De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ambtenaar en recht Utrecht, 6-11-2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ambtenaar en recht Utrecht, 6-11-2012."— Transcript van de presentatie:

1 Ambtenaar en recht Utrecht,

2 Eric van der Jagt verzekeringsarts / beleidsmedewerker UWV SMZ CEC Amsterdam

3 Rollen verzekeringsarts en bedrijfsarts Arbeidsongeschiktheidsbeoordeling Medische gegevens Poortwachter Bezava Deskundigenoordeel RIV-toets Benadelingshandeling

4 UWV divisies Kernactiviteiten zijn ondergebracht in vijf divisies:
Klant & Service WERKbedrijf Sociaal-medische Zaken Uitkeren Gegevensdiensten 4 4

5 Sociaal Medische Zaken
Expertisecentrum en dienstverlener voor sociaal-medische en arbeidsdeskundige beoordelingen en adviezen Expertise kan worden ingezet in samenwerking met ketenpartners (gemeenten) Op aanvraag: deskundigenoordeel Beoordelen van arbeidsgeschiktheid en belastingsmogelijkheden – met als kernvraag: wat zijn de arbeidsmogelijkheden van deze klant? Uitgangspunt: het hebben van werk draagt bij aan het welzijn van de klant. Adviezen om herstel en re-integratie te bevorderen. Op 27 locaties in het land beschikken we over teams die bestaan uit verzekeringsartsen, arbeidsdeskundigen en hun administratieve ondersteuning. Zij houden zich bezig met: Beoordelingen en adviezen voor WIA en Wajong (toegang en periodieke herbeoordeling plus eventuele re-integratieadviezen. ZW-Arborol: SMZ is verantwoordelijk voor de ziekteverzuimbegeleiding van onder meer uitzendkrachten, zieke werklozen en andere groepen die van UWV een Ziektewetuitkering ontvangen. UWV heeft 800 arbeidsdeskundigen en 700 verzekeringsartsen (tweederde van alle verzekeringsartsen in Nederland) in dienst. In 2010 beoordeelden zij mensen die een beroep deden op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Daarnaast werden mensen herbeoordeeld. Eerste helft 2009 zijn de eenmalige (ASB)herbeoordelingen afgerond van mensen met een WAO-, WAZ- of Wajonguitkering. Van oktober 2004 tot mei 2009 zijn eenmalige herbeoordelingen uitgevoerd. Uitkomst: bij 62 procent van de herbeoordelingen bleef de uitkering gelijk; 32 procent leidde tot verlaging of stopzetting van de uitkering en 6 procent van de uitkeringen werd verhoogd. Van de mensen van wie de uitkering werd verlaagd of beëindigd, was procent eind 2009 (weer) aan het werk. SMO voor gemeenten: UWV SMZ verzorgt ook sociaal-medische beoordelingen van WWB-klanten voor de gemeenten Amsterdam, Groningen, Enschede, Emmen, Zoetermeer en een aantal gemeenten in Zeeland. Ook met andere gemeenten zijn we in gesprek voor het opstellen van deze adviezen. Sinds januari 2011 verricht UWV SMZ ook sociaal-medische beoordelingen voor de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Deskundigenoordeel: het kan gebeuren dat een werkgever en zijn zieke werknemer van mening verschillen over de arbeids(on)geschiktheid van de werknemer, over de re-integratie-inspanningen van de werknemer of werkgever, of over passend werk binnen het bedrijf voor de werknemer. In zulke gevallen kan SMZ op aanvraag een van beide partijen tegen vergoeding een onafhankelijk oordeel leveren, het zogenaamde deskundigenoordeel. 5 5

6 Arbeids(on)geschiktheid in Nederland
Privaat - verzuimbegeleiding bedrijfsarts arbo-arts arbeidsdeskundige werkgever Publiek - claimbeoordeling verzekeringsarts

7 Arbeids(on)geschiktheid
Schade verlies aan verdiencapaciteit 2 componenten medisch arbeidskundig Kwaliteitscriteria Schattingsbesluit

