De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

HERINRICHTING OUDE CENTRUMSTRATEN GOIRLE Eerste informatieavond.

Verwante presentaties


Presentatie over: "HERINRICHTING OUDE CENTRUMSTRATEN GOIRLE Eerste informatieavond."— Transcript van de presentatie:

1 HERINRICHTING OUDE CENTRUMSTRATEN GOIRLE Eerste informatieavond

2 Herinrichting oude centrumstraten Eerste informatieavond Even voorstellen : Jan van Groenendaal ; wethouder Rob Gaveel: Afdelingshoofd Realisatie en beheer Jack Verschuren: Projectleider realisatie Anke Luckman: Verkeerskundige Jeroen Klerks: Ontwerper Openbare Ruimte

3 Agenda INLEIDING wie? Wat? Waarom? Wanneer? jv) HET ONTWERP PROCES (jk) BEGINSPRAAK (jk) OVERLEG PAUZE 20 min VERDELEN CLUSTERS VRAGEN EN/OF OPMERKINGEN AFSLUITING

4 Wie, Waarom,Wat en Wanneer

5 Plangebied

6 Samenvatting proces Eerste info avond huiswerkopdracht Inleveren en toelichten wensen bewoners Verwerken gegevens naar schetsontwerpen 2 e informatieavond presentatie schetsontwerp Reactie omzetten naar voorlopig (VO) ontwerp Ter inzage voorlopig ontwerp Vaststellen definitief ontwerp door college 11 juli Eind 2011 Bestek schrijven aanbesteding uitvoering oplevering 2 e kwartaal e kwartaal 2012

7 WIE?;(gemeentelijke organisatie) Projectleider Ontwerper openbare ruimte Verkeerskundige Werkvoorbereider civiel/groen Bestekschrijver Opzichter/directievoerder

8 WAAROM?; Bestrating is aan vervanging toe Inrichting gedateerd Groen is aan vervanging toe Hemelwater afkoppelen.Optimaliseren parkeren Openbare verlichting vervangen (Politie keurmerk)

9 WAAROM?; Bestrating Inrichting Groen Afkoppelen Parkeren Toegankelijkheid Politie keurmerk Foto’s

10 WANNEER?; Juni 2011 beginspraak 3 e kwartaal 2011 verwerken input bewoners 4 e kwartaal 2011 opstellen en presenteren schetsontwerp 1e helft 2012 Ontwerp en bestek 2 e helft 2012 Bestek, aanbesteding, gunning Tijdsduur uitvoering : ca 9 maanden

11 WAT ? Hemelwater Afkoppelen Kabels en leidingen 20%ondergrond 80%bovengrond Wegen Verkeer Parkeren Groen Openbare Verlichting

12 STEDENBOUW:. VERKEER PARKEREN WEGEN EN MATERIAALKEUZE GROEN SPEELVOORZIENINGEN OPENBARE VERLICHTING RIOLERING AFKOPPELEN REGENWATER BEHEER RIOLERING:. RIOOL IN REDELIJK GOEDE STAAT (LEVENSDUUR 35 JAAR EN MEER) GESCHEIDEN STELSEL GEWENST INDIEN FYSIEK MOGELIJK 1 INSPECTIE / uitgangspunten Beleidkaders/ uitgangspunten

13 STEDENBOUW:. VERKEER PARKEREN WEGEN EN MATERIAALKEUZE GROEN SPEELVOORZIENINGEN OPENBARE VERLICHTING RIOLERING AFKOPPELEN REGENWATER BEHEER AFKOPPELEN REGENWATER:. REGENWATER LOSKOPPELEN VAN VUILWATERSTELSEL REGENWATER AANKOPPELEN OP WATERRIOOL CENTRUM / uitgangspunten Beleidkaders/ uitgangspunten

14 STEDENBOUW:. VERKEER PARKEREN WEGEN EN MATERIAALKEUZE GROEN SPEELVOORZIENINGEN OPENBARE VERLICHTING RIOLERING AFKOPPELEN REGENWATER BEHEER RIOLERING:. / uitgangspunten Beleidkaders/ uitgangspunten

