De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wat betekent het SAV voor u?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wat betekent het SAV voor u?"— Transcript van de presentatie:

1 Wat betekent het SAV voor u?
CDNI Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des Déchets survenant en Navigation rhénane et Intérieure. Petje op, Petje af voor het Scheepsafvalstoffenverdrag 22 oktober 2009

2 Test uw algemene kennis van het CDNI
Voor wie geldt het CDNI in principe niet? Recreatievaart > 24 m Kustvaarders Rijksrederij schepen Petje op Petje af voor het SAV 22 oktober 2009

3 Test uw algemene kennis van het CDNI
In welk land geldt het Scheepsafvalstoffenverdrag niet? Luxemburg Zwitserland Oostenrijk Petje op Petje af voor het SAV 22 oktober 2009

4 Algemene Kennis CDNI Landen: Duitsland, Nederland, België, Luxemburg, Frankrijk, Zwitserland Nederland, België en Duitsland; alle voor de binnenvaart openstaande wateren Doelgroep: Voor alle gemotoriseerde vaartuigen of drijvende werktuigen Waarvan de hoofd- of hulpmotoren verbrandingsmotoren zijn Varende op accijnsvrije gasolie Op de binnenwateren Recreatievaartuigen > 24 m, indien varend op “rode diesel” Kustvaarders, indien varend op de binnenwateren Rijksrederij valt gewoon onder het CDNI Met uitzondering van ankeliermotoren…. Ook woonboten uitgezonderd; artikel 3b SB; vaartuigen die uit hoofde van hun feitelijke bestemming plaatsgebonden zijn Petje op Petje af voor het SAV 22 oktober 2009

5 Veroorzaker betaald Hoe gaan we daar in de praktijk mee om ?

6 2 cent per liter bilgewater subsidie Min. VROM en V&W
Nu 5 % havengelden 2 cent per liter bilgewater subsidie Min. VROM en V&W 1 juli 2010 € 7,50 per m3 elektronisch Ecocard

7

8 Ecocard voorbeeld

9 Terminal

10 & PRINTBON

11 Maandelijkse digitale melding
DiRap IVW = Nationaal Instituut

12 EPS DiRap ARES OLA DSA Controle check Douane Bunkerverklaring/bon
Fysiek

13 Test uw algemene kennis van het CDNI
Waar is de verwijderingsbijdrage voor bedoeld? Olie- en vethoudende afvalstoffen Olie- en vethoudende afvalstoffen en KGA Alle afvalstoffen genoemd in het Verdrag Een met olie besmeurde meertros valt onder: Oliehoudend afval Bedrijfsafval Alleen voor de in deel A genoemde afvalstoffen; Olie- en Vethoudende afvalstoffen Petje op Petje af voor het SAV 22 oktober 2009

14 Petje op/Petje af voor de verwijderingsbijdrage
Kan de afvalverwijderingsbijdrage jaarlijks worden betaalt ? Ja/Nee Is de eigenaar verplicht een rekening te openen bij het NI? Kan het Nederlandse ED kaart worden gebruikt in een ander land voor de betaling van de verwijderingsbijdrage? Kan de ED kaart gebruikt worden indien de saldo niet negatief is, maar wel ontoereikend is? De bunkerstation heeft geen terminal voor het betalen van de bijdrage, wie schendt het Verdrag? Bunkeraar/Eigenaar (Schipper) Nee, de betaling geschiedt per bunkertransactie en moet begeleid worden door de bunkerverklaring Ja, art 19 van SB en een ED kaart te hebben Nee, de kaart kan alleen gebruikt voor voor het bunkeren in Nederland, als ik ergens anders bunker dan moet ik daar een kaart aanvragen Ja, Het SAB geeft de mogelijkheid om tot max. 500 euro negatief te staan, art. 20,lid 3 SB bepaalt dat binnen twee weken na bunkerdatum het tekort moet worden opgeheven. Beide; de bunkeraar moet de schipper in staat stellen zijn bijdrage te betalen, de eigenaar dient zorgt te dragen dat hij ergens bunkert waar hij zijn bijdrage kan betalen. Petje op Petje af voor het SAV 22 oktober 2009

