De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Incidenten met gevaarlijke stoffen Een leiddraad voor de ploeg die eerst ter plaatse is.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Incidenten met gevaarlijke stoffen Een leiddraad voor de ploeg die eerst ter plaatse is."— Transcript van de presentatie:

1 Incidenten met gevaarlijke stoffen Een leiddraad voor de ploeg die eerst ter plaatse is

2 Doel Wij zijn geen chemici en fysici... Identificeren Gebruik van naslagwerken: + juiste interpretatie => Correcte gevaarsinschatting

3 Overzicht Belang van beeldvorming tijdens aanrijden Identificatie van de gevaren Gevaarsinschatting  ERICards  BIG  Chemiekaarten ... Hulpmiddeltjes

4 Overzicht Belang van beeldvorming tijdens aanrijden Identificatie van de gevaren Gevaarsinschatting  ERICards  BIG  Chemiekaarten ... Hulpmiddeltjes

5 Beeldvorming Meteo:  Wind, temperatuur, neerslag,...  Verwachting Betrokken product? Lek? Brand? Omgeving  Bebouwing, scholen,... Slachtoffers? Expert ter plaatse?  Chauffeur, bedrijf,...

6 Overzicht Belang van beeldvorming tijdens aanrijden Identificatie van de gevaren Gevaarsinschatting  ERICards  BIG  Chemiekaarten ... Hulpmiddeltjes

7 Identificatie ADR borden  GEVI code  UN nummer Pictogrammen Maar ook:  Bestuurder  Bedrijf  Boorddocumenten ...

8 Overzicht Belang van beeldvorming tijdens aanrijden Identificatie van de gevaren Gevaarsinschatting  ERICards  BIG  Chemiekaarten ... Hulpmiddeltjes

9 Interpretatie Afhankelijk van aard naslagwerk is weinig of veel kennis nodig om een correcte inschatting te maken ERICards en BIG: hands-on info Chemiekaarten en BIG: vergen reeds stevige achtergrond Kennis van bepaalde begrippen noodzakelijk -> volgende slides

10 Belangrijke begrippen - Naamgeving Stofnaam Naam commercieel product Chemische benaming / formule UN-nr, CAS-nr Voorkomen: drukhouder, verdund,... => Zorg dat je het juiste product opzoekt!

11 Belangrijke begrippen - Omschrijving Vaste stoffen Vloeistoffen Gassen (samengeperst, tot vloeistof verdicht of gekoeld, opgelost) Geur, kleur,...

12 Belangrijke begrippen - Gevarendiamant

13 Belangrijke begrippen – GEVI code HOOFDGEVAAR (direct) 2gas 3 ontvlambare vloeistof 4 ontvlambare vaste stof 5verbranding bevorderende stof of organische peroxide 6 giftige stof 7 radioactieve stof 8 bijtende stof 9diverse gevaren NEVENGEVAAR (bijkomend) 0 geen nevengevaar 1 ontploffingsgevaar 2 gevaar voor vrijkomend gas 3 gevaar voor ontbranding 4 in gesmolten toestand 5 gevaar voor oxiderende werking 6 gevaar voor vergiftiging 8 gevaar voor corrosie 9 gevaar voor een spontane en hevige reactie als gevolg van een spontane ontbinding of van de polymerisatie

14 Belangrijke begrippen – GEVI code Speciale combinaties!  22 diep gekoeld gas  X333 Pyrofore vloeistof, reageert gevaarlijk met water  X423 ontvlambare vaste stof die met water gevaarlijk reageert, waarbij brandbare gassen ontstaan  X462 ontvlambare vaste stof die met water gevaarlijk reageert, waarbij giftige gassen vrijkomen

15 Belangrijke begrippen – Concentraties MAC-waarde wordt veel gebruikt (zeer conservatief) MAC-C (ceiling of plafond waarde) MAC-H (huid) Nederland: interventiewaarden (1u)  VRW  AGW  LBW

16 Belangrijke begrippen – Fysische eigenschappen Kook- en smeltpunt Vlampunt: T voldoende damp ontsteking  Ifv omgevingstemperatuur Zelfontbrandingstemeratuur Relatieve dichtheid  Damp tov lucht  Vloeistof/vaste stof tov water  Ifv omgevingstemperatuur

17 Belangrijke begrippen – Fysische eigenschappen Dampspanning:  NIET VLUCHTIG < 0,1 bv. Ethyleenglycol ( 0.07)  WEINIG VLUCHTIG < 10 bv. Diesel (<1)  VLUCHTIG 10 – 100 bv. Water (26) ethanol (58.5)  ZEER VLUCHTIG 100 – 1013 bv. Hexaan (160) - Ether (590)  UITERST VLUCHTIG > 1013 (onder druk tot vloeistof verdicht gas)  Ifv omgevingstemperatuur

18 Belangrijke begrippen – Fysische eigenschappen Dampspanning – interpretatie  Zuurstofnood: 100mbar op 1bar omgevingdruk = 10l damp op 100l damp/lucht = 90l lucht => 90 * 20,9 = 18,8% zuurstof Vuistregel: DS/10 = max. Dampconcentratie in vol% Vuistregel: DS*1000 = max. Dampconcentratie in ppm  Relatie met explosiegrenzen Vb. Ethanol 58,5mbar => max. Concentratie 5,85% => Exgrenzen: 1,1 – 7,5% => direct gevaar  Gifwolkgevoeligheid Zeer toxisch en hoge DS => gevaarlijk!

19 Belangrijke begrippen – Fysische eigenschappen Oplosbaarheid in water (g/100ml)  Schuimkeuze  Neerslaan gaswolk (vb. NH3, HCL dampen)  Verdunnen Explosiegrenzen Minimale ontstekingsenergie  Vonk staal op staal: ong. 0,25mJ Soortelijke geleiding = elctr. oplaadbaarh.  Gevaar indien < 10 4 pS/m

20 Belangrijke begrippen – Fysische eigenschappen Log P octanol/water: milieu schadelijkheid  vb. Waarde = 3 => stof lost 1000 keer beter op in octanol dan in water

21 Overzicht Belang van beeldvorming tijdens aanrijden Identificatie van de gevaren Gevaarsinschatting  ERICards  BIG  Chemiekaarten ... Hulpmiddeltjes

22 Overzicht Belang van beeldvorming tijdens aanrijden Identificatie van de gevaren Gevaarsinschatting  ERICards  BIG  Chemiekaarten ... Hulpmiddeltjes

23 Overzicht Belang van beeldvorming tijdens aanrijden Identificatie van de gevaren Gevaarsinschatting  ERICards  BIG  Chemiekaarten ... Hulpmiddeltjes


Download ppt "Incidenten met gevaarlijke stoffen Een leiddraad voor de ploeg die eerst ter plaatse is."

Verwante presentaties


Ads door Google