De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

HERINRICHTING OUDE CENTRUMSTRATEN GOIRLE Eerste informatieavond.

Verwante presentaties


Presentatie over: "HERINRICHTING OUDE CENTRUMSTRATEN GOIRLE Eerste informatieavond."— Transcript van de presentatie:

1 HERINRICHTING OUDE CENTRUMSTRATEN GOIRLE Eerste informatieavond

2 Herinrichting oude centrumstraten Eerste informatieavond Even voorstellen : Jan van Groenendaal ; wethouder Rob Gaveel: Afdelingshoofd Realisatie en beheer Jack Verschuren: Projectleider realisatie Anke Luckman: Verkeerskundige Jeroen Klerks: Ontwerper Openbare Ruimte

3 Agenda INLEIDING wie? Wat? Waarom? Wanneer? jv) HET ONTWERP PROCES (jk) BEGINSPRAAK (jk) OVERLEG PAUZE 20 min VERDELEN CLUSTERS VRAGEN EN/OF OPMERKINGEN AFSLUITING

4 Wie, Waarom,Wat en Wanneer

5 Plangebied

6 Samenvatting proces Eerste info avond huiswerkopdracht Inleveren en toelichten wensen bewoners Verwerken gegevens naar schetsontwerpen 2 e informatieavond presentatie schetsontwerp Reactie omzetten naar voorlopig (VO) ontwerp Ter inzage voorlopig ontwerp Vaststellen definitief ontwerp door college 11 juli Eind 2011 Bestek schrijven aanbesteding uitvoering oplevering 2 e kwartaal 2012 1 e kwartaal 2012

7 WIE?;(gemeentelijke organisatie) Projectleider Ontwerper openbare ruimte Verkeerskundige Werkvoorbereider civiel/groen Bestekschrijver Opzichter/directievoerder

8 WAAROM?; Bestrating is aan vervanging toe Inrichting gedateerd Groen is aan vervanging toe Hemelwater afkoppelen.Optimaliseren parkeren Openbare verlichting vervangen (Politie keurmerk)

9 WAAROM?; Bestrating Inrichting Groen Afkoppelen Parkeren Toegankelijkheid Politie keurmerk Foto’s

10 WANNEER?; Juni 2011 beginspraak 3 e kwartaal 2011 verwerken input bewoners 4 e kwartaal 2011 opstellen en presenteren schetsontwerp 1e helft 2012 Ontwerp en bestek 2 e helft 2012 Bestek, aanbesteding, gunning Tijdsduur uitvoering : ca 9 maanden

11 WAT ? Hemelwater Afkoppelen Kabels en leidingen 20%ondergrond 80%bovengrond Wegen Verkeer Parkeren Groen Openbare Verlichting

12 STEDENBOUW:. VERKEER PARKEREN WEGEN EN MATERIAALKEUZE GROEN SPEELVOORZIENINGEN OPENBARE VERLICHTING RIOLERING AFKOPPELEN REGENWATER BEHEER RIOLERING:. RIOOL IN REDELIJK GOEDE STAAT (LEVENSDUUR 35 JAAR EN MEER) GESCHEIDEN STELSEL GEWENST INDIEN FYSIEK MOGELIJK 1 INSPECTIE / uitgangspunten Beleidkaders/ uitgangspunten

13 STEDENBOUW:. VERKEER PARKEREN WEGEN EN MATERIAALKEUZE GROEN SPEELVOORZIENINGEN OPENBARE VERLICHTING RIOLERING AFKOPPELEN REGENWATER BEHEER AFKOPPELEN REGENWATER:. REGENWATER LOSKOPPELEN VAN VUILWATERSTELSEL REGENWATER AANKOPPELEN OP WATERRIOOL CENTRUM / uitgangspunten Beleidkaders/ uitgangspunten

14 STEDENBOUW:. VERKEER PARKEREN WEGEN EN MATERIAALKEUZE GROEN SPEELVOORZIENINGEN OPENBARE VERLICHTING RIOLERING AFKOPPELEN REGENWATER BEHEER RIOLERING:. / uitgangspunten Beleidkaders/ uitgangspunten