15 Herinrichting oude centrumstraten Het ontwerp proces…………………..

16 Ca 1905 Ca 1832

17

18 RECEPT VOOR EEN SUCCESVOL ONTWERP knelpunten Vaste gegevens wijk/plangebied Beleidskaders Gemeente

19 Recept knelpunten Vaste gegevens wijk/plangebied Beleidskaders Gemeente UITGANGSPUNTEN EN RANDVOORWAARDEN

20 Recept UITGANGSPUNTEN EN RANDVOORWAARDEN WENSEN BEWONERS

21 Recept SCHETSONTWERP

22 PLANGEBIED Kloosterstraat Koudepad Oude Kerkstraat Dwarsstraat

23 PLANGEBIED : relatie met Kloosterplein Visuele relatie met kloosterplein Gebruik materiaal op elkaar afstemmen Aansluiten regenwaterriool op Kloosterplein “knip” blijft gehandhaafd

24 / uitgangspunten Beleidkaders/ uitgangspunten

25 STEDEBOUW:. STEDENBOUW:. VERKEER PARKEREN WEGEN EN MATERIAALKEUZE GROEN SPEELVOORZIENINGEN OPENBARE VERLICHTING RIOLERING AFKOPPELEN REGENWATER BEHEER HERINRICHTING BLIJFT BEPERKT TOT HET OPTIMALISEREN VAN DE OPENBARE RUIMTE Typering straten: Oude Kerkstraat en Dwarsstraat: Functioneel met maximale ruimte voor parkeren Koudepad en Kloosterstraat: Historisch waardevolle, rustieke centrumstraten. VERGROTEN LEEFBAARHEID EN VEILIGHEID / uitgangspunten Beleidkaders/ uitgangspunten

26 VERKEER:. STEDENBOUW:. VERKEER PARKEREN WEGEN EN MATERIAALKEUZE GROEN SPEELVOORZIENINGEN OPENBARE VERLICHTING RIOLERING AFKOPPELEN REGENWATER BEHEER INRICHTEN CONFORM HET GEMEENTELIJK VERKEERS EN VERVOERSPLAN HELE PLAN IS VERBLIJFSGEBIED 30 KM/UUR DUURZAAM VEILIG INRICHTEN PLAN INRICHTEN CONFORM NOTA DUURZAAM VEILIG / uitgangspunten Beleidkaders/ uitgangspunten

27 VERKEER:huidige verkeersstromen. STEDENBOUW:. VERKEER PARKEREN WEGEN EN MATERIAALKEUZE GROEN SPEELVOORZIENINGEN OPENBARE VERLICHTING RIOLERING AFKOPPELEN REGENWATER BEHEER / uitgangspunten Beleidkaders/ uitgangspunten

28 PARKEREN:. STEDENBOUW:. VERKEER PARKEREN WEGEN EN MATERIAALKEUZE GROEN SPEELVOORZIENINGEN OPENBARE VERLICHTING RIOLERING AFKOPPELEN REGENWATER BEHEER PARKEERONDERZOEK GEHOUDEN IN MAART 2011 / uitgangspunten Beleidkaders/ uitgangspunten

29 STEDENBOUW:. VERKEER PARKEREN WEGEN EN MATERIAALKEUZE GROEN SPEELVOORZIENINGEN OPENBARE VERLICHTING RIOLERING AFKOPPELEN REGENWATER BEHEER WEGEN EN MATERIAALKEUZE:. KLOOSTERSTRAAT: VERScHILLEND MATERIAALGEBRUIK: ERG ROMMELIG GEEN PASSENDE UITSTRALING BIJ STRAATBEELD DOEL: PASSENDE INRICHTING BIJ HISTORISCH STRAATBEELD OUDE KERKSTRAAT: PROFIEL AANGETAST DOOR HET VELE BOUWVERKEER SLIJTAGE BETONSTENEN. DOEL: CONFORTABELE DUURZAME MATERIAALKEUZE KOUDEPAD/DWARSSTRAAT: VEEL VERSCHILLENDE MATERIALEN OOGT ROMMELIG TROTTOIRTEGELS VERSLETEN DOOR PARKEERDRUK. MATERIAALKEUZE NIET CONFORM BEHEERSBELEID DOEL: BETERE BEHEERSBARE MATERIAALKEUZE MET UITSTRALING / uitgangspunten Beleidkaders/ uitgangspunten

