De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

2 e Ontsluiting Stiphout I pagina 2 e ontsluiting Stiphout Aanleiding De Dorpsstraat is momenteel de enige weg waarmee de kern Stiphout ontsloten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "2 e Ontsluiting Stiphout I pagina 2 e ontsluiting Stiphout Aanleiding De Dorpsstraat is momenteel de enige weg waarmee de kern Stiphout ontsloten."— Transcript van de presentatie:

1

2

3

4

5

6

7

8 2 e Ontsluiting Stiphout

9 I pagina 2 e ontsluiting Stiphout Aanleiding De Dorpsstraat is momenteel de enige weg waarmee de kern Stiphout ontsloten is, er is veel verkeer waarvan een deel doorgaand. Naar aanleiding hiervan is de structuurvisie opgesteld (12-05-2009 goedgekeurd). Doel structuurvisie Met name het centrumdeel ontlasten van verkeer ten behoeve van de leefbaarheid en de herinrichting van de Dorpsstraat.

10 I pagina Keuze tracé Hierbij spelen de volgende zaken een rol: * grondeigendommen * aantasting groene hoofdstructuur * Provinciale visie op de groene hoofdstructuur * vervuilde grond * vormgeving van de weg * kosten

11 I pagina Gemeente heeft hier geen gronden in eigendom. Bij deze variant wordt een boerderij doorkruist. Gevolgen voor de ecologische hoofdstructuur in beeld gebracht. Kostenplaatje opgesteld. Ontwerp

12 I pagina Vervolg Bestemmingsplanprocedure in gang zetten. Maken van groencompensatieplan. Grondverwerving opstarten.

13 I pagina Rotonde Schootensedreef Samen investeren Aanbesteding eind 2010 Uitgevoerd voorjaar 2011

14 I pagina Besteksvoorbereiding, aanbesteding en gunning Definitief Ontwerp Besteksvoorbereiding Aanbesteding en gunning

15 I pagina Realisatie Start uitvoering civieltechnische werkzaamheden (begin 2013, na afronding van bestemmingsplanprocedure, gronden verworven en ter beschikking zijn) Gereed eind 2013

16 I pagina Vragen ?


Download ppt "2 e Ontsluiting Stiphout I pagina 2 e ontsluiting Stiphout Aanleiding De Dorpsstraat is momenteel de enige weg waarmee de kern Stiphout ontsloten."

Verwante presentaties


Ads door Google