15 Het skalet van het Verdrag
Deel A; Olie- en vethoudende afval Deel B; Afval van lading Deel C; Overige afvalstoffen Petje op Petje af voor het SAV 22 oktober 2009

16 Deel A; Verzameling en behandeling en afgifte
Afvalstoffen onderscheidenlijk gescheiden bewaard Verzamelreservoirs mogen niet los aan dek staand zijn Gebruikt de fipozak voor “vaste” oliehoudende afvalstoffen Zorg voor tijdige afgifte bij ontvangstinstallaties X Milieuboten X Bunkerstations X Servicekaden (voor afgifte van meer dan 4 afvalsoorten) Op de site van SAB is te vinden welke een overeenkomst hebben voor “gratis” afgifte Legt het olie-afgifteboekje voor aan de ontvanger 18 17 3 Petje op Petje af voor het SAV 22 oktober 2009

17 DEEL B Afval van lading Petje op Petje af voor het SAV 22 oktober 2009

18 Deel B; Kaders en spelers
Laden en lossen van een schip in het kader van goederenvervoer Vloeibare lading en droge lading (niet gassen) Restlading, Ladingsrestanten, Overslagresten, waswaters Verlader (afzender), degene die de vervoersopdracht heeft verleend Vervoerder, degene die zich beroepsmatig tot het vervoer verbindt Ladingontvanger (ontvanger), degene die gerechtigd is de goederen in ontvangst te nemen Petje op Petje af voor het SAV 22 oktober 2009

19 Vallen deze onder het CDNI?
Kennisvraag deel B Tijdens het lossen ontstaan dampen die voortkomen uit de vloeibare in bulk vervoerde lading. Vallen deze onder het CDNI? Ja/Nee Petje op Petje af voor het SAV 22 oktober 2009

20 Deel B; Laden Het schip wordt ter beschikking gesteld met bezemschone laadruimen cq nagelensde ladingstanks en vrij van overslagresten Degene die laadt neemt de volgende bepalingen in acht; In de vervoersdocumenten de naam en het goederennummer van de stoffenlijst is vermeld Het schip vrij van overslagresten gehouden of deze na het laden direct zijn verwijderd Bij eenheidstransporten het regenwater en buiswater behandeld zijn conform de geldende wasverplichtingen Petje op Petje af voor het SAV 22 oktober 2009

21 Deel B; Lossen De schipper verlaat met het schip de losplaats niet eerder dan nadat; Het schip vrij is van overslagresten Alle geloste laadruimen zijn nagelost of ladingstanks nagelensd Voldaan is aan de wasverplichting indien van toepassing Het waswater is ingenomen of hem een daartoe een ontvangstinrichting is toegewezen In het bezit is van een losverklaring die ondertekend is door zowel de schipper als de ontvanger. Petje op Petje af voor het SAV 22 oktober 2009

22 Deel B; Indien wassingen nodig zijn….
Waswater mag over de lading Waswater mag naar het riool Waswater mag op het oppervlaktewater Waswater moet naar verwerkingsinstallatie (intern of extern) Petje op Petje af voor het SAV 22 oktober 2009

23 Deel B; Afgifte van waswaters..…
Bijzondere behandeling (kolom 5 van stoffenlijst) Waswater (met ladingsrestanten) afgegeven Indien geen voorzieningen beschikbaar op plaats van lossing Mag er een voorziening buiten de losplaats worden aangewezen voor het wassen, indien tevens Een ontvangstvoorziening wordt toegewezen voor het afgeven van het waswater Nabij de losplaats of op de route van het schip Petje op Petje af voor het SAV 22 oktober 2009