30 STEDENBOUW:. VERKEER PARKEREN WEGEN EN MATERIAALKEUZE GROEN SPEELVOORZIENINGEN OPENBARE VERLICHTING RIOLERING AFKOPPELEN REGENWATER BEHEER GROEN:. GROENSTRUCTUURPLAN: OUDE KERKSTRAAT IS GROENE RECREATIEVE ROUTE VOOR LANGZAAM VERKEER NOTA GROENOMVORMING: HOOG KWALITEITS NIVO KWALITEIT BOVEN DE KWANTITEIT BOMEN ALLEEN PLAATSEN WAAR RUIMTE IS (ONDERGRONDS EN BOVENGRONDS) ALLEEN LEIBOMEN VOOR OP BIJZONDERE PLAATSEN GEEN SNIPPERGROEN (VAKKEN KLEINER DAN 5 M2) EENDUIDIGE SOORTKEUZE VAKKEN BEREIKBAAR VOOR MACHINAAL ONDERHOUD / uitgangspunten Beleidkaders/ uitgangspunten

31 STEDENBOUW:. VERKEER PARKEREN WEGEN EN MATERIAALKEUZE GROEN SPEELVOORZIENINGEN OPENBARE VERLICHTING RIOLERING AFKOPPELEN REGENWATER BEHEER GROEN:. BOMENCOMPENSATIEPLAN KLOOSTERSTRAAT: 20 LEILINDES TWEEZIJDIG OUDE KERKSTRAAT: 15 BOMEN, TWEE ZIJDIG KOUDEPAD: ONTVANGST LOCATIE LEILINDES UIT CENTRUM (SLECHTS NOG 8 IN DEPOT) DWARSSTRAAT: GEEN EISEN KAPBELEID GEMEENTE GOIRLE (KAPVERGUNNING FRATERSTUIN): OUDE KERKSTRAAT: MINIMAAL 15 LOOFBOMEN KOUDEPAD: MINIMAAL 10 LOOFBOMEN DEZE AANTALLEN WORDEN NIET OPGETELD BIJ HET BOMENCOMPENSATIEPLAN MAAR ZIJN EEN MINIMALE GERECHTELIJKE EIS BINNEN HET BOMENCOMPENSATIEPLAN VAN DE FRATERSTUIN / uitgangspunten Beleidkaders/ uitgangspunten

32 STEDENBOUW:. VERKEER PARKEREN WEGEN EN MATERIAALKEUZE GROEN SPEELVOORZIENINGEN OPENBARE VERLICHTING RIOLERING AFKOPPELEN REGENWATER BEHEER SPEELVOORZIENINGEN:. AANWEZIGE SPEELPLAATSEN IN DE BUURT: STEDEKESTRAAT FRANCISCUS VAN SALESHOF WETHOUDER VEKEMANSTRAAT SPEELTERREIN SCHOOL ST JANSSTRAAT BINNEN HET SPEELBELEIDSPLAN WORDT ER GEEN EXTRA SPEELVOORZIENING GEVRAAGD. / uitgangspunten Beleidkaders/ uitgangspunten

33 STEDENBOUW:. VERKEER PARKEREN WEGEN EN MATERIAALKEUZE GROEN SPEELVOORZIENINGEN OPENBARE VERLICHTING RIOLERING AFKOPPELEN REGENWATER BEHEER OPENBARE VERLICHTING:. MOET VOLDOEN AAN POLITIE KEURMERK HUIDIGE VERLICHTING OUD IN KOUDEPAD EN KLOOSTERSTRAAT PASSENDE UITSTRALING ENERGIEZUINIG (STREVEN NAAR LED VERLICHTING) DIMMEN NA 2300 UUR Led verlichting of ‘s nachts dimmen / uitgangspunten Beleidkaders/ uitgangspunten

