De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Herinrichting Hurwenense uiterwaard Wenda de Wit 23 juni 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Herinrichting Hurwenense uiterwaard Wenda de Wit 23 juni 2010."— Transcript van de presentatie:

1 Herinrichting Hurwenense uiterwaard Wenda de Wit 23 juni 2010

2 17-Sep-142 Herinrichting Hurwenense uiterwaard Inhoud –Terugblik opgave en planvorming VKA –Naar een gefaseerde uitvoering –Betrokkenheid gemeente Maasdriel Doel: informerend

3 Terugblik opgave en planvorming VKA Opgave herinrichting (2002) NURG : realisatie 230 ha nieuwe natuur. (Convenant LNV & VW) Planvorming Startnotitie MER 2003  Toetsingsadvies Cmer 2008. Ambtelijke projectgroep, Adviesgroep omgeving. Veiligheidstaakstelling PKB vervalt.

4 Terugblik opgave en planvorming VKA Drie alternatieven: MMA1, MMA2 en VKA Voorkeur Adviesgroep MMA2: - behoud toegankelijkheid, cultuurhistorie Projectgroep benoemt VKA: - optimale ontwikkeling riviernatuur conform beleidsopgaven Resultaat MER 2008

5 Voorkeursalternatief 1 2 3

6 1 2 3

7

8 Naar een gefaseerde uitvoering Natuurbeleid Natura 2000 Ecologische hoofdstructuur Natuurbeheerplan Gelderland Waterbeleid Kaderrichtlijn Water EU-richtlijn met als doel goede kwaliteit van grond- en oppervlaktewater, o.a. door natuurlijkere inrichting rivierengebied. Doel: integratie van natuur- en waterbeleid

9 Naar een gefaseerde uitvoering Start uitvoering deelgebied 1 Opgave KRW voor deelgebied 1 uit VKA 2,8 km geul, 48 ha uiterwaardverlaging Gereed: 22 december 2015 Verkenning deelgebied 2 Financieringsmogelijkheden Technische mogelijkheden In samenhang met deelgebied 1

10 Betrokkenheid Gemeente Maasdriel Gezamenlijke communicatiestrategie / draagvlak Eigenaar gronden Mogelijkheden deelgebied 2 Bestemmingsplan als basis beschikbaarheid gronden Vergunningen & ontheffingen

11 Betrokkenheid Gemeente Maasdriel Mijlpalen Resultaat verkenning fasering:najaar 2010 Bestemmingsplan:eind 2010 Toets vergunbaarheid:najaar 2010 Marktbenadering:begin 2011 Start uitvoering:ca. 2013 Gereed:eind 2015

12 Vragen DLG realiseert groene plannen voor 16 miljoen Nederlanders!


Download ppt "Herinrichting Hurwenense uiterwaard Wenda de Wit 23 juni 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google