De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BRON-HO Niet bekostigd onderwijs Maandag 2 december 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "BRON-HO Niet bekostigd onderwijs Maandag 2 december 2013."— Transcript van de presentatie:

1 BRON-HO Niet bekostigd onderwijs Maandag 2 december 2013

2 Presentatie BRON-HO NBO: 02-12-2013 Programma: -Introductie -MBO vs. HO -Demo BRON-HO -Voortgang ‘aansluiting’ NBO -Testen NBO -Toekomst aangewezen onderwijs en BRON-HO -Vragen en afsluiting -Lunch

3 Presentatie BRON-HO NBO: 02-12-2013 Introductie BRON-HO

4 Presentatie BRON-HO NBO: 02-12-2013 Vernieuwing in de HO keten Studenten: Minder gegevens opgeven Snellere afwikkeling inschrijfproces Instellingen: Sneller inzicht in indicatie soort collegegeld Sneller inzicht in bekostiging Signalering van wijzigingen op Persoonsgegevens, Vooropleidingen, Indicatie soort collegegeld en Voorlopige status toekenning DUO: HO onderwijsregisters meer up-to-date Systeemvernieuwing

5 Presentatie BRON-HO NBO: 02-12-2013 Mijlpalen 27 april 2013 -Persoonsgegevens -Vooropleidingen 6 januari 2014 -Inschrijvingen en graden in nieuwe registers -Bekostiging in nieuw systeem -Indicatie soort collegegeld, voorlopige bekostigingstatus -CriHO uit -‘1 e fase’ en ‘2 e fase’ Niet bekostigd onderwijs (NBO) Gebruik -T.b.v. studiefinanciering: -  Inschrijvingscontrole -  Omzetting prestatiebeurs (van lening naar gift)

6 Presentatie BRON-HO NBO: 02-12-2013 Opslag en uitwisseling inschrijvingen en graden HO Opslag -Onderwijsdeelname Hoger Onderwijs (OD-HO) -Onderwijsresultaten Hoger Onderwijs (OR-HO) Uitwisseling inschrijvingen en graden HO -Uitwisseling NBO in het HO-veld wettelijk niet toegestaan -Hetzelfde geldt voor tonen van graden in het diplomaregister (dit mag niet)

7 Presentatie BRON-HO NBO: 02-12-2013 Verschillen Middelbaar Beroepsonderwijs vs. Hoger Onderwijs

8 Presentatie BRON-HO NBO: 02-12-2013 Belangrijke verschillen MBO en HO (bekostigd) Middelbaar Beroepsonderwijs Hoger Onderwijs Uitwisseling tussen instellingen en DUO BatchbestandenXML-bericht per geval DirectVia Studielink Aanmelden voor nieuwe opleiding Bij instellingBij Studielink Aanlevering persoongegevens door InstellingDUO/Studielink (centr. verificatie) Instelling (decentrale verificatie) InschrijvingDoorlopendPer studiejaar Wijzigingen doorgeven voor 1 inschrijving (door instelling) Enkel mutatiesNieuwe stand

9 Presentatie BRON-HO NBO: 02-12-2013 Belangrijke verschillen MBO en HO (niet bekostigd) Middelbaar Beroepsonderwijs Hoger Onderwijs UitwisselingBatchbestanden (via 2BRON) * begin 2014 vernieuwing 2BRON CSV-bestanden Direct tussen instellingen en DUO Aanmelden voor nieuwe opleiding Bij instelling Aanlevering persoongegevens door InstellingDUO (Voorprojectie) Instelling (Nieuwe personen) InschrijvingDoorlopendPer studiejaar Wijzigingen doorgeven voor éé n inschrijving (door instelling) Enkel mutatiesNieuwe stand

10 Presentatie BRON-HO NBO: 02-12-2013 Uitwisselen opleidingsgegevens vanaf 2014

11 Presentatie BRON-HO NBO: 02-12-2013 Aanpassingen in CSV-bestand Huidig bestandNieuw bestand - Inschrijvingsjaar - Maand vanaf - Maand tot - Datum inschrijving - Datum uitschrijving - Maand examenresultaat- Datum diploma behaald - 1 e voornaam - Voorletters - Voornamen N.v.t.Voor nieuwe personen: - Postcode - Huisnummer - Huisnummer toevoeging - 1 e jaar aan de instelling - Code bekostiging - Code examenresultaat Vervallen Overige 10 veldenOngewijzigd

