De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Overslag, restlading, ladingresten Roelof Weekhout

Verwante presentaties


Presentatie over: "Overslag, restlading, ladingresten Roelof Weekhout"— Transcript van de presentatie:

1 Overslag, restlading, ladingresten Roelof Weekhout
Deel B: lading Overslag, restlading, ladingresten Roelof Weekhout 22 oktober 2009

2 Wat verandert er voor de verlader / ontvanger
Lading moet zo lang mogelijk lading blijven Schip moet volgens losstandaard geveegd, gezogen en/of gewassen Ladingresten (afval) blijven bij de ladingontvanger Waswater naar verwerker, op opslag, op riool of in oppervlaktewater Overeenkomst tussen vervoerder en ontvanger over oplevering schip Kosten moeten evt. worden verrekend tussen ontvanger en verlader CDNI Deel B 22 oktober 2009

3 Lading moet lading blijven
Lading = lading Restlading = lading Overslagresten = lading (bijv. in gangboorden) Ladingafval = afval en afvalwater (na nalossen) Schip moet zo ver mogelijk (na)gelost worden, door: - strippen (tankvaart) - vegen - (vacuum)zuigen Ladingontvanger móet restlading, overslagresten en afval aannemen Verantwoordelijken: Verlader = opdrachtgever (“vervoersopdracht”) Vervoerder = schip/schipper, exploitant of eigenaar Ladingontvanger = degene die gerechtigd is de goederen in ontvangst te nemen CDNI Deel B 22 oktober 2009

4 Losstandaard droog Voor droge lading 2 losstandaarden: A = Bezemschoon B = Vacuumschoon Na lossen volgens standaard wordt eventueel schip gewassen. Bestemming water hangt af van stof: - lozen in vaarweg - bedrijfsriool - bijzondere behandeling Wassen indien: - schip gewassen was kolom 3 leeg is Niet nodig bij eenheidstransport CDNI Deel B 22 oktober 2009

5 Losstandaard nat Voor vloeibare lading één losstandaard: Nagelensde ladingtank (A): - Enkelwandige tanker: 20 l per ladingtank 15 l per leidingsysteem - Dubbelwandige tanker: 5 l per ladingtank 15 l per leidingsysteem Na lossen volgens standaard wordt vrijwel altijd gewassen + behandeling S Niet nodig bij eenheidstransport CDNI Deel B 22 oktober 2009

6 Wassen Schip opleveren in zelfde staat, dus als het gewassen is aangeleverd, dan na lossing: wassen Als kolom 3 voor deze lading leeg is, dus waswater mag niet in vaarweg Keuze: schip was bezemschoon, maar waswater deze lading mag alleen in vaarweg bij vacuümschoon; wat is goedkoper? Wassen mag op locatie van verwerker, binnen ‘redelijke afstand’ (afspreken in vervoersovereenkomst) CDNI Deel B 22 oktober 2009

7 Bijzondere behandeling
Als stoffenlijst S aangeeft (kolom 5), dan 3 opties: - afvoer naar een verwerker (standaard, als niet anders aangegeven) - afvoer naar eigen zuiveringsinstallatie (Wm-vergunningplicht) - waswater sproeien over de lading (indien aangegeven) Als losstandaarden niet worden bereikt, dan automatisch S Geen riool aanwezig, dan automatisch S Als ladingresten worden gemengd, dan strengste standaard Regen- en ballastwater van schoon ruim mag in vaarweg Waswater van bezemschoon gangboord mag in vaarweg CDNI Deel B 22 oktober 2009

8 Ladingresten blijven bij de ontvanger
Als stoffenlijst aangeeft: op riool, dan afvoeren via bedrijfsriool Check capaciteit bedrijfsriool (vloeistof én vaste stof) Check huidige vergunningen (Wm en Wvo) Maak afspraken met bevoegd gezag riolering (waterschap) Bij sproeien over opslag moet rest- water op riool Prioritaire stoffen ‘sproeien’: steenkool, cokes, turf, slakken Maatregelen nodig om sproeien over opslag mogelijk te maken Graan & Tapioca: vacuumschoon & vaarweg of bezemschoon & wassen => riool CDNI Deel B 22 oktober 2009

9 Overeenkomst oplevering schip
Losverklaring is overeenkomst tussen verlader/ontvanger en schipper over staat van oplevering schip Beiden tekenen ! In vervoersoverkomst kunnen nadere afspraken gemaakt worden over: - Overslagresten - Regenwater/buiswater - Waswaters - Wachttijden en omwegen Moet aangetekend in losverklaring (optie 14) 6 maanden bewaren CDNI Deel B 22 oktober 2009

10 Overige administratie
Aanvullende afvalstoffen- melding Aanvraag en beheer Vergunningen Wm en Wvo (evt. leges/heffing) Administratie en verslag omtrent lozing op riool (hangt af van aard lading) CDNI Deel B 22 oktober 2009

11 Meld- en informatiepunt
Overtredingen Verdrag / Besluit kunnen worden gemeld, bijv. bepaalde reder/schipper voldoet structureel niet aan losstandaard Ook schippers kunnen melden, als verlader/ontvanger SAV overtreedt Vervoersovereenkomst = private overeenkomt, dus géén SAV Centrale meldkamer HBR CDNI Deel B 22 oktober 2009

12 Kosten Droge lading: ontvanger Natte lading: verlader
Op basis van SB art. 32 liggen de verplichtingen volledig bij de af- zender/ontvanger van lading tenzij bij de overslag een overslagin- richting betrokken is. Deze draagt alleen kosten overslagresten (art SAV) Als schipper hogere losstandaard wenst: schipper CDNI Deel B 22 oktober 2009

13 Overgangsmaatregel Eerste 5 jaar: Droog: - vacuümschoon = bezemschoon - lozen riool = lozen vaarweg (mits bezemschoon) (igv geen voorziening) Nat: - strippen hoeft nog niet - systemen wel gebruiken Overheid kan overgangs- termijn verkorten voor - gebied - verlader/ontvanger CDNI Deel B 22 oktober 2009

14 Dank u voor uw aandacht Vragen ? CDNI Deel B 22 oktober 2009


Download ppt "Overslag, restlading, ladingresten Roelof Weekhout"

Verwante presentaties


Ads door Google