De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inkomsten- en vennootschapsbelastingaspec-ten van herstructureringen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inkomsten- en vennootschapsbelastingaspec-ten van herstructureringen"— Transcript van de presentatie:

1 Inkomsten- en vennootschapsbelastingaspec-ten van herstructureringen
Mr. drs. S.A.W.J. Strik

2 Overzicht Reorganisaties Recente ontwikkelingen Aandelenfusie
Bedrijfsfusie Juridische fusie Juridische splitsing Recente ontwikkelingen Fiscale begeleiding ruziesplitsing? HR 2 juni 2006, BNB 2006/282 (Gasconcern) HR (omgekeerde bedrijfsfusie) HR 10 oktober 2008 nr (aandelenfusie)

3 Aandelenfusie (i)

4 Aandelenfusie (ii)

5 Aandelenfusie (iii)

6 Fiscale gevolgen aandelenfusie
Aandelenfusie is hoofdregel vervreemding van aandelen (!) Fiscale begeleiding Aanmerkelijkbelanghouder: art / IB Vpb-aandeelhouder: art. 8-1 Vpb jo art IB Sfeerovergangen? Aanmerkelijkbelanghouder: art IB Vpb-aandeelhouder: art. 13h Vpb

7 Bedrijfsfusie (i) BV 2 kan ook al de aandelen in BV 3 houden, en BV 1 overigens ook! BV 1 en BV 2 kunnen ook een vof drijven en die ‘omzetten’ in BV 3

8 Bedrijfsfusie (ii)

9 Bedrijfsfusie (iii)

10 Fiscale gevolgen bedrijfsfusie
Bedrijfsfusie is hoofdregel vervreemding van onderneming (!) Fiscale begeleiding Vpb-overdrager en Vpb-overnemer: art. 14 Vpb Toetreden van derden tot Vpb-overnemer ‘Adequate tegenprestatie’ vereist (onderdeel Besluit van 19 december 2000, nr. CCP2000/3041M) Bedrijfsopvolging: eisen aan het aan de Vpb-overdrager uitgegeven cumulatief preferente aandelenkapitaal (onderdeel Besluit van 19 december 2000, nr. CPP2000/3041M) Nieuw besluit CCP2008/1008M, par Agio geen probleem, echter: Cumprefs, dividend uitbetalen Alle aandelen van de overdragen tezamen representeren de waarde van de overgedragen onderneming Zakelijk dividendpercentage berekend over de totale waarde van de aandelen, inclusief agio.

11 Juridische fusie (i) Fusie door overneming

12 Juridische fusie (ii) Fusie door oprichting

13 Juridische fusie (iii) Moederdochter-fusie

14 Fiscale gevolgen juridische fusie
Hoofdregels Verdwijnende rechtspersoon wordt geacht vermogen te hebben overgedragen en op te zijn gehouden in Nederland winst te genieten (art. 14b-1 Vpb jo art. 15d Vpb) Aandeelhouders in de verdwijnende rechtspersoon: Aanmerkelijkbelanghouder: fictieve vervreemding (art g IB) Vpb-aandeelhouder: fictieve vervreemding (art. 8-1 Vpb jo art IB) Fiscaal begeleide fusie Verkrijgende rechtspersoon treedt fiscaal in de plaats van de verdwijnende rechtspersoon (art. 14b-2/3 Vpb) Aanmerkelijkbelanghouder (art / IB) Vpb-aandeelhouder (art. 8-1 Vpbjo art /3 IB + art. 13k Vpb)

15 Juridische splitsing (i) Zuivere splitsing

16 Juridische splitsing (ii) Afsplitsing

17 Juridische splitsing (iii) Moeder-dochterafsplitsing

18 Juridische splitsing (iv) Ruziesplitsing

19 Fiscale gevolgen juridische splitsing
Hoofdregels (Af)splitsende rechtspersoon wordt geacht vermogen te hebben overgedragen (art. 14a-1 Vpb) en bij zuivere splitsing wordt de verdwijnende rechtspersoon geacht te zijn ophouden winst te genieten (art. 15d Vpb) Aandeelhouders in de verdwijnende rechtspersoon: Aanmerkelijkbelanghouder: fictieve vervreemding (art g IB) Vpb-aandeelhouder: fictieve vervreemding (art. 8-1 Vpb jo art IB) Fiscaal begeleide splitsing Verkrijgende rechtspersoon treedt fiscaal in de plaats van de verdwijnende rechtspersoon (art. 14a-2/3 Vpb) Aanmerkelijkbelanghouder (art / IB) Vpb-aandeelhouder (art. 8-1 Vpbjo art /3 IB + art. 13j Vpb)

20 Anti-misbruikbepaling
De fiscale regelingen voor aandelen- en bedrijfsfusie en juridische fusie/splitsing kennen een op art. 11 van de fiscale Fusierichtlijn gebaseerde anti-misbruikbepaling Hoofdregel + één of twee bewijsvermoeden(s) Op grond van HvJ EG 17 juli 1997, zaak 28/95 (Leur Bloem) kan de anti-misbruikbepaling ook worden getoetst aan de fiscale Fusierichtlijn in een zuivere interne situatie

21 Hof Amsterdam 30 januari 2002 Ruziesplitsing

22 Hof Den Haag 1 mei 2002 Ruziesplitsing
W = aannemeningsbedrijf, overgedragen tegen 2 miljoen gulden F = dochter van B2 en schoonzoon

23 HR 2 juni 2006, BNB 2006/282 Gasconcern

24 aandelenfusie

25 HR 10 oktober 2008 nr. 43.409 Feitencomplex HR:
4 mei 1999: ondertekening conceptakte aandelenfusie 16 mei 1999: telefonisch gesprek tussen koper en verkoper 17 mei 1999: waarschijnlijk verkoopovereenkomst/ wilsovereenstemming (stelling fiscus) 25 mei 1999: goederenrechterlijke totstandkoming aandelenfusie HR: Als de koper nog niet in beeld is: hoofdmotief geen belastingontwijking (uitstel) Voornemen om te verkopen: idem Conclusie: ruim baan om vp verkoopplaar te maken!!

26 Bedrijfsfusie HR

27 Het twee schepen voorbeeld

28 Twee schepen voorbeeld
M D Schip 1 Schip 2

29 Twee schepen voorbeeld
M D 1 Schip 1 D 2 Schip 2 D 2 Schip 2


Download ppt "Inkomsten- en vennootschapsbelastingaspec-ten van herstructureringen"

Verwante presentaties


Ads door Google