De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Karel Doormanplein Herinrichting openbare ruimte 12 oktober 2011 Raymond Zwanziger.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Karel Doormanplein Herinrichting openbare ruimte 12 oktober 2011 Raymond Zwanziger."— Transcript van de presentatie:

1 Karel Doormanplein Herinrichting openbare ruimte 12 oktober 2011 Raymond Zwanziger

2 Introductie Raymond Zwanziger –Projectleider openbare ruimte Sturen van het project op basis van: -Tijd -Geld -Kwaliteit -Organisatie -Informatie

3 Inhoud Aanleiding Tijd Geld Organisatie Informatie Kwaliteit Tot slot

4 AANLEIDING

5 Aanleiding Centrum van de Landlustbuurt Sociale hart van de buurt Drie grote voorzieningen: - Narcis Querido basisschool - New Society - De Mansveltschool De huidige inrichting van het plein sluit niet goed aan bij de voorzieningen.

6 Aanleiding Begroting van 2006 – groener, meer recreatie en in samenspraak met bewoners Weinig functie als uitnodigende verblijf- en ontmoetingsruimte. Conclusie Het Karel Doormanplein is een sociaal project (verbeterde leefbaarheid en een beter voorzieningenniveau) en een fysiek project (meer groen en recreatie).

7 TIJD

8 Tijd Projectplanning Ontwerpfase - Oktober 2011 – April 2012 Besluitvorming Voorbereidingsfase - April 2012 – Juli 2013 14 Maanden

9 Tijd

10 GELD

11 Geld Budget: ca. € 400.000,- Exclusief BTW Inclusief alle risico’s

12 ORGANISATIE

13 Organisatie Intern projectteam Externe betrokkenen

14

15 Organisatie Bewonersoverleg Ontwerpgroep

16 INFORMATIE

17 Informatie Informatie en communicatiemiddelen –Participatie –Bewonersoverleg –Website –Bewonersbrief

18 KWALITEIT

19 Kwaliteit Doelstelling Karel Doormanplein - Sociaal hart in de buurt, - goed aansluit op de omliggende voorzieningen en - verschillende doelgroepen laagdrempelig gebruik. - Netjes opgeknapt met een groenere uitstraling, - plezierig verblijven, - recreatief gebruiken en - elkaar ontmoeten. - Plein van de buurtbewoners en - gevoel veiligheid is toegenomen.

20 Kwaliteit Projectgrenzen Het Karel Doormanplein wordt ingesloten door de Karel Doormanstraat, Jan de Haenstraat, Tjerk Hiddes de Vriesstraat en de Gerard Callenburgstraat. Het oppervlak van het plein, begrenst door de voetpaden van bovenstaande straten, bedraagt ca 5350 m2.

21 Kwaliteit

22 Programma van eisen Landelijk geldende wetten en richtlijnen Beleidsdocumenten, zoals –Kadernota Openbare Ruimte "Buitengewoon Bos en Lommer" –Notitie Werkwijze buurtgericht werken en bewonersinitiatieven in West

23 Kwaliteit Andere documenten, bijvoorbeeld –Handtekeningen actie verwijderen skatebaan –Advies Bewonersoverleg Landlust, februari 2011 Stedenbouwkundige uitgangspunten

24 Kwaliteit Ontwerpuitgangspunten Thema –Groen –Spelen –Recreatie en activiteiten (ook in winter)

25 Kwaliteit Inrichting –Kwaliteitsniveau “Basis” –Niet te veel veranderen, functioneert goed –Verwijderen Skate-ramp –Ontmoetingsplek, zitgelegenheid/ picknick –Voetbalkooi evt. nieuw Krajicekveld/ Cruijffcourt –Basketbalveld (in combi met voetbal?)

26 Kwaliteit Groen –Meer (uitnodigend) groen –In stand houden, ontwikkelen en uitbreiden van bomenstructuur op en rond het plein –Kappen van bomen enkel om redenen van boomkwaliteit –Nadruk op recreatief gebruik van het plein

27 Kwaliteit Spelen –Een speelplek voor alle leeftijdsgroepen tot 18 jaar (0-6, 6-12,6-18) –Fysieke of ruimtelijke scheiding tussen de plekken voor de verschillende leeftijdscategorieën maken –Speelvoorziening voor 0 – 6 koppelen aan school

28 Kwaliteit Verkeer en parkeren –Alle omliggende straten zijn erftoegangswegen (30 km zone) –Geen parkeren op het plein –Voorziening voor laden en lossen –Voldoende fietsparkeren

29 Kwaliteit Toegankelijkheid –Het plein moet open en toegankelijk zijn –Looplijnen over het plein weergeven –Toegankelijkheid van nood- en hulpdiensten moet gewaarborgd zijn –Toegankelijkheid voor de mindervalide en oudere waarborgen

30 Kwaliteit Beheer –Rekening houden met toekomstig beheer –Duurzame en kwalitatieve materialen voor verharding, beplanting en meubilair –Materialen zijn eenvoudig te reinigen en hebben betaalbare onderhoud- en beheerkosten –Vandalisme bestendige materialen

31 Kwaliteit Milieu en veiligheid –Milieuvoorkeurslijst – bv geen ongecertificeerd tropisch hardhout –Waarborgen (sociale) veiligheid o.a. door goede verlichting en een open en overzichtelijk plein –Overlast voor omgeving beperken door inrichtingsmaatregelen te nemen (materiaalkeuze, groene inrichting e.d.)

32 Kwaliteit Ondergrondse infrastructuur –Zoveel mogelijk moet worden voorkomen dat grote voorzieningen met betrekking tot kabels en leidingen verlegd moeten worden omwille van het ontwerp.

33 Kwaliteit En natuurlijk... –De wensen en ideëen uit de Landlustbuurt!

34 TOT SLOT

35 Hoe verder? Wensen en ideëen Ontwerpgroep

36 Vragen? Opmerkingen? Denkrichtingen (Hans Timmer)


Download ppt "Karel Doormanplein Herinrichting openbare ruimte 12 oktober 2011 Raymond Zwanziger."

Verwante presentaties


Ads door Google