De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond Kustwerk Katwijk

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond Kustwerk Katwijk"— Transcript van de presentatie:

1

2 Informatieavond Kustwerk Katwijk
woensdag 24 oktober 2012

3 Agenda Doel van de avond Waar zitten we in het proces
Terugblik en een blik op de toekomst (Hans Pluckel) Zaalindeling Daarna informatiemarkt

4 Doel van deze avond Plannen bekijken en laten informeren 3D model
Wijze van reageren Tot en met 26 november zienswijzen indienen

5 Welke stappen doorlopen we?
Startnotitie (2009) Voorkeursalternatief (2011) Voorontwerp-plannen (januari 2012) Commissie Ruimte (mei 2012) Ontwerp-plannen en –vergunningen (nu) Definitief bestemmingsplan (feb 2013) Definitieve plannen en vergunningen (mei 2013) Beroepsprocedure en onherroepelijk besluit

6 Wat gaat ter inzage? Documenten in procedure Indienen zienswijzen bij:
Ontwerp- projectplan en MER Provincie Zuid-Holland (coördinatie afdeling Water en Groen) Ontwerp- bestemmingsplan en MER Gemeente Katwijk Aanvragen vergunning voor: Ontgrondingen Kustversterking Omgevingsvergunning Kustversterking Natuurbeschermingswet Kustversterking Natuurbeschermingswet Parkeergarage (afdeling vergunningen) 6

7 In de afgelopen periode
Ontwerp besproken in commissie- en raadsvergaderingen gemeente Katwijk Dit heeft geleid tot de volgende aanpassingen in het ontwerp: Alle kiosken staan min of meer op hun oude plek op de boulevard 680 parkeerplaatsen i.p.v. 770 in de garage Amfitheater met parkeerplaatsen ten zuiden van de Zwaan Duna op het amfitheater Ten noorden van de Zwaan: duinspeelplein KRB naar voren tussen Zeester en Benny’s Beach Zuidelijke duinen worden waarschijnlijk afgezand 7

8 Terugblik Hoogheemraad Hans Pluckel

9 Waarom nodig? Kustversterking: Klimaatverandering Zeespiegelstijging
Bodemdaling achterland Zwaardere stormen Strengere eisen Parkeergarage: Toename parkeerbehoefte

10 Argumenten keuze dijk in duin
Sluit beste aan bij de identiteit van Katwijk: Contact tussen centrum en zee zoveel mogelijk behouden Alleen waar strikt noodzakelijk verhoging duinen Parkeergarage mogelijk Kom Katwijk binnendijks

11 Blik op de toekomst Als in oktober 2013 het werk begint:

12 Onderdelen uitvoering
Zandsuppletie Verlenging uitwateringskanaal Dijk Parkeergarage Herinrichting openbare ruimte

13 Eisen en wensen vanuit omgeving
Veiligheid; Toegankelijkheid Boulevard Toegankelijkheid strand Openstelling paviljoens Beperking stuifhinder Beeldkwaliteit van de inrichting Informatievoorziening tijdens realisatie ….. Uitgangspunt is: Katwijk blijft open!

14 Consequenties voor strandgebruikers
Paviljoens van strand af en weer op het strand Tijdens zandwerk strand (deels) niet toegankelijk In zomer 2014 restricties/aangepaste toegankelijkheid duin i.v.m. afwerking en parkeergarage

15 Maar daarvoor Aannemer selecteren Tijdelijke situatie
Archeologisch onderzoek Opening informatiecentrum Uitvoering Noordwijk

16 Waar kunt u informatie halen?
Golfslag MER + ontwerp-vergunningen Uitvoering Adviespunt Zienswijzen Adviespunt Schade 3D-model autoplay Oranjezaal Ontwerp-projectplan Eb & Vloed Inrichtingsplan + 3D- model, parkeergarage Deining Ontwerp-bestemmingsplan

17 Website:. www. kustwerkkatwijk. nl E-mail:. info@kustwerkkatwijk
Website: Twitter: @kustwerkkatwijk / #kwkatwijk


Download ppt "Informatieavond Kustwerk Katwijk"

Verwante presentaties


Ads door Google