De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

17-05-2006 Algemene beschouwingen 2006 CDA-Statenfractie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "17-05-2006 Algemene beschouwingen 2006 CDA-Statenfractie."— Transcript van de presentatie:

1 17-05-2006 Algemene beschouwingen 2006 CDA-Statenfractie

2 17-05-2006 2 Thema DRENTHE: een ondernemende provincie, een provincie waar wat kan !

3 17-05-2006 3 Programma:  Inleiding  Drentse provinciale bestuurscultuur  ILG en de plattelandseconomie  Extra aandacht & middelen voor Drenthe promotie  Jeugdzorg & -werkloosheid  Starterswoningen  ASV  Conclusie

4 17-05-2006 4 De provinciale bestuurscultuur  CARP  Integrale aanpak  Meer verantwoordelijkheden bij gemeente neerleggen  Concrete voorstellen van het CDA:  Informele bijeenkomsten voor bestuurders  Betere vertaling van het POP

5 17-05-2006 5 ILG & Plattelandseconomie  Voor de komende 7 jaar totaal 500 miljoen euro budget  Uitvoering vergt een bijdrage van € 37 miljoen van Drenthe  CDA vindt dat plattelandseconomie verder versterkt moet worden  CDA wil daarom meer eigen provinciale middelen om investeringsbudget te vergroten  Daarom komt CDA met een motie voor toevoeging van €500.000 per jaar aan Fonds Stimulering Vitaal Platteland

6 17-05-2006 6 Extra aandacht Drenthe promotie  “Da’s nou Drenthe” begint te lopen  Er is vraag naar een bredere aanpak  CDA wil een structurele financiële ondersteuning  CDA wil goed nadenken over de juiste structuur voor de toekomst

7 17-05-2006 7 Jeugd  CDA vindt schoolverzuim c.q. -verlating, baldadig gedrag en crimineel gedrag zorgwekkend  Eén van de oorzaken is tekortschietende gezinsopvoeding  Gezin is de hoeksteen van de maatschappij  Jeugdwerkloosheid is medeoorzaak  Preventie is van groot belang  CDA wil meer financiële prikkels richting bedrijfsleven en onderwijs om jongeren aan de slag te helpen

8 17-05-2006 8 Starterswoningen  Nog steeds een tekort aan starterswoningen  Provincie heeft al een knelpuntenpot, maar wellicht moet er nog een schep bovenop  Provincie Limburg heeft een fonds voor starters => kunnen maximaal € 30.000 lenen  CDA nodigt college uit om te onderzoeken hoe deze problematiek effectief aangepakt kan worden (Limburg als voorbeeld)

9 17-05-2006 9 ASV (algemene subsidie verordening)  College heeft toegezegd deze statenperiode te evalueren  CDA krijgt signalen inzake toename administratieve lasten  CDA krijgt het gevoel dat er een bureaucratisch obstakel is gevormd voor creativiteit => verzoekt nu om budget te reserveren voor waarderingssubsidies

10 17-05-2006 10 Conclusie/afronding  CDA pleit voor een bestuur dat zich kenmerkt door:  Flexibiliteit  Creativiteit  Dynamische uitstraling  CDA ziet volop mogelijkheden om Drenthe verder te ontwikkelen  College is op sommige terreinen wat te bescheiden geweest  Komend jaar het “werk” afmaken  Heeft u nog vragen ????


Download ppt "17-05-2006 Algemene beschouwingen 2006 CDA-Statenfractie."

Verwante presentaties


Ads door Google