De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Financiële ontwikkelingen bodemsanering

Verwante presentaties


Presentatie over: "Financiële ontwikkelingen bodemsanering"— Transcript van de presentatie:

1 Financiële ontwikkelingen bodemsanering
Co Molenaar VROM/Sturing bodemsaneringsoperatie

2 Financiële ontwikkelingen bodemsanering
Noties Huidige praktijk financiën Toekomst (2010) Stellingen

3 Noties Rijksmiddelen meer gebundeld inzetten
In 2030 bodem geschikt voor gewenste gebruik In 2015 onacceptabele risico’s weggenomen Omvang probleem is groot Deze kabinetsperiode geen extra geld Schaarse middelen zorgt voor dilemma’s Multiplier moet omhoog, meer externe financiering Zoek aansluiting bij de MKBA bodemsanering Bestuurdersconferentie bodem 21 mei 2008

4 Huidige praktijk Rol gemeenten over kwaliteit bodem en gebruik
Bodemsanering bij bevoegde overheden ISV, Wbb(programma’s),Bedrijvenregeling Groot aantal doorlopende verplichtingen in 3e programmaperiode o.a. convenanten

5 Toekomst (2010) Nu evaluatie ISV, maar blijft
Bedrijvenregeling (cofinaciering) blijft Wbb-gelden gaan naar ILG Discussiepunten: gasfabrieken, grote projecten Provincie- en gemeentefonds; decentralisatie voorstellen Cie Lodders en D’Hondt Circa 250 tot 300 miljoen vrij te besteden

6 Criteria verdeling Faciliteren dynamiek? Aanpak spoedlocaties?
Aanpak grootschalige grondwaterverontreiniging? Vraag: alle criteria even belangrijk? Veel versnippering, toch keuze maken?

7 Hoe verdere proces? Besluitvorming BDU: april 2008
Indicatieve budgetten: eind 2008 Definitieve besluitvorming in bestuursconferentie: eind 2008 Programma’s: 2009 Budgetten beschikbaar: 2010

8 Conclusies Wbb-geld verdwijnt (ILG en bedrijvenregeling)
Provincie- en gemeentefonds Noodzaak innovatief en efficiënt met beperkte middelen om te gaan (MKBA) In de uitvoering meer gebiedsgericht waardoor bodemsanering goedkoper Dilemma spoedlocaties en dynamiek Bij dynamiek meer uit de markt Beperkt vrij te besteden budget in 2010

9 Stelling 1 Het nog niet verplichte deel van het Rijksgeld moet in de volgende programmaperiode alleen nog worden ingezet voor spoedlocaties en bij locaties waar andere milieuthema’s een rol spelen, zoals verrommeling, probleemwijken etc.

10 Stelling 2 Door o.a. in situ technieken, vereenvoudiging van procedures, samenwerken in de keten en een gebiedsgerichte aanpak kunnen de saneringskosten minimaal worden gehalveerd.

11 EINDE

12 Ontwikkelingen bodembeleid
Schaalgrootte: bij voorkeur gebiedsaanpak Aanpak grondwater Verantwoordelijkheid voor beheer bij de overheid Kans voor aanpak bodemverontreiniging omdat nu stagnatie optreedt. Bedrijven betalen afkoopsom en zijn van de “haak” Zorg voor de informatie zodat op lokaal niveau de beste afweging kan worden gemaakt


Download ppt "Financiële ontwikkelingen bodemsanering"

Verwante presentaties


Ads door Google