De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

HERINRICHTING OUDE CENTRUMSTRATEN GOIRLE

Verwante presentaties


Presentatie over: "HERINRICHTING OUDE CENTRUMSTRATEN GOIRLE"— Transcript van de presentatie:

1 HERINRICHTING OUDE CENTRUMSTRATEN GOIRLE
Eerste informatieavond

2 Herinrichting oude centrumstraten
Eerste informatieavond Even voorstellen: Jan van Groenendaal; wethouder Rob Gaveel: Afdelingshoofd Realisatie en beheer Jack Verschuren: Projectleider realisatie Anke Luckman: Verkeerskundige Jeroen Klerks: Ontwerper Openbare Ruimte

3 Agenda INLEIDING wie? Wat? Waarom? Wanneer? jv)
HET ONTWERP PROCES (jk) BEGINSPRAAK (jk) OVERLEG PAUZE 20 min VERDELEN CLUSTERS VRAGEN EN/OF OPMERKINGEN AFSLUITING

4 Wie, Waarom ,Wat en Wanneer
4

5 Plangebied

6 Samenvatting proces 11 juli Eind 2011 1e kwartaal 2012
Eerste info avond huiswerkopdracht 11 juli Inleveren en toelichten wensen bewoners Verwerken gegevens naar schetsontwerpen 2e informatieavond presentatie schetsontwerp Eind 2011 Reactie omzetten naar voorlopig (VO) ontwerp Ter inzage voorlopig ontwerp 1e kwartaal 2012 Vaststellen definitief ontwerp door college Bestek schrijven 2e kwartaal 2012 aanbesteding uitvoering oplevering

7 WIE?;(gemeentelijke organisatie)
Projectleider Ontwerper openbare ruimte Verkeerskundige Werkvoorbereider civiel/groen Bestekschrijver Opzichter/directievoerder

8 WAAROM?; Bestrating is aan vervanging toe Inrichting gedateerd
Groen is aan vervanging toe Hemelwater afkoppelen .Optimaliseren parkeren Openbare verlichting vervangen (Politie keurmerk)

9 WAAROM?; Foto’s Bestrating Inrichting Groen Afkoppelen Parkeren
Toegankelijkheid Politie keurmerk Foto’s

10 WANNEER?; Juni 2011 beginspraak
3e kwartaal 2011 verwerken input bewoners 4e kwartaal 2011 opstellen en presenteren schetsontwerp 1e helft 2012 Ontwerp en bestek 2e helft Bestek, aanbesteding, gunning Tijdsduur uitvoering : ca 9 maanden

11 WAT ? Wegen Verkeer Parkeren Groen Openbare Verlichting
80%bovengrond Hemelwater Afkoppelen Kabels en leidingen 20%ondergrond

12 Beleidkaders/ uitgangspunten
RIOLERING:. STEDENBOUW:. VERKEER PARKEREN WEGEN EN MATERIAALKEUZE GROEN SPEELVOORZIENINGEN OPENBARE VERLICHTING RIOLERING AFKOPPELEN REGENWATER BEHEER RIOOL IN REDELIJK GOEDE STAAT (LEVENSDUUR 35 JAAR EN MEER) GESCHEIDEN STELSEL GEWENST INDIEN FYSIEK MOGELIJK 1 INSPECTIE 12

13 Beleidkaders/ uitgangspunten
AFKOPPELEN REGENWATER:. STEDENBOUW:. VERKEER PARKEREN WEGEN EN MATERIAALKEUZE GROEN SPEELVOORZIENINGEN OPENBARE VERLICHTING RIOLERING AFKOPPELEN REGENWATER BEHEER REGENWATER LOSKOPPELEN VAN VUILWATERSTELSEL REGENWATER AANKOPPELEN OP WATERRIOOL CENTRUM 13

14 Beleidkaders/ uitgangspunten
RIOLERING:. STEDENBOUW:. VERKEER PARKEREN WEGEN EN MATERIAALKEUZE GROEN SPEELVOORZIENINGEN OPENBARE VERLICHTING RIOLERING AFKOPPELEN REGENWATER BEHEER 14

