De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

22 oktober 2009 Wat betekent het SAV voor u? CDNI Convention relative à la collecte, au d é pôt et à la r é ception des D é chets survenant en Navigation.

Verwante presentaties


Presentatie over: "22 oktober 2009 Wat betekent het SAV voor u? CDNI Convention relative à la collecte, au d é pôt et à la r é ception des D é chets survenant en Navigation."— Transcript van de presentatie:

1 22 oktober 2009 Wat betekent het SAV voor u? CDNI Convention relative à la collecte, au d é pôt et à la r é ception des D é chets survenant en Navigation rh é nane et Int é rieure. Petje op, Petje af voor het Scheepsafvalstoffenverdra g

2 Rijkswaterstaat Petje op Petje af voor het SAV222 oktober 2009 Test uw algemene kennis van het CDNI Voor wie geldt het CDNI in principe niet? Recreatievaart > 24 m Kustvaarders Rijksrederij schepen

3 Rijkswaterstaat Petje op Petje af voor het SAV322 oktober 2009 Test uw algemene kennis van het CDNI In welk land geldt het Scheepsafvalstoffenverdrag niet? Luxemburg Zwitserland Oostenrijk

4 Rijkswaterstaat Petje op Petje af voor het SAV422 oktober 2009 Algemene Kennis CDNI Landen: Duitsland, Nederland, België, Luxemburg, Frankrijk, Zwitserland Nederland, België en Duitsland; alle voor de binnenvaart openstaande wateren Doelgroep: –Voor alle gemotoriseerde vaartuigen of drijvende werktuigen –Waarvan de hoofd- of hulpmotoren verbrandingsmotoren zijn –Varende op accijnsvrije gasolie –Op de binnenwateren Recreatievaartuigen > 24 m, indien varend op “rode diesel” Kustvaarders, indien varend op de binnenwateren Rijksrederij valt gewoon onder het CDNI

5 Rijkswaterstaat 5 Veroorzaker betaald Hoe gaan we daar in de praktijk mee om ?

6 Rijkswaterstaat Nu 5 % havengelden 2 cent per liter bilgewater subsidie Min. VROM en V&W 1 juli 2010 € 7,50 per m3 elektronisch Ecocard 6

7 Rijkswaterstaat 7

8 Ecocard voorbeeld 8

9 Rijkswaterstaat Terminal 9

10 Rijkswaterstaat 10 & PRINTBON

11 Rijkswaterstaat Maandelijkse digitale melding DiRap IVW = Nationaal Instituut 11

12 Rijkswaterstaat 12 Controle check EPS ARES DiRap Bunkerverklaring/bon Douane DSA OLA Fysiek

13 Rijkswaterstaat Petje op Petje af voor het SAV1322 oktober 2009 Test uw algemene kennis van het CDNI Waar is de verwijderingsbijdrage voor bedoeld? Olie- en vethoudende afvalstoffen Olie- en vethoudende afvalstoffen en KGA Alle afvalstoffen genoemd in het Verdrag Een met olie besmeurde meertros valt onder: Oliehoudend afval Bedrijfsafval

14 Rijkswaterstaat Petje op Petje af voor het SAV1422 oktober 2009 Petje op/Petje af voor de verwijderingsbijdrage Kan de afvalverwijderingsbijdrage jaarlijks worden betaalt ? Ja/Nee Is de eigenaar verplicht een rekening te openen bij het NI? Ja/Nee Kan het Nederlandse ED kaart worden gebruikt in een ander land voor de betaling van de verwijderingsbijdrage? Ja/Nee Kan de ED kaart gebruikt worden indien de saldo niet negatief is, maar wel ontoereikend is? Ja/Nee De bunkerstation heeft geen terminal voor het betalen van de bijdrage, wie schendt het Verdrag? Bunkeraar/Eigenaar (Schipper)

15 Rijkswaterstaat Petje op Petje af voor het SAV1522 oktober 2009 Het skalet van het Verdrag Deel A; Olie- en vethoudende afval Deel B; Afval van lading Deel C; Overige afvalstoffen