24 Deel B; Opleveren van “schoon schip”
Schipper kan eisen dat het schip in de minimale reinigingstoestand wordt gebracht, mits aangetoond in losverklaring Als het gewassen was, dan nu ook wassen Indien conform de stoffenlijst de betreffende afvalwater niet op het oppervlaktewater mag. 1662 Tapiocameel A: Bezemschoon == Lozing op Riool B: Vacuümschoon == Lozing op vaarweg Als het schip kan aantonen dat het gewassen is opgeleverd dan moet de verlader optie B kiezen Petje op Petje af voor het SAV 22 oktober 2009

25 Deel B; Losverklaring Vastgelegd model Aanvullende verklaring
Ondertekening Voorleggen aan Ontvangstvoorziening Bewaarplicht (6mnd) Petje op Petje af voor het SAV 22 oktober 2009

26 Deel B; Stoffenlijst Schip moet volgens losstandaard geveegd, gezogen en/of gewassen Petje op Petje af voor het SAV 22 oktober 2009

27 Deel B; Kosten Kosten samenhangend met het lossen Overslagresten
Regenwater/buiswater Waswaters Wachttijden en omwegen Kosten bij lossen “vloeibare lading” (afzender) Kosten bij lossen “droge lading” (ontvanger) Petje op Petje af voor het SAV 22 oktober 2009

28 Kennisvraag Deel B: Laden & Lossen
Wie draagt de kosten die ontstaan bij het verwijderen van overslagresten bij het laden? Verlader (afzender) Vervoerder Ladingontvanger Petje op Petje af voor het SAV 22 oktober 2009

29 Overige Afvalstoffen Deel C Petje op Petje af voor het SAV
22 oktober 2009

30 Welke soorten? Huishoudelijk Afval
Huishoudelijk Afvalwater van passagiersschepen Niet oliehoudend Klein Gevaarlijk Afval (KGA) Zuiveringsslib van Installaties Slobs Petje op Petje af voor het SAV 22 oktober 2009

31 Financiering van deel C
Per afvalstof anders geregeld: Huisvuil (moet indirect), behalve voor passagiersschepen KGA (direct/indirect bij voorkeur inbegrepen bij havengelden) Zuiveringsslib en slobs (mag direct) Huishoudelijk Afvalwater (mag direct) Toekomst: Binnenvaart betaalt voor de inname en verwijdering van Deel C afval Financieringssysteem moet nog verder uitgewerkt worden: voorkeur voor indirecte financiering simpel systeem zo min mogelijk administratieve lasten voor het bedrijfsleven V&W werkt dit uit in overleg met haven- en vaarwegbeheerders Petje op Petje af voor het SAV 22 oktober 2009

32 Lozingsverbod Passagiersschepen
Lozingsverbod voor ongezuiverd huishoudelijk afvalwater Geen technische voorschriften (ROSR) Hotelschepen > 50 slaapplaatsen per Overige schepen > 50 passagiers per Opties voor het voldoen aan lozingsverbod Vuilwatertank (opslaan) = Afgifte Zuiveringsinstallatie = Lozen indien voldoet aan normen Petje op Petje af voor het SAV 22 oktober 2009

33 Afwijkingen van het lozingsverbod
Passende regime voor uitzonderingsmogelijkheden Praktisch moeilijk uitvoerbaar Onredelijk hoge kosten Verdragsluitende Staten dit gezamenlijk overeenkomen En De voorwaarden moeten als gelijkwaardig worden aangemerkt Petje op Petje af voor het SAV 22 oktober 2009

34 Infrastructuur In Nederland is de infrastructuur voor inname van afval op orde. Er bestaat een professionele en goed georganiseerde bedrijfstak, de Vereniging van Ondernemingen in de Milieudienstverlening ten behoeve van de Scheepvaart (VOMS) SAB heeft een overzicht van de bestaande infrastructuur samengesteld, zie Petje op Petje af voor het SAV 22 oktober 2009

35 Dank voor uw aandacht Petje op Petje af voor het SAV 22 oktober 2009


Download ppt "Wat betekent het SAV voor u?"

Verwante presentaties


Ads door Google