De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Binnenvaart CDNI – Deel B: Verzameling, afgifte en inname van afval van de lading Petra De Somere, PBV 13 & 14 april 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Binnenvaart CDNI – Deel B: Verzameling, afgifte en inname van afval van de lading Petra De Somere, PBV 13 & 14 april 2010."— Transcript van de presentatie:

1 Binnenvaart CDNI – Deel B: Verzameling, afgifte en inname van afval van de lading Petra De Somere, PBV 13 & 14 april 2010

2 Binnenvaart Verplichtingen schipper: Verbod tot inbrengen & lozen, uitgez. waswater met ladingrestanten overeenkomstig bepalingen v/h aanhangsel met losstandaarden Waarschuwen als stoffen die speciale behandeling vergen vrijkomen of dreigen vrij te komen Verplichtingen tijdelijk afgezwakt (overgang 5 jaar) Overslagresten verwijderd? Losverklaring aan boord hebben (aanhangsel IV) CDNI –Deel B

3 Binnenvaart CDNI –Deel B Verplichtingen vervoerder, verlader, ladingontvanger, exploitant overslaginstallatie: Bevestiging van inname: –Ladingontvanger: dmv losverklaring –Bij toewijzing ontvangstinrichting voor waswater geeft deze de bevestiging Beschikbaarstelling van het schip: –Losstandaard geschikt vr volgende lading – in de regel is die standaard bezemschoon of nagelensde ladingtank en vrij van overslagresten –Hogere standaard kan obv overeenkomst vooraf Laden en lossen (verlader en ladingontvanger): –is ook nalossen en wassen indien dit vereist is –+ verantwoordelijkheid om overslagresten te vermijden/verwijderen

4 Binnenvaart CDNI –Deel B Oplevering schip: –Principe = oplevering met bezem- of vacuümschoon laadruim of nagelensde ladingtank. –Wasschoon in bepaalde gevallen (als schip in die toestand ter beschikking was gesteld obv overeenkomst) –Niet van toepassing bij eenheidstransporten –Als verlader of ladingontvanger verplichting niet nakomt, kan vervoerder schip laten reinigen op hun kosten (+ eventueel liggeld) De ladingontvanger is verplicht waswater in ontvangst te nemen of de schipper een ontvangstinrichting toe te wijzen. Kosten: voor verlader of ladingontvanger. Ze kunnen verplichtingen onderling verdelen Evt. overgang rechten en plichten op exploitant overslaginstallatie. Geen invloed op verantwoordelijkheid kosten, uitz. kosten verwijdering overslagresten.

5 Binnenvaart CDNI –Deel B Begripsbepalingen restlading: lading die na lossen achterblijft in ruim/tank –droge lading: zonder gebruik bezem, veegmachine of vacuümreiniger –vloeibare lading: zonder gebruik nalenssysteem ladingrestanten: lading die overblijft na –droge lading: vegen, vacuümreinigen –vloeibare lading: na nalenzen overslagresten: lading die bij overslag buiten het laadruim op het schip terechtkomt

6 Binnenvaart CDNI –Deel B Actie RestResultaat Lossen Restlading en overslagresten Toevoegen aan lading (door nalossen) Nalossen (eventueel overbodig bij eenheidstransporten) Lading- restanten Oplevering bezemschoon, of zuigschoon laadruim of nagelensde ladingtank Wassen indien vereist Waswater, ballast- en regenwater inbegrepen Oplevering wasschoon laadruim of ladingtank Lozen toegestaan Afgifte vereist

7 Binnenvaart Losverklaring geeft aan -hoe verplichting werd nageleefd -in welke toestand het schip na lossing terug werd opgeleverd te ondertekenen dr schipper (& ontvangstinstallatie waswater) in 2-voud opmaken bewaren: schipper 6 mnd, losinstallatie bij bedrijfsadministratie CDNI –Deel B

8 Binnenvaart soort & n° goederen NSTR, (zie aanhangsel III bij verdrag) aanvinken bij eenheidstransport = tijdens opeenvolgende reizen dezelfde of met elkaar verenigbare ladingen slechts invullen wanneer vakje 13 of 14 zijn aangeduid

9 Binnenvaart Aanhangsel III = losstandaarden en afgifte- /innamevoorschriften mbt geoorloofd lozen van waswater, regen- en ballastwater met ladingrestanten 6 kolommen: –1: NSTR-nummer –2: omschrijving goederen –3: lozing in water toegestaan mits voor wassen voldaan aan losstandaard A (bezemschoon of nagelensd) of B (vacuümschoon) –4:afgifte op riolering dmv aansluiting mits voldaan aan A of B –5: afgifte aan ontvangstinstallatie voor bijzondere behandeling ifv aard lading –6: opmerking die verwijzingen naar voetnoten CDNI –Deel B

10 Binnenvaart CDNI- Deel B Lozen onder voorwaarden toegelaten: –milieu-ongevaarlijke stoffen: in de vaarweg –beperkt schadelijk: in riool –schadelijk: ontvangstvoorziening maar vooraf altijd: eerst goed lossen en schoonmaken

11 Binnenvaart CDNI- Deel B Overgangstermijn 5 jr droge ladingschepen: bezemschoon ipv vacuümschoon waswater in vaarweg ipv riool (bezemschon) tankschepen: nalenzen enkel wanneer nalenssysteem beschikbaar is

12 Binnenvaart CDNI –Deel B Voorbeelden

13 Binnenvaart CDNI- Deel B Voorbeelden

14 Binnenvaart Dank voor uw aandacht!


Download ppt "Binnenvaart CDNI – Deel B: Verzameling, afgifte en inname van afval van de lading Petra De Somere, PBV 13 & 14 april 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google