De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Van woonruimteverdelen naar woonruimtebemiddelen Bijeenkomst wethouders 28 september 2009, Schiedam.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Van woonruimteverdelen naar woonruimtebemiddelen Bijeenkomst wethouders 28 september 2009, Schiedam."— Transcript van de presentatie:

1 Van woonruimteverdelen naar woonruimtebemiddelen Bijeenkomst wethouders 28 september 2009, Schiedam

2 Programma Welkom door Koos Karssen Presentatie door projectleider Ate Stam Gesprek over uitgangspunten nieuwe wijze woonruimtebemiddeling

3 16 april in Rhoon (1) Regionale woningmarkt is reëel en belangrijk, maar ook behoefte om lokale woningmarkt beschermen, dit speelt in de hele regio Verdringing door o.a. SV-urgenten en interlokale starters Sturen als er een probleem is Eén aanbodsysteem of meer

4 16 april in Rhoon (2) Afspraken met corporaties: wachttijd- informatie en zo snel mogelijk een woning VROM-model: vrije vestiging, tenzij schaarste- of leefbaarheidsproblemen Eigenlijk liever lokale model Recht doen aan verscheidenheid in de regio Waar mogelijk elkaar helpen

5 Aanleiding 1: huidige werkwijze verliest zijn glans Onvoldoende klant-verhuurder relatie Te veel ‘elke woning is er één’ Te weinig oog voor kwaliteiten van de omgeving van de woning: woonmilieu, voorzieningen, buren, … Veel weigeringen

6 Aanleiding 2: nieuwe wet Aankondiging nieuwe Huisvestingswet Nu bij Raad van State, na kabinet: 2e Kamer, 1e Kamer, inwerkingtreding Verordening: vaststellen door stadsregio, uitvoering door gemeenten en corporaties Wet gaat uit van vrije vestiging, alleen iets regelen als er schaarste is en of overlast is Tijdelijkheid van verordening

7 Proces Gemengde werkgroepen (vanaf jan 09) Consultatie belanghebbenden (april/mei 09) Deze Nota van Uitgangspunten –Stadsregio: via wethouders naar DB, commissie Wonen en regioraad (okt-dec 09) –Maaskoepel: via directeurenoverleg (begin nov) en Maaskoepelconferentie (2 dec) Formele consultatie raden daarna (dec 09-mrt 10) Verordening is sluitstuk Automatisering, aanpassen werkwijze –stapsgewijs (mrt 10-dec 10)

8 Relativering Instrument woonruimteverdeling vaak overschat Klein deel woningvoorraad verandert van bewoner Slechts ten dele sturen op sociaal– economische kenmerken van wijken Slechts ten dele mensen gelukkig maken

9 Doelen & randvoorwaarden Regionale woningmarkt Woonconsumenten faciliteren Van verdelen naar bemiddelen, en ook werken aan leefbaarheid en sociale samenhang Randvoorwaarden: vrijheid van vestiging, lagere inkomens, 'transparant-eerlijk- rechtvaardig', één automatiseringssysteem

10 Omslag in denken: van verdelen naar bemiddelen Beter faciliteren van het zoekproces Kwaliteit van het klantcontact; leefstijlen en woonmilieus centraal Verordening is niet zo essentieel Beeld ontstaat van de brievenbus

11 Huisvestingsverordening

12 Werkwijze, gedrag, afspraken Huisvestingsverordening

13 Werkwijze, gedrag, afspraken Buurt Huisvestingsverordening

14 Werkwijze, gedrag, afspraken Buurt Buurtgerichte aanpak Huisvestingsverordening

15 Nieuwe werkwijze: woningzoekende faciliteren Verschillende zoekpatronen → verschillende zoekmodellen: Spoedzoekers: snel maar niet urgent, quick en dirty woningen, loten Gerichte zoekers → optiemodel: specifieke straat, complex, desnoods lang wachten, achter te laten woning weegt mee? Oriënterende zoekers (incl. urgenten) → aanbodmodel: verfijnen met leefstijlen, woonmilieus, makelen, matchen

