en rijk aan vezels. Vis!  10.Rook NIET !  11.Leer genieten van de kleine, mooie dingen van het leven.  12.Aanraken en aangeraakt worden, plaats voor intimiteit en seksualiteit.  13.Wees eerlijk met jezelf en tegenover anderen.  14.Plaats je leven in een ruimere context

45 "Ageing is like climbing a mountain. You get out of breath but you have a magnificent view" (Ingmar Bergman) Kenniscentrum EGO AGZ Lectoraat GERONTOLOGIE


Download ppt "KENNISCENTRUM VOOR GEZONDHEIDSBEVORDERING BIJ HET OUDER WORDEN AVANS HOGESCHOOL, LECTORAAT GERONTOLOGIE DRS. LOWIE VAN DONINCK PROJECTLEIDER GROEN!PLUS."

Verwante presentaties


Ads door Google