De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

(Her)Gebruik gegevens van het Niet Bekostigde Onderwijs (NBO)

Verwante presentaties


Presentatie over: "(Her)Gebruik gegevens van het Niet Bekostigde Onderwijs (NBO)"— Transcript van de presentatie:

1 (Her)Gebruik gegevens van het Niet Bekostigde Onderwijs (NBO)

2 2 Doelen aansluiting NBO op BRON (1)de bestrijding van verzuim en voortijdig schoolverlaten (2)het verminderen van de administratieve lasten van het betrokken niet-bekostigd onderwijs (NBO)

3 3 Bescherming van persoonsgegevens Verwerking van persoonsgegevens dient rechtmatig te zijn en moet voldoen aan vereisten die gestel worden in de Wet Bescherming persoonsgegevens (WBP). Doel en het gebruik van de gegevens zijn vastgelegd in wet en regelgeving. Bijvoorbeeld WVO en WEB en Leerplicht wet. Voor het (her)gebruik moet DUO zich houden aan de WOT (Wet op het onderwijstoezicht) waarin in artikel 24f het verstrekken van gegevens aan derden is beschreven.

4 4 Het verstrekken van gegevens aan derden Uit het basisregister onderwijs kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan: de school burgemeester en wethouders, ihkv werk en bijstand burgemeester en wethouders ihkv de rmc-wetgeving door Onze Minister aangewezen instellingen ten behoeve van onderzoeksactiviteiten de Sociale verzekeringsbank, ihkv de Kinderbijslagwet

5 5 Het verstrekken van gegevens aan derden Uit het basisregister onderwijs kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan: Aan het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, ihkv werk en inkomen Aan het Centraal Bureau voor de Statistiek Aan onze Minister ihkv beleidsvoorbereiding Aan de Rijksbelastingdienst Aan kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven, ihkv de beroepspraktijkvorming Aan onze Minister voor Wonen, Wijken en Integratie, ikhv de Wet inburgering

6 6 Vermindering van administratieve lasten De SVB tbv inschrijvingscontrole Kinderbijslag DUO tbv de inschrijvingscontrole tegemoetkoming studiekosten en studiefinanciering Gemeenten en RMC’s (Regionale Meld- en Coördinatiepunten Voortijdig Schoolverlaten) tbv het uitvoeren van de gemeentelijke taken op het gebied van leerplicht en voortijdig schoolverlaten Het Ministerie van OCW tbv het VSV-beleid De Inspectie tbv voor de monitoring van het examenproces Het CBS tbv statistische informatieproducten


Download ppt "(Her)Gebruik gegevens van het Niet Bekostigde Onderwijs (NBO)"

Verwante presentaties


Ads door Google