De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Chemicaliën Op School 11 oktober 2008. 11/10/2008Chemicaliën Op School Marc Verhaeghe Aanbevelingslijst gebruik van chemicaliën Adviezen bij gebruik van.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Chemicaliën Op School 11 oktober 2008. 11/10/2008Chemicaliën Op School Marc Verhaeghe Aanbevelingslijst gebruik van chemicaliën Adviezen bij gebruik van."— Transcript van de presentatie:

1 Chemicaliën Op School 11 oktober 2008

2 11/10/2008Chemicaliën Op School Marc Verhaeghe Aanbevelingslijst gebruik van chemicaliën Adviezen bij gebruik van chemicaliën Vergunningen Opslag van stoffen GHS: nieuwe indeling en etikettering Afvalbeheer Programma

3 11/10/2008Chemicaliën Op School Marc Verhaeghe Herkomst en draagwijdte  Gebaseerd op inventaris van verschillende scholen  Selectie van  400 stoffen en preparaten  Lijst is noch volledig noch beperkend Aanbevelingslijst gebruik van chemicaliën

4 11/10/2008Chemicaliën Op School Marc Verhaeghe Motivatie van de adviezen  Gebaseerd op • kenmerken veiligheid, gezondheid & milieu Aanbevelingslijst gebruik van chemicaliën

5 11/10/2008Chemicaliën Op School Marc Verhaeghe Kenmerken veiligheid en gezondheid: Gevarenschaal gebaseerd op de R-zinnen  Veiligheid bv: • R1 (in droge toestand ontplofbaar): gewicht 12 • R11 (licht ontvlambaar): gewicht 7  Gezondheid bv: • R20 (schadelijk bij inademing): gewicht 4 • R45 (kan kanker veroorzaken): gewicht 14

6 11/10/2008Chemicaliën Op School Marc Verhaeghe Motivatie van de adviezen  Gebaseerd op • kenmerken veiligheid, gezondheid & milieu • belangrijkheid vanuit didactisch en technisch oogpunt • beschikbaarheid van alternatieven in die volgorde Aanbevelingslijst gebruik van chemicaliën

7 11/10/2008Chemicaliën Op School Marc Verhaeghe Afdwingbaarheid van de adviezen  te interpreteren als adviezen  Wet Welzijn, art. 5 werkgever moet • risico’s voorkomen • vervangen van wat gevaarlijk is door wat minder gevaarlijk is • preventiemaatregelen nemen  COS-lijst gebruiken als instrument om aan deze verplichtingen te voldoen Aanbevelingslijst gebruik van chemicaliën

8 11/10/2008Chemicaliën Op School Marc Verhaeghe Aanbevelingslijst gebruik van chemicaliën Leerlingen- proeven in studierichtingen met chemie als hoofdvak Leerlingen- proeven Demonstratie- proeven Etiketgegevens WGK-codes (milieu)

9 11/10/2008Chemicaliën Op School Marc Verhaeghe ook opgenomen in de Databank Gevaarlijke Stoffen (DBGS) Aanbevelingslijst gebruik van chemicaliën

10 11/10/2008Chemicaliën Op School Marc Verhaeghe Adviezen bij gebruik van chemicaliën

11 11/10/2008Chemicaliën Op School Marc Verhaeghe KB van 12/04/1974 betreffende sommige verrichtingen i.v.m. stoffen met hormonale, antihormonale, anabole, beta-adrenergische, anti-infectieuze, antiparasitaire en anti-inflammatoire werking  bv: salicylzuur, kaliumjodide (?)  aanvraag bij Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten  vergunning is kosteloos en 5 jaar geldig Vergunningen

12 11/10/2008Chemicaliën Op School Marc Verhaeghe Gescheiden opslag (compartimentering)  Vlarem II, art. 5.17.1.5 • Voorzorgsmaatregelen om contact te vermijden tussen stoffen die gevaarlijke chemische reacties kunnen veroorzaken  (zeer) licht ontvlambare stoffen  oxiderende stoffen  corrosieve vloeistoffen  overige stoffen  oxiderende stoffen  reducerende stoffen  zuren  basen  organische zuren  anorganische zuren  peroxiden  overige stoffen  lekbakken onder recipiënten met vloeistoffen Opslag van stoffen

