De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

OS/Instructie & Kwaliteit | 25 maart 2011 De werking van BRON Voor onderwijsinstellingen in het niet-bekostigd onderwijs.

Verwante presentaties


Presentatie over: "OS/Instructie & Kwaliteit | 25 maart 2011 De werking van BRON Voor onderwijsinstellingen in het niet-bekostigd onderwijs."— Transcript van de presentatie:

1 OS/Instructie & Kwaliteit | 25 maart 2011 De werking van BRON Voor onderwijsinstellingen in het niet-bekostigd onderwijs

2 OS/Instructie & Kwaliteit | 25 maart Inhoud DUO algemeen Klantenservice en Onderwijsservice BRON algemeen Processen VO

3 OS/Instructie & Kwaliteit | 25 maart Dienst Uitvoering Onderwijs 1 januari 2010 fusie tussen Cfi en IB-Groep. Wat doen wij………

4 OS/Instructie & Kwaliteit | 25 maart Organisatiestructuur DUO MT-DUO Rob Kerstens Regina Riemersma Wim Westerbeek Financiën, Services en ICT Wim Westerbeek Ontwikkeling Rob Kerstens Uitvoering & Dienstverlening Regina Riemersma Klantenservice en Onderwijsservice

5 OS/Instructie & Kwaliteit | 25 maart Klantenservice Studiefinanciering Tegemoetkoming Schoolkosten Onderwijskaart & Lesgeld Bezwaar, Beroep, Klachten Landelijke informatielijn Servicekantoren-Intermediairslijn Onderwijsservice Onderwijsnummer Klantrelatie Examendiensten Diploma-erkenning en Legalisatie

6 OS/Instructie & Kwaliteit | 25 maart DUO op internet Algemeen: Nu nog 2 portalen: DUO / IB-Groep (particulier en zakelijk) DUO / CFI

7 OS/Instructie & Kwaliteit | 25 maart Afdeling Onderwijsnummer Informatiepunt Onderwijs (IPO) > helpdesk BRON VO, BVE, PO, HO 2013 Examengegevens VO Verzuimregistratie/loket

8 OS/Instructie & Kwaliteit | 25 maart BRON

9 OS/Instructie & Kwaliteit | 25 maart BRON Wat, waarom, wie en hoe? Uitwisseling Verloop verschillende processen

10 OS/Instructie & Kwaliteit | 25 maart Wat? BRON staat voor Basisregister Onderwijs: Een register met persoons-, inschrijf- en examengegevens Persoonsgebonden nummer (PGN): een uniek identificerend nummer voor onderwijsontvangenden Het PGN is het Burgerservicenummer (BSN) óf een Onderwijsnummer

11 OS/Instructie & Kwaliteit | 25 maart Wat? Een Onderwijsnummer is een alternatief nummer en wordt uitgegeven door DUO (bv. aan asielzoekers) Uitwisseling: het proces van aanleveren, controleren en terugkoppelen van gegevens (tussen scholen en DUO)

12 OS/Instructie & Kwaliteit | 25 maart Waarom? Oorspronkelijke doelen Verlichten van de administratieve last scholen Betere beleids- en managementinformatie Effecten Een landelijk register voor alle onderwijsgegevens Uitwisselen gegevens met andere instanties BRON koppelen aan database andere overheden

13 OS/Instructie & Kwaliteit | 25 maart Wie? OnderwijsinstellingAantal instellingen Aantal Leerlingen/ Studenten Bekostigd via BRON sinds Voortgezet Onderwijs (VO) /2005 Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie (BVE) /2007 Primair Onderwijs (PO) miljoen2010/2011 Hoger Onderwijs (HBO en WO) /2014

14 OS/Instructie & Kwaliteit | 25 maart Hoe? Digitale uitwisseling tussen instelling en DUO (locatie Groningen) Beveiligde bestanden Via een beveiligde site

15 OS/Instructie & Kwaliteit | 25 maart Uitwisseling Aanleveren van persoons-, inschrijvings- en examengegevens door instellingen (ook voor VAVO) Verwerking van de gegevens in BRON Vastleggen van goedgekeurde gegevens in BRON Terugkoppelen van gegevens aan scholen Een bestand (batch) bestaat uit meldingen Een melding bevat altijd gegevens van een leerling

16 OS/Instructie & Kwaliteit | 25 maart Uitwisseling – controle gegevens Bestand en meldingen controleren -> goed- of afgekeurd (duurt max. 2 weken) Bij goedkeur: gegevens vastgelegd in BRON Bij afkeur: gegevens niet vastgelegd in BRON Terugkoppelbestand naar school: * goedgekeurde meldingen zonder signaal * goedgekeurde meldingen mét signaal * afgekeurde meldingen áltijd met reden afkeur

17 OS/Instructie & Kwaliteit | 25 maart Uitwisseling – controle gegevens Controle van persoonsgegevens bij GBA Controle geldige opleidingsgegevens (bv. vakcode, elementcode) Controle op inschrijf- en examengegevens

18 OS/Instructie & Kwaliteit | 25 maart Aandachtspunten Zoveel mogelijk aanleveren met BSN Zonder BSN: let op juistheid naw-gegevens! Bij afkeur persoonsgegevens met BSN -> advies: opnieuw aanleveren zonder BSN

19 OS/Instructie & Kwaliteit | 25 maart Uitwisseling – zo is het geregeld Een school is verplicht gegevens binnen 4 weken na ingangsdatum aan te leveren aan BRON (OCW wil graag naar een actualiteit van 7 dagen) De school is en blijft zélf verantwoordelijk voor de juistheid van de verstrekte gegevens aan BRON

