De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gang van het document Errol Graf Bijeenkomst bestellen & beschrijven – 8 april 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gang van het document Errol Graf Bijeenkomst bestellen & beschrijven – 8 april 2009."— Transcript van de presentatie:

1 Gang van het document Errol Graf Bijeenkomst bestellen & beschrijven – 8 april 2009

2 Doelstelling -Het realiseren van een grotere efficiëntie van het gehele acquisitie- en catalogiseerproces met behoud van kwaliteit, dus: -Doorvoersnelheid significant verbeteren -Werkprocessen verbeteren (eenvoudig en eenduidig) -Records verrijken -Voorwaarden -Aanwezigheid en bruikbaarheid records in landelijke informatie-infrastructuur -Blijven participeren in ontwikkelingen die zich landelijk en internationaal voordoen

3 Projecten - 1 Beschikbaar maken & magazijnplaatsing  Doel: vereenvoudiging en versnelling werkproces  Afronding: april/mei 2009 OUF & Unicode  Doel vereenvoudiging beheer koppeling GGC & Aleph en invoering van unicode voor gebruik niet-westers schrift  Afronding: juni/juli 2009 Optimalisering leveranciers  Doel: werken met beperkt aantal, gespecialiseerde leveranciers, gebruik maken van approval plans en bestellen via web mogelijk  Afronding eerste leverancier: december 2009 Herinrichting proces bestellen & beschrijven  Doel: vereenvoudigen en versnellen huidige werkprocessen en vaststellen metadatabeleid  Afronding: juni 2009

4 Projecten - 2 Catalogiseersysteem  Doel: Aleph centraal als catalogiseersysteem, Aleph herinrichten, inlezen records van leveranciers en databases  Afronding: januari/februari 2010 Ingebruikname webordering  Doel: vereenvoudiging selecteren en bestellen  Afronding: januari/februari 2010 Elektronische koppeling met leverancierssystemen  Doel: vereenvoudiging en versnelling bestel-, rappel- en factuurafhandeling  Afronding: juni 2010

5 Project Bestellen & beschrijven Werkprocessen bestellen & beschrijven  Analyse huidige situatie richtlijnen en werkprocessen  Aanpassing huidige werkprocessen  Opzet onderhoud werkprocessen Metadatabeleid  Inventarisatie huidig metadatabeleid  Vernieuwing doorvoeren  Opzet onderhoud metadatabeleid

6 Project Bestellen & beschrijven Vandaag  Resultaten tot nu toe presenteren  Concept werkprocessen bestellen en beschrijven  Opzet invulling metadatabeleid  Input van deelnemers: commentaar en aanvullingen Na vandaag  Aanpassing werkprocessen nav aanvullingen  Werkprocessen in test nemen en eventueel aanpassen  In gebruik nemen werkprocessen

7 Van harte bedankt voor uw aandacht! Vragen? e.graf@library.leidenuniv.nl


Download ppt "Gang van het document Errol Graf Bijeenkomst bestellen & beschrijven – 8 april 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google