De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inleiding + bijzondere beloningsvormen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inleiding + bijzondere beloningsvormen"— Transcript van de presentatie:

1 Inleiding + bijzondere beloningsvormen
Art. 15 Verdrag Nederland-België Studiedag d.d. 21 november 2008 te Maastricht Prof. mr. F.P.G. Pötgens

2 Art. 15 OESO-Modelverdrag/Inleiding
Inkomen uit db -> Sluitend systeem -> Art.15/16/17/18/19/20 HR 3 mei 2000, BNB 2000/378 (CFK) HR 3 mei 2000, BNB 2000/296 (ontslagvergoeding / Zwitserland) HR 20 december 2000, BNB 2001/124 (ontslagvergoeding België) HR 10 augustus 2001, BNB 2001/353 (vergoeding niet-doorgaan db) HR 5 september 2003, BNB 2003/380 (afkoop pensioen Singapore) Gezamenlijke toelichting verdrag België

3 Art. 15 OESO-Modelverdrag/Inleiding
Eerst nagaan of een meer verbijzonderde bepaling v.t. is Voor het restartikel (art. 21) is in beginsel geen plaats Volgorde: Art. 19 (overheidsfuncties) Art. 18 (pensioenen) Art. 17 (sporters en artiesten) Art. 16 (bestuurders) Art. 15 (db) Art. 19 > Art. 18 -> 19(3) Art. 18 > Art. 16 -> HR 22 juli 1988, BNB 1989/2 Art. 18 > Art. 17 -> HR 3 mei 2000, BNB 2000/328

4 Art. 15 OESO-Modelverdrag/Inleiding
3 Regels: Woonstaat (Art. 15 (1), 1e zin, 1e gedeelte) Werkstaat ( Art. 15 (1), 1e zin, 2e gedeelte en 2e volzin) Woonstaat ( Art. 15 (2)-> cumulatief aan 3 voorwaarden voldoen: a < 183 dagen in de werkstaat verblijven b beloning wordt betaald door of namens een werkgever die geen inwoner is van de werkstaat c beloning komt niet ten laste van een vi van de werkgever in de werkstaat -> Aan 1 voorwaarde niet voldaan, dan II (werkstaat)

5 Art. 15 OESO-Modelverdrag/Inleiding
Regel I: Woonstaat "salarissen, lonen en andere soortgelijke beloningen" Art. 3 (2) -> nationale wetgeving tenzij context een andere betekenis vereist ->HR 20 september 2000, BNB 2001/29 (WAO-uitkering) en HR 5 september 2003/379 en 381 (fictief loon) Para 2.1 OESO – Com Causaliteit met de db

6 Art. 15 OESO-Modelverdrag/Inleiding
Wat wordt zoal begrepen onder het begrip "salarissen, lonen en andere soortgelijke beloningen“ vanuit NL perspectief?

7 Art. 15 OESO-Modelverdrag/Inleiding
-> Wel: Ontslagvergoedingen Tekengelden Inkomen uit een non-concurrentiebeding Bonus Opties Auto van de zaak Onzuivere pensioenen Vervroegde "pensionering" Verkapte beloningen Stand-by fees Blijfpremies Vergoeding voor het niet doorgaan van een db

8 Art. 15 OESO-Modelverdrag/Inleiding
Niet: Stakingsgeld WAO/WIA – uitkeringen Immateriële schadevergoeding

9 Bijzondere beloningsvormen
- Ontslagvergoedingen; - WULBZ-betalingen; - Vergoedingen voor niet doorgaan dienstbetrekking; - Stand by-fees; - Non-concurrentievergoedingen; - Werknemersopties

10 Inkomsten uit inactiviteit
Aandachtspunten: (1) vormt de inactiviteit als zodanig het uitoefenen van een db? (2) waar wordt de db uitgeoefend? (3) waaraan moet het inkomen worden gealloceerd?

11 Inkomsten uit inactiviteit
Vergoeding voor het niet doorgaan van een dienstbetrekking: - woonstaat of - HR 10 augustus 2001, BNB 2001/295; fictieve plaats van uitoefening dienstbetrekking -> nadeel; praktische problemen, zoals vaststelling 183 dagen (Art. 15,2,a)

12 Inkomsten uit inactiviteit
Ziekte -> WULB -> Art. 7:629 BW * Vervangingsgedachte -> fictieve plaats van uitoefening Hof Amsterdam, 21 maart 1986, V-N 1987/299 HR 24 april 1957, BNB 1957/189 Hof Den Bosch, 18 januari 2006, V-N 2006/34.12 * Niet gevolgd in Duitsland -> fysieke aanwezigheid * Dubbele heffing/dubbele vrijstelling + praktische moeilijkheden

13 Inkomsten uit inactiviteit
Non-concurrentievergoeding - Niet-concurreren = uitoefenen db -> toe- rekenen aan plaats waar: (1) ex-wn zich fysiek ophoudt om aan zijn verplichtingen te voldoen; Hof van Beroep van Brussel, 14 november 1997, A.F.T. 1998, blz 122 (2) de db zou zijn uitgeoefend indien de wn niet gebonden was aan een non-concurrentie-beding; BFH 9 september 1970, BStBl II, blz Hof van Beroep van Brussel, 20 september 2007 (?)

14 Inkomsten uit inactiviteit
Stand by-fees ->HR 22 december 2006, BNB 2007/97 - stand by zijn = uitoefenen db - plaats van uitoefening is waar wn fysiek aanwezig is voor beschikbaarheidsdiensten - directe allocatie

15 Inkomsten uit inactiviteit
Ontslagvergoeding -> geen uitoefening db - >Toerekening -> 3 mogelijkheden: (1) waar de dienstbetrekking zou zijn uitgeoefend indien de werknemer niet zou zijn ontslagen -> A-G ->allusie op BNB 2001/353 (2) Woonstaat -> BFH-> ontslag is reden voor toekenning -> geen relatie met db in werkstaat (3) relatie met in verleden uitgeoefende db -> HR 11 juni 2004, BNB 2004/344 en 345

16 Inkomsten uit inactiviteit
-> BNB 2004/344 en 345 -> breuk: Gedeelte van het reguliere salaris belast in werkstaat in referentieperiode__________ Totale salaris gedurende referentieperiode -> referentieperiode: (i) 1 januari tot datum ontslag; (ii) 4 kalenderjaren voorafgaande aan 1 januari van jaar ontslag -> Absoluut vereiste -> ontslagvergoeding tlv werkgever of vi in werkstaat

17 Werknemersopties ->Afbakening tussen art. 13 en art. 15 OESO-Modelverdrag Toekenning -> "salarissen, lonen en andere soortgelijke beloningen" -> para. 2.1 OESO – Com Valt onder Art. 13 vanaf: "exercised, sold or otherwise alienated“ (para 12.2 tot 12.5 OESO - Com) onvoorwaardelijk worden (Min van Fin, Besluit 11 februari 2002, V-N 2002 / 14.14) -> echter parlementaire toelichting; aansluiten bij OESO-Com

18 ->Toerekening onder art. 15 OESO-Modelverdrag
Werknemersopties ->Toerekening onder art. 15 OESO-Modelverdrag NL: Besluit van 11 februari 2002, V-N 2002/ > onvw opties (pre-grant) en vw opties (periode toekenning - onvw worden)-> Hof Den Haag in HR 30 oktober 2003, BNB 2004/9 OESO – Com; pre-grant toerekening mogelijk / anders toerekening obv toekenning - vesting (para OESO – Com)


Download ppt "Inleiding + bijzondere beloningsvormen"

Verwante presentaties


Ads door Google