De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Isomerie Dag van het Chemie-onderwijs Didactische verantwoorde chemie-experimenten Zaterdag, 23 oktober 2010 UHasselt - Diepenbeek Leo Bergmans & Julien.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Isomerie Dag van het Chemie-onderwijs Didactische verantwoorde chemie-experimenten Zaterdag, 23 oktober 2010 UHasselt - Diepenbeek Leo Bergmans & Julien."— Transcript van de presentatie:

1 Isomerie Dag van het Chemie-onderwijs Didactische verantwoorde chemie-experimenten Zaterdag, 23 oktober 2010 UHasselt - Diepenbeek Leo Bergmans & Julien Van paemel

2 IsomerieLeo Bergmans & Julien Van paemel Isomerie Constitutie-isomerie Configuratie-isomerie Bouw van de moleculen verschilt Bezetting op overeenkomstig C-atoom verschilt • De vakinhoudelijke eindterm voor Chemie C9 schrijft voor: • Het begrip isomerie uitleggen aan de hand van representatieve voorbeelden van structuurisomerie (constitutie-isomerie) en stereo-isomerie (configuratie-isomerie).

3 IsomerieLeo Bergmans & Julien Van paemel Constitutie-isomerie Ketenisomerie De vorm van de koolstofketen verschilt n-hexaan2-methylpentaan3-methylpentaan 2,2-dimethylbutaan 2,3-dimethylbutaan

4 IsomerieLeo Bergmans & Julien Van paemel Constitutie-isomerie Plaatsisomerie Verschillende posities van functionele groepen of meervoudige bindingen propaan-1-ol propaan-2-ol but-1-yn but-2-yn

5 IsomerieLeo Bergmans & Julien Van paemel Constitutie-isomerie Functie-isomerie Verschillende functionele groepen propaanzuurmethylethanoaat

6 IsomerieLeo Bergmans & Julien Van paemel Configuratie-isomerie Cis-transisomerie indien een dubbele binding aanwezig is met op elk koolstofatoom twee verschillende atomen of atoomgroepen OF bij ringstructuren cis-but-2-een trans-but-2-een cis-1,2-dimethylcyclopentaan trans-1,2-dimethylcyclopentaan

7 IsomerieLeo Bergmans & Julien Van paemel Configuratie-isomerie Optische isomerie indien minstens 1 asymmetrisch koolstofatoom aanwezig is: een koolstofatoom gebonden aan vier verschillende atomen of atoomgroepen

8 Propaanzuur • R34 : veroorzaakt brandwonden • S23 : gas/rook:damp/spuitnevel niet inademen(toepasselijke term(en) aan te geven door de fabrikant) • S36 : draag geschikte beschermende kleding • S45 : in geval van ongeval of indien men zich onwel voelt onmiddellijk een arts raadplegen(hem zo mogelijk het etiket van de fles tonen)

9 Methylethanoaat • R11 : licht ontvlambaar • R36 : irriterend voor de ogen • R66 : herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken • R67 : dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken • S16 : verwijderd houden van ontstekingsbronnen-niet roken • S26 : bij aanraking met de ogen onmiddellijk overvloedig met water spoelen en deskundig medisch advies inwinnen • S29 : afval niet in de gootsteen werpen • S33 : maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit

10 Mg metaal • R11 : licht ontvlambaar • R15 : vormt zeer licht ontvlambaar gas in contact met water • S7/8 : droog houden en in een goed gesloten verpakking bewaren • S43 : in geval van brand nooit water gebruiken

11 IsomerieLeo Bergmans & Julien Van paemel Functie-isomerie Breng in twee reageerbuizen twee mL water, gekleurd met een weinig inkt. Voeg aan de eerste reageerbuis ongeveer 2 mL propaanzuur toe, aan de tweede 2 mL methylethanoaat. Schud goed en observeer de oplosbaarheid van propaanzuur en methylethanoaat in water. Bepaal de pH-waarde van beide stoffen door enkele druppels op een bevochtigd UI-papiertje te brengen. Breng 2 mL propaanzuur in reageerbuis 1, 2 mL methylethanoaat in reageerbuis 2. Voeg aan elke reageerbuis een stukje Mg-metaal toe en observeer wat er gebeurt. Voeg vervolgens een paar mL water toe aan beide reageerbuisinhouden. Observeer opnieuw. Vergelijk de viscositeit van beide vloeistoffen.


Download ppt "Isomerie Dag van het Chemie-onderwijs Didactische verantwoorde chemie-experimenten Zaterdag, 23 oktober 2010 UHasselt - Diepenbeek Leo Bergmans & Julien."

Verwante presentaties


Ads door Google