8 Arbeids(on)geschiktheid
Medisch: krachten stoornissen beperkingen participatiebelemmeringen  inschatten belastbaarheid Arbeidskundig: bekwaamheden opleiding ervaring verworven competenties  vertalen naar arbeidsmogelijkheden

9 Arbeids(on)geschiktheid
Privacy en beroepsgeheim Wbp Wet BIG BW (Wgbo) SUWI

10 Arbeids(on)geschiktheid
Privacy en beroepsgeheim Wbp Wet BIG BW (Wgbo) SUWI

11 Wet verbetering poortwachter
vanaf bevordering re-integratie voorkoming onnodige instroom in uitkering voorkoming onnodig ontslag verdeling verantwoordelijkheid tussen - werkgever - werknemer - arbodienst - UWV 11 11

12 Maatregelen voor vangnetters * 1-1-2013 Aanpassing ZW-criterium
Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Bezava)* Maatregelen voor vangnetters * Aanpassing ZW-criterium Arbeidsverledeneis ** Aanscherping re-integratie-/sollicitatieverplichtingen Stimulering werkhervatting Convenanten UWV-werkgevers/sectoren Proefplaatsing verlengd tot 6 maanden Financiële prikkels werkgevers Premiedifferentiatie ZW en WGA 12 12 12 12

13 Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Bezava)
Geldt niet voor werknemers met werkgever WAO-gerechtigden No-riskpolis (art 29b ZW, zolang hier een beroep op wordt gedaan) 13 13 13 13

14 Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Bezava)
Gevolgen eerstejaars ZW-beoordeling sneller naar WW, bijstand of geen uitkering geen WIA-beoordeling plaats bij <35% geen recht op no-riskpolis 14 14 14 14

15 Rechtsbescherming werknemer (WULBZ) ▼
Deskundigenoordeel Rechtsbescherming werknemer (WULBZ) Smeermiddel bij (dreigend) vastlopende re-integratie 15 15

16 Rechtsbescherming werknemer (WULBZ) ▼
Deskundigenoordeel Rechtsbescherming werknemer (WULBZ) Smeermiddel bij (dreigend) vastlopende re-integratie 16 16

17 (On)geschiktheid eigen werk Re-integratie-inspanning werkgever
Deskundigenoordeel Art 32 SUWI (On)geschiktheid eigen werk Re-integratie-inspanning werkgever Re-integratie-inspanning werknemer Passende arbeid 17 17

18 re-integratie resultaat redelijkheid RIV-toets door UWV
Uitgangspunten: re-integratie resultaat redelijkheid 18 18

19 bij ‘bevredigend resultaat’: gevolgde weg wordt niet beoordeeld ↓
RIV-toets door UWV bij ‘bevredigend resultaat’: gevolgde weg wordt niet beoordeeld resultaat niet bevredigend: beoordeling interventies interventies onvoldoende zonder deugdelijke grond  loonsanctie 19 19

20 RIV-toets door UWV Jurisprudentie CRvB
UWV geeft aan de verplichtingen van de werkgever niet een te zware invulling Werkgever draagt het risico van ondeugdelijke adviezen van zijn arbodienst Het loonsanctiesysteem werkt zoals het bedoeld is 20

21 Benadelingshandeling
Opgelegde loonsanctie Streng beoordelingsregime op geen enkele wijze meewerken aan ontslag tijdens de duur van de sanctie sanctie: weigering WIA voor de duur van de sanctie

22 Benadelingshandeling
WW Sinds 2006 soepeler regime ontslag alleen verwijtbaar indien: zelf ontslag genomen of ontslagen wegens dringende reden NB: niet snel ontslag om medische redenen!

23 Benadelingshandeling
ZW Strenger beoordelingsregime: elk meewerken aan ontslag wordt uitgelegd als benadelingshandeling

24 uwv.nl

25


Download ppt "Ambtenaar en recht Utrecht, 6-11-2012."

Verwante presentaties


Ads door Google