De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Semi-micro- Kwalitatieve analyse NH4+ en Groepen I + IIa 2009 - 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Semi-micro- Kwalitatieve analyse NH4+ en Groepen I + IIa 2009 - 2010."— Transcript van de presentatie:

1 Semi-micro- Kwalitatieve analyse NH4+ en Groepen I + IIa

2 Wat zit er in de onbekende oplossing
Wat zit er in de onbekende oplossing? NH41+, Pb2+, Hg22+, Ag1+, Hg2+, Bi3+, Cu2+, Cd van bovenstaande kationen

3 Pb2+, Hg22+, Hg2+ zitten in de oplossing onder de vorm van: Pb(NO3)2, HgNO3 , Hg(NO3) toxische stoffen

4 Pb(NO3)2 zeer verdunde oplossing
R61: kan het ongeboren kind schaden R33: gevaar voor cumulatieve effecten R52/53: schadelijk voor in het water levende organismen, kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken S53: blootstelling vermijden , S45 : bij ongeval arts raadplegen S61 : voorkom lozing in het milieu , vraag om speciale instructies/ veiligheidskaart puur product: uitsluitend geschikt voor gebruik door profesionele gebruikers ALTIJD: hanteren met handschoenen gebruik veiligheidsbril, labojas contact met huid: Afwassen met zeep en veel water contact met Ogen 15 minuten spoelen Was uw handen na gebruik van het product doe afval in de container Bron: MSDS en databank gevaarlijke stoffen

5 Hg(NO3)2 en HgNO3 zeer verdunde oplossingen
R23/24/25: giftig bij inademing , opname door de mond of aanraking met de huid R33: gevaar voor cumulatieve effecten R52/53: schadelijk voor in het water levende organismen, kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken S45 : bij ongeval arts raadplegen S61 : voorkom lozing in het milieu , vraag om speciale instructies/ veiligheidskaart ALTIJD: hanteren met handschoenen gebruik veiligheidsbril, labojas contact met huid: Afwassen met zeep en veel water contact met Ogen 15 minuten spoelen Was uw handen na gebruik van het product doe afval in de container Bron: MSDS en databank gevaarlijke stoffen

6 Bepaling van NH4+ (p. 19) Wordt altijd eerst uitgevoerd
2 druppels van de onbekende oplossing nemen, NaOH toevoegen en dampen testen op lakmoes: indien blauw  NH4+ aangetoond Rest van de oplossing: bepaling van de andere ionen!

7 Hg(NH2)Cl: Kwik amidochloride
Groep I (p. 21) Geen zwart nslg  Geen Hg22+ ! Hg(NH2)Cl: Kwik amidochloride

8 GROEP I : PbCl2, Hg2Cl2, AgCl (pagina 21) Nslg. wassen met 10 dr
GROEP I : PbCl2, Hg2Cl2, AgCl (pagina 21) Nslg. wassen met 10 dr. koud water (Opm. 5). Flb.(met nslg) + lege Prfb. in WWB plaatsen. Op nslg dr. kokend water, roeren, traag doorblazen. Opnieuw nslg dr. kokend water, roeren, traag doorblazen. Opm. 5: indien Pb2+ wordt aangetoond in het waswater, geldt dit als bevestigende proef voor Pb2+ .

9 Veiligheidsfiche (msds) K2CrO4 (wordt gebruikt voor het aantonen van Pb2+) (zie Minerva<Documenten<Practicum<msds)

10 K2CrO4, verdunde oplossing
R45-R46-R60 : kan kanker, vruchtbaarheid en erfelijke genetische schade veroorzaken R61 kan ongeboren kind schaden R22 ook schadelijk bij opname door de mond R23 ook giftig bij inademing R36/37/38: irriterend voor de ogen, luchtwegen en huid R42/43: Kan overgevoeligheid veroorzaken in contact met de huid of door inademing R 48/20: ook schadelijk gevaar voor ernstige schade bij langdurige blootstelling door inademing R51/53: giftig voor in het water levende organismen, kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijk effecten veroorzaken S53 : vermijd blootstelling S45 : bij accident arts raadplegen S61 : voorkom lozing in het milieu , vraag om speciale instructies/ veiligheidskaart puur product: uitsluitend geschikt voor gebruik door profesionele gebruikers ALTIJD: hanteren met handschoenen; gebruik veiligheidsbril, labojas contact met huid: Afwassen met zeep en veel water; contact met Ogen 15 minuten spoelen Was uw handen na gebruik van het product doe afval in de container Informatie: MSDS en gevaarlijke stoffen database

11 Afscheiden groep II (p.20)
Instellen pH = 0,6 op methylviolet is zéér belangrijk! (blauw-groen)  selectief neerslaan van groep II!

12 Niet goed: pH te hoog pH te laag

13 - Te zuur: + verd. NH4OH - Te alkalisch: + verd. HCl Eventueel verd HCl nog verder verdunnen:

14 kijken naar kleur nslg na toevoegen TAA (kankerverwekkend!):
wit nslg : ZnS : te hoge pH, aanzuren, koken, pH opnieuw instellen zwart nslg : groep IIa (minimum 1) geel/oranje/bruin : CdS ? + IIb zeker NIET Pb2+/Bi3+/Hg2+/Cu2+ (zwarte nslg) pH na elke filtratie opnieuw controleren en indien nodig opnieuw instellen (0,6)!

15 Bron: MSDS en databank gevaarlijke stoffen
Thio acetamide TAA R45 : Kan kanker veroorzaken R22: ook schadelijk bij opname door de mond R36/38: Irriterend voor de ogen en de huid R52/53: schadelijk voor milieu S53: Blootstelling vermijden S45 : bij ongeval arts raadplegen S60: Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren puur product: uitsluitend geschikt voor gebruik door profesionele gebruikers uitsluitend geschikt voor gebruik door profesionele gebruikers ALTIJD: hanteren met handschoenen gebruik veiligheidsbril, labojas contact met huid: Afwassen met zeep en veel water contact met Ogen 15 minuten spoelen Was uw handen na gebruik van het product doe afval in de container Bron: MSDS en databank gevaarlijke stoffen

16 Groep II (p. 22) Splitsing IIa en IIb:
niet nodig tijdens het eerste practicum p. 23

17 blauwe kleur = sterke aanwijzing
Groep IIa (p. 22) Geen zwart neerslag van HgS: bevestigende proef NIET uitvoeren blauwe kleur = sterke aanwijzing voor Cu2+

18 Groep IIa (p. 22) neerslag van Bi(OH)3 en Pb(OH)2:
zeer fijn, moeilijk waarneembaar bij elke twijfel affiltreren (vaste filter!)

19 Tris(o-fenantroline)ijzer(II)
Groep IIa (p. 22) Vooraan in labo Tris(o-fenantroline)ijzer(II) tetrajodocadmiaat

20 Veiligheidsfiche (msds) TAA (wordt gebruikt voor het afzonderen van groep II) (zie Minerva<Documenten<Practicum<msds)


Download ppt "Semi-micro- Kwalitatieve analyse NH4+ en Groepen I + IIa 2009 - 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google