16 Rijkswaterstaat Petje op Petje af voor het SAV1622 oktober 2009 Deel A; Verzameling en behandeling en afgifte Afvalstoffen onderscheidenlijk gescheiden bewaard Verzamelreservoirs mogen niet los aan dek staand zijn Gebruikt de fipozak voor “vaste” oliehoudende afvalstoffen Zorg voor tijdige afgifte bij ontvangstinstallaties –X Milieuboten –X Bunkerstations –X Servicekaden (voor afgifte van meer dan 4 afvalsoorten) Op de site van SAB is te vinden welke een overeenkomst hebben voor “gratis” afgifte Legt het olie-afgifteboekje voor aan de ontvanger

17 Rijkswaterstaat Petje op Petje af voor het SAV1722 oktober 2009 DEEL B Afval van lading

18 Rijkswaterstaat Petje op Petje af voor het SAV1822 oktober 2009 Deel B; Kaders en spelers Laden en lossen van een schip in het kader van goederenvervoer Vloeibare lading en droge lading (niet gassen) Restlading, Ladingsrestanten, Overslagresten, waswaters Verlader (afzender), degene die de vervoersopdracht heeft verleend Vervoerder, degene die zich beroepsmatig tot het vervoer verbindt Ladingontvanger (ontvanger), degene die gerechtigd is de goederen in ontvangst te nemen

19 Rijkswaterstaat Petje op Petje af voor het SAV1922 oktober 2009 Kennisvraag deel B Tijdens het lossen ontstaan dampen die voortkomen uit de vloeibare in bulk vervoerde lading. Vallen deze onder het CDNI? Ja/Nee

20 Rijkswaterstaat Petje op Petje af voor het SAV2022 oktober 2009 Deel B; Laden –Het schip wordt ter beschikking gesteld met bezemschone laadruimen cq nagelensde ladingstanks en vrij van overslagresten Degene die laadt neemt de volgende bepalingen in acht; –In de vervoersdocumenten de naam en het goederennummer van de stoffenlijst is vermeld –Het schip vrij van overslagresten gehouden of deze na het laden direct zijn verwijderd –Bij eenheidstransporten het regenwater en buiswater behandeld zijn conform de geldende wasverplichtingen

21 Rijkswaterstaat Petje op Petje af voor het SAV2122 oktober 2009 Deel B; Lossen De schipper verlaat met het schip de losplaats niet eerder dan nadat; –Het schip vrij is van overslagresten –Alle geloste laadruimen zijn nagelost of ladingstanks nagelensd –Voldaan is aan de wasverplichting indien van toepassing –Het waswater is ingenomen of hem een daartoe een ontvangstinrichting is toegewezen –In het bezit is van een losverklaring die ondertekend is door zowel de schipper als de ontvanger.

22 Rijkswaterstaat Petje op Petje af voor het SAV2222 oktober 2009 Deel B; Indien wassingen nodig zijn…. Waswater mag over de lading Waswater mag naar het riool Waswater mag op het oppervlaktewater Waswater moet naar verwerkingsinstallatie (intern of extern)

23 Rijkswaterstaat Petje op Petje af voor het SAV2322 oktober 2009 Deel B; Afgifte van waswaters..… Bijzondere behandeling (kolom 5 van stoffenlijst) Waswater (met ladingsrestanten) afgegeven Indien geen voorzieningen beschikbaar op plaats van lossing –Mag er een voorziening buiten de losplaats worden aangewezen voor het wassen, indien tevens –Een ontvangstvoorziening wordt toegewezen voor het afgeven van het waswater –Nabij de losplaats of op de route van het schip

24 Rijkswaterstaat Petje op Petje af voor het SAV2422 oktober 2009 Deel B; Opleveren van “schoon schip” Schipper kan eisen dat het schip in de minimale reinigingstoestand wordt gebracht, mits aangetoond in losverklaring –Als het gewassen was, dan nu ook wassen –Indien conform de stoffenlijst de betreffende afvalwater niet op het oppervlaktewater mag. –1662 Tapiocameel A: Bezemschoon ==  Lozing op Riool B: Vacuümschoon ==  Lozing op vaarweg Als het schip kan aantonen dat het gewassen is opgeleverd dan moet de verlader optie B kiezen