12 Presentatie BRON-HO NBO: 02-12-2013 Toevoegingen in CSV-bestand Nieuw bestandReden VestigingsvolgnummerVerplicht in onderwijsregisters en niet af te leiden. InschrijvingvolgnummerVoor een unieke identificatie van een deelname in combinatie met BRIN ResultaatvolgnummerVoor een unieke identificatie van een resultaat in combinatie met BRIN Beperking van de periode waarvoor onderwijsdeelnames en –resultaten aangeleverd kunnen worden Deelnames Vorige, huidige en komende studiejaar Resultaten Vorige en huidige studiejaar Beperking op de aanlevering

13 Presentatie BRON-HO NBO: 02-12-2013 Demo BRON-HO niet bekostigd onderwijs

14 Presentatie BRON-HO NBO: 02-12-2013 Zakelijk Portaal (DUO) DUO Uitgangssituatie SF Admini- stratie Bestand ‘Voorprojectie’ 4 aanvragen stufi, (nog) geen onderwijsdeelnames of -resultaten bekend bij DUO OR-HO OD-HO SF- aanvragen (nog) niet bekend in OD-HO en OR-HO

15 Presentatie BRON-HO NBO: 02-12-2013 Demo BRON-HO Medewerker HO-instelling -Bestand met voorprojectie ophalen van Zakelijk Portaal -Bijwerken bestand a.d.h.v. eigen administratie -Bijgewerkte bestand via Zakelijk Portaal naar DUO sturen Medewerker DUO -Bestand ophalen van Afdelingsmap -Bestand inlezen in OD-HO en OR-HO -Verwerkingsbestand naar instelling Medewerker HO-instelling -Ophalen verwerkingsbestand -Bijwerken administratie -Bijgewerkt bestand naar DUO (nav. Fouten)

16 Presentatie BRON-HO NBO: 02-12-2013 Zakelijk Portaal (DUO) DUO Stap 1 – Bestand ophalen van ZP en controleren (TIO) SF Admini- stratie Bestand ‘Voorprojectie’ Bestand ‘Deelnames en resultaten’ Medewerker TIO controleert en bewerkt het bestand en stuurt het terug naar DUO

17 Presentatie BRON-HO NBO: 02-12-2013 Koffie

18 Presentatie BRON-HO NBO: 02-12-2013 Zakelijk Portaal (DUO) DUO Stap 2: Bestand ophalen en inlezen (DUO) SF Admini- stratie Bestand ‘Deelnames en resultaten’ OR-HO OD-HO Inlezen bestand Bestand ‘Voorprojectie’ Medewerker DUO leest het bestand in (met enkel onderwijsdeelnames) in OD-HO

19 Presentatie BRON-HO NBO: 02-12-2013 Bestandscontroles Inlezen bestand Tijdens het inlezen van het bestand worden diverse controles uitgevoerd Geen fouten gevonden:Inlezen inschrijvingen en graden Fout(en) gevonden:Bestand niet inlezen Verwerken inschrijving Bij verwerken van inschrijvingen in OD-HO worden diverse controles uitgevoerd Geen fouten gevonden:Inschrijving is vastgelegd/bijgewerkt Fout(en) gevonden:Functionele fout (Idem voor resultaat)

20 Presentatie BRON-HO NBO: 02-12-2013 Fouten herstellen Door DUO Medewerker DUO probeert zelf herstel te doen  Aanpassen bestand en opnieuw inlezen (gehele bestand of deel van bestand) Door instelling Is herstel door DUO niet mogelijk:  Medewerker DUO neem contact op met instelling  Medewerker DUO stuurt verwerkingsverslag met fout

