De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

HERINRICHTING MOLENSTRAAT/ MULDERSWEG INFORMATIEAVOND.

Verwante presentaties


Presentatie over: "HERINRICHTING MOLENSTRAAT/ MULDERSWEG INFORMATIEAVOND."— Transcript van de presentatie:

1 HERINRICHTING MOLENSTRAAT/ MULDERSWEG INFORMATIEAVOND

2 HERINRICHTING MOLENSTRAAT / MULDERSWEG Even voorstellen: Rob Gaveel: Afdelingshoofd R en B Frans Hendrickx: Projectleider realisatie Jeroen Klerks: Ontwerper Openbare Ruimte Nicole Oosterbeek: Milieukundig medewerkster Anke Luckman: Verkeerskundige

3 VERLOOP VAN DE AVOND Herinrichting Molenstraat - Muldersweg •PROJECT TOELICHTING: Frans Hendrickx •TOELICHTING ONTWERP: Jeroen Klerks. •OPENING + VOORWOORD: Rob Gaveel. •ONTWERP KADERS: Anke Luckman pauze •VRAGEN/ DISCUSSIE. •RIOLERING:Frans Hendrickx •PLANNING: Frans Hendrickx

4 TOELICHTING PROJECT Frans Hendrickx: Projectleider

5 Waarom Herinrichting? •Asfaltverharding is versleten •Verlichtingsmasten zijn slecht •Openbaar groen is redelijk, enkele bomen versleten •Verkeersoverlast door laden/lossen, parkeren en druk kruispunt Groeneweg •Overlast van geluid =>Dit alles maakt dat belevingswaarde matig is

6 Inspraakprocedure •Gekozen voor het reguliere inspraaktraject vanwege de huidige en toekomstige ontsluitingsfunctie van deze weg •Informatieavond: 12 mei 2014 •Daarna schetsontwerp 4 weken ter inzage (t/m 9 juni 2014) •t/m 9 juni 2014 is er de mogelijkheid om evt. zienswijze (schriftelijk) in te dienen. •Daarna afweging zienswijzes en opstellen definitief ontwerp en vaststelling definitief ontwerp (door college)

7 Ontwerp kaders Anke Luckman : verkeerskundige

8 Ontwerpkaders Gemeentelijk Verkeer en Vervoersplan –Duurzaam Veilige weginrichting •Herkenbaarheid en passend bij de functie •Wegsoorten (ontsluiten / verblijven) –Landelijke richtlijnen van weginrichting •Maatvoering •Voorziening voor voetgangers en fietsers •Snelheidsremmers –Lokale verkeerskundige uitgangspunten •Parkeervoorzieningen behouden / logisch plaatsen

9 Herwaardering Muldersweg – Molenstraat •Inventarisatie gebruik –Intensiteit en verkeersstromen –Leefbaarheid (meldingen en overlast) –Veiligheid •Inventarisatie functie –Wonen, parkeren, oversteken, uitritten, laden en lossen –Relatie centrum Verblijven staat centraal, dus 30 km/h en andere weginrichting

10 Kruispunt Groeneweg en parkeerterrein •Nu ontstaan er opstoppingen door de uitrit van Plein1803 •Onderzoek naar de verkeerssituatie en verkeersstromen Toegang tot het parkeerterrein wordt verplaatst

11 ONTWERPTOELICHTING UITSTRALING BOMEN VERKEER RIOOL BEWONERS LEEFBAARH EID Jeroen Klerks: Ontwerper SCHETS ONTWERP

12 HET ONTWERP Leefbaar centrum verkeer groen veiligheid

13 planbegrenzing

14 KNELPUNTEN LADEN EN LOSSEN VRACHTWAGEN S DRUKTE BIJ UITRIT PARKEERPLAAT S AFSNIJDEN BOCHT DOOR VRACHTWAGENS AFSNIJDEN BOCHT DOOR VRACHTWAGENS KNIK IN DE RIJBAAN GEBRUIK SMALLE PARKEERVAKK EN OVERSTEEKBA ARHED GEHELE WEG RIJBAAN DICHT LANGS WONINGEN