15 Herinrichting oude centrumstraten
Het ontwerp proces…………………..

16 Ca 1905 Ca 1832

17

18 RECEPT VOOR EEN SUCCESVOL ONTWERP
Vaste gegevens wijk/plangebied knelpunten Beleidskaders Gemeente

19 Recept UITGANGSPUNTEN EN RANDVOORWAARDEN
knelpunten Vaste gegevens wijk/plangebied Beleidskaders Gemeente

20 Recept UITGANGSPUNTEN EN RANDVOORWAARDEN WENSEN BEWONERS

21 Recept SCHETSONTWERP

22 PLANGEBIED Dwarsstraat Kloosterstraat Koudepad Oude Kerkstraat

23 PLANGEBIED: relatie met Kloosterplein
Visuele relatie met kloosterplein Gebruik materiaal op elkaar afstemmen Aansluiten regenwaterriool op Kloosterplein “knip” blijft gehandhaafd

24 Beleidkaders/ uitgangspunten
24

25 Beleidkaders/ uitgangspunten
STEDEBOUW:. STEDENBOUW:. VERKEER PARKEREN WEGEN EN MATERIAALKEUZE GROEN SPEELVOORZIENINGEN OPENBARE VERLICHTING RIOLERING AFKOPPELEN REGENWATER BEHEER HERINRICHTING BLIJFT BEPERKT TOT HET OPTIMALISEREN VAN DE OPENBARE RUIMTE VERGROTEN LEEFBAARHEID EN VEILIGHEID Typering straten: Oude Kerkstraat en Dwarsstraat: Functioneel met maximale ruimte voor parkeren Koudepad en Kloosterstraat: Historisch waardevolle, rustieke centrumstraten.

26 Beleidkaders/ uitgangspunten
VERKEER:. STEDENBOUW:. VERKEER PARKEREN WEGEN EN MATERIAALKEUZE GROEN SPEELVOORZIENINGEN OPENBARE VERLICHTING RIOLERING AFKOPPELEN REGENWATER BEHEER INRICHTEN CONFORM HET GEMEENTELIJK VERKEERS EN VERVOERSPLAN DUURZAAM VEILIG INRICHTEN HELE PLAN IS VERBLIJFSGEBIED 30 KM/UUR PLAN INRICHTEN CONFORM NOTA DUURZAAM VEILIG

27 Beleidkaders/ uitgangspunten
VERKEER:huidige verkeersstromen. STEDENBOUW:. VERKEER PARKEREN WEGEN EN MATERIAALKEUZE GROEN SPEELVOORZIENINGEN OPENBARE VERLICHTING RIOLERING AFKOPPELEN REGENWATER BEHEER

28 Beleidkaders/ uitgangspunten
PARKEREN:. STEDENBOUW:. VERKEER PARKEREN WEGEN EN MATERIAALKEUZE GROEN SPEELVOORZIENINGEN OPENBARE VERLICHTING RIOLERING AFKOPPELEN REGENWATER BEHEER PARKEERONDERZOEK GEHOUDEN IN MAART 2011

29 Beleidkaders/ uitgangspunten
WEGEN EN MATERIAALKEUZE:. STEDENBOUW:. VERKEER PARKEREN WEGEN EN MATERIAALKEUZE GROEN SPEELVOORZIENINGEN OPENBARE VERLICHTING RIOLERING AFKOPPELEN REGENWATER BEHEER KLOOSTERSTRAAT: VERScHILLEND MATERIAALGEBRUIK: ERG ROMMELIG GEEN PASSENDE UITSTRALING BIJ STRAATBEELD DOEL: PASSENDE INRICHTING BIJ HISTORISCH STRAATBEELD OUDE KERKSTRAAT: PROFIEL AANGETAST DOOR HET VELE BOUWVERKEER SLIJTAGE BETONSTENEN. DOEL: CONFORTABELE DUURZAME MATERIAALKEUZE KOUDEPAD/DWARSSTRAAT: VEEL VERSCHILLENDE MATERIALEN OOGT ROMMELIG TROTTOIRTEGELS VERSLETEN DOOR PARKEERDRUK. MATERIAALKEUZE NIET CONFORM BEHEERSBELEID DOEL: BETERE BEHEERSBARE MATERIAALKEUZE MET UITSTRALING