21 Presentatie BRON-HO NBO: 02-12-2013 Zakelijk Portaal (DUO) DUO Stap 3: Graden aanleveren (TIO) SF Admini- stratie OR-HO OD-HO Aanmaken verslag Bestand ‘Voorprojectie’ Bestand ‘Deelnames en resultaten’ Verwerkings- bestand Medewerker TIO voegt resultaten toe aan het bestand en stuurt het naar DUO

22 Presentatie BRON-HO NBO: 02-12-2013 Zakelijk Portaal (DUO) DUO Stap 3: Graden aanleveren (TIO) SF Admini- stratie OR-HO OD-HO Aanmaken verslag Bestand ‘Voorprojectie’ Bestand ‘Deelnames en resultaten’ Verwerkings- bestand Medewerker TIO voegt resultaten toe aan het bestand en stuurt het naar DUO

23 Presentatie BRON-HO NBO: 02-12-2013 Vraagbaak en betekenis voorprojectie van DUO Verwerkingsverslag van DUO en fouten gevonden Bestandsbeschrijving deelnames en resultaten

24 Presentatie BRON-HO NBO: 02-12-2013 Demo BRON-HO Uitwisseling bestanden via Zakelijk Portaal -Voorprojectie  van DUO naar instelling -Huidige stand voor SF  van instelling naar DUO -Verwerkingsverslag  van DUO naar instelling Inlezen bestand Nieuw graden opnemen in OR-HO Nieuwe deelnames opnemen in OD-HO

25 Presentatie BRON-HO NBO: 02-12-2013 Demo BRON-HO Maar wat nu als ik een resultaat of deelname wil verwijderen?

26 Presentatie BRON-HO NBO: 02-12-2013

27

28

29 Voortgang aansluiting NBO

30 Presentatie BRON-HO NBO: 02-12-2013 Fasering - Niet bekostigd onderwijs 1 e fase (6 januari 2014) -Uitwisseling bestanden via Zakelijk Portaal -Inlezen bestand -Nieuw graden kunnen opnemen in OR-HO -Beperken ontsluiting NBO-gegevens -Graden en inschrijvingen NBO geconverteerd naar OD-HO en OR-HO 2 e fase(feb-apr 2014) -Nieuwe deelnames kunnen opnemen in OD-HO 3 e fase -Nog te bepalen

31 Presentatie BRON-HO NBO: 02-12-2013 Wat hebben we allemaal gedaan de afgelopen weken: -Bestandsuitwisseling zakelijkportaal -Automatische uitwisseling afdelingsmap -Inlezen bestand -Verwerkingsbestand -Opslag in Onderwijsdeelname en Onderwijsresultaat -Studentendossier filtering -Vooropleidingen filtering -CriHO conversie -Raadplegen aanleveringen Resultaat - Niet bekostigd onderwijs

32 Presentatie BRON-HO NBO: 02-12-2013 Testen NBO

33 Presentatie BRON-HO NBO: 02-12-2013 Resultaat week 1 4 instellingen hebben deelgenomen 8 csv-bestanden incorrect Bevindingen Datum DD-MM-EEJJ i.p.v. EEJJMMDD De opleidingsfase en de datum uitschrijving is niet gevuld bij het toevoegen van een nieuwe inschrijving (actie 4). geen nieuwe inschrijving bij de nieuwe persoon toegevoegd (actie 4), de verplichte velden inschrijvingsvorm, Opleidingsfase, Opleidingsvorm, datum in- en uitschrijving zijn leeg. De opleidingsfase is gevuld met een 'B' voor een bachelor maar dit moet een 'D' voor propedeuse bachelor zijn (actie 9). Onjuist formaat postcode 911RR ipv 9111RR Bij de 'nieuwe' regels staan geen correspondentienummers. Testen NBO

34 Presentatie BRON-HO NBO: 02-12-2013 Vragen? Testen NBO

35 Presentatie BRON-HO NBO: 02-12-2013 Toekomst aangewezen onderwijs en BRON-HO

36 Presentatie BRON-HO NBO: 02-12-2013

37 Lunch


Download ppt "BRON-HO Niet bekostigd onderwijs Maandag 2 december 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google