16

17

18

19

20 Schaarste: doelgroepen in de knel (1) Alleen indien –meer vraag dan aanbod EN leidend tot onrechtvaardige effecten Altijd aanvullend –op visie en maatregelen waarmee schaarste wordt bestreden Wel onderbouwen

21 Schaarste: doelgroepen in de knel (2) Bij verdringing lagere inkomens –<75% van woningen onder aftoppingsgrens verhuurd aan BBSH- doelgroep; regel geldt op (deel-) gemeenteniveau Woningen met specifieke voorzieningen –Rolstoeltoegankelijke woningen, aangepaste en zorgwoningen. Geen ouderenwoningen, want die zijn niet schaars Eigen inwoners teveel verdrongen –slaagkansen * van eigen inwoners lager dan van 'buitenpoorters‘; meting per (deel-) gemeente Grote huishoudens worden verdrongen –Bij grote woningen mag je eisen stellen aan minimum aantal personen (dat is nu al zo)

22 Wat is slaagkans? aantal verhuringen / aantal reagerenden 10 verhuringen / 100 bonnen  slaagkans 10% 6 verhuurd aan lokalen / 80 lokale bonnen  slaagkans 6/80 = 7.5% 4 verhuurd aan 'anderen'/ 20 'andere' bonnen  slaagkans 4/20 = 20 % 6 verhuurd aan lokalen / 20 lokale bonnen  slaagkans 6/20 = 30 % 4 verhuurd aan 'anderen'/ 80 'andere' bonnen  slaagkans 4/80 = 5 %

23 jaarmonitor 2008 Slaagkans (incl. voorrangs- kandidaten) Slaagkans (incl. voorrangs- kandidaten) Slaagkansenlokalenbuitenpoorters Rotterdam9,24,5 Schiedam8,51,9 Vlaardingen12,91,7 Maassluis12,52,9 Capelle aan den IJ9,33,5 Hellevoetsluis11,92,2 Spijkenisse10,25 Rozenburg152,8 Ridderkerk14,18,1 Krimpen aan den IJ23,114,5 Albrandswaard81,2 Barendrecht9,92,2 Lansingerland8,42,9 Brielle7,51 Hoek van Holland8,11,3 Bernisse20,82 Westvoorne12,20,9

24 Leefbaarheid: echte overlastsituaties Al veel met nieuwe werkwijze geregeld; zie het werkwijze-ovaal Geen uniforme standaard van problemen en maatstaven → maatwerk aanvragen Oplossing moet relatie hebben met probleem Extra verdelingsregels altijd als onderdeel van een breder pakket maatregelen (huismeester, beheer, …) Individuele overlastige woningzoekenden Beoordelen door een commissie?

25 Wat ongeveer gelijk blijft Particuliere huurwoningen Urgentie en herhuisvestingsverklaring Wijzigingen in de woningvoorraad Splitsen, onttrekken, samenvoegen, omzetten Werkwijze Gemeente geeft aan, stadsregio ratificeert

26 Verder uitwerken… Rangordebepaling (weegt populariteit van achtergelaten woning mee?) Woningzoekende in meerdere zoekpaden tegelijk? Hoe en wie bepaalt welke woningen in welk model terechtkomt? Hoe omgaan met bijzondere doelgroepen In hoeverre wooncarrière mogelijk bij herhuisvesting?

27 Planning Deze Nota van Uitgangspunten via DB, commissie Wonen naar regioraad (okt-dec 09) Formele consultatie daarna (dec 09-mrt 10) Verordening is sluitstuk Duidelijkheid over nieuwe Huisvestingswet Automatisering, aanpassen werkwijze (stapsgewijs, mrt 10-dec 10)

28 Gesprek…

29 Parlement Vastgesteld 01/07 Overgangstermijn Vastgesteld RR 30/06 Reacties raden VoorbereidingUitvoering Klaar óf Vastgesteld RR 15/12 Januari 20101 april 20101 juli 2010Januari 2011 Invoe ring 01/01/ 2011 NvU Huisv.wet Huisv. Verord. Inhoud restanten Instructie/ Automat.

30


Download ppt "Van woonruimteverdelen naar woonruimtebemiddelen Bijeenkomst wethouders 28 september 2009, Schiedam."

Verwante presentaties


Ads door Google