De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

CENTRUMPLANNEN EELDE EN VRIES informatieavond 18 januari 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "CENTRUMPLANNEN EELDE EN VRIES informatieavond 18 januari 2011."— Transcript van de presentatie:

1 CENTRUMPLANNEN EELDE EN VRIES informatieavond 18 januari 2011

2 AGENDA Inleiding RVG Development: wie is RVG? Stand van zaken project Vervolgproces 2011 Rol klankbordgroep Vragen

3 WIE IS RVG Development ? Positie RVG Development Wat heeft RVG Development tot nu toe gedaan? Wat gaat RVG Development de komende periode doen in Eelde? (planning)

4 POSITIE RVG Development Ambitieuze en onafhankelijke vastgoedontwikkelaar uit Oosterbeek Focus – gespecialiseerd in (her)ontwikkeling van woningbouw en winkelcentra in inbreidingsgebieden en de dorpse en stedelijke aanhechtingen Kernwoorden – Ervaring, Communicatie, Kwaliteit, Duurzaamheid en Vasthoudendheid

5 TOT NU TOE Verzoek gemeente: oplossen “Gordiaanse” knoop 2008-2010 Planvorming Centrumplan Eelde in samenwerking met gemeente Tynaarlo 2008 e.v. strategische aankopen in overleg met de gemeente -voormalig pand Deelsnijder. -pand fam. Sloot en overeenkomst locatie Klinkhamer 2009 Ondertekening Intentieovereenkomst gemeente Tynaarlo en RVG Development 2010 Ondertekening SOK (samenwerkingsovereenkomst)

6 HOE VER ZIJN WE NU Voorlopig stedenbouwkundig programma gereed Samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor fase 1 Intentieovereenkomst ondertekend voor fase 2 Akkoord op grondexploitatie Subsidies aangevraagd(Regio en ISV) Schets ontwerp

7 PLANNING VOOR 2011 (conform samenwerkingsovereenkomst) Opstellen beeldkwaliteitplangereed: eind maart Van voorlopig stedenbouwkundiggereed: zomer 2011 ontwerp naar definitief ontwerp Architectonisch ontwerpgereed: zomer 2011 Inrichtingsplan openbare ruimtegereed: zomer 2011 Start bestemmingsplanapril/mei 2011 Voorbereiden en starten van planologische procedures; Van samenwerkings- naar anterieure overeenkomst;

8 POSITIE GEMEENTERAAD Verzoek om krediet voor uitwerking plannen tot aan uitvoering, inclusief nieuw bestemmingsplan Bestemmingsplanprocedure

9 KLANKBORDGROEP CENTRUMPLAN EELDE Rol en positie klankbordgroep: “Afstemming met gemeente en RVG; de klankbordgroep wordt geïnformeerd over de voortgang van het gehele centrumplan en kan daarop haar reactie geven” Toelichting door klankbordgroeplid Oene Hokwerda

10 INFORMATIE OVER CENTRUMPLAN EELDE Website www.centrumplaneelde.nlwww.centrumplaneelde.nl Samenwerking met redactie Dorpsklanken Via leden Klankbordgroep Via informatieavonden

11 VRAGENRONDE

12 C ENTRUMPLAN V RIES Eerste verkenning CENTRUMPLAN VRIES

13 AGENDA Partijen in het proces Stand van zaken project Vervolgproces 2011 Vragen

14 STAND VAN ZAKEN Aankoop pand Harms Concept-intentie overeenkomst met Berg en Woonborg Overleg met eigenaar supermarkt Grondexploitatie nagenoeg gereed Eerste subsidies aangevraagd(Regio en ISV)

15 C ONTOUREN & U ITGANGSPUNTEN CENTRUMPLAN VRIES

16 W INKELDEEL V ARIANT A CENTRUMPLAN VRIES

17 W INKELDEEL V ARIANT B CENTRUMPLAN VRIES

18 VERVOLGPROCES 2011 Keuze variant op basis haalbaarheid Akkoord bereiken over Grondexploitatie Toewerken naar samenwerkingsovereenkomst

19 C ENTRUMPLAN V RIES VRAGENRONDE CENTRUMPLAN VRIES


Download ppt "CENTRUMPLANNEN EELDE EN VRIES informatieavond 18 januari 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google