De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Rechtmatigheid Laat u wat liggen ? Bianca Steentjes RO Reinier Gosselink RA De Lokale Rekenkamer Overijssel 11 november 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Rechtmatigheid Laat u wat liggen ? Bianca Steentjes RO Reinier Gosselink RA De Lokale Rekenkamer Overijssel 11 november 2009."— Transcript van de presentatie:

1 Rechtmatigheid Laat u wat liggen ? Bianca Steentjes RO Reinier Gosselink RA De Lokale Rekenkamer Overijssel 11 november 2009

2 2 Programma 17:15 - 17:20 uurIntroductie 17:20 – 18:00 uurRechtmatigheidcontrole 18:00 - 18:30 uurPauze 18:30 – 19:10 uurLaat u wat liggen? Stellingen 19:10 – 19:15 uurAfsluiting

3 3 Introductie ► Wie zijn wij? Reinier Gosselink RAdrs. Bianca Steentjes RO Director Ernst & YoungManager Ernst & Young AccountantsAdvisory

4 4 Wat is rechtmatigheid? ► Rechtmatigheid is het voldoen aan de wetten en regels zoals deze gelden ► Besteden we het geld zoals we hebben vastgelegd (in regelingen en verordeningen), leggen we contracten en besteding goed vast en krijgen we ook geleverd waarvoor we betalen ► Zijn baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand gekomen (financieel – accountantscontrole)

5 5 Wat zijn de grenzen van de rechtmatigheidscontrole? ► Grens 1: Jaarrekening ► Grens 2: Financiële beheershandelingen ► Grens 3: Relevante wet- en regelgeving ► Grens 4: Goedkeuring-/rapporteringtolerantie

6 6 Grens 1: Jaarrekening Rechtmatige totstandkoming van: ► Balansmutaties ► Baten en lasten

7 7 Grens 2: Financiële beheershandeling ► Transacties ⇒ handeling met tegenprestatie ► Overdrachten ⇒ financiële middelen gaan over zonder tegenprestatie ► Financieringen ⇒ verstrekte of ontvangen leningen ► Vermogensmutaties ⇒ wijziging in vermogen zonder wijziging in liquide middelen

8 8 Grens 2: Niet financiële beheershandeling ► Intern systeem van risico afweging (juridische control) ► Maakt geen deel uit van de controle maar wel van de verantwoordelijkheid van het College. ► Voorbeeld: wet bescherming persoonsgegevens

9 9 Grens 3: Relevante wet- en regelgeving ► Externe en interne wet- en regelgeving ► Normenkader ► Toetsingskader

10 10 Grens 4: Goedkeurings- en rapporteringstolerantie Strekking accountantsverklaring Goedkeuringstolerantie( % totale lasten) GoedkeurendBeperkingOordeel- onthouding Afkeurend Fouten< 1%>1%<3%-> 3% Onzekerheden< 3%>3%<10%> 10%- Rapporteringstolerantie€ ?

11 11 Rechtmatigheid versus Getrouwheid RechtmatigheidcriteriaGetrouwheidsaspectenGR+ BegrotingAllex CalculatieJuistheidx ValuteringTijdigheidx VoorwaardeAllex Volledigheid x AdresseringJuistheidx AanvaardbaarheidJuistheidx M & OAllex LeveringBestaanx

12 12 Rechtmatigheidscriteria Rechtmatigheidscriteria: ► Hoogte: artikelen die betrekking hebben op de omvang van de geldstroom ► bijv. geldwaarde van het contract ► Doelgroep: artikelen met betrekking tot bepaling van de doelgroep ► bijv. onderscheid tussen subsidie of inkoop ► Duur: artikelen die betrekking hebben op de duur van een verstrekking van de geldstroom ► bijv. periode van een contractsduur van één jaar

13 13 Rolverdeling accountant Primair: ► Toetsen werking financiële beheershandelingen Secundair ► Beoordelen interne controlesysteem van niet financiële handelingen (kwalitatief) / juridische beheersorganisatie

14 14 Top 10 knelpunten (gemeenten en provincies) ► Rechtmatigheidbeheer onvoldoende transparant en intern getoetst ► Naleving BBV (o.a. reserves) ► Inkoop en aanbesteding ► Begroting- en kredietbeheer onvoldoende ► M&O beleid niet uitgewerkt ► Subsidiedossiers niet op orde ► Verordening financieel beleid en beheer ► Onderbouwing kostendekkende heffingen ► Contractenbeheer niet op orde ► Juridische control onvoldoende georganiseerd

15 Vragen?

16 Rekenkamer: Laat u wat liggen?

17 Stelling 1 ► De accountant voert voldoende werkzaamheden uit met betrekking tot de rechtmatigheid. Aanvullende rechtmatigheidcontroles zijn niet nodig. 17

18 Stelling 2 ► De Rekenkamer is dé controlerende instantie die (de aanwezige) ‘tekortkomingen’ in de rechtmatigheidcontrole moet dichten. 18

19 Bedankt voor uw aandacht !


Download ppt "Rechtmatigheid Laat u wat liggen ? Bianca Steentjes RO Reinier Gosselink RA De Lokale Rekenkamer Overijssel 11 november 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google