15 KNELPUNTEN GEVEL GEBOUW GROENER MOLEN PROMINENTERE PLEK IN STRAAT VERSLETEN BOMEN ESTHETISCH EENHEID IN BOMENSRUCTUUR FRAAIERE ENREE CENTRUM VAN GOIRLE

16 Versleten boom Te handhaven boomstructuur

17 HET ONTWERP

18 ENTREE VAN HET CENTRUM ZANDKLEURIGE BESTRATING HELE WEGVLAK OP PLATEAU TROTTOIR AFSCHERMEN MET HAGEN EN LEILINDES LAAD- LOSPLAATS BEHOUD PARKEERVAKK EN VEILIGER TROTTOIR

19 HET ONTWERP ROND DE PARKEERPLAATS NIEUWE CONTAINEROPSTELPLAAT S NIEUWE INRIT PARKEERPLAAT S NIEUWE ENTREE UITGA NG INVALIDE PARKEREN

20 HET ONTWERP MULDERSWEG SUGGESTIESTROKE N RIJBAAN VERSMALLING Tbv parkeren STERKERE GROENSTRUCTUUR BREDERE PARKEERPLAAT SEN VERBETERING BUSHALTE MARKERING IN BOCHT OVERSTEEKPLA ATS

21 HET ONTWERP HANDHAVEN PARKEREN KNIK ER UIT EENHEID IN GROENSTRUCT UUR MARKERING IN BOCHT

22 De vraag…. Snelheid door lange rechtstand…. Theoretisch is een plateau gewenst

23 De vraag…. Optie 1; plateau (busvriendelijke drempel) Optie 2; geen voorziening •Minder snelheid •Betere oversteekbaarheid •Beter uitrijden uitrit •Geluid Voordelen: Nadelen:

24 HET ONTWERP

25 HERINRICHTING MOLENSTRAAT/ MULDERSWEG Foto’s huidige inrichting

26 HERINRICHTING MOLENSTRAAT/ MULDERSWEG Foto’s huidige inrichting

27 HERINRICHTING MOLENSTRAAT/ MULDERSWEG Foto’s huidige inrichting

28 Algemene ontwerpvoorstellen De verlichting: LED verlichting •Lichtmasten 8 meter hoog •Duurzame LED verlichting LIBRA 2565 24 LED

29 Algemene ontwerpvoorstellen Materiaal: •Elementen verharding : betonsteen •Geluid reducerende stenen. •Natuursteen deklaag, • kleur: roodbruin, rood en zandkleurig. •

30 BOMEN Bestaande bomen Te kappen bomen (10) Herplaatsen bomen ( 9 bomen en 16 leibomen)

31 OVERLEG / PAUZE

32 •Riolering is nog in redelijke conditie (enkele matige schadebeelden, zoals scheuren). •Riolering wordt plaatselijk gerepareerd d.m.v. een reparatietechniek van binnenuit. •Waar nodig worden aansluitingen vernieuwd. •Er komt geen apart regenwaterriool. RIOLERING

33 PLANNING PROJECT De heer Frans Hendrickx: Projectleider

34 PLANNING: voorbereiding Informatieavond: 12 mei 2014 Ter inzage plan: vanaf 12 mei t/m 9 juni 2014 Indienen zienswijzen: vanaf 12 mei t/m 9 juni 2014 Beoordeling zienswijzen: 10 juni t/m 16 juni 2014 Opstellen definitief ontwerp (DO): 17 juni t/m 23 juni 2014 Vaststellen DO door college: eerste week juli 2014 DO ter inzage tweede week juli 2014

35 PLANNING: bestek en aanbesteding Bestek voorbereiding Aanbesteding Start uitvoering Uitvoering gefaseerd i.v.m. bereikbaarheid winkels gedurende de feestmaanden Medio juni / juli 2014 Aug. / sept. 2014 Okt. 2014 tot ?

36 Vragen opmerkingen

37 HET ONTWERP

38

39

40 BEDANKT


Download ppt "HERINRICHTING MOLENSTRAAT/ MULDERSWEG INFORMATIEAVOND."

Verwante presentaties


Ads door Google