De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inkomsten- en vennootschapsbelastingaspec -ten van herstructureringen Mr. drs. S.A.W.J. Strik.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inkomsten- en vennootschapsbelastingaspec -ten van herstructureringen Mr. drs. S.A.W.J. Strik."— Transcript van de presentatie:

1 Inkomsten- en vennootschapsbelastingaspec -ten van herstructureringen Mr. drs. S.A.W.J. Strik

2 Overzicht Reorganisaties –Aandelenfusie –Bedrijfsfusie –Juridische fusie –Juridische splitsing Recente ontwikkelingen –Fiscale begeleiding ruziesplitsing? –HR 2 juni 2006, BNB 2006/282 (Gasconcern) –HR 11-07-2008 43144 (omgekeerde bedrijfsfusie) –HR 10 oktober 2008 nr. 43.409 (aandelenfusie)

3 Aandelenfusie (i)

4 Aandelenfusie (ii)

5 Aandelenfusie (iii)

6 Fiscale gevolgen aandelenfusie Aandelenfusie is hoofdregel vervreemding van aandelen (!) Fiscale begeleiding –Aanmerkelijkbelanghouder: art. 4.41-1/4.4.42-1 IB –Vpb-aandeelhouder: art. 8-1 Vpb j o art. 3.55 IB Sfeerovergangen? –Aanmerkelijkbelanghouder: art. 4.11 IB –Vpb-aandeelhouder: art. 13h Vpb

7 Bedrijfsfusie (i)

8 Bedrijfsfusie (ii)

9 Bedrijfsfusie (iii)

10 Fiscale gevolgen bedrijfsfusie Bedrijfsfusie is hoofdregel vervreemding van onderneming (!) Fiscale begeleiding –Vpb-overdrager en Vpb-overnemer: art. 14 Vpb Toetreden van derden tot Vpb-overnemer –‘Adequate tegenprestatie’ vereist (onderdeel 3.4.2 Besluit van 19 december 2000, nr. CCP2000/3041M) –Bedrijfsopvolging: eisen aan het aan de Vpb- overdrager uitgegeven cumulatief preferente aandelenkapitaal (onderdeel 3.4.4 Besluit van 19 december 2000, nr. CPP2000/3041M) –Nieuw besluit 29-09-2008 CCP2008/1008M, par. 3.4.3. Agio geen probleem, echter: Cumprefs, dividend uitbetalen Alle aandelen van de overdragen tezamen representeren de waarde van de overgedragen onderneming Zakelijk dividendpercentage berekend over de totale waarde van de aandelen, inclusief agio.

11 Juridische fusie (i) Fusie door overneming

12 Juridische fusie (ii) Fusie door oprichting

13 Juridische fusie (iii) Moederdochter-fusie

14 Fiscale gevolgen juridische fusie Hoofdregels –Verdwijnende rechtspersoon wordt geacht vermogen te hebben overgedragen en op te zijn gehouden in Nederland winst te genieten (art. 14b-1 Vpb j o art. 15d Vpb) –Aandeelhouders in de verdwijnende rechtspersoon: Aanmerkelijkbelanghouder: fictieve vervreemding (art. 4.16-1-g IB) Vpb-aandeelhouder: fictieve vervreemding (art. 8-1 Vpb j o art. 3.57-1 IB) Fiscaal begeleide fusie –Verkrijgende rechtspersoon treedt fiscaal in de plaats van de verdwijnende rechtspersoon (art. 14b-2/3 Vpb) –Aandeelhouders in de verdwijnende rechtspersoon: Aanmerkelijkbelanghouder (art. 4.41-3/4.42-3 IB) Vpb-aandeelhouder (art. 8-1 Vpbj o art. 3.57-2/3 IB + art. 13k Vpb)

15 Juridische splitsing (i) Zuivere splitsing

16 Juridische splitsing (ii) Afsplitsing

17 Juridische splitsing (iii) Moeder-dochterafsplitsing

18 Juridische splitsing (iv) Ruziesplitsing

19 Fiscale gevolgen juridische splitsing Hoofdregels –(Af)splitsende rechtspersoon wordt geacht vermogen te hebben overgedragen (art. 14a-1 Vpb) en bij zuivere splitsing wordt de verdwijnende rechtspersoon geacht te zijn ophouden winst te genieten (art. 15d Vpb) –Aandeelhouders in de verdwijnende rechtspersoon: Aanmerkelijkbelanghouder: fictieve vervreemding (art. 4.16-1-g IB) Vpb-aandeelhouder: fictieve vervreemding (art. 8-1 Vpb j o art. 3.56-1 IB) Fiscaal begeleide splitsing –Verkrijgende rechtspersoon treedt fiscaal in de plaats van de verdwijnende rechtspersoon (art. 14a-2/3 Vpb) –Aandeelhouders in de verdwijnende rechtspersoon: Aanmerkelijkbelanghouder (art. 4.41-2/4.42-2 IB) Vpb-aandeelhouder (art. 8-1 Vpbj o art. 3.56-2/3 IB + art. 13j Vpb)

20 Anti-misbruikbepaling De fiscale regelingen voor aandelen- en bedrijfsfusie en juridische fusie/splitsing kennen een op art. 11 van de fiscale Fusierichtlijn gebaseerde anti-misbruikbepaling Hoofdregel + één of twee bewijsvermoeden(s) Op grond van HvJ EG 17 juli 1997, zaak 28/95 (Leur Bloem) kan de anti-misbruikbepaling ook worden getoetst aan de fiscale Fusierichtlijn in een zuivere interne situatie

21 Hof Amsterdam 30 januari 2002 Ruziesplitsing

22 Hof Den Haag 1 mei 2002 Ruziesplitsing

23 HR 2 juni 2006, BNB 2006/282 Gasconcern

24 aandelenfusie

25 HR 10 oktober 2008 nr. 43.409 Feitencomplex –4 mei 1999: ondertekening conceptakte aandelenfusie –16 mei 1999: telefonisch gesprek tussen koper en verkoper –17 mei 1999: waarschijnlijk verkoopovereenkomst/ wilsovereenstemming (stelling fiscus) –25 mei 1999: goederenrechterlijke totstandkoming aandelenfusie HR: –Als de koper nog niet in beeld is: hoofdmotief geen belastingontwijking (uitstel) –Voornemen om te verkopen: idem Conclusie: ruim baan om vp verkoopplaar te maken!!

26 Bedrijfsfusie HR 11-07-2008 43144

27 Het twee schepen voorbeeld

28 Twee schepen voorbeeld M D Schip 1 Schip 2

29 Twee schepen voorbeeld M D 1 D 2 Schip 1 Schip 2 D 2 Schip 2


Download ppt "Inkomsten- en vennootschapsbelastingaspec -ten van herstructureringen Mr. drs. S.A.W.J. Strik."

Verwante presentaties


Ads door Google