De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DGA en pensioen november 2007 Paul Weishaupt Weishaupt Pensioenconsultancy.

Verwante presentaties


Presentatie over: "DGA en pensioen november 2007 Paul Weishaupt Weishaupt Pensioenconsultancy."— Transcript van de presentatie:

1 DGA en pensioen november 2007 Paul Weishaupt Weishaupt Pensioenconsultancy

2 Programma l Pensioenwet en overgangsrecht l VPB en LB aspecten l Inkoop dienstjaren l Flip-floppen met pensioen

3 Van PSW naar PW l PSW stamt uit 1954 l Grondgedachte blijft hetzelfde –beschermen werknemerspensioen l Wel veel nieuwe termen

4 Opzet PW l Pensioen = arbeidsvoorwaarde l Driehoeksverhouding –werknemer/pensioengerechtigde –werkgever –uitvoerder

5 DGA onder de PSW l 10% persoonlijk aandeelhouderschap –holdingstructuren –meewerkende partner –certificering –buitenlandse rechtspersoon l ontheffing DNB nodig (art. 29 PSW)

6 DGA onder de PW l 10% persoonlijk l aandeelhouder l certificaathouder/bestuurder StAK

7 De DGA vogelvrij? l DGA valt niet onder de PW –persoonlijk 10% aandeel- /certificaathouder –geen "opting-in" l Uitzondering verplicht Bpf (art. 3, 1 PW)

8 Gevolgen uitsluiting 1 l Geen ontslagbescherming –geldt ook voor minderheidsaandeelhouder! l Pensioenverevening blijft –bijzonder NP ook –let op met huwelijksvoorwaarden l Geen PW-bescherming bij faillissement –ook niet voor verzekerd pensioen

9 Gevolgen uitsluiting 2 l Geen waardeoverdracht BV--> verzekeraar –en omgekeerd –of toch wel? l Art. 19b LB –mag wel, maar niet van niet-DGA -> DGA v.v.

10 Toch verzekeren? l Status verzekeringspolis –geen PW-pensioen, wel levensverzekering –pseudo C-polis toch beschermd bij faillissement l art. 22a FW –status fiscale afkoopverbod?

11 Overgangsrecht l Binnen een jaar opteren voor PW –mits geclausuleerd! –let op met negatieve opties l Uitsluitend voor PSW-DGA's l Eventueel terugkomen op eerdere keus eigen beheer of verzekeren –eenrichtingsweg? l winstgaranties –kan ook gedeeltelijk

12 Inkoop en waardeoverdracht l Inkoop = MvF vs rechter l Waardeoverdracht intern = MvF vs rechter

13 Inkoop dienstjaren l LB vs VPB l niet aftrekbare kosten of dividend? l handreiking 29 mei 2007

14 Inkoop in de DGA-praktijk l LB is duidelijk l tot 8 juli 1994 l 8 juli 1994 t/m 31 december 2007 of 2008 l 1 januari 2007 of 2008 (PW)

15 Voor recht op waardeoverdracht l inkoop mag l in alle pensioensystemen l complexe herrekeningen bij middelloon en BPR l aantonen arbeidsverleden en geen/beperkte pensioenopbouw

16 Arbeidsverleden l reguliere loondienst l militaire dienst l vakantiewerk l familiebedrijf overgenomen van pa en ma? l kan al v.a. 16 jaar! l aannemelijk maken

17 Probleempunt: kostenaftrek l Besluit van 28 maart 2006, nr. CPP2005/2742M l Besluit van 12 januari 2005, nr. CPP2004/2422M l Besluit van 1 april 2003, nr. CPP2002/2980M

18 Één op één en meer l toekomstige dienstjaren of ook achterliggende? l bij een tekort aan toekomstige jaren meer dan één op één l of gewoon alles in één keer? –Hoge Raad, 4 maart 2005, nr 39813 l PSW-argument –Hof Den Bosch 28-06-2007, nr 04/01802 l bij invoering van de inkoopmogelijkheid in de LB zijn geen beperkingen opgenomen in de VPB l dit jaar nog doen? –PSW bestaat volgend jaar niet meer

19 Flip-flop verliezen l waardeoverdracht binnen eigen beheer l kern van de zaak l fiscale onderwaardering van pensioenen

20 Zakelijk handelen 1 l Hoge Raad, 14-04-2006, nr 41.569

21 Zakelijk handelen 1 l Hoge Raad, 14-04-2006, nr 41.569 l VPB 1999 l Positie overdragende BV l Fiscale balanswaarde € 1.8 mio (4% rr) l Overdrachtswaarde € 2,3 mio (4,75% rr; 2,11% indexatie) l Overige factoren niet in geschil!

22 Zakelijk handelen 2 l Overdrachtsprijs dus: –Incl. kosten van indexatie l open indexatie vervangen door redelijke gefixeerde indexatie (r.o. 3.6) –Incl. kostenopslag –Met leeftijdsterugstelling –Oud art. 9b IB64 n.v.t.! (r.o. 3.4) l Nu art. 3.29 IB01 l NB: er werd niet betaald!

23 Casus l DGA (m), gehuwd, medisch specialist l d.i.d. 01-05-88 l salaris € 105.000 l overdracht rechten t/m 2006

24 Uitwerking l opgebouwd OP 40.700 l waarvan verzekerd 19.000 l opbouw eigen beheer 21.700 l TOP 14.800

25 Uitwerking 2 l fiscale waarde 490.000 l commerciële waarde 680.000 l verlies 210.000 (40%) l verschillen –rente –kosten –indexatie –leeftijdsterugstelling

26 Positie oude uitvoerder l betaald is betaald: aftrekbaar –ook als het geen echt DPL is l verweer Belastingsdienst: art. 3.26 e.v. IB01 jo art. 10 URIB01 l HR: het gaat niet om jaarwinst maar totaalwinst

27 Positie nieuwe uitvoerder l ontvangen is ontvangen: geen winst –ook als het geen echt DPL is l verweer Belastingsdienst: art. 8, 6 VPB –winst nemen die nooit is gemaakt? