De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ambtenaar en recht Utrecht, 6-11-2012. Eric van der Jagt verzekeringsarts / beleidsmedewerker UWV SMZ CEC Amsterdam.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ambtenaar en recht Utrecht, 6-11-2012. Eric van der Jagt verzekeringsarts / beleidsmedewerker UWV SMZ CEC Amsterdam."— Transcript van de presentatie:

1 Ambtenaar en recht Utrecht, 6-11-2012

2 Eric van der Jagt verzekeringsarts / beleidsmedewerker UWV SMZ CEC Amsterdam

3 Rollen verzekeringsarts en bedrijfsarts Arbeidsongeschiktheidsbeoordeling Medische gegevens Poortwachter Bezava Deskundigenoordeel RIV-toets Benadelingshandeling

4 44 UWV divisies Kernactiviteiten zijn ondergebracht in vijf divisies: Klant & Service WERKbedrijf Sociaal-medische Zaken Uitkeren Gegevensdiensten

5 55 Sociaal Medische Zaken Expertisecentrum en dienstverlener voor sociaal-medische en arbeidsdeskundige beoordelingen en adviezen Expertise kan worden ingezet in samenwerking met ketenpartners (gemeenten) Op aanvraag: deskundigenoordeel

6 6 Arbeids(on)geschiktheid in Nederland Privaat - verzuimbegeleiding bedrijfsarts arbo-arts arbeidsdeskundige werkgever Publiek - claimbeoordeling verzekeringsarts arbeidsdeskundige

7 7 Arbeids(on)geschiktheid Schade verlies aan verdiencapaciteit 2 componenten medisch arbeidskundig Kwaliteitscriteria Schattingsbesluit

8 8 Arbeids(on)geschiktheid Medisch: krachten stoornissen beperkingen participatiebelemmeringen  inschatten belastbaarheid Arbeidskundig: bekwaamheden opleiding ervaring verworven competenties  vertalen naar arbeidsmogelijkheden

9 9 Arbeids(on)geschiktheid Privacy en beroepsgeheim Wbp Wet BIG BW (Wgbo) SUWI

10 10 Arbeids(on)geschiktheid Privacy en beroepsgeheim Wbp Wet BIG BW (Wgbo) SUWI

11 11 Wet verbetering poortwachter vanaf 01-04-2002 bevordering re-integratie voorkoming onnodige instroom in uitkering voorkoming onnodig ontslag verdeling verantwoordelijkheid tussen - werkgever - werknemer - arbodienst - UWV

12 12 Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Bezava)* Maatregelen voor vangnetters * 1-1-2013 1.Aanpassing ZW-criterium 2.Arbeidsverledeneis ** 1-1-2014 3.Aanscherping re-integratie-/sollicitatieverplichtingen Stimulering werkhervatting 4.Convenanten UWV-werkgevers/sectoren 5.Proefplaatsing verlengd tot 6 maanden Financiële prikkels werkgevers 6.Premiedifferentiatie ZW en WGA

13 13 Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Bezava) Geldt niet voor  werknemers met werkgever  WAO-gerechtigden  No-riskpolis (art 29b ZW, zolang hier een beroep op wordt gedaan)

14 14 Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Bezava) Gevolgen eerstejaars ZW-beoordeling  sneller naar WW, bijstand of geen uitkering  geen WIA-beoordeling plaats  bij <35% geen recht op no-riskpolis

15 15 Deskundigenoordeel Rechtsbescherming werknemer (WULBZ) ▼ Smeermiddel bij (dreigend) vastlopende re-integratie

16 16 Deskundigenoordeel Rechtsbescherming werknemer (WULBZ) ▼ Smeermiddel bij (dreigend) vastlopende re-integratie

17 17 Deskundigenoordeel Art 32 SUWI 1.(On)geschiktheid eigen werk 2.Re-integratie-inspanning werkgever 3.Re-integratie-inspanning werknemer 4.Passende arbeid

18 18 RIV-toets door UWV Uitgangspunten: re-integratie resultaat redelijkheid

19 19 RIV-toets door UWV bij ‘bevredigend resultaat’: gevolgde weg wordt niet beoordeeld ↓ resultaat niet bevredigend: beoordeling interventies ↓ interventies onvoldoende zonder deugdelijke grond  loonsanctie

20 20 RIV-toets door UWV UWV geeft aan de verplichtingen van de werkgever niet een te zware invulling Werkgever draagt het risico van ondeugdelijke adviezen van zijn arbodienst Het loonsanctiesysteem werkt zoals het bedoeld is Jurisprudentie CRvB

21 Benadelingshandeling Opgelegde loonsanctie Streng beoordelingsregime op geen enkele wijze meewerken aan ontslag tijdens de duur van de sanctie sanctie: weigering WIA voor de duur van de sanctie

22 Benadelingshandeling WW Sinds 2006 soepeler regime ontslag alleen verwijtbaar indien: zelf ontslag genomen of ontslagen wegens dringende reden NB: niet snel ontslag om medische redenen!

23 Benadelingshandeling ZW Strenger beoordelingsregime: elk meewerken aan ontslag wordt uitgelegd als benadelingshandeling

24 24 uwv.nl 0900 - 9295

25 25


Download ppt "Ambtenaar en recht Utrecht, 6-11-2012. Eric van der Jagt verzekeringsarts / beleidsmedewerker UWV SMZ CEC Amsterdam."

Verwante presentaties


Ads door Google