De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Versie 01 21.01.2009departement opleiding brandweer Gent 1 Gevaarlijke stoffen Gevaarsinschatting Lt J. Adriaensens.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Versie 01 21.01.2009departement opleiding brandweer Gent 1 Gevaarlijke stoffen Gevaarsinschatting Lt J. Adriaensens."— Transcript van de presentatie:

1 versie 01 21.01.2009departement opleiding brandweer Gent 1 Gevaarlijke stoffen Gevaarsinschatting Lt J. Adriaensens

2 departement opleiding brandweer Gent2 versie 01 21.01.2009 Inhoud  Infobronnen – Databanken  Chemiekaarten  Demo BIG  Gevaarsinschatting  Vb Algemene aanpak incident GS NL

3 departement opleiding brandweer Gent3 versie 01 21.01.2009 Gevaarsinschatting?

4 departement opleiding brandweer Gent4 versie 01 21.01.2009 Gevaarsinschatting  Doel:  Gevaarsafstanden (veilige afstanden) inschatten  Gevaren lokaal inschatten  Effecten op afstand inschatten  Mogelijke uitbreidings scenario‘s in rekening nemen  Gebaseerd op wetenschappelijke modellen maar ook:  Vuistregels  Vereenvoudigde formules  Gezond verstand ...

5 departement opleiding brandweer Gent5 versie 01 21.01.2009 Gevaarsinschatting bij incidenten Wat willen we weten?  Brand- en explosiegevaar  Giftigheid  Te gebruiken blusmiddelen  Giftigheid rook  Gedrag in water  Beschermende kledij – PBM’s  Opruimingsactiviteiten  …

6 departement opleiding brandweer Gent6 versie 01 21.01.2009 Brand- en explosiegevaar Afhankelijk van:  Vlampunt  Dampspanning  Minimum ontstekingsenergie (<0.6mJ vonkvrijgereedschap)  Plasoppervlak  Windsnelheid  Temperatuur  Aard van de opslag  …

7 departement opleiding brandweer Gent7 versie 01 21.01.2009 Giftigheid  Aard van opname  Mac-waarde/AGW-waarde  PBM’s  Gifwolkgevoeligheid  Dampspanning – toxiciteit  Effect lokaal  Effect op afstand kan bepaald worden met inschattingsmethoden (werkblad, rekenregels, schadescenarioboek, ERG,…)

8 departement opleiding brandweer Gent8 versie 01 21.01.2009 Giftigheid rook  Afhankelijk van atomen in molecule  Bepaalt ook te gebruiken meetbuisjes  Lijst met mogelijke verbrandingsproducten  Per groep/atoom  Kunststoffen/vloeistoffen  Tabel met voorbeelden

9 departement opleiding brandweer Gent9 versie 01 21.01.2009 AtoomRookgassen Chloor (Cl)HCl (zoutzuur) Cl 2 (chloor) COCl 2 (fosgeen) Stikstof (N)NOx (nitreuze dampen) HCN (Blauwzuur) NH 3 (ammoniak) Zwavel (S)SO 2 Tabel: rookgassen ifv aanwezige atomen

10 departement opleiding brandweer Gent10 versie 01 21.01.2009 Tabel: verbrandingsproducten per groep (bron: Operat.Handboek OGS, Nibra NL

11 departement opleiding brandweer Gent11 versie 01 21.01.2009 Gedrag in water  Oplosbaarheid  Soortelijk gewicht (drijven/zinken)

12 departement opleiding brandweer Gent12 versie 01 21.01.2009 Gevaarsinschatting  Parameters  Bronsterkte  Dampspanning  Windsnelheid  Oppervlakte plas  Bewolking  Damp/gasdichtheid  Vlampunt  Oplosbaarheid in water  Relatieve dichtheid vloeistof  Hoeveelheid  Temperatuur stof/omgeving  …  Methodes  Schadescenarioboek  Regel van 1,11, 66  Werkblad  Vuistregels

13 departement opleiding brandweer Gent13 versie 01 21.01.2009 Bronsterkte  Bepaalt effect lokaal en op afstand  Hoeveelheid stof die vrijkomt in atmosfeer of kan vrijkomen door verdamping  Afhankelijk van:  Plasoppervlak (m 2 ): hoe groter de plas, hoe groter de verdamping  Dampspanning (mbar) - Temperatuur  Windsnelheid (m/s): dwz meer wind, meer verdamping  Hoe groter de bronsterkte, hoe groter de afstand wordt waarop effect waarneembaar is

14 departement opleiding brandweer Gent14 versie 01 21.01.2009 Bronsterkte gassen Gekoelde gassen30 kg/s (vloeistoflek) Samengeperste100 kg/s (vloeistoffase) Samengeperste10 kg/s (gasfase)

