De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Herstructurering Molenstraat te Mussel Datum: 18 oktober 2012 Herstructurering Molenstraat te Mussel 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Herstructurering Molenstraat te Mussel Datum: 18 oktober 2012 Herstructurering Molenstraat te Mussel 1."— Transcript van de presentatie:

1 Herstructurering Molenstraat te Mussel Datum: 18 oktober 2012 Herstructurering Molenstraat te Mussel 1

2 Datum: 18 oktober 2012 Opening dhr. B. Amsing(projectmanager) dhr. B. Timmermans(projectleider) dhr. P. Dijkstra(werkvoorbereider) dhr. A. Kamps(uitvoerder) 2

3 Herstructurering Molenstraat te Mussel Datum: 18 oktober 2012 Onderwerpen Planvorming Uit te voeren werkzaamheden Planning Communicatie Bereikbaarheid 3

4 Herstructurering Molenstraat te Mussel Datum: 18 oktober 2012 Planvorming De gemeente Stadskanaal heeft het project “Herstructurering Molenstraat te Mussel” gestart met als hoofddoelstelling: Verwijderen van het bestaande gemengd riool en vervangen door een vuilwaterriool Aanleg nieuw regenwaterriool t.b.v. het ontlasten van het vuilwaterriool Opnieuw inrichten van het openbaar gebied Overige doelstelling: Verbeteren verkeersveiligheid De kruisingen worden voorzien van ‘reflecterende’ stenen 4

5 Herstructurering Molenstraat te Mussel Datum: 18 oktober 2012 Uitvoering Projectonderdelen: a.Werkgebied b.Fasering c.Opruimingswerkzaamheden d.Rioleringswerkzaamheden e.Verhardingen 5

6 Herstructurering Molenstraat te Mussel Datum: 18 oktober 2012 Uitvoering a.Werkgebied 6

7 Herstructurering Molenstraat te Mussel Datum: 18 oktober 2012 Uitvoering b.Fasering 2012 BlauwFase 1 2013 Paars Fase 2 RoodFase 3 Groen Fase 4 7

8 Herstructurering Molenstraat te Mussel Datum: 18 oktober 2012 Uitvoering c.Opruimingswerkzaamheden In elke fase wordt gestart met de opruimwerkzaamheden. Dit houdt in dat het aanwezige verhardingsmateraal en overige materialen verwijderd worden. 8

9 Herstructurering Molenstraat te Mussel Datum: 18 oktober 2012 Uitvoering d.Rioleringswerkzaamheden De bestaande riolering in de rijbaan zal worden verwijderd en worden vervangen door een nieuwe buis. Naast deze buis wordt een aparte buis gelegd voor het regenwaterriool. Het regenwater wordt geïnfiltreerd in de bodem of wordt afgevoerd naar het oppervlakte water. Door middel van infiltratiebuizen dient dit te gebeuren. Hiermee wordt de hoeveelheid vuil water aanzienlijk verminderd en worden milieu, riolering, gemalen en rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) ontlast. De bestaande huisaansluitingen worden tot aan de erfgrens vervangen. Tevens wordt er een nieuwe uitlegger voor het regenwater meegelegd waarop de woningen worden afgekoppeld. Dit betekent dat we ook op uw grond werkzaamheden gaan uitvoeren. Naast de HWA afvoeren van de woningen worden de kolken ook aangesloten op het nieuwe regenwaterriool. 9

10 Herstructurering Molenstraat te Mussel Datum: 18 oktober 2012 Uitvoering e.Verharding Na gereedkomen van de rioleringswerkzaamheden wordt het openbaar gebied weer ingericht met onderstaande materialen: Rijbaan KolkwegHergebruik van vrijgekomen stenen en betonbanden Rijbaan MolenstraatHergebruik van vrijgekomen stenen, kantopsluiting van nieuwe betonbanden KruisingsvlakkenNieuwe stenen, Reflexstone wit ParkeervlakkenNieuwe verharding, TTE roosters Inritten (gemeentelijk terrein)Nieuwe stenen, rood VoetpadenNieuwe stenen, Reflexstone grijs / zwart 10

11 Herstructurering Molenstraat te Mussel Datum: 18 oktober 2012 Planning 2012 Fase 1Kolkweg29 oktober t/m 16 december 2013 Fase 2Molenstraat gedeelte Kolkweg – Zandtangerweg4 maart t/m 12 april Fase 3Molenstraat gedeelte Kolkweg – Moerasweg15 april t/m 10 mei Fase 4Molenstraat gedeelte Moerasweg – Musselweg13 mei t/m 12 juli 11

12 Herstructurering Molenstraat te Mussel Datum: 18 oktober 2012 Communicatie Om het project zo optimaal mogelijk uit te voeren zal de nodige zorg worden besteed aan communicatie met de omgeving. Dit zal als volgt worden bereikt: Bewoners: Voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden wordt door ons een bewonersbrief opgesteld en verspreidt. Hierin wordt in het kort aangegeven welke werkzaamheden er worden uitgevoerd, de planning en wie de aanspreekpunten binnen dit project zijn. Hulp- en vervoersdiensten: Voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden worden de hulp- en vervoersdiensten door ons geïnformeerd over de uit te voeren werkzaamheden, planning en bereikbaarheid. Overige betrokkenen: Verder worden er een aantal instanties geïnformeerd die een specifieke doelgroep vertegenwoordigen, te weten School CBS Op de Zandtange, gymzaal “de Kolk” en de Chr. ger. kerk “De Ark”. Informatiepunt: In de directiekeet (locatie volgt) 12

13 Herstructurering Molenstraat te Mussel Datum: 18 oktober 2012 Bereikbaarheid Bereikbaarheid percelen: Om de bereikbaarheid zo groot mogelijk te houden wordt het werk in 4 fasen uitgevoerd. Tijdens de uitvoering ter plaatse van de werkzaamheden zijn de aangrenzende percelen niet bereikbaar voor gemotoriseerde verkeer. De voetpaden blijven tijdens de aanleg van de hoofdriolering begaanbaar voor voetgangers, minder-valide en fietsers (afstappen). Huis- en groenafval: Huisvuil- en groenafvalcontainers worden door ons langs de kant van de weg gezet en na leging worden de containers weer naar uw perceel teruggebracht. 13

14 Herstructurering Molenstraat te Mussel Datum: 18 oktober 2012 Nieuwe situatie 14


Download ppt "Herstructurering Molenstraat te Mussel Datum: 18 oktober 2012 Herstructurering Molenstraat te Mussel 1."

Verwante presentaties


Ads door Google