15 Herinrichting oude centrumstraten Het ontwerp proces…………………..

16 Ca 1905 Ca 1832

17

18 RECEPT VOOR EEN SUCCESVOL ONTWERP knelpunten Vaste gegevens wijk/plangebied Beleidskaders Gemeente

19 Recept knelpunten Vaste gegevens wijk/plangebied Beleidskaders Gemeente UITGANGSPUNTEN EN RANDVOORWAARDEN

20 Recept UITGANGSPUNTEN EN RANDVOORWAARDEN WENSEN BEWONERS

21 Recept SCHETSONTWERP

22 PLANGEBIED Kloosterstraat Koudepad Oude Kerkstraat Dwarsstraat

23 PLANGEBIED : relatie met Kloosterplein Visuele relatie met kloosterplein Gebruik materiaal op elkaar afstemmen Aansluiten regenwaterriool op Kloosterplein “knip” blijft gehandhaafd

24 / uitgangspunten Beleidkaders/ uitgangspunten

25 STEDEBOUW:. STEDENBOUW:. VERKEER PARKEREN WEGEN EN MATERIAALKEUZE GROEN SPEELVOORZIENINGEN OPENBARE VERLICHTING RIOLERING AFKOPPELEN REGENWATER BEHEER HERINRICHTING BLIJFT BEPERKT TOT HET OPTIMALISEREN VAN DE OPENBARE RUIMTE Typering straten: Oude Kerkstraat en Dwarsstraat: Functioneel met maximale ruimte voor parkeren Koudepad en Kloosterstraat: Historisch waardevolle, rustieke centrumstraten. VERGROTEN LEEFBAARHEID EN VEILIGHEID / uitgangspunten Beleidkaders/ uitgangspunten

26 VERKEER:. STEDENBOUW:. VERKEER PARKEREN WEGEN EN MATERIAALKEUZE GROEN SPEELVOORZIENINGEN OPENBARE VERLICHTING RIOLERING AFKOPPELEN REGENWATER BEHEER INRICHTEN CONFORM HET GEMEENTELIJK VERKEERS EN VERVOERSPLAN HELE PLAN IS VERBLIJFSGEBIED 30 KM/UUR DUURZAAM VEILIG INRICHTEN PLAN INRICHTEN CONFORM NOTA DUURZAAM VEILIG / uitgangspunten Beleidkaders/ uitgangspunten

27 VERKEER:huidige verkeersstromen. STEDENBOUW:. VERKEER PARKEREN WEGEN EN MATERIAALKEUZE GROEN SPEELVOORZIENINGEN OPENBARE VERLICHTING RIOLERING AFKOPPELEN REGENWATER BEHEER / uitgangspunten Beleidkaders/ uitgangspunten

28 PARKEREN:. STEDENBOUW:. VERKEER PARKEREN WEGEN EN MATERIAALKEUZE GROEN SPEELVOORZIENINGEN OPENBARE VERLICHTING RIOLERING AFKOPPELEN REGENWATER BEHEER PARKEERONDERZOEK GEHOUDEN IN MAART 2011 / uitgangspunten Beleidkaders/ uitgangspunten

29 STEDENBOUW:. VERKEER PARKEREN WEGEN EN MATERIAALKEUZE GROEN SPEELVOORZIENINGEN OPENBARE VERLICHTING RIOLERING AFKOPPELEN REGENWATER BEHEER WEGEN EN MATERIAALKEUZE:. KLOOSTERSTRAAT: VERScHILLEND MATERIAALGEBRUIK: ERG ROMMELIG GEEN PASSENDE UITSTRALING BIJ STRAATBEELD DOEL: PASSENDE INRICHTING BIJ HISTORISCH STRAATBEELD OUDE KERKSTRAAT: PROFIEL AANGETAST DOOR HET VELE BOUWVERKEER SLIJTAGE BETONSTENEN. DOEL: CONFORTABELE DUURZAME MATERIAALKEUZE KOUDEPAD/DWARSSTRAAT: VEEL VERSCHILLENDE MATERIALEN OOGT ROMMELIG TROTTOIRTEGELS VERSLETEN DOOR PARKEERDRUK. MATERIAALKEUZE NIET CONFORM BEHEERSBELEID DOEL: BETERE BEHEERSBARE MATERIAALKEUZE MET UITSTRALING / uitgangspunten Beleidkaders/ uitgangspunten

