De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Transport en EU-GHS Harmonisatie, al een heel eind op weg.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Transport en EU-GHS Harmonisatie, al een heel eind op weg."— Transcript van de presentatie:

1 Transport en EU-GHS Harmonisatie, al een heel eind op weg

2 UN-GHS, EU-GHS en transport UN GHS EU-GHS verordening UN TDG Oranje boek ADR RID ADN ICAO IMDG Code Bulk binnenvaart Bulk zeevaart

3 Zelfde criteria, andere etiketten: explosieven EU-GHSTransport Ontplofbare stoffen 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 Ontplofbare stoffen 1.1, 1.2, 1.3, Ontplofbare stoffen 1.5, 1.6 Ontplofbare stoffen 1.4, 1.5, 1.6

4 Zelfde criteria, andere etiketten : gassen EU-GHSTransport Gassen Ontvlambaar Cat 1 Gassen Ontvlambaar 2.1 Ontvlambaar Cat 2 Niet toxisch Gas Niet ontvlambaar, niet toxisch 2.2 gas Oxiderend gasOxiderend (sub-risk) gas Toxisch gas

5 voorstel UN GHS dec 2009 In EU-GHS veel etiketten op cylinder. Voorstel UN GHS dec 2009: verwijder “gas cylinder” pictogram Als dat wordt aangenomen: - stikstof in EU-GHS: geen pictogram, wel waarschuwingszinnen - stikstof in transport:

6 Zelfde criteria, andere etiketten: brandbare stoffen EU-GHSTransport Ontvlambare vloeistoffen Cat 1, 2 en 3 Ontvlambare vloeistoffen Class 3 Ontvlambare vaste stoffen Cat 1 en 2 Ontvlambare vaste stoffen Class 4.1 Zelfontledende Stoffen Typen A- F A en B B - F Zelfontledende Stoffen Cl 4.1, B-F B B-F

7 Zelfde criteria, andere etiketten: pyroforen/zelfverhitting/stoffen die met water brandbare gassen afgeven EU-GHSTransport Pyrofore stoffen Pyrofore stoffen Class 4.2 Stoffen vatbaar voor zelfverhitting Cat 1 en 2 Stoffen vatbaar voor zelfverhitting Class 4.2 Bij contact met water ontvlambare gassen Bij contact met water ontvlambare gassen Class 4.3

8 Zelfde criteria, andere etiketten EU-GHSTransport Oxiderende stoffen Cat 1,2 en 3 Oxiderende stoffen Organische Peroxiden A-G A, B B -F Organische Peroxiden B*-F * Expl etiket

9 Zelfde criteria, andere etiketten: gezondheidsgevaren EU-GHSTransport Acute toxiciteit Cat 1, 2, 3 Toxische stoffen Class 6.1 Acute toxiciteit Cat 4 niet Inhalatie allergeen Cat 1 Mutageen Cat 1 en 2 Kankerverwekkend Cat 1 of 2 Reprotoxiciteit Cat 1, 2; TOST Niet, maar sommige in Class 9 Huid Allergeen Cat 1 niet

10 Zelfde criteria, andere etiketten – bijtende stoffen EU-GHSTransport Bijtende Stoffen Cat 1A,1B, 1C Corrosieve Stoffen Class 8 Irriterende Stoffen Cat 2 niet Oogirritatie Cat 1 niet Oogirritatie Cat 2 niet

11 Verschillen bij bijtende stoffen Transport niet helemaal met UN GHS geharmoniseerd NL voorstel voor harmonisatie in UN transport Huidige situatie transport: - testen in transport nu nog alleen in vivo; in vitro per 1 jan 2011 - ook indeling op basis van ervaring - geen rekenmethode voor mengsels Irritatie voor de huid- en oogletsel zal niet voor transport worden opgenomen.

12 Andere criteria, andere etiketten: gevaar voor aquatisch milieu EU-GHSTransport Acute aquatic tox Cat 1 Chronische tox Cat 1 en 2 Acute aquatic tox Acute Aquatic tox Cat 2 en 3 Chronische tox 3 en 4 Niet voor verpakt, wel voor tankschepen Gevaar voor Ozon-laagniet Voor tankschepen aanvullende criteria

13 Infectueuze stoffen en Radioactieve stoffen Bij vervoer: etiketten voor infectueuze stoffen (Class 6.2) ook etiketten voor radioactieve stoffen (Class 7)

14 EU Verordening art. 33 Verpakkingen -Als buitenverpakking is voorzien van transportetiketten met hetzelfde pictogram ⇒ geen EU-GHS etiketten nodig, mag wel -Voor transport geen etiket op buitenverpakking nodig ⇒ EU- GHS etiketten plakken -Bij enkelvoudige verpakking gemerkt met transport etiketten met hetzelfde pictogram ⇒ geen EU-GHS etiket nodig

15 Merken voor transport Op elke verpakking -UN nummer -Juiste chemische benaming -Transport etiketten Voor Limited quantities: -Geen naam, wel merken met UN no of LQ -per 1 jan 2011:

16 Merken enkelvoudige verpakking ( MO 206: t/m 31-12-2009 geen milieuetiket nodig)

17 Voorbeeld merken enkelvoudige verpakking in oververpakking

18 Voorbeeld Merken Limited quantities

19 Voorbeeld merken als voor vervoer ongevaarlijk

20 Stoffenlijsten In EU-GHS zijn voorlopig de indelingen van de oude Stoffenrichtlijn 67/548/EEC aangehouden. In transport zijn de oude indelingen van de met naam genoemde stoffen aangehouden. GEVOLG: Zelfde criteria, toch verschillen, met name bij mengsels en oplossingen. NOG VERDERE HARMONISATIE NOODZAKELIJK


Download ppt "Transport en EU-GHS Harmonisatie, al een heel eind op weg."

Verwante presentaties


Ads door Google