De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Risicoanalyse voor het waterbeheer:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Risicoanalyse voor het waterbeheer:"— Transcript van de presentatie:

1 Risicoanalyse voor het waterbeheer:
Risicomanagement Water Masterclass Risico-analyse 14 oktober 2003 Risicoanalyse voor het waterbeheer: van operationeel naar strategisch

2 Opbouw Risicoanalyse bij RWS en DW
Risicomanagement Water Masterclass Risico-analyse 14 oktober 2003 Opbouw Risicoanalyse bij RWS en DW CoMa: risicoanalyse op operationeel niveau Naar een strategische risicoanalyse

3 Organisatie Divisie Water is een aansturingsinspectie.
Risicomanagement Water Masterclass Risico-analyse 14 oktober 2003 Organisatie Divisie Water is een aansturingsinspectie. DW heeft geen eigen inspecteurs RWS regionaal verspreid Weinig uniformiteit in werkwijze Geen transparante prioritering Wel: Risicodenken CoMa: prioritering voor Wvo industrie Dus... Werk aan de winkel!

4 Risicoanalyse nu RMW CoMa Waterkwaliteit Wvo industrie
Risicomanagement Water Masterclass Risico-analyse 14 oktober 2003 Risicoanalyse nu Waterkwaliteit Wvo industrie Wvo eigen dienst Wvo communaal Wbb Objecten van toezicht CoMa RMW

5 Controle op Maat (CoMa)
Risicomanagement Water Masterclass Risico-analyse 14 oktober 2003 Controle op Maat (CoMa) Een bedrijfsbeoordelingssysteem in ontwikkeling Hier in vogelvlucht een stukje over een middel voor risico-management op operationeel niveau: CoMa De risico’s waar we over praten zijn hierbij vooral opgehangen aan de milieurisico’s. CoMa is nog steeds in ontwikkeling en het wordt momenteel grondig gereviseerd om het nog beter te maken.

6 Risicomanagement Water Masterclass Risico-analyse 14 oktober 2003
Doel Het doel van het gebruik van CoMa is om het bevoegd gezag te ondersteunen in haar streven om bedijven, hier weergegeven door witte stippen, zoveel mogelijk rechts bovenin te krijgen: lage milieubelasting en goed gedrag.

7 Risicomanagement Water Masterclass Risico-analyse 14 oktober 2003
Doel

8 Systeem Alle bedrijven die onder beheer van
Risicomanagement Water Masterclass Risico-analyse 14 oktober 2003 Systeem Alle bedrijven die onder beheer van Rijkswaterstaat vallen en op het oppervlaktewater lozen. Het systeem waar we bij deze risico-analyse naar kijken betreft alle bedrijven die onder het beheer van Rijkswaterstaat vallen en op het oppervlaktewater lozen. Het gaat in de meeste gevallen om bedrijven die al een Wvo-vergunning hebben.

9 Wat is CoMa? Hulpmiddel: bij inschatting risico’s overtreding Wvo
Risicomanagement Water Masterclass Risico-analyse 14 oktober 2003 Wat is CoMa? Hulpmiddel: bij inschatting risico’s overtreding Wvo voor toedeling controle-capaciteit Invulsysteem voor kenmerken van een bedrijf Een flexibel systeem (voor regionaal of landelijk gebruik zelf aan te passen) Archivering van gegevens over bedrijf als basis voor een trendanalyse

10 Structuur Grote serie vragen, verdeeld over aantal categorieën
Risicomanagement Water Masterclass Risico-analyse 14 oktober 2003 Structuur Grote serie vragen, verdeeld over aantal categorieën Waarden aan antwoorden op de vragen Weegfactoren Uitkomst: getallen per bedrijf en rangorde bedrijven De structuur van het risico-analyse middel is vergelijkbaar met vele andere systemen: een grote serie vragen. Voor het overzicht zijn de vragen geordend naar een aantal categorieën. De verschillende mogelijke antwoorden hebben verschillende waarden en ook vragen/antwoorden onderling of categorieën kunnen worden gewogen middels factoren. Die factoren kunnen daarnaast door verschillende gebruikersgroepen, met ook verschillende doelen, worden ingesteld. De uitkomst van CoMa is een serie getallen: voor de categorieën en voor het totaal.

11 Risicomanagement Water Masterclass Risico-analyse 14 oktober 2003
Input De tabbladen zijn de verschillende categorieën. Het systeem bevat open vragen en meerkeuze vragen. Een deel van de antwoorden kunnen via een query uit de data-base van RWS voor de Wvo worden gehaald.

12 Risicomanagement Water Masterclass Risico-analyse 14 oktober 2003
Input

13 Risicomanagement Water Masterclass Risico-analyse 14 oktober 2003
Output

14 Werkt het? Pilot Vergelijking RD CoMa met eigen systeem:
Risicomanagement Water Masterclass Risico-analyse 14 oktober 2003 Werkt het? Pilot Vergelijking RD CoMa met eigen systeem: enkele verrassingen => noopt tot nadenken Evaluatie na 1 jaar Verrassingen hebben meer aandacht gehad en zijn gedaald in prioriteit test DZH met 12 bedrijven makkelijk en vlot in te vullen vergelijking met systeem DZH/WEC globale overeenkomsten in uitslag ook opvallende verschillen, door * milieubelasting * aspectweging en scorebepaling * soort lozing

15 Toekomst CoMa Momenteel relatieve lijsten; prioriteit bij top-X
Risicomanagement Water Masterclass Risico-analyse 14 oktober 2003 Toekomst CoMa Momenteel relatieve lijsten; prioriteit bij top-X Verdere ontwikkeling nodig aan de hand van ervaring: absolute (genormaliseerde) waarden in combinatie met een drempel bepalen de prioritaire lijst(en) maatwerk in aanpak op basis categorie-score Bedrijven worden nu nog onderling met elkaar vergeleken. Een mooie eerste aanzet. Maar er zal naar gestreefd moeten worden om tot absolute waarden te komen. Ook wordt nagedacht over aanpak van bedrijven niet op basis van de totaalscore, maar op basis van de categorie-score: hoge milieubelasting en slecht gedrag vraagt een andere aanpak dan hoge milieubelasting en goed gedrag.

16 Risicomanagement Waterbeheer
Risicomanagement Water Masterclass Risico-analyse 14 oktober 2003 Risicomanagement Waterbeheer Vervolg Tjeerd Project moet: zorgen voor transparantie in het prioriteren van de werkzaamheden in het kader van de natte milieuwetten, zo mogelijk gebaseerd op een risicobenadering een gezamenlijk (IVW en RWS) begrippenkader over prioriteren opleveren; leiden tot overeenstemming over het niveau/de niveaus waarop de uitvoering van de wettelijke taken geprioriteerd moet worden. Eerst: kijken of een risicobenadering nodig is.

17 Strategische analyse: hele systeem
Risicomanagement Water Masterclass Risico-analyse 14 oktober 2003 Strategische analyse: hele systeem Alle clusters van activiteiten Strategisch RMW CoMa Cluster van activiteiten Operationeel

18 Pilot Directie Limburg 1
Risicomanagement Water Masterclass Risico-analyse 14 oktober 2003 Pilot Directie Limburg 1 risicotypen activiteiten Opstellen & invullen risicomatrix

19 Pilot Directie Limburg 2
Risicomanagement Water Masterclass Risico-analyse 14 oktober 2003 Pilot Directie Limburg 2 Zoeken naar methode om matrix in te vullen Basis: Doelstelling project Systeem Pakket van eisen


Download ppt "Risicoanalyse voor het waterbeheer:"

Verwante presentaties


Ads door Google