De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gemeentewerken Gemeente Rotterdam Ontwikkelingsbedrijf - Dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting - Gemeentewerken Gemeente Rotterdam.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gemeentewerken Gemeente Rotterdam Ontwikkelingsbedrijf - Dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting - Gemeentewerken Gemeente Rotterdam."— Transcript van de presentatie:

1 Gemeentewerken Gemeente Rotterdam Ontwikkelingsbedrijf - Dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting - Gemeentewerken Gemeente Rotterdam

2 Gemeentewerken Gemeente Rotterdam Masterplan Hordijk Masterplan Hordijk

3 Gemeentewerken Gemeente Rotterdam IP Hordijk West

4 Gemeentewerken Gemeente Rotterdam IP Hordijk Oost

5 Gemeentewerken Gemeente Rotterdam Hordijk Oost detail

6 Gemeentewerken Gemeente Rotterdam Herinrichting Bedrijventerrein Hordijk Oost en West Herinrichting Bedrijventerrein Hordijk Oost en West Uitvoering

7 Gemeentewerken Gemeente Rotterdam Agenda presentatie Wat gaan we doen? Waar bestaan de werkzaamheden uit? Hoe gaan we te werk? Wat zijn de gevolgen van de uitvoering? Wat is de planning? Wie voert directie en wie houdt toezicht? Wat zijn de faseringen?

8 Gemeentewerken Gemeente Rotterdam Wat gaan we doen? Herinrichten van de openbare wegen in opdracht van het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam Vervangen van de riolering in opdracht van de Afdeling Watermanagement van Gemeentewerken Rotterdam Coördineren van overige werkzaamheden in opdracht van en door derden (leidingen)

9 Gemeentewerken Gemeente Rotterdam Waar bestaan de werkzaamheden uit? Opbreken van de bestaande verharding (asfalt zal worden gefreesd) Ophalen van leidingen (rijzen van leidingen) Vervangen van de riolering (vernieuwen van de rioolhuisaansluitingen) Vervangen, verplaatsen en nieuw leggen van leidingen (door derden) Rooien en planten van bomen Aanbrengen van verhardingen (rijbanen in asfalt, parkeervakken in betonstraatstenen en trottoirs in tegels) Aanbrengen van straatmeubilair (bebording, verlichting, schampblokken)

10 Gemeentewerken Gemeente Rotterdam Waar bestaan de werkzaamheden uit? (2) Werkzaamheden van derden: CityTec: vervangen openbare verlichting Stedin: werkzaamheden aan gas en naar verwachting elektra Nuon: naar verwachting werkzaamheden aan warmteleidingen Evides: werkzaamheden aan de waterleiding KPN: werkzaamheden aan glasvezelnet UPC: naar verwachting geen werk

11 Gemeentewerken Gemeente Rotterdam Hoe gaan we te werk? Randvoorwaarden voor de uitvoering gesteld aan de aannemer Uitvoering in fases Er wordt geen nieuwe fase gestart voordat de in uitvoering zijnde fase gereed is Er mag één dagproduktie worden opengebroken die aan het eind van de werkdag weer overrijdbaar dient te zijn Bestemmingsverkeer moet mogelijk blijven Inritten moeten bereikbaar blijven Hordijk Oost en West mogen gelijktijdig in uitvoering (geen koppeling tussen oost en west)

12 Gemeentewerken Gemeente Rotterdam Hoe gaan we te werk? (2) Bereikbaarheid van de opengebroken gedeelten: –Loopschotten –Rijplaten –Puinbaan (de nieuwe wegfundering) Dringend verzoek: NIET PARKEREN OP DE RIJPLATEN VANWEGE UW EIGEN VEILIGHEID (BEREIKBAARHEID HULPDIENSTEN)

13 Gemeentewerken Gemeente Rotterdam Gevolgen tijdens de uitvoering Verkeersomleidingen Worden aangegeven middels gele omleidingsborden Minder parkeerplaatsen beschikbaar U dient elders te parkeren in het bedrijventerrein. Wij zorgen voor de bereikbaarheid van de parkeerplaats aan de het eind van de Gouderakstraat Afsluiting van nutsvoorzieningen Er bestaat de mogelijkheid dat u vanwege werkzaamheden tijdelijk wordt afgesloten van elektra, gas, water en telefoon. Hierover wordt u door het nutsbedrijf zelf geïnformeerd Afvoer van afval Het ophalen van grofvuil in opgebroken straten is soms niet mogelijk. U dient uw afvalverzamelaar hierover tijdig te informeren. Voor informatie kunt u contact opnemen met het Parkmanagement van de Bedrijvenvereniging Hordijk.

14 Gemeentewerken Gemeente Rotterdam Wat is de planning? Start van het werk in januari 2009 Oplevering door de aannemer vóór 15 november 2009 Geheel gereed eind 2009

15 Gemeentewerken Gemeente Rotterdam Directievoering en toezicht Directievoerder: dhr. W. Leenheer (Ingenieursbureau Gemeentewerken Rotterdam) Toezichthouder: dhr. A. Gouvernante (Ingenieursbureau Gemeentewerken Rotterdam) Aannemerscombinatie: M.N.O. Vervat-G.W.W. B.V. / Kraaijeveld’s Aannemingsbedrijf B.V. Plaats directieverblijf: Bergambachtstraat ter hoogte van de Stolwijkstraat

16 Gemeentewerken Gemeente Rotterdam Bedrijventerrein Hordijk

17 Gemeentewerken Gemeente Rotterdam Hordijk West

18 Gemeentewerken Gemeente Rotterdam Hordijk Oost

19 Gemeentewerken Gemeente Rotterdam Hordijk West

20 Gemeentewerken Gemeente Rotterdam Hordijk West

21 Gemeentewerken Gemeente Rotterdam Hordijk West

22 Gemeentewerken Gemeente Rotterdam Hordijk West

23 Gemeentewerken Gemeente Rotterdam Hordijk West

24 Gemeentewerken Gemeente Rotterdam Hordijk Oost

25 Gemeentewerken Gemeente Rotterdam Hordijk Oost

26 Gemeentewerken Gemeente Rotterdam Hordijk Oost

27 Gemeentewerken Gemeente RotterdamCommunicatie Contactpersoon Claudia Baert-Wapenaar tel: 010 – 489 33 58 Emailadres: c.baert-wapenaar@gw.rotterdam.nl Directievoerder Wim Leenheer te bereiken via Claudia Baert- Wapenaar

28 Gemeentewerken Gemeente Rotterdam


Download ppt "Gemeentewerken Gemeente Rotterdam Ontwikkelingsbedrijf - Dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting - Gemeentewerken Gemeente Rotterdam."

Verwante presentaties


Ads door Google