De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Portogewoon Status Portogewoon Landelijk Verbindingscongres Brandweer 4 februari 2014 Nico Hortensius Projectmanager.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Portogewoon Status Portogewoon Landelijk Verbindingscongres Brandweer 4 februari 2014 Nico Hortensius Projectmanager."— Transcript van de presentatie:

1 Portogewoon Status Portogewoon Landelijk Verbindingscongres Brandweer 4 februari 2014 Nico Hortensius Projectmanager

2 Achtergrond Aanleiding: Expertgroep C2000 Gemeenschappelijk doel is helder ! Verdeling verbeteringen: –Strategisch beheerder (MinVenJ) –Gemeenschappelijk (Veiligheidsberaad) –Per kolom (AZN, Brandweer, Defensie en Politie) Tevens indeling naar: –Organisatie –Techniek –Gebruik 3 Fases: Kwartiermaken: voorstellen ontwikkelen, afstemmen Besluitvorming –Regionale implementatie & borging

3 Achtergrond MinVenJ werkt aan: Wegwerken DIPP-lijst -> ODIN Capaciteitsbehoeften Optimaliseren strategisch beheer Roadmap Borgen en handhaven van de maatregelen. *) *) Zowel MinVenJ, Veiligheidberaad als kolommen kunnen besluiten om, indien noodzakelijk, meer verbeterprojecten op te starten.

4 Achtergrond Veiligheidsberaad werkt aan: Special Coverage Location (SCL) Randapparatuur Landelijk Kader Fleetmap Opleiden en Oefenen Regierol Meldkamer

5 Het Team PL VB TL’s Werkgroepen PL PolitiePL BrandweerPL AmbulancePL DefensieMDC Multi WG MonoWGMonoWG MonoWGMonoWG MonoWGMonoWG MonoWGMonoWG

6 Implementatie SCL Beleid Bestuurlijk vastgesteld in VB november 2012 Nieuwe opdracht VB: – VB heeft gevraagd om implementatie advies (25 regionale loketten versus 1 landelijk dan wel 10 regionale loketten). VB akkoord met landelijk loket mei 2013 Sollicitatie procedure afgerond in september 2013. Hans Boutkan is per 1-11-13 aangesteld als landelijk SCL adviseur.

7 Randapparatuur Functioneel Technische Specificaties Mobilofoon, Portofoon, Pager Opgeleverd op 27-4-2012 (m.u.v. objectporto) Voorstel ideaal beheermodel Opgeleverd op 27-4-2012 Vanaf 1 juni 2012 op verzoek van kolommen geen activiteiten vanuit landelijk project.

8 Opbouw LKF Gemeenschappelijk deel MDCMDC Advies: Cie LKF/ADV CIO/CIO Vaststelling: MinVenJ Vaststelling: Kolom Bijz.Gebr.:MinVenJ KolomKolom KolomKolom KolomKolom KolomKolom

9 Landelijk Kader Fleetmap LKF 2013 beschikbaar voor implementatie vanaf 8 januari 2013. Vervolg (out of scope project): LKF 2014 gereed, beschikbaar voor implementatie eind 2013.

10 Opleiden en Oefenen eLearning GARA opgeleverd in 2011 t.b.v. Politie en Defensie Awareness Campagne Gestart in februari 2012 www.portogewoon.nl Opleidingskaders (E/C/K) opgeleverd 21-6-2012 Pilot eLearning afgerond 21-6-2012

11 Opleiden en Oefenen Leerlijnen: – RA bedienen: Statussen, schakelen, noodoproep, wachtrij, draagwijze, controle&beheer – Effectief communiceren: Etherdiscipline, Regierol MK, NATO spelalfabet – Werken volgens afspraken en procedures LKF, inrap en extern inmeld, veiligheidsbeleid C2000 – Inzicht in communicatienetwerk Algemene kennis 7 Thema’s: Schakelen, statussen, noodoproep, wachtrij, meeluisteren, inrap en omgaan RA.

12 Opleiden en Oefenen Middelen: film, animaties, powerpoint, toetsvragen, leerstof Portogewoon stijl Samenhang meldkamer en gebruiker op straat Demo materiaal 43 Producten gereed Q1 2013 Lesplannen door kolommen zelf Oefenen/bijscholen: Richten op toevoegen communicatie bij reguliere oefeningen en bijscholing.

13 Regierol Meldkamer Voorstel Multidisciplinair Adviseur C2000 (MAC) gereed (verbindingsexpert) Bestuurlijk via VB naar MinVenJ in Q4 2013 met advies te implementeren in LMO. Landelijk VB projectteam kan assisteren bij implementatie. Tooling: Near real time (Comptel): sep 2013 beproefd in/bij GMU met alle kolommen, CIO Beraad akkoord. Uitrol in 2014 Real time (DMS): prototype sessies multi in okt en dec 2013. CIO Beraad akkoord. Uitrol in 2014

14 www.portogewoon.nl


Download ppt "Portogewoon Status Portogewoon Landelijk Verbindingscongres Brandweer 4 februari 2014 Nico Hortensius Projectmanager."

Verwante presentaties


Ads door Google