25 Rijkswaterstaat Petje op Petje af voor het SAV2522 oktober 2009 Deel B; Losverklaring Vastgelegd model Aanvullende verklaring Ondertekening Voorleggen aan Ontvangstvoorziening Bewaarplicht (6mnd)

26 Rijkswaterstaat Petje op Petje af voor het SAV2622 oktober 2009 Deel B; Stoffenlijst Schip moet volgens losstandaard geveegd, gezogen en/of gewassen

27 Rijkswaterstaat Petje op Petje af voor het SAV2722 oktober 2009 Deel B; Kosten Kosten samenhangend met het lossen –Overslagresten –Regenwater/buiswater –Waswaters –Wachttijden en omwegen Kosten bij lossen “vloeibare lading” (afzender) Kosten bij lossen “droge lading” (ontvanger)

28 Rijkswaterstaat Petje op Petje af voor het SAV2822 oktober 2009 Kennisvraag Deel B: Laden & Lossen Wie draagt de kosten die ontstaan bij het verwijderen van overslagresten bij het laden? Verlader (afzender) Vervoerder Ladingontvanger

29 Rijkswaterstaat Petje op Petje af voor het SAV2922 oktober 2009 Deel C Overige Afvalstoffen

30 Rijkswaterstaat Petje op Petje af voor het SAV3022 oktober 2009 Welke soorten? Huishoudelijk Afval Huishoudelijk Afvalwater van passagiersschepen Niet oliehoudend Klein Gevaarlijk Afval (KGA) Zuiveringsslib van Installaties Slobs

31 Rijkswaterstaat Petje op Petje af voor het SAV3122 oktober 2009 Financiering van deel C Per afvalstof anders geregeld: –Huisvuil (moet indirect), behalve voor passagiersschepen –KGA (direct/indirect bij voorkeur inbegrepen bij havengelden) –Zuiveringsslib en slobs (mag direct) –Huishoudelijk Afvalwater (mag direct) Toekomst: Binnenvaart betaalt voor de inname en verwijdering van Deel C afval Financieringssysteem moet nog verder uitgewerkt worden: – voorkeur voor indirecte financiering –simpel systeem –zo min mogelijk administratieve lasten voor het bedrijfsleven V&W werkt dit uit in overleg met haven- en vaarwegbeheerders

32 Rijkswaterstaat Petje op Petje af voor het SAV3222 oktober 2009 Lozingsverbod Passagiersschepen Lozingsverbod voor ongezuiverd huishoudelijk afvalwater Geen technische voorschriften (ROSR) –Hotelschepen > 50 slaapplaatsen per 1-1-2005 –Overige schepen > 50 passagiers per 1-1-2010 Opties voor het voldoen aan lozingsverbod –Vuilwatertank (opslaan) =  Afgifte –Zuiveringsinstallatie =  Lozen indien voldoet aan normen

33 Rijkswaterstaat Petje op Petje af voor het SAV3322 oktober 2009 Afwijkingen van het lozingsverbod Passende regime voor uitzonderingsmogelijkheden –Praktisch moeilijk uitvoerbaar –Onredelijk hoge kosten Verdragsluitende Staten dit gezamenlijk overeenkomen En De voorwaarden moeten als gelijkwaardig worden aangemerkt

34 Rijkswaterstaat Petje op Petje af voor het SAV3422 oktober 2009 Infrastructuur In Nederland is de infrastructuur voor inname van afval op orde. Er bestaat een professionele en goed georganiseerde bedrijfstak, de Vereniging van Ondernemingen in de Milieudienstverlening ten behoeve van de Scheepvaart (VOMS) SAB heeft een overzicht van de bestaande infrastructuur samengesteld, zie www.sabni.nlwww.sabni.nl

35 Rijkswaterstaat Petje op Petje af voor het SAV3522 oktober 2009 Dank voor uw aandacht


Download ppt "22 oktober 2009 Wat betekent het SAV voor u? CDNI Convention relative à la collecte, au d é pôt et à la r é ception des D é chets survenant en Navigation."

Verwante presentaties


Ads door Google