De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

3 december 2013 Het Proces Regelgeving, beleidsstandpunten en de uitvoering Josephine Sturiale RWS- Verkeer en watermanagement.

Verwante presentaties


Presentatie over: "3 december 2013 Het Proces Regelgeving, beleidsstandpunten en de uitvoering Josephine Sturiale RWS- Verkeer en watermanagement."— Transcript van de presentatie:

1 3 december 2013 Het Proces Regelgeving, beleidsstandpunten en de uitvoering Josephine Sturiale RWS- Verkeer en watermanagement

2 Rijkswaterstaat Wat zijn de kaders?2

3 Rijkswaterstaat Wat zijn de kaders?3

4 Rijkswaterstaat Wat zijn de kaders?4 …….vóór CDNI Ministerie V&W en VROM (1993) –Eindverantwoording opstellen en implementatie Verdrag –Oprichten van SAB –Bekostigen van inzameling van deel A (2011) –Internationale afstemming CVP Rijkswaterstaat regionale diensten (2003) –Structuurvisie deel C –Regionale diensten i.s.m. SAB infrastructuur –Bekostigen van de inzameling deel C (2013) Havens –5% havenopslag voor deel A (2011) –Inzameling huisvuil –Kosten voor KGA (Amsterdam en Rotterdam) tot 2013

5 Rijkswaterstaat Wat zijn de kaders?5 Scheepsafvalstoffenverdrag CDNI Deel A; Olie- en vethoudende afvalstoffen –Vervuiler het Schip (eigenaar) Deel B; Afval afkomstig van lading - Vervuiler eigenaar van de lading Deel C; Overig Scheepsbedrijfsafval –Vervuiler het Schip (eigenaar)

6 Rijkswaterstaat Wat zijn de kaders?6 Toegepaste artikelen voor deel C Art 4 Verdrag; ontvangstinrichting –Voldoende dicht net van ontvangstinrichtingen –Kosten versus het inzet (zo min mogelijk wijzigingen) Art 5 Verdrag: Uniforme financieringswijze Art 7 Verdrag; Grondslag voor financiering deel C Art 8.02 lid 1; Nadere invulling in de Uitvoeringsregeling –Uiterlijk voorjaar 2014 in ieder geval rapporteren hoe de implementatie voor deel C is ingevuld (ontvangstvoorzieningen als financiering) Uitvoeringsregeling, artikel 8.02: Verplichtingen van de Verdragsluitende Staten 1 De Verdragsluitende Staten zijn verplicht ontvangstinrichtingen voor huisvuil ter beschikking te stellen of ter beschikking te laten stellen a) bij de overslaginstallaties of in havens, b) aan de aanlegplaatsen voor passagiersschepen voor de daar aanleggende passagiersschepen, c) bij bepaalde ligplaatsen en sluizen voor de doorgaande scheepvaart.

7 Rijkswaterstaat Art 5: Uniforme financieringswijze Deel C NL in 2010 als rapporteur tbv financiering deel C –Inventarisatie gemaakt –Adviezen aangedragen –Vastlegging in besluit (2012) Belangrijkste conclusies –Breed scala van uitvoeringswijzen –Nauwelijks op elkaar aan te sluiten Verdragstaten hebben afgesproken: –Vergaande harmonisatie van bestaande systemen op het moment niet mogelijk Wat zijn de kaders?7

8 Rijkswaterstaat Wat zijn de kaders?8 Huisvuil Verdragsgebied Inzameling en financiering –Containers langs vaarwegen –op kade met vuilniszakken –in havens en op sluizen –inzamelvaartuigen, milieuparken –Aanlegplaatsen voor passagiersschepen €Deels inbegrepen in havengelden, deels voor kosten havenbeheerders en overheid. €Voor passagiersschepen direct doorberekend

9 Rijkswaterstaat CVP Besluit Overwegende dat: –de verantwoordelijkheden voor het afvalbeheer in de lidstaten verschillend zijn toegedeeld, –zowel de infrastructuur als de toepasselijke procedures voor de inzameling van overig scheepsbedrijfsafval in de Lidstaten een grote diversiteit te zien geven; –Kennisname dat Inzameling, verwijdering en financiering van huisvuil en van KGA Kosten via havens Via kostenforfait (per halfjaar, jaar, per periode) Besluit dat: –Vooralsnog geen uniforme financieringswijze wordt ingevoerd Wat zijn de kaders?9

10 Rijkswaterstaat Wat zijn de kaders?10 Implementatie deel C Invoering vervuiler betaalt op Rijksvaarwegen Forfaitair bedrag voor huisvuil en restafvalstoffen KGA en “grof” afval niet in havens!! Langs vaarwegen, in depots en inzamelschepen. Meer ingezameld dan alleen huisvuil (vuilniszakken).

11 Rijkswaterstaat Wat zijn de kaders?11 Implementatie Deel C Geen rechtsgrond voor inning/ Rijksvaarwegenbelasting e.d. –Aansluiten op bekende systeem van financiering/Ecocard Kosten zuiver berekenen aan de vervuiler –Afsluitbare containers (aanschafkosten door RWS) –Initiële beheer en onderhoud bij RWS –RWS faciliteert de SAB in de uitvoering (Vergunningen, locatie’s, handhaving). Handhaving van de infrastructuur/kosten overweging –Uitgangspunt handhaven huidige locaties

12 ABONNEMENT VORIG NETWERK Basis gegevens: 1200 abonnementhouders 100 Kg KGA en onbeperkt huisvuil Afgeven bij: 24 milieuboten 95 containers aan de wal + middenkolk 2 depots (Volkerak & Nieuwegein) Abonnementskosten:  € 725,- per schip per jaar

13 INVOERING OP 1-11-13 Afgeven bij: 24 milieuboten 25 containers aan de wal 2 depots (Volkerak & Nieuwegein) Abonnementskosten:  €469,- per schip per jaar +  €1,- per kilo afgifte grofvuil of  KGA abonnement €194,-

14 Rijkswaterstaat Wat zijn de kaders?14 Summary Lage kosten abonnement, beperkt inzamelstructuur Geen verplichting voor het nemen van een abonnement Keuze mogelijkheden, afgifte in havens of elders MONITORING Welke verschuiving vindt er plaats in de afgifte? Omgaan met illegaal dumpen van afval?

15 Rijkswaterstaat Wat zijn de kaders?15 Toekomst:


Download ppt "3 december 2013 Het Proces Regelgeving, beleidsstandpunten en de uitvoering Josephine Sturiale RWS- Verkeer en watermanagement."

Verwante presentaties


Ads door Google