De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Open Universiteit Nederland WFDWFD Anka Ernes Rechtswetenschappen Rechtswetenschappen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Open Universiteit Nederland WFDWFD Anka Ernes Rechtswetenschappen Rechtswetenschappen."— Transcript van de presentatie:

1

2 Open Universiteit Nederland WFDWFD Anka Ernes Rechtswetenschappen Rechtswetenschappen

3 Doelstellingen Wfd De bescherming van de consument De bescherming van de consument Het goed functioneren van de markt Het goed functioneren van de markt

4 TransparantieTransparantie Deskundigheid Deskundigheid Betrouwbaarheid Betrouwbaarheid Adequate informatieverstrekking Adequate informatieverstrekking Zorgvuldige advisering van de consument Zorgvuldige advisering van de consument Administratieve organisatie die de toezichthouder in staat stelt toezicht te houden op de naleving van de wet Administratieve organisatie die de toezichthouder in staat stelt toezicht te houden op de naleving van de wet

5 ZorgplichtenZorgplichten ‘Adequate informatieverstrekking is een basisvoorwaarde voor de consument om invulling te kunnen geven aan zijn eigen verantwoordelijkheid bij de aanschaf van een financieel product.’ ‘Adequate informatieverstrekking is een basisvoorwaarde voor de consument om invulling te kunnen geven aan zijn eigen verantwoordelijkheid bij de aanschaf van een financieel product.’

6 Dienstverlener verbindt zich om werkzaamheden te verrichten anders dan: o.g.v. arbeidsovk, o.g.v. arbeidsovk, een werk van stoffelijke aard, een werk van stoffelijke aard, het bewaren van zaken, het bewaren van zaken, het uitgeven van werken, het uitgeven van werken, het doen vervoeren van personen of zaken. het doen vervoeren van personen of zaken.

7 Artikel 7:401 BW De opdrachtnemer moet bij zijn werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. De opdrachtnemer moet bij zijn werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.

8 Zorgplichten in Wfd Artikelen 30 t/m 36

9 Artikel 30 Wfd: verstrekte informatie Feitelijk juist Feitelijk juist Begrijpelijk voor de consument Begrijpelijk voor de consument Niet misleidend Niet misleidend

10 ‘Gemiddelde’ consument Bereid zich in de informatie te verdiepen Bereid zich in de informatie te verdiepen In staat zijn eigen financiële positie te overzien In staat zijn eigen financiële positie te overzien Maar: als complex product: dienstverlener geeft aan voor welke consument het geschikt is Maar: als complex product: dienstverlener geeft aan voor welke consument het geschikt is

11 Artikel 31 lid 1 Wfd Voorafgaande aan de totstandkoming van de overeenkomst: informatie Voorafgaande aan de totstandkoming van de overeenkomst: informatie Gevolg: Gevolg: Adequate beoordeling Adequate beoordeling Beter prijsmechanisme Beter prijsmechanisme

12 AdviseringAdvisering Financiële positie Financiële positie Kennis Kennis Ervaring Ervaring Doelstellingen Doelstellingen Risico-bereidheid Risico-bereidheid CLIËNTENPROFIEL CLIËNTENPROFIEL

13 Artikel 31 lid 3 Wfd Informatie gedurende de looptijd van de overeenkomst Informatie gedurende de looptijd van de overeenkomst

14 Art. 33 en 34 Wfd: adviseur/bemiddelaar Advies Advies Bemiddeling met advies Bemiddeling met advies Bemiddeling zonder advies Bemiddeling zonder advies Direct writing op basis van execution-only Direct writing op basis van execution-only Direct writing met advies Direct writing met advies

15 Artikel 36 Wfd Agent geeft onjuiste informatie Agent geeft onjuiste informatie Consument wil niet gebonden zijn Consument wil niet gebonden zijn Artikel 3:40 lid 2 BW? Artikel 3:40 lid 2 BW?

16 Rb Utrecht 4-1-2006, 171572/HA ZA 04-45 Vereniging Consument & Geldzaken / Spaarbeleg Vereniging Consument & Geldzaken / Spaarbeleg O.D. want bijzondere zorgplicht op financiële instelling O.D. want bijzondere zorgplicht op financiële instelling

17 Rb Utrecht 17-08-05 en 08-03- 06 Eiseres / AEGON Bank (Spaarbeleg) Eiseres / AEGON Bank (Spaarbeleg) Sprintplan-overeenkomst Sprintplan-overeenkomst Ruim 10.000 euro Ruim 10.000 euro Maandelijks 68,07 euro Maandelijks 68,07 euro Betaald: 3.607,71 Betaald: 3.607,71

18 Vragen voor de kantonrechter: Viel het Sprintplan onder de Wck? Viel het Sprintplan onder de Wck? Was aandelenlease (belening van effecten) uitgezonderd van de Wck? Was aandelenlease (belening van effecten) uitgezonderd van de Wck? Had AEGON de verplichte vergunning? Had AEGON de verplichte vergunning?

19 Rechtbanken Almelo en Arnhem In casu is het echter naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar dat de overeenkomst met terugwerkende kracht geheel ten nadele van Dexia teniet wordt gedaan. Immers, aannemelijk is dat de nietigheid van de ovk. in rechte niet aan de orde zou zijn gekomen, indien de waarde van de aandelen ten tijde van het expireren van de ovk. groter zou zijn geweest dan de ter beschikking gestelde geldsom. In casu is het echter naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar dat de overeenkomst met terugwerkende kracht geheel ten nadele van Dexia teniet wordt gedaan. Immers, aannemelijk is dat de nietigheid van de ovk. in rechte niet aan de orde zou zijn gekomen, indien de waarde van de aandelen ten tijde van het expireren van de ovk. groter zou zijn geweest dan de ter beschikking gestelde geldsom.

20 Rb Utrecht 5 april 2006, LJN:AW0817 Eiser / Groeivermogen N.V. Eiser / Groeivermogen N.V. Bancaire instelling? Bancaire instelling? Zorgplicht geschonden Zorgplicht geschonden Eigen schuld belegger: 75% Eigen schuld belegger: 75%

21 Open Universiteit Nederland www.ou.nlwww.ou.nl


Download ppt "Open Universiteit Nederland WFDWFD Anka Ernes Rechtswetenschappen Rechtswetenschappen."

Verwante presentaties


Ads door Google