De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gemeente Rotterdam Ontwikkelingsbedrijf - Dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting - Gemeentewerken.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gemeente Rotterdam Ontwikkelingsbedrijf - Dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting - Gemeentewerken."— Transcript van de presentatie:

1 Gemeente Rotterdam Ontwikkelingsbedrijf - Dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting - Gemeentewerken

2 Masterplan Hordijk

3 IP Hordijk West

4 IP Hordijk Oost

5 Hordijk Oost detail

6 Herinrichting Bedrijventerrein Hordijk Oost en West
Uitvoering

7 Agenda presentatie Wat gaan we doen?
Waar bestaan de werkzaamheden uit? Hoe gaan we te werk? Wat zijn de gevolgen van de uitvoering? Wat is de planning? Wie voert directie en wie houdt toezicht? Wat zijn de faseringen?

8 Wat gaan we doen? Herinrichten van de openbare wegen in opdracht van het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam Vervangen van de riolering in opdracht van de Afdeling Watermanagement van Gemeentewerken Rotterdam Coördineren van overige werkzaamheden in opdracht van en door derden (leidingen)

9 Waar bestaan de werkzaamheden uit?
Opbreken van de bestaande verharding (asfalt zal worden gefreesd) Ophalen van leidingen (rijzen van leidingen) Vervangen van de riolering (vernieuwen van de rioolhuisaansluitingen) Vervangen, verplaatsen en nieuw leggen van leidingen (door derden) Rooien en planten van bomen Aanbrengen van verhardingen (rijbanen in asfalt, parkeervakken in betonstraatstenen en trottoirs in tegels) Aanbrengen van straatmeubilair (bebording, verlichting, schampblokken)

10 Waar bestaan de werkzaamheden uit? (2)
Werkzaamheden van derden: CityTec: vervangen openbare verlichting Stedin: werkzaamheden aan gas en naar verwachting elektra Nuon: naar verwachting werkzaamheden aan warmteleidingen Evides: werkzaamheden aan de waterleiding KPN: werkzaamheden aan glasvezelnet UPC: naar verwachting geen werk

11 Hoe gaan we te werk? Randvoorwaarden voor de uitvoering gesteld aan de aannemer Uitvoering in fases Er wordt geen nieuwe fase gestart voordat de in uitvoering zijnde fase gereed is Er mag één dagproduktie worden opengebroken die aan het eind van de werkdag weer overrijdbaar dient te zijn Bestemmingsverkeer moet mogelijk blijven Inritten moeten bereikbaar blijven Hordijk Oost en West mogen gelijktijdig in uitvoering (geen koppeling tussen oost en west)

12 Hoe gaan we te werk? (2) Bereikbaarheid van de opengebroken gedeelten:
Loopschotten Rijplaten Puinbaan (de nieuwe wegfundering) Dringend verzoek: NIET PARKEREN OP DE RIJPLATEN VANWEGE UW EIGEN VEILIGHEID (BEREIKBAARHEID HULPDIENSTEN)

13 Gevolgen tijdens de uitvoering
Verkeersomleidingen Worden aangegeven middels gele omleidingsborden Minder parkeerplaatsen beschikbaar U dient elders te parkeren in het bedrijventerrein. Wij zorgen voor de bereikbaarheid van de parkeerplaats aan de het eind van de Gouderakstraat Afsluiting van nutsvoorzieningen Er bestaat de mogelijkheid dat u vanwege werkzaamheden tijdelijk wordt afgesloten van elektra, gas, water en telefoon. Hierover wordt u door het nutsbedrijf zelf geïnformeerd Afvoer van afval Het ophalen van grofvuil in opgebroken straten is soms niet mogelijk. U dient uw afvalverzamelaar hierover tijdig te informeren. Voor informatie kunt u contact opnemen met het Parkmanagement van de Bedrijvenvereniging Hordijk.

14 Wat is de planning? Start van het werk in januari 2009
Oplevering door de aannemer vóór 15 november 2009 Geheel gereed eind 2009

15 Directievoering en toezicht
Directievoerder: dhr. W. Leenheer (Ingenieursbureau Gemeentewerken Rotterdam) Toezichthouder: dhr. A. Gouvernante (Ingenieursbureau Gemeentewerken Rotterdam) Aannemerscombinatie: M.N.O. Vervat-G.W.W. B.V. / Kraaijeveld’s Aannemingsbedrijf B.V. Plaats directieverblijf: Bergambachtstraat ter hoogte van de Stolwijkstraat

16 Bedrijventerrein Hordijk

17 Hordijk West

18 Hordijk Oost

19 Hordijk West

20 Hordijk West

21 Hordijk West

22 Hordijk West

23 Hordijk West

24 Hordijk Oost

25 Hordijk Oost

26 Hordijk Oost

27 Communicatie Contactpersoon
Claudia Baert-Wapenaar tel: 010 – adres: Directievoerder Wim Leenheer te bereiken via Claudia Baert-Wapenaar

28


Download ppt "Gemeente Rotterdam Ontwikkelingsbedrijf - Dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting - Gemeentewerken."

Verwante presentaties


Ads door Google