30 STEDENBOUW:. VERKEER PARKEREN WEGEN EN MATERIAALKEUZE GROEN SPEELVOORZIENINGEN OPENBARE VERLICHTING RIOLERING AFKOPPELEN REGENWATER BEHEER GROEN:. GROENSTRUCTUURPLAN: OUDE KERKSTRAAT IS GROENE RECREATIEVE ROUTE VOOR LANGZAAM VERKEER NOTA GROENOMVORMING: HOOG KWALITEITS NIVO KWALITEIT BOVEN DE KWANTITEIT BOMEN ALLEEN PLAATSEN WAAR RUIMTE IS (ONDERGRONDS EN BOVENGRONDS) ALLEEN LEIBOMEN VOOR OP BIJZONDERE PLAATSEN GEEN SNIPPERGROEN (VAKKEN KLEINER DAN 5 M2) EENDUIDIGE SOORTKEUZE VAKKEN BEREIKBAAR VOOR MACHINAAL ONDERHOUD / uitgangspunten Beleidkaders/ uitgangspunten

31 STEDENBOUW:. VERKEER PARKEREN WEGEN EN MATERIAALKEUZE GROEN SPEELVOORZIENINGEN OPENBARE VERLICHTING RIOLERING AFKOPPELEN REGENWATER BEHEER GROEN:. BOMENCOMPENSATIEPLAN KLOOSTERSTRAAT: 20 LEILINDES TWEEZIJDIG OUDE KERKSTRAAT: 15 BOMEN, TWEE ZIJDIG KOUDEPAD: ONTVANGST LOCATIE LEILINDES UIT CENTRUM (SLECHTS NOG 8 IN DEPOT) DWARSSTRAAT: GEEN EISEN KAPBELEID GEMEENTE GOIRLE (KAPVERGUNNING FRATERSTUIN): OUDE KERKSTRAAT: MINIMAAL 15 LOOFBOMEN KOUDEPAD: MINIMAAL 10 LOOFBOMEN DEZE AANTALLEN WORDEN NIET OPGETELD BIJ HET BOMENCOMPENSATIEPLAN MAAR ZIJN EEN MINIMALE GERECHTELIJKE EIS BINNEN HET BOMENCOMPENSATIEPLAN VAN DE FRATERSTUIN / uitgangspunten Beleidkaders/ uitgangspunten

32 STEDENBOUW:. VERKEER PARKEREN WEGEN EN MATERIAALKEUZE GROEN SPEELVOORZIENINGEN OPENBARE VERLICHTING RIOLERING AFKOPPELEN REGENWATER BEHEER SPEELVOORZIENINGEN:. AANWEZIGE SPEELPLAATSEN IN DE BUURT: STEDEKESTRAAT FRANCISCUS VAN SALESHOF WETHOUDER VEKEMANSTRAAT SPEELTERREIN SCHOOL ST JANSSTRAAT BINNEN HET SPEELBELEIDSPLAN WORDT ER GEEN EXTRA SPEELVOORZIENING GEVRAAGD. / uitgangspunten Beleidkaders/ uitgangspunten

33 STEDENBOUW:. VERKEER PARKEREN WEGEN EN MATERIAALKEUZE GROEN SPEELVOORZIENINGEN OPENBARE VERLICHTING RIOLERING AFKOPPELEN REGENWATER BEHEER OPENBARE VERLICHTING:. MOET VOLDOEN AAN POLITIE KEURMERK HUIDIGE VERLICHTING OUD IN KOUDEPAD EN KLOOSTERSTRAAT PASSENDE UITSTRALING ENERGIEZUINIG (STREVEN NAAR LED VERLICHTING) DIMMEN NA 2300 UUR Led verlichting of ‘s nachts dimmen / uitgangspunten Beleidkaders/ uitgangspunten

