De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Isomerie Dag van het Chemie-onderwijs

Verwante presentaties


Presentatie over: "Isomerie Dag van het Chemie-onderwijs"— Transcript van de presentatie:

1 Isomerie Dag van het Chemie-onderwijs
Didactische verantwoorde chemie-experimenten Zaterdag, 23 oktober 2010 UHasselt - Diepenbeek Isomerie Leo Bergmans & Julien Van paemel

2 Isomerie Constitutie-isomerie Configuratie-isomerie
De vakinhoudelijke eindterm voor Chemie C9 schrijft voor: Het begrip isomerie uitleggen aan de hand van representatieve voorbeelden van structuurisomerie (constitutie-isomerie) en stereo-isomerie (configuratie-isomerie). Constitutie-isomerie Bouw van de moleculen verschilt Configuratie-isomerie Bezetting op overeenkomstig C-atoom verschilt Isomerie Leo Bergmans & Julien Van paemel

3 Constitutie-isomerie De vorm van de koolstofketen verschilt
Ketenisomerie De vorm van de koolstofketen verschilt n-hexaan 2-methylpentaan 3-methylpentaan 2,2-dimethylbutaan 2,3-dimethylbutaan Isomerie Leo Bergmans & Julien Van paemel

4 Constitutie-isomerie
Plaatsisomerie Verschillende posities van functionele groepen of meervoudige bindingen propaan-1-ol propaan-2-ol but-1-yn but-2-yn Isomerie Leo Bergmans & Julien Van paemel

5 Constitutie-isomerie Verschillende functionele groepen
Functie-isomerie Verschillende functionele groepen propaanzuur methylethanoaat Isomerie Leo Bergmans & Julien Van paemel

6 Configuratie-isomerie
Cis-transisomerie indien een dubbele binding aanwezig is met op elk koolstofatoom twee verschillende atomen of atoomgroepen OF bij ringstructuren cis-but-2-een trans-but-2-een cis-1,2-dimethylcyclopentaan trans-1,2-dimethylcyclopentaan Isomerie Leo Bergmans & Julien Van paemel

7 Configuratie-isomerie
Optische isomerie indien minstens 1 asymmetrisch koolstofatoom aanwezig is: een koolstofatoom gebonden aan vier verschillende atomen of atoomgroepen Isomerie Leo Bergmans & Julien Van paemel

8 Propaanzuur R34 : veroorzaakt brandwonden S23 : gas/rook:damp/spuitnevel niet inademen(toepasselijke term(en) aan te geven door de fabrikant) S36 : draag geschikte beschermende kleding S45 : in geval van ongeval of indien men zich onwel voelt onmiddellijk een arts raadplegen(hem zo mogelijk het etiket van de fles tonen)

9 Methylethanoaat R11 : licht ontvlambaar R36 : irriterend voor de ogen R66 : herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken R67 : dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken S16 : verwijderd houden van ontstekingsbronnen-niet roken S26 : bij aanraking met de ogen onmiddellijk overvloedig met water spoelen en deskundig medisch advies inwinnen S29 : afval niet in de gootsteen werpen S33 : maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit

10 Mg metaal R11 : licht ontvlambaar R15 : vormt zeer licht ontvlambaar gas in contact met water S7/8 : droog houden en in een goed gesloten verpakking bewaren S43 : in geval van brand nooit water gebruiken

11 Functie-isomerie Breng in twee reageerbuizen twee mL water, gekleurd met een weinig inkt. Voeg aan de eerste reageerbuis ongeveer 2 mL propaanzuur toe, aan de tweede 2 mL methylethanoaat. Schud goed en observeer de oplosbaarheid van propaanzuur en methylethanoaat in water. Bepaal de pH-waarde van beide stoffen door enkele druppels op een bevochtigd UI-papiertje te brengen. Breng 2 mL propaanzuur in reageerbuis 1, 2 mL methylethanoaat in reageerbuis 2. Voeg aan elke reageerbuis een stukje Mg-metaal toe en observeer wat er gebeurt. Voeg vervolgens een paar mL water toe aan beide reageerbuisinhouden. Observeer opnieuw. Vergelijk de viscositeit van beide vloeistoffen. Isomerie Leo Bergmans & Julien Van paemel


Download ppt "Isomerie Dag van het Chemie-onderwijs"

Verwante presentaties


Ads door Google