De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

NIVRE Rotterdam 1 Schade-expertisebureaus en de Wet bescherming persoonsgegevens Maarssen dr. Jan Holvast 10 mei 2006.

Verwante presentaties


Presentatie over: "NIVRE Rotterdam 1 Schade-expertisebureaus en de Wet bescherming persoonsgegevens Maarssen dr. Jan Holvast 10 mei 2006."— Transcript van de presentatie:

1 NIVRE Rotterdam 1 Schade-expertisebureaus en de Wet bescherming persoonsgegevens Maarssen dr. Jan Holvast 10 mei 2006

2 NIVRE Rotterdam 2 Even voorstellen •Jan Holvast •Holvast & Partner, Privacy Advies- en Onderzoeksbureau •Vooral werkzaam in de financiële sector •Vaste adviseur Verbond van Verzekeraars •Vele andere instanties: NVB, BKR, Experian, Overheid

3 NIVRE Rotterdam 3 Inhoud presentatie •Aanleiding discussie •Consequenties Expertisebureaus •Strafrechtelijke gegevens •Oplossingen •Overige verplichtingen •Vragen/opmerkingen

4 NIVRE Rotterdam 4 Aanleiding •Op 1 september 2001 is WBP in werking getreden •Gedragscode Financiële Instellingen •Protocol Waarschuwingsregister •Code Persoonlijk Onderzoek •Ook vragen over opdrachtnemers: tussenpersonen, onderzoeksbureaus, schade-expertisebureaus

5 NIVRE Rotterdam 5 Wet bescherming persoonsgegevens •Verantwoordelijke: stelt doel en middelen van de verwerking vast •Bewerker: voert zaken in opdracht uit, zonder eigen initiatief •Ontvanger •Betrokkene

6 NIVRE Rotterdam 6 Discussiepunt •Zijn expertisebureaus verantwoordelijke of bewerker? •Theorie: bewerker •Praktijk: verantwoordelijke, dus voldoen aan alle onderdelen van de WBP •Maar wat als er vermoedens van fraude zijn?

7 NIVRE Rotterdam 7 Vermoedens van fraude •Valt onder regime van strafrechtelijke gegevens •Mogen ten behoeve van derden niet verwerkt worden, tenzij: –men over een vergunning beschikt op grond van Wpbr (recherchebureaus) –men ontheffing krijgt van het College bescherming persoonsgegevens

8 NIVRE Rotterdam 8 Ontheffing CBP •Voorafgaand onderzoek (max. 4 weken) •Eventueel nader onderzoek (max. 13 weken) •Regels vastleggen in een Protocol •Verklaring van rechtmatigheid

9 NIVRE Rotterdam 9 College bescherming persoonsgegevens •Vooroverleg gevoerd om ontheffing te krijgen. •Mogelijk, indien: –protocol wordt opgesteld –bij een bedrijf nader onderzoek wordt gedaan –goedgekeurd (verklaring van rechtmatigheid) dan anderen akkoord wanneer zij op dezelfde wijze werken

10 NIVRE Rotterdam 10 Verklaring van rechtmatigheid •Voorafgaand onderzoek aangevraagd •Onderzoek bij Van Ameyde Interschade •Melding in Staatscourant •Protocol opgesteld •Onderscheid tussen: –Categorie I: omvang schade –Categorie II: oorzaak schade

11 NIVRE Rotterdam 11 Categorie I en II •Categorie I: –alleen omvang schade –bij vermoeden van fraude: overdracht aan opdrachtgever •Categorie II: –ook oorzaak schade –toedrachtonderzoek alleen met vergunning Wpbr

12 NIVRE Rotterdam 12 Wat moet er gebeuren (I)? •Melding downloaden: www.cbpweb.nl •Linker Menu: –Wetten en zelfregulering –Wetten –Wet bescherming persoonsgegevens –WBP-meldingsprogramma –Melden en Vrijstelling, onder 3: download –Meldingsprogramma (volg instructie)

13 NIVRE Rotterdam 13 Wat moet er gebeuren (II)? •Indien geen vergunning Wpbr: bij vraag 8: voorafgaand onderzoek •Formuleringen overnemen uit model melding •Aanbiedingsbrief meesturen waarin wordt aangegeven dat men Protocol ondertekent •Vergeet authenticatieformulier niet

14 NIVRE Rotterdam 14 Verdere verplichtingen •Zorgplicht: openheid en behoorlijkheid •Verdere verstrekking: alleen verenigbaar met het doel •Informatieplicht, tenzij de verzekeraar dit heeft gedaan •Inzage- en correctierecht betrokkenen •Beveiligingsplicht

15 NIVRE Rotterdam 15 Vragen? Opmerkingen?


Download ppt "NIVRE Rotterdam 1 Schade-expertisebureaus en de Wet bescherming persoonsgegevens Maarssen dr. Jan Holvast 10 mei 2006."

Verwante presentaties


Ads door Google