34 STEDENBOUW:. VERKEER PARKEREN WEGEN EN MATERIAALKEUZE GROEN SPEELVOORZIENINGEN OPENBARE VERLICHTING RIOLERING AFKOPPELEN REGENWATER BEHEER BEHEER:. Integraal beheer Openbare Ruimte (Ibor) Materiaalgebruik afstemmen op beheersbeleid Geen onderhoudsintensieve materialen. kostentechnisch beheersbaar ontwerp. paaltjes e.d. beperken. Ondergrondse voorzieningen voor bomen / uitgangspunten Beleidkaders/ uitgangspunten

35 Knelpunten

36 4 VARIANTEN VERKEERSTROMINGEN VARIANT A Knelpunten KLOOSTERSTRAAT : SMAL PROFIEL HOGE PARKEERDRUK KOUDEPAD : SMAL PROFIEL HOGE PARKEERDRUK OUDE KERKSTRAAT ZUID: SMAL PROFIEL HOGE PARKEERDRUK OUDE KERKSTRAAT NOORD: SLECHTE DOORSTROMING DOOR SLUISJE

37 Parkeerdruk UIT ONDERZOEK DOOR EEN EXTERN BURO ZIJN 4 MOGELIJHEDEN NAAR VOREN GEKOMEN DOOR SMALLE PROFIELEN EN HOGE PARKEERDUK KAN 1 RICHTING VERKEER EEN UITKOMST BIEDEN HET COLLEGE HEEFT GEEN STANDPUNT GENOMEN OVER EEN VARIANT MAAR LAAT DIT OVER AAN HET ONTWERP PROCES Knelpunten

38 4 VARIANTEN VERKEERSTROMINGEN VARIANT A Knelpunten Variant A

39 4 VARIANTEN VERKEERSTROMINGEN VARIANT A Knelpunten Variant B

40 4 VARIANTEN VERKEERSTROMINGEN VARIANT A Knelpunten Variant C

41 4 VARIANTEN VERKEERSTROMINGEN VARIANT D Knelpunten

42 Blauwe zone: Onderzoek naar evaluatie blauwe zone is reeds gestart Afronding medio september 2011 Conclusies onderzoek worden verwerkt in het schetsontwerp Knelpunten

43 Kabels en leidingen Weinig ruimte voor bomen door ondergrondse K +L structuur Knelpunten

44 RANDVOORWAARDEN: PLANGEBIED EN RELATIE MET HET KLOOSTERPLEIN BELEIDSKADERS EN WETGEVING KNELPUNTEN UITGANGSPUNTEN VOOR SCHETSONTWERP

45 BEGINSPRAAK : NIET ZO……… ………………….MAAR ZO !!

46 Communicatie begin spraak in spraak Begint met ……….

47 Inspraak van binnenuit Communicatie

48 beginspraak

49 Huiswerk: 1 FORMULIER PER CLUSTER AANGEVEN OP FORMULIER: KNELPUNTENONTWERPSUGGESTIES VOORKEUR VERKEERSAFWIKKELING INLEVEREN OP 27 JUNI 2011 TOELICHTEN /TOELICHTEN TOT 1 JULI 2011

50 1 4 2 3 5 6 Voorstel clusterverdeling Kloosterstraat noord Kloosterstraat zuid Oude Kerkstraat noord Koudepad dwarsstraat Oude kerkstraat zuid

51 OVERLEG PAUZE

52 1 4 2 3 5 6 INVULLING CLUSTERVERDELING Kloosterstraat noord Kloosterstraat zuid Oude Kerkstraat noord Koudepad dwarsstraat Oude kerkstraat zuid

53 VRAGEN

54 Vervolg………………..

55 INVULLING CLUSTERVERDELING 1 4 2 3 5 6 Kloosterstraat noord Kloosterstraat zuid Oude Kerkstraat noord Koudepad dwarsstraat Oude kerkstraat zuid


Download ppt "HERINRICHTING OUDE CENTRUMSTRATEN GOIRLE Eerste informatieavond."

Verwante presentaties


Ads door Google