30 Beleidkaders/ uitgangspunten
GROEN:. STEDENBOUW:. VERKEER PARKEREN WEGEN EN MATERIAALKEUZE GROEN SPEELVOORZIENINGEN OPENBARE VERLICHTING RIOLERING AFKOPPELEN REGENWATER BEHEER GROENSTRUCTUURPLAN: OUDE KERKSTRAAT IS GROENE RECREATIEVE ROUTE VOOR LANGZAAM VERKEER NOTA GROENOMVORMING: HOOG KWALITEITS NIVO KWALITEIT BOVEN DE KWANTITEIT BOMEN ALLEEN PLAATSEN WAAR RUIMTE IS (ONDERGRONDS EN BOVENGRONDS) ALLEEN LEIBOMEN VOOR OP BIJZONDERE PLAATSEN GEEN SNIPPERGROEN (VAKKEN KLEINER DAN 5 M2) EENDUIDIGE SOORTKEUZE VAKKEN BEREIKBAAR VOOR MACHINAAL ONDERHOUD

31 Beleidkaders/ uitgangspunten
GROEN:. STEDENBOUW:. VERKEER PARKEREN WEGEN EN MATERIAALKEUZE GROEN SPEELVOORZIENINGEN OPENBARE VERLICHTING RIOLERING AFKOPPELEN REGENWATER BEHEER BOMENCOMPENSATIEPLAN KLOOSTERSTRAAT: 20 LEILINDES TWEEZIJDIG OUDE KERKSTRAAT: 15 BOMEN , TWEE ZIJDIG KOUDEPAD: ONTVANGST LOCATIE LEILINDES UIT CENTRUM (SLECHTS NOG 8 IN DEPOT) DWARSSTRAAT: GEEN EISEN KAPBELEID GEMEENTE GOIRLE (KAPVERGUNNING FRATERSTUIN): OUDE KERKSTRAAT: MINIMAAL 15 LOOFBOMEN KOUDEPAD: MINIMAAL 10 LOOFBOMEN DEZE AANTALLEN WORDEN NIET OPGETELD BIJ HET BOMENCOMPENSATIEPLAN MAAR ZIJN EEN MINIMALE GERECHTELIJKE EIS BINNEN HET BOMENCOMPENSATIEPLAN VAN DE FRATERSTUIN

32 Beleidkaders/ uitgangspunten
SPEELVOORZIENINGEN:. STEDENBOUW:. VERKEER PARKEREN WEGEN EN MATERIAALKEUZE GROEN SPEELVOORZIENINGEN OPENBARE VERLICHTING RIOLERING AFKOPPELEN REGENWATER BEHEER AANWEZIGE SPEELPLAATSEN IN DE BUURT: STEDEKESTRAAT FRANCISCUS VAN SALESHOF WETHOUDER VEKEMANSTRAAT SPEELTERREIN SCHOOL ST JANSSTRAAT BINNEN HET SPEELBELEIDSPLAN WORDT ER GEEN EXTRA SPEELVOORZIENING GEVRAAGD.

33 Beleidkaders/ uitgangspunten
OPENBARE VERLICHTING:. STEDENBOUW:. VERKEER PARKEREN WEGEN EN MATERIAALKEUZE GROEN SPEELVOORZIENINGEN OPENBARE VERLICHTING RIOLERING AFKOPPELEN REGENWATER BEHEER MOET VOLDOEN AAN POLITIE KEURMERK HUIDIGE VERLICHTING OUD IN KOUDEPAD EN KLOOSTERSTRAAT PASSENDE UITSTRALING ENERGIEZUINIG (STREVEN NAAR LED VERLICHTING) DIMMEN NA 2300 UUR Led verlichting of ‘s nachts dimmen