15 departement opleiding brandweer Gent15 versie 01 21.01.2009 Dampspanning  Hoe groter de dampspanning, hoe meer verdamping  T afhankelijk  Bij iedere 10°C meer, factor 1.5  Op te zoeken Bron: operationeel handboek OGS, NIBRA

16 departement opleiding brandweer Gent16 versie 01 21.01.2009 Plasoppervlakte  Hoe groter de plas, hoe meer verdamping  Hoe groter de bronsterkte, hoe groter de schadeafstand  Vuistregels voor:  inschatten van plasoppervlak  mogelijk plasoppervlak bij begeven van tank

17 departement opleiding brandweer Gent17 versie 01 21.01.2009 Vuistregels NVBR Nederland plasoppervlakte 1m3op verharde bodem100 m 2 1m3op absorberende grond10 m 2 10m3op verharde bodem250 m 2 100 m3op verharde bodem1500 m 2 op landop water kleine lekkage10 m 2 1500 m 2 grote lekkage100 m 2 1500m 2 geheel bezwijken1500 m 2 10000 m 2

18 departement opleiding brandweer Gent18 versie 01 21.01.2009 Weersomstandigheden  Dag – nacht  Bewolking  Wind  Meer wind: meer verdamping  Meer wind: ook betere verdunning  Windrichting  Verwachtingen voor de volgende uren  Regen  Hoe stabieler het weer, hoe verder effect reikt

19 departement opleiding brandweer Gent19 versie 01 21.01.2009 Oplosbaarheid in water  Schuimkeuze  Neerslaan van wolk  Verdunnen met water

20 departement opleiding brandweer Gent20 versie 01 21.01.2009 Methodes voor gevaarsinschatting  Regel van 1, 11, 66  Schadescenarioboek  Werkblad ...

21 departement opleiding brandweer Gent21 versie 01 21.01.2009 Gevaarsinschatting – Regel van 1

22 departement opleiding brandweer Gent22 versie 01 21.01.2009 Voorbeeld berekening Regel van 1  Benzine lek  Plasoppervlak= 10 m 2  AGW = 332 ppm of 1000 mg/m³ (BIG)  Dampspanning = ca 400 mbar (BIG)  Wind = 2m/s  Wind = 5 m/s  Instabiel weer: n=1  Stabiel weer: n=0  Plasoppervlak = 100 m 2

23 departement opleiding brandweer Gent23 versie 01 21.01.2009 Gevaarsinschatting - schadescenarioboek  Nederland  Van bepaalde stoffen zijn de ergste scenario’s berekend  Brandbare/explosieve  Toxische  Brandbare en toxische  Tabel geeft schade afstanden voor brand/explosie en intoxicatie bij bepaalde weerklasse  Gaat uit van ernstige incidenten: dus vaak overschatting  Transport en opslag omstandigheden

24 departement opleiding brandweer Gent24 versie 01 21.01.2009 Gevaarsinschatting - schadescenarioboek  Schadeafstand brand en explosie  Schade afstand intoxicatie  Tabel geeft afstanden in m  Vb benzine en LPG lek (tanktransport)

25 departement opleiding brandweer Gent25 versie 01 21.01.2009 Gevaarsinschatting - schadescenarioboek

26 departement opleiding brandweer Gent26 versie 01 21.01.2009

27 departement opleiding brandweer Gent27 versie 01 21.01.2009

28 departement opleiding brandweer Gent28 versie 01 21.01.2009

29 departement opleiding brandweer Gent29 versie 01 21.01.2009

30 departement opleiding brandweer Gent30 versie 01 21.01.2009 Brandbare vloeistoffen

31 departement opleiding brandweer Gent31 versie 01 21.01.2009

32 departement opleiding brandweer Gent32 versie 01 21.01.2009 Brandbare vloeistoffen  Zullen verdampen en zich verspreiden  Afstand tot ontsteking  Stralingswarmte plasbrand  Benodigde schuim  Mogelijke scenario’s:  Plasbrand  BLEVE  Wolkbrand  Effect afstanden BLEVE

33 departement opleiding brandweer Gent33 versie 01 21.01.2009 Afstand tot ontsteking van vloeistof Dampspanning vloeistof bij 20°c10m²100m²10.000m² Tot 100 mbar (ethanol)3,512,5150 Tot 250 mbar (aceton)725300 Tot 500 mbar (benzine)12,550600 Groter dan 500 mbar (ether)251001200 Tabel: Benedenwindse ontstekingsafstand in m ( ronde plasvorm, 20°C,stabiel weer en 2m/s)

34 departement opleiding brandweer Gent34 versie 01 21.01.2009 Stralingswarmte plasbrand