13 11/10/2008Chemicaliën Op School Marc Verhaeghe (Zeer) licht ontvlambare vloeistoffen  ARAB art. 52 KB 13/3/1998 (opslag van (zeer) licht ontvlambare en brandbare vloeistoffen Vlarem II art. 5.17.3.9   50 l licht ontvlambare vloeistoffen  50 kg stoffen die bij contact met water brandbare gassen vrijmaken • in lokalen van groep 1 (speciale voorzorgen tegen brandgevaar) • mag ook in brandwerende veiligheidskasten met zelfsluitende deuren Opslag van stoffen

14 11/10/2008Chemicaliën Op School Marc Verhaeghe (Zeer) licht ontvlambare vloeistoffen  niet meer dan het strikte minimum in les- en praktijklokalen (geldt ook voor giftige vloeistoffen)  glazen recipiënten: maximum inhoud van 3 l  opslagruimte voldoende geventileerd (vermijden van explosieve atmosfeer)  sla licht ontvlambare vloeistoffen nooit op in een gewone koelkast  in gesloten recipiënten en beschermd tegen warmtestraling Opslag van stoffen

15 11/10/2008Chemicaliën Op School Marc Verhaeghe (Zeer) giftige stoffen  ARAB art. 723bis19 • lijst van stoffen die achter slot moeten bewaard worden (mag ook in een gesloten kast) Opslag van stoffen

16 11/10/2008Chemicaliën Op School Marc Verhaeghe Lijst producten achter slot te bewaren (ARAB art. 723bis19)

17 11/10/2008Chemicaliën Op School Marc Verhaeghe (Zeer) giftige stoffen  ARAB art. 723bis19 • lijst van stoffen die achter slot moeten bewaard worden (mag ook in een gesloten kast)  Advies COS: bewaar alle T- en T+-stoffen achter slot! Opslag van stoffen

18 11/10/2008Chemicaliën Op School Marc Verhaeghe Tips!  alkalimetalen in tweede onbreekbaar recipiënt, gevuld met zand  dibroom in tweede onbreekbaar recipiënt, gevuld met Na 2 S 2 O 3  grote recipiënten met vloeistoffen op onderste schappen  schappen van opstaande rand voorzien Opslag van stoffen

19 11/10/2008Chemicaliën Op School Marc Verhaeghe  Vlarem afd. 5.16.5 ARAB art. 52   300 l: strikte eisen aan opslagplaats  hoeveelheden van ontvlambare en giftige gassen in les- en praktijklokalen tot een strikt minimum beperken Opslag van gassen

20 11/10/2008Chemicaliën Op School Marc Verhaeghe  (zeer) licht ontvlambare of giftige vloeistoffen en gassen: enkel het strikte minimum  bepaalde giftige stoffen achter slot (advies: alle T- en T+-stoffen)  blootstellingsnormen (grenswaarden) respecteren: eventueel bijkomende ventilatie voorzien Opslag van stoffen in het leslokaal?

21 11/10/2008Chemicaliën Op School Marc Verhaeghe Nieuwe etikettering  Nieuwe gevarensymbolen GHS(Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals) EUGHS EUGHS

22 11/10/2008Chemicaliën Op School Marc Verhaeghe Nieuwe etikettering  Nieuwe zinnen • Uitdrukking ´gevaar´ of ´waarschuwing´ onder het symbool • R(isk)-zinnen  H(azard)-zinnen • S(afety)-zinnen  P(recaution)-zinnen GHS(Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals)

23 11/10/2008Chemicaliën Op School Marc Verhaeghe Nieuwe classificatie GHS(Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals) EU Zeer giftig Zeer giftig bij opname door de mond Giftig Giftig bij opname door de mond Schadelijk Schadelijk bij opname door de mond LD50<=55-2525-5050-200200-300300-2000 GHS Cat. 1Cat.2Cat.3Cat. 4 Gevaar Dodelijk bij inslikken Gevaar Dodelijk bij inslikken Gevaar Giftig bij inslikken Waarschuwing Schadelijk bij inslikken

24 11/10/2008Chemicaliën Op School Marc Verhaeghe Timing  In voege vanaf  1 december 2010 voor zuivere stoffen  1 juni 2015 voor mengsels GHS(Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals)


Download ppt "Chemicaliën Op School 11 oktober 2008. 11/10/2008Chemicaliën Op School Marc Verhaeghe Aanbevelingslijst gebruik van chemicaliën Adviezen bij gebruik van."

Verwante presentaties


Ads door Google