34 Beleidkaders/ uitgangspunten
BEHEER:. STEDENBOUW:. VERKEER PARKEREN WEGEN EN MATERIAALKEUZE GROEN SPEELVOORZIENINGEN OPENBARE VERLICHTING RIOLERING AFKOPPELEN REGENWATER BEHEER Integraal beheer Openbare Ruimte (Ibor) Materiaalgebruik afstemmen op beheersbeleid Geen onderhoudsintensieve materialen. kostentechnisch beheersbaar ontwerp. paaltjes e.d. beperken. Ondergrondse voorzieningen voor bomen

35 Knelpunten 35

36 Knelpunten 4 VARIANTEN VERKEERSTROMINGEN KLOOSTERSTRAAT : VARIANT A
SMAL PROFIEL HOGE PARKEERDRUK 4 VARIANTEN VERKEERSTROMINGEN VARIANT A KOUDEPAD : SMAL PROFIEL HOGE PARKEERDRUK OUDE KERKSTRAAT ZUID: SMAL PROFIEL HOGE PARKEERDRUK OUDE KERKSTRAAT NOORD: SLECHTE DOORSTROMING DOOR SLUISJE 36

37 Knelpunten Parkeerdruk
DOOR SMALLE PROFIELEN EN HOGE PARKEERDUK KAN 1 RICHTING VERKEER EEN UITKOMST BIEDEN UIT ONDERZOEK DOOR EEN EXTERN BURO ZIJN 4 MOGELIJHEDEN NAAR VOREN GEKOMEN HET COLLEGE HEEFT GEEN STANDPUNT GENOMEN OVER EEN VARIANT MAAR LAAT DIT OVER AAN HET ONTWERP PROCES

38 Knelpunten 4 VARIANTEN VERKEERSTROMINGEN VARIANT A Variant A 38

39 Knelpunten 4 VARIANTEN VERKEERSTROMINGEN VARIANT A Variant B 39

40 Knelpunten 4 VARIANTEN VERKEERSTROMINGEN VARIANT A Variant C 40

41 Knelpunten 4 VARIANTEN VERKEERSTROMINGEN VARIANT D 41

42 Knelpunten Blauwe zone:
Onderzoek naar evaluatie blauwe zone is reeds gestart Afronding medio september 2011 Conclusies onderzoek worden verwerkt in het schetsontwerp

43 Knelpunten Kabels en leidingen Weinig ruimte voor bomen door
ondergrondse K +L structuur

44 UITGANGSPUNTEN VOOR SCHETSONTWERP
RANDVOORWAARDEN: PLANGEBIED EN RELATIE MET HET KLOOSTERPLEIN BELEIDSKADERS EN WETGEVING KNELPUNTEN UITGANGSPUNTEN VOOR SCHETSONTWERP

45 BEGINSPRAAK: NIET ZO……… ………………….MAAR ZO !!

46 Communicatie inspraak Begint met ………. beginspraak

47 Inspraak van binnenuit
Communicatie Inspraak van binnenuit

48 beginspraak

49 Huiswerk: 1 FORMULIER PER CLUSTER INLEVEREN OP 27 JUNI 2011
AANGEVEN OP FORMULIER: KNELPUNTEN ONTWERPSUGGESTIES VOORKEUR VERKEERSAFWIKKELING INLEVEREN OP 27 JUNI 2011 TOELICHTEN /TOELICHTEN TOT 1 JULI 2011

50 Voorstel clusterverdeling
1 4 2 3 5 6 Voorstel clusterverdeling dwarsstraat Kloosterstraat zuid Koudepad Kloosterstraat noord Oude kerkstraat zuid Oude Kerkstraat noord

51 OVERLEG PAUZE

52 INVULLING CLUSTERVERDELING
1 4 2 3 5 6 INVULLING CLUSTERVERDELING dwarsstraat Kloosterstraat zuid Koudepad Kloosterstraat noord Oude kerkstraat zuid Oude Kerkstraat noord

53 VRAGEN

54 Vervolg………………..

55 INVULLING CLUSTERVERDELING
1 4 2 3 5 6 Kloosterstraat noord Kloosterstraat zuid Oude Kerkstraat noord Koudepad dwarsstraat Oude kerkstraat zuid


Download ppt "HERINRICHTING OUDE CENTRUMSTRATEN GOIRLE"

Verwante presentaties


Ads door Google