35 departement opleiding brandweer Gent35 versie 01 21.01.2009 koelen10 sec

36 departement opleiding brandweer Gent36 versie 01 21.01.2009 Schuim Vuistregel

37 departement opleiding brandweer Gent37 versie 01 21.01.2009 Tabel: Effect afstanden BLEVE bij metalen tanks met brandbare vloeistoffen type inhoudmassa kg R1 vuurbol R2 sec. brand R3 brandwond Piekdruk ruitbreuk Fragmenten Drum200 L160 kg12.5 m25 m40 m23 m60 m Tankauto10 m³8.100 kg50 m100 m150 m116 m250 m Tankauto20 m³16.200 kg60 m120 m180 m 400 m Tankauto40 m³32.400 kg75 m150 m225 m200 m500 m Wagon80 m³64.800 kg100 m200 m300 m 1.000 m Effect afstanden BLEVE: brandbare vloeistoffen

38 departement opleiding brandweer Gent38 versie 01 21.01.2009 Verdamping en verspreiding in de lucht  Verdamping kan beperkt worden door:  Indammen aarde/zand  Absorptie inn zand/aarde/absorptiemiddel  Neutraliseren  Omleiden naar basin  Plas bedekken (bv plastiek)  Stoppen lekkage

39 departement opleiding brandweer Gent39 versie 01 21.01.2009 Brandbare gassen

40 departement opleiding brandweer Gent40 versie 01 21.01.2009 Explosie gasflessen bij dakwerken Wageningen NL 2007

41 departement opleiding brandweer Gent41 versie 01 21.01.2009 Brandbare gassen  Gassen  Opgelost in vloeistof  Onder druk vloeibaar  Onder druk  Gekoeld vloeibaar  Afstand tot ontsteking  Afstanden BLEVE gas

42 departement opleiding brandweer Gent42 versie 01 21.01.2009 Vuistregel: afstand tot ontsteking  Lek gasfase in buiten lucht  Afstand tot LEL = 250 x uitstroomopening in cm  Fakkel bij ontsteking = 250 x uitstroomopening in cm  Lek vloeistoffase in buiten lucht  Afstand tot LEL = 500 x uitstroomopening in cm  Fakkel bij ontsteking = 500 x uitstroomopening in cm

43 departement opleiding brandweer Gent43 versie 01 21.01.2009 Afstand tot ontsteking Gasfase lekkageVloeistoflekkage Soort LekGatdiamExplosieOntstekingsbronnenExplosieOntstekingsbronnen cmMogelijk [m] Verwijderen [m]Mogelijk [m] Verwijderen [m] Lekke flens of afsluiter 12,55510 Afgebroken 50mm (2") 512,525 50 Afgebroken 80mm (3") 820 40 80 Gat in reservoir 102550 100

44 departement opleiding brandweer Gent44 versie 01 21.01.2009 BLEVE

45 departement opleiding brandweer Gent45 versie 01 21.01.2009 BLEVE Film BLEVE (47 sec)

46 departement opleiding brandweer Gent46 versie 01 21.01.2009

47 departement opleiding brandweer Gent47 versie 01 21.01.2009 LNG 06/2002 Catalonië

48 departement opleiding brandweer Gent48 versie 01 21.01.2009

49 departement opleiding brandweer Gent49 versie 01 21.01.2009 Type inhoudmassa kg R1 vuurbol R2 sec. brand R3 brandwond Piekdruk ruitbreuk Fragmenten Autogastank60 L36 kg7.5 m15 m23 m 60 m Kleine tank8 m³4.800 kg39 m78 m116 m 250 m Tankwagen klein 30 m³18.000 kg59 m118 m180 m 400 m Tankwagen groot 40 m³24.000 kg66 m133 m200 m 500 m Wagontank70 m³42.000 kg94 m164 m300 m 1.000 m Schadeafstanden BLEVE gas

50 departement opleiding brandweer Gent50 versie 01 21.01.2009 Bleve propaan

51 departement opleiding brandweer Gent51 versie 01 21.01.2009

52 departement opleiding brandweer Gent52 versie 01 21.01.2009 Vb Algemene aanpak incident GS  Aanrijden:  Info opvragen  Bovenwinds  Op voldoende afstand stoppen (min 25m)  Verkenning: op afstand starten  Identificatie van de stof  Inschatten gevaar  Aanvalsstrategie bepalen  Zie aanpak OGS Nederland document

53 departement opleiding brandweer Gent53 versie 01 21.01.2009 Bron: Richtlijn Optreden R031, Brandweer Regio Twente, Nl

54 departement opleiding brandweer Gent54 versie 01 21.01.2009 Bedankt voor uw aandacht!


Download ppt "Versie 01 21.01.2009departement opleiding brandweer Gent 1 Gevaarlijke stoffen Gevaarsinschatting Lt J. Adriaensens."

Verwante presentaties


Ads door Google