De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vragen en antwoorden Groot onderhoud N463.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vragen en antwoorden Groot onderhoud N463."— Transcript van de presentatie:

1 Vragen en antwoorden Groot onderhoud N463

2 Vragen en antwoorden Ik woon in Noorden, Noordse Dorp, Noordse Buurt of Woerdense Verlaat. Ik heb geen brief ontvangen waarmee ik een pasje kan aanvragen? Als u geen brief heeft ontvangen, én het is voor u noodzakelijk om via de Noordse Dorpsweg te rijden, dan kunt op via ‘overige aanvragen’ een pasje aanvragen. Geef hierbij duidelijk aan dat u geen brief heeft ontvangen en waarom u een pasje nodig heeft. Uw aanvraag wordt beoordeeld door de Gemeente Nieuwkoop.

3 Vragen en antwoorden Ik wil een pasje aanvragen. Ik woon niet in Noorden, Noordse Dorp, Noordse Buurt of Woerdense Verlaat. Alleen bewoners van Noorden, Noordse Dorp, Noordse Buurt of Woerdense Verlaat hebben een brief ontvangen om een pasje aan te vragen. In sommige gevallen kunnen wij een vrijstelling geven aan inwoners buiten deze kernen. Vindt u dat u in aanmerking komt voor deze vrijstelling dan kunt u dit aanvragen op via ‘overige aanvragen’. Geef duidelijk aan waarom het volgens u noodzakelijk is dat u een pasje krijgt. Uw aanvraag wordt beoordeeld door de Gemeente Nieuwkoop.

4 Vragen en antwoorden Ik heb meer dan twee pasjes per huishouden nodig.
We willen u met nadruk vragen om zo min mogelijk gebruik te maken van de Noordse Dorpsweg. Denkt u toch meer dan twee pasjes voor uw huishouden nodig te hebben, dan kunt u dit op via ‘overige aanvragen’ aanvragen. Beargumenteer waarom u meer dan twee pasjes nodig heeft.

5 Vragen en antwoorden Ik heb een bedrijf en heb meer dan twee pasjes nodig. Denkt u meer dan twee pasjes nodig te hebben, dan kunt u dit op via ‘overige aanvragen’ aanvragen. Beargumenteer waarom u meer dan twee pasjes nodig heeft.

6 Vragen en antwoorden Mag ik mijn pasje aan iemand anders geven?
De pasjes zijn adresgebonden. Het is niet de bedoeling dat u de pas aan iemand anders geeft. Gebruik van de pasjes wordt steekproefsgewijs gecontroleerd.

7 Vragen en antwoorden Kan ik voor mijn bezoek een pasje aanvragen?
Het is niet mogelijk om voor uw bezoek een pasje aan te vragen.

8 Vragen en antwoorden Kunnen de hulpdiensten mij wel bereiken?
De hulpdiensten kunnen uw woning altijd bereiken. Ook beschikken zij over een pasje om snel op de plaats van bestemming te kunnen zijn. Andere partijen - denk aan huisartsen, verloskundigen, afvalinzameling Cyclus - die (in spoedgevallen) van de Noordse Dorpsweg gebruik moeten maken – kunnen via de website een pasje aanvragen.

9 Vragen en antwoorden Kunnen bezorgdiensten/koeriers mijn huis bereiken? Ja, zij kunnen uw huis via de omleidingsroutes bereiken. De woningen aan de Voorweg en de Noordse Dorpsweg zijn, zij het met verkeershinder, bereikbaar.

10 Vragen en antwoorden Wat moet ik doen als ik mijn pasje kwijt ben?
Als u uw pasje kwijt bent of verloren hebt, moet u dit zo snel mogelijk aangeven bij de Gemeente Nieuwkoop (via het contactformulier op Uw oude pas wordt geblokkeerd. Zodra uw verloren pas geblokkeerd is, kunt u via dezelfde site een vervangende pas aanvragen. Hieraan zijn kosten verbonden. Een vervangende pas aanvragen kost € 25,-.

11 Vragen en antwoorden Wat moet ik doen als ik een pasje vind?
Als u een pasje vindt, kunt u deze via het adres op de achterkant van het pasje naar de gemeente sturen. U hoeft de envelop niet te frankeren.

12 Vragen en antwoorden Wat wordt er aan het verzakken van de Voorweg gedaan? De weg wordt op palen gebouwd. Op de palen wordt een betonnen fundering aangebracht die later geasfalteerd wordt.

13 Vragen en antwoorden Van hoe laat tot hoe laat is de aannemer aan het werk aan de Voorweg? Ongeveer van 7.00 uur tot uur. Enkele keren wordt ’s nachts gewerkt. Bewoners worden hierover van tevoren geïnformeerd.

