De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

2009 - 2010 Semi-micro- Kwalitatieve analyse NH 4 + en Groepen I + IIa.

Verwante presentaties


Presentatie over: "2009 - 2010 Semi-micro- Kwalitatieve analyse NH 4 + en Groepen I + IIa."— Transcript van de presentatie:

1 2009 - 2010 Semi-micro- Kwalitatieve analyse NH 4 + en Groepen I + IIa

2 Wat zit er in de onbekende oplossing? NH 4 1+, Pb 2+, Hg 2 2+, Ag 1+, Hg 2+, Bi 3+, Cu 2+, Cd 2+ 4 van bovenstaande kationen

3 Pb 2+, Hg 2 2+, Hg 2+ zitten in de oplossing onder de vorm van: Pb(NO 3 ) 2, HgNO 3, Hg(NO 3 ) 2 toxische stoffen

4 Pb(NO 3 ) 2 zeer verdunde oplossing R61: kan het ongeboren kind schaden R33: gevaar voor cumulatieve effecten R52/53: schadelijk voor in het water levende organismen, kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken S53: blootstelling vermijden, S45 : bij ongeval arts raadplegen S61 : voorkom lozing in het milieu, vraag om speciale instructies/ veiligheidskaart puur product: uitsluitend geschikt voor gebruik door profesionele gebruikers ALTIJD: hanteren met handschoenen gebruik veiligheidsbril, labojas contact met huid: Afwassen met zeep en veel water contact met Ogen 15 minuten spoelen Was uw handen na gebruik van het product doe afval in de container Bron: MSDS en databank gevaarlijke stoffen

5 Hg(NO 3 ) 2 en HgNO 3 zeer verdunde oplossingen R23/24/25: giftig bij inademing, opname door de mond of aanraking met de huid R33: gevaar voor cumulatieve effecten R52/53: schadelijk voor in het water levende organismen, kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken S45 : bij ongeval arts raadplegen S61 : voorkom lozing in het milieu, vraag om speciale instructies/ veiligheidskaart ALTIJD: hanteren met handschoenen gebruik veiligheidsbril, labojas contact met huid: Afwassen met zeep en veel water contact met Ogen 15 minuten spoelen Was uw handen na gebruik van het product doe afval in de container Bron: MSDS en databank gevaarlijke stoffen

6 Bepaling van NH 4 + (p. 19) Wordt altijd eerst uitgevoerd 2 druppels van de onbekende oplossing nemen, NaOH toevoegen en dampen testen op lakmoes: indien blauw  NH 4 + aangetoond Rest van de oplossing: bepaling van de andere ionen!

7 Groep I (p. 21) Geen zwart nslg  Geen Hg 2 2+ ! Hg(NH 2 )Cl: Kwik amidochloride

8 GROEP I : PbCl 2, Hg 2 Cl 2, AgCl (pagina 21) Nslg. wassen met 10 dr. koud water (Opm. 5). Flb.(met nslg) + lege Prfb. in WWB plaatsen. Op nslg. + 15 dr. kokend water, roeren, traag doorblazen. Opnieuw nslg. + 15 dr. kokend water, roeren, traag doorblazen. Opm. 5: indien Pb 2+ wordt aangetoond in het waswater, geldt dit als bevestigende proef voor Pb 2+.

9 Veiligheidsfiche (msds) K 2 CrO 4 (wordt gebruikt voor het aantonen van Pb 2+ ) (zie Minerva { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.nl/8/2121793/slides/slide_9.jpg", "name": "Veiligheidsfiche (msds) K 2 CrO 4 (wordt gebruikt voor het aantonen van Pb 2+ ) (zie Minerva

10 K 2 CrO 4, verdunde oplossing R45-R46-R60 : kan kanker, vruchtbaarheid en erfelijke genetische schade veroorzaken R61 kan ongeboren kind schaden R22 ook schadelijk bij opname door de mond R23 ook giftig bij inademing R36/37/38: irriterend voor de ogen, luchtwegen en huid R42/43: Kan overgevoeligheid veroorzaken in contact met de huid of door inademing R 48/20: ook schadelijk gevaar voor ernstige schade bij langdurige blootstelling door inademing R51/53: giftig voor in het water levende organismen, kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijk effecten veroorzaken S53 : vermijd blootstelling S45 : bij accident arts raadplegen S61 : voorkom lozing in het milieu, vraag om speciale instructies/ veiligheidskaart puur product: uitsluitend geschikt voor gebruik door profesionele gebruikers ALTIJD: hanteren met handschoenen; gebruik veiligheidsbril, labojas contact met huid: Afwassen met zeep en veel water; contact met Ogen 15 minuten spoelen Was uw handen na gebruik van het product doe afval in de container Informatie: MSDS en gevaarlijke stoffen database

11 Afscheiden groep II (p.20) Instellen pH = 0,6 op methylviolet is zéér belangrijk! (blauw- groen)  selectief neerslaan van groep II!

12 Niet goed: pH te hoog pH te laag

13 - Te zuur: + verd. NH 4 OH - Te alkalisch: + verd. HCl Eventueel verd HCl nog verder verdunnen:

14 kijken naar kleur nslg na toevoegen TAA (kankerverwekkend!): –wit nslg : ZnS : te hoge pH, aanzuren, koken, pH opnieuw instellen –zwart nslg : groep IIa (minimum 1) –geel/oranje/bruin : CdS ? + IIb zeker NIET Pb 2+ /Bi 3+ /Hg 2+ /Cu 2+ (zwarte nslg) –pH na elke filtratie opnieuw controleren en indien nodig opnieuw instellen (0,6)!

15 Thio acetamide TAA R45 : Kan kanker veroorzaken R22: ook schadelijk bij opname door de mond R36/38: Irriterend voor de ogen en de huid R52/53: schadelijk voor milieu S53: Blootstelling vermijden S45 : bij ongeval arts raadplegen S60: Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren puur product: uitsluitend geschikt voor gebruik door profesionele gebruikers uitsluitend geschikt voor gebruik door profesionele gebruikers ALTIJD: hanteren met handschoenen gebruik veiligheidsbril, labojas contact met huid: Afwassen met zeep en veel water contact met Ogen 15 minuten spoelen Was uw handen na gebruik van het product doe afval in de container Bron: MSDS en databank gevaarlijke stoffen

16 Groep II (p. 22) Splitsing IIa en IIb: niet nodig tijdens het eerste practicum p. 23

17 Groep IIa (p. 22) Geen zwart neerslag van HgS: bevestigende proef NIET uitvoeren blauwe kleur = sterke aanwijzing voor Cu 2+

18 neerslag van Bi(OH) 3 en Pb(OH) 2 : –zeer fijn, moeilijk waarneembaar –bij elke twijfel affiltreren (vaste filter!) Groep IIa (p. 22)

19 Vooraan in labo Tris(o-fenantroline)ijzer(II) tetrajodocadmiaat

20 Veiligheidsfiche (msds) TAA (wordt gebruikt voor het afzonderen van groep II) (zie Minerva { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.nl/8/2121793/slides/slide_20.jpg", "name": "Veiligheidsfiche (msds) TAA (wordt gebruikt voor het afzonderen van groep II) (zie Minerva


Download ppt "2009 - 2010 Semi-micro- Kwalitatieve analyse NH 4 + en Groepen I + IIa."

Verwante presentaties


Ads door Google