20 OS/Instructie & Kwaliteit | 25 maart Wie gebruiken BRON? Inspectie v/h onderwijs: examengegevens (geanonimiseerd) t.b.v. de controle op het examenproces CBS: ontvangt persoons-, inschrijf-, stage- en examengegevens voor beleids- en rapportagedoeleinden SVB: persoons- en inschrijfgegevens t.b.v. controle kinderbijslagrecht

21 OS/Instructie & Kwaliteit | 25 maart Wie gebruiken BRON? (vervolg) Gemeenten: persoons- en inschrijfgegevens t.b.v. leerplichtzaken en verzuim DUO (locatie Zoetermeer) DUO (locatie Groningen): controle rechtmatigheid studiefinanciering en WTOS

22 OS/Instructie & Kwaliteit | 25 maart BRON & omgeving VO-scholen DUO Locatie Zoeter- meer Inspectie CBS SVB SSG CIOPGBA BRON BVE-instellingen HO-instellingen PO-scholen Internet DUO Locatie Groningen Foto’s Rinis Gemeenten Internet

23 OS/Instructie & Kwaliteit | 25 maart Processen VO nader beschouwd

24 OS/Instructie & Kwaliteit | 25 maart Welke processen ? Inschrijfproces Examenproces

25 OS/Instructie & Kwaliteit | 25 maart Inschrijfgegevens Scholen leveren inschrijfgegevens aan Peildatum inschrijvingen 1 oktober Gegevens leerlingen mét PGN (BSN of onderwijsnummer) Elektronisch aanleveren aan DUO Geregistreerd in BRON Inschrijfgegevens én volledigheidsverklaring: uiterlijk 15/10!

26 OS/Instructie & Kwaliteit | 25 maart Inschrijfgegevens (Aanlever)bestand naar DUO sturen (beveiligde site) Eventuele fouten verbeteren ( , handleiding, signalen) Verificatie GBA (maximaal twee weken) Terugkoppeling via beveiligde site na verwerking gegevens Afgekeurde gegevens corrigeren Nieuwe, verbeterde bestanden aanleveren

27 OS/Instructie & Kwaliteit | 25 maart Inschrijfgegevens Volledigheidsverklaring afgeven (uiterlijk 15 oktober) Gegevens in voorlopige foto (half november)

28 OS/Instructie & Kwaliteit | 25 maart Examengegevens Aanlevering: alle examengegevens van leerlingen die eindexamen hebben gedaan Combinatie van examenresultaten (SE- en CE-cijfers) met leerling gegevens Registratie in BRON Uitwisseling met Inspectie en CBS

29 OS/Instructie & Kwaliteit | 25 maart Examengegevens > Controle bestand (via eigen softwarepakket) > Aanleveren SE- en CE-cijfers via beveiligde site Bericht (In)correcte levering, evt. verzoek tot opnieuw aanleveren. SE-cijfers moeten uiterlijk 10 mei aan BRON zijn geleverd. CE-cijfers incl. uitslag uiterlijk twee weken na vaststelling uitslag (van 1 e, 2 e of 3 e tijdvak) Goedgekeurde meldingen naar Inspectie

30 OS/Instructie & Kwaliteit | 25 maart Examengegevens > Terugkoppeling SE-/CE-cijfers Bericht Terugkoppeling Gereed Goedgekeurd, afgekeurd, gesignaleerd Afkeuringen en signalen in handleiding VO Evt. corrigeren en opnieuw aanleveren

31 OS/Instructie & Kwaliteit | 25 maart Examengegevens/tips U kunt de SE-cijfers al aanleveren voordat de cijfers definitief zijn. Als er wijzigingen op de SE-cijfers plaatsvinden, dan kunt u dit tot de deadline veranderen zonder dat de Inspectie van het Onderwijs actie onderneemt. De informatie wordt uitgewisseld met de Inspectie van het Onderwijs en CBS. Die gegevens horen te kloppen. Wacht dus niet met het uitwisselen van uw gegevens. Geef ze door zodra ze bekend zijn.

32 OS/Instructie & Kwaliteit | 25 maart Examengegevens Actuele foto met peildatum 1-10-XX (voor inzien examenresultaten) kan bij IPO worden aangevraagd Mutaties binnen twee weken na vaststelling doorgeven aan BRON Bij niet kunnen uitwisselen met reden: IPO bellen Aandachtspunten examens: zie stappenplan examengegevens!

33 OS/Instructie & Kwaliteit | 25 maart Aandachtspunten uitwisselingen Meldingen afgekeurd = gegevens niet in BRON Voor oplossingen van afkeur/signalen bij contactpersoon BRON binnen uw school informeren Gegevens vastleggen en binnen 4 weken aanleveren aan BRON

34 OS/Instructie & Kwaliteit | 25 maart Actuele zaken? Vragen over zaken die momenteel spelen?

35 OS/Instructie & Kwaliteit | 25 maart Informatie en vragen Documentatie (op website): Stappenplan gegevensuitwisseling VO-scholen Stappenplan examengegevens VO en VAVO Kalender VO Handleiding BRON VO Vragen: Binnen uw school -> coördinatoren BRON Intermediairslijn servicekantoor Relatiebeheerder DUO Informatie Punt Onderwijs (IPO), helpdesk


Download ppt "OS/Instructie & Kwaliteit | 25 maart 2011 De werking van BRON Voor onderwijsinstellingen in het niet-bekostigd onderwijs."

Verwante presentaties


Ads door Google