14 Vragen en antwoorden Met welke overlast moeten we rekening houden?
Tijdens de voorbereidende werkzaamheden tot oktober moet u er rekening mee houden dat plaatselijk een halve rijbaan afgezet wordt en dat verkeer hinder ondervindt. Op het moment dat uw huisaansluiting voor gas, licht of water wordt vernieuwd, worden deze voorzieningen tijdelijk afgesloten. Tijdens het vernieuwen van de weg is de Voorweg voor doorgaand verkeer afgesloten en is er sprake van werkgeluiden en werkverkeer op de weg.

15 Vragen en antwoorden Brengt het trillen van de palen schade aan mijn huis? Het uitgangspunt is dat het aanbrengen van de palen geen schade veroorzaakt aan de woningen. Om dit te kunnen controleren voert de aannemer een nulmeting uit op alle panden. Tijdens de werkzaamheden monitort de aannemer de trillingen met trillingsmeters.

16 Vragen en antwoorden Hoe zorgt de aannemer ervoor dat de weg goed aansluit op mijn tuin of brug? De aannemer gaat in nauw overleg met de bewoners kijken wat de beste oplossing per perceel is.

17 Vragen en antwoorden Hoe blijf ik tijdens de werkzaamheden bereikbaar?
De aannemer zorgt ervoor dat u te allen tijde uw perceel kunt bereiken. Hij stelt u altijd tijdig op de hoogte van de duur en aard van de werkzaamheden en hoe u uw perceel kunt bereiken. U dient er rekening mee te houden dat u tijdelijk uw auto niet op uw eigen perceel kunt parkeren als er in het werkvak voor uw woning beton is gestort en dit nog niet voldoende is uitgehard.

18 Vragen en antwoorden Wordt het trottoir verbreed langs de Voorweg?
Het trottoir wordt iets breder dan nu, namelijk anderhalve meter. Het trottoir wordt niet onderheid, omdat we bij de kabels en leidingen moeten kunnen. Bovendien wordt het trottoir meegenomen in de onderhoudscyclus van 6 en 12 jaar, dus als deze verzakt wordt hij regelmatig hersteld.

19 Vragen en antwoorden Kunnen de lantaarnpalen op een andere plek?
Ja, deze worden naar de overkant van de weg verplaatst.

20 Vragen en antwoorden Kunnen er meer parkeerplaatsen worden gecreëerd?
Nee, Het aantal parkeerplekken dat er nu is, blijft gehandhaafd.

21 Vragen en antwoorden Wat wordt er gedaan aan de wateroverlast op de Voorweg? Na de reconstructie van de weg is dit opgelost. De gehele weg loopt dan schuin af richting de sloot, zodat het water wegloopt.

22 Vragen en antwoorden Komen er snelheidsbeperkende maatregelen op de Voorweg en zo ja welke? Bij het kruispunt Voorweg/Uitweg/Noordse Dorpsweg komt een drempelplateau. In de rest van de 50 km zone komen geen extra snelheidsbeperkende maatregelen. In de 30 km zone zijn in overleg met de politie en dorpsraad De Koet twee verkeerszuilen (wegversmallingen) bijgeplaatst en komt er een drempel op de huidige locatie.

23 Vragen en antwoorden Hoe definitief is de planning?
We streven naar afronding van de werkzaamheden uiterlijk half Er kunnen echter altijd onvoorziene situaties optreden zoals: het weer, een ongeluk, kabels en leidingen, etc., waardoor de planning uitloopt.

24 Vragen en antwoorden Wat wordt er gedaan om de kruising Uitweg/Voorweg /Noordse Dorpsweg te verbeteren? (Noordse Kruis) In dit project wordt de bocht geoptimaliseerd en wordt het gehele kruispunt uitgevoerd als verhoogd plateau. De kleur van het asfaltplateau is rood en wordt voorzien van een streetprint (klinkerstructuur). Deze streetprint benadrukt dat de weggebruiker het dorp in rijdt en werkt attentieverhogend. Verkeer van rechts krijgt voorrang. Hierdoor wordt de snelheid verlaagd en wordt het voor fietsers veiliger om over te steken. De bushalte aan de noordzijde blijft gehandhaafd en wordt opgeknapt. Aan de zuidzijde komt een nieuwe bushalte

25 Vragen en antwoorden Wat wordt er gedaan aan de wateroverlast op de Uitweg? Bij de overgang van de Voorweg naar de Uitweg wordt de Uitweg ook een stukje onderheid. Na volledige reconstructie van de weg is het waterprobleem opgelost.

26 Vragen en antwoorden Wat wordt er gedaan aan het slechte asfalt van de
Simon van Capelweg? Aansluitend aan de werkzaamheden aan de Voorweg, vernieuwt de gemeente Nieuwkoop het asfalt van de Simon van Capelweg. Net als de Voorweg wordt deze weg ook met rode fietssuggestiestroken uitgevoerd.

27 Vragen en antwoorden

28 Vragen en antwoorden


Download ppt "Vragen en antwoorden Groot onderhoud N463."

Verwante presentaties


Ads door Google