De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Aanleiding herinrichting Elandsgracht  De Elandsgracht is in de loop der jaren verrommeld en parkeren heeft de overhand. Auto’s, fietsen en brommers domineren.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Aanleiding herinrichting Elandsgracht  De Elandsgracht is in de loop der jaren verrommeld en parkeren heeft de overhand. Auto’s, fietsen en brommers domineren."— Transcript van de presentatie:

1 Aanleiding herinrichting Elandsgracht  De Elandsgracht is in de loop der jaren verrommeld en parkeren heeft de overhand. Auto’s, fietsen en brommers domineren het beeld  Het wordt drukker in de Jordaan, met name het aantal voetgangers en fietsers neemt toe

2

3 Uitgangspunten herinrichting Elandsgracht  In het handboek inrichting openbare ruimte van stadsdeel Centrum (HIOR) is de middenruimte van de Elandsgracht aangewezen als bijzonder gebied.  Langs de randen van de gracht komt de ‘standaard’ inrichting van rode gebakken klinkers en grijze hardstenen banden.  De middenruimte krijgt een andere kleur gebakken klinkers. Hier is ook ruimte voor fietsnietjes, zitbanken etc. Een en ander afhankelijk van het te kiezen ontwerpmodel.  De bomen worden behouden en aangevuld.

4 Doel herinrichting Elandsgracht  Doel van de herinrichting is om ruimte te maken voor de voetganger en de ruimtelijke kwaliteiten van de Elandsgracht weer zichtbaar te maken  Autoparkeerplekken verdwijnen en worden grotendeels gecompenseerd in de Q-park garage aan de Marnixstraat  Voor fietsen en bromfietsen worden nieuwe parkeermogelijkheden gerealiseerd

5 Twee verschillende ontwerpmodellen  Er zijn 2 mogelijkheden om met de, door het verplaatsen van de parkeerplekken, vrijkomende ruimte om te gaan  Een open middenruimte ten gunste van de voetganger; verblijven, wandelen, (auto’s parkeren langs de gevelzijde van de rijbaan) De trottoirs langs de gevels worden smaller dan in de huidige situatie omdat er meer ruimte voor de bestaande bomen komt  Brede trottoirs voor de gevels ten gunste van de voetganger; verblijven, winkelen, wandelen (auto’s parkeren op de middenruimte) Op de ‘koppen’ van de middenruimte is ruimte voor verblijven

6 Bestaande situatieModel 2Model 1

7 Profiel bestaande situatie

8 Model 1: Een middenberm vrij van autoparkeren

9 Gebruik van de vrijgekomen middenruimte  De middenruimte wordt een open ruimte omzoomd door bomen en is flexibel te gebruiken.  Laden en lossen vindt tijdens venstertijden plaats op verschillende, nader vast te stellen parkeerplaatsen, langs de rijbaan. Deze krijgen daarmee een dubbelgebruik, ‘s nachts zijn dit reguliere parkeerplaatsen. De ruimte tussen de bomen op de middenruimte is beperkt en daarmee ongeschikt voor laden en lossen.

10 Profiel Model 1

11 Impressies en voorbeelden van een autovrije middenberm

12 Model 2: Brede trottoirs

13 Gebruik van brede trottoirs  De brede trottoirs langs de gevels geven ruimte aan de voetgangers om de diverse winkels, bedrijven en woningen te bezoeken die zich op de Elandsgracht bevinden. Er is ruimte voor wandelen, verblijven en winkelen.  Laden en lossen gebeurd, tijdens nader vast te stellen venstertijden, op de trottoirs. Na laad- en lostijd is dit trottoir.  Op de middenruimte is naast ruimte om auto’s te parkeren ook ruimte voor fietsparkeren en op ‘de koppen’ voor verblijven.

14  Foto’s en impressies model 2 Profiel Model 2

15 Impressies en voorbeelden van brede, autovrije trottoirs

16 Parkeren  Verplaatsing van 100 parkeerplaatsen voor een mooie en toegankelijke straat.  Stadsdeel huurt 100 parkeerplaatsen in de Europarking Q-Park op de Appeltjesmarkt.  Autoparkeren: nu 166 reguliere parkeerplaatsen. Straks 100 parkeerplaatsen bij Q-park en op straat: In model 1 met vrij middenterrein en parkeren langs de gevels zijn er 54 parkeerplaatsen. In model 2 met brede trottoirs en schuinparkeren op het middenterrein zijn er 60 parkeerplaatsen. Bij model 1 is dat een vermindering van twaalf parkeerplekken en bij model 2 zes parkeerplekken.  ‘Winkelstraatregime’  Fietsparkeren: nu 250 plekken. Straks 210 / 258 plekken plus ‘fietsvakken’ van ca. 100 m. (beide modellen).  Tussentijds evalueren en eventueel bijstellen

17 Proces  Na inspraakmoment 6 weken de tijd om te reageren daarna bundeling van inspraakreacties.  Stafbespreking portefeuillehouder over de inspraakreacties; of en welke bijstelling de plannen behoeven.  Bespreking van de voorstellen in de vergadering van het dagelijks bestuur waarna het dagelijks bestuur besluit over het definitieve ontwerp.  Daarna worden de plannen voorgelegd aan de raadscommissie Openbare Ruimte en Parkeren. Dit is de laatste mogelijkheid voor belanghebbenden om hun mening over de plannen te geven.

18 Planning  Tot en met 20 juni 2012 de tijd om te reageren, dan bundeling van de inspraakreacties.  Begin juli bespreking in de staf van de portefeuillehouder.  Bestuurlijk reces is van 14 juli tot 2 september 2012.  September 2012 bespreking van de plannen in het dagelijks bestuur.  Oktober 2012 bespreking in de raadscommissie Openbare Ruimte*. *Als in de raadscommissie goedkeuring aan de plannen is gegeven begint het voorbereidingstraject tot daadwerkelijke herinrichting. Zo gaat het stadsdeel bijvoorbeeld in overleg met gas- en elektriciteitsbedrijven over vervanging van hun kabels en leidingen. Ook wordt er een Bereikbaarheid-, Leefbaarheid- Veiligheid- en Communicatieplan gemaakt. Uiteindelijk wordt een bestek/contract gemaakt en zal er een aanbesteding plaatsvinden. De geplande start van de uitvoering zal circa september 2013 zijn.

19 Communicatie  Website stadsdeel Centrum: www.centrum.amsterdam.nl > Projecten > Projecten openbare ruimte > Elandsgracht, herinrichtingwww.centrum.amsterdam.nl  E-mail: stadsdeel@centrum.amsterdam.nl o.v.v. Herinrichting Elandsgracht t.a.v. de heer R. Schreuders stadsdeel@centrum.amsterdam.nl  Stadsdeelnieuws  Nieuwsbrief tijdens de uitvoering


Download ppt "Aanleiding herinrichting Elandsgracht  De Elandsgracht is in de loop der jaren verrommeld en parkeren heeft de overhand. Auto’s, fietsen en brommers domineren."

Verwante presentaties


Ads door Google