34 STEDENBOUW:. VERKEER PARKEREN WEGEN EN MATERIAALKEUZE GROEN SPEELVOORZIENINGEN OPENBARE VERLICHTING RIOLERING AFKOPPELEN REGENWATER BEHEER BEHEER:. Integraal beheer Openbare Ruimte (Ibor) Materiaalgebruik afstemmen op beheersbeleid Geen onderhoudsintensieve materialen. kostentechnisch beheersbaar ontwerp. paaltjes e.d. beperken. Ondergrondse voorzieningen voor bomen / uitgangspunten Beleidkaders/ uitgangspunten

35 Knelpunten

36 4 VARIANTEN VERKEERSTROMINGEN VARIANT A Knelpunten KLOOSTERSTRAAT : SMAL PROFIEL HOGE PARKEERDRUK KOUDEPAD : SMAL PROFIEL HOGE PARKEERDRUK OUDE KERKSTRAAT ZUID: SMAL PROFIEL HOGE PARKEERDRUK OUDE KERKSTRAAT NOORD: SLECHTE DOORSTROMING DOOR SLUISJE

37 Parkeerdruk UIT ONDERZOEK DOOR EEN EXTERN BURO ZIJN 4 MOGELIJHEDEN NAAR VOREN GEKOMEN DOOR SMALLE PROFIELEN EN HOGE PARKEERDUK KAN 1 RICHTING VERKEER EEN UITKOMST BIEDEN HET COLLEGE HEEFT GEEN STANDPUNT GENOMEN OVER EEN VARIANT MAAR LAAT DIT OVER AAN HET ONTWERP PROCES Knelpunten

38 4 VARIANTEN VERKEERSTROMINGEN VARIANT A Knelpunten Variant A

39 4 VARIANTEN VERKEERSTROMINGEN VARIANT A Knelpunten Variant B

40 4 VARIANTEN VERKEERSTROMINGEN VARIANT A Knelpunten Variant C

41 4 VARIANTEN VERKEERSTROMINGEN VARIANT D Knelpunten

42 Blauwe zone: Onderzoek naar evaluatie blauwe zone is reeds gestart Afronding medio september 2011 Conclusies onderzoek worden verwerkt in het schetsontwerp Knelpunten

43 Kabels en leidingen Weinig ruimte voor bomen door ondergrondse K +L structuur Knelpunten

44 RANDVOORWAARDEN: PLANGEBIED EN RELATIE MET HET KLOOSTERPLEIN BELEIDSKADERS EN WETGEVING KNELPUNTEN UITGANGSPUNTEN VOOR SCHETSONTWERP

45 BEGINSPRAAK : NIET ZO……… ………………….MAAR ZO !!

46 Communicatie begin spraak in spraak Begint met ……….

47 Inspraak van binnenuit Communicatie

48 beginspraak

49 Huiswerk: 1 FORMULIER PER CLUSTER AANGEVEN OP FORMULIER: KNELPUNTENONTWERPSUGGESTIES VOORKEUR VERKEERSAFWIKKELING INLEVEREN OP 27 JUNI 2011 TOELICHTEN /TOELICHTEN TOT 1 JULI 2011

50 Voorstel clusterverdeling Kloosterstraat noord Kloosterstraat zuid Oude Kerkstraat noord Koudepad dwarsstraat Oude kerkstraat zuid

51 OVERLEG PAUZE

52 INVULLING CLUSTERVERDELING Kloosterstraat noord Kloosterstraat zuid Oude Kerkstraat noord Koudepad dwarsstraat Oude kerkstraat zuid

53 VRAGEN

54 Vervolg………………..

55 INVULLING CLUSTERVERDELING Kloosterstraat noord Kloosterstraat zuid Oude Kerkstraat noord Koudepad dwarsstraat Oude kerkstraat zuid


Download ppt "HERINRICHTING OUDE CENTRUMSTRATEN GOIRLE Eerste informatieavond."

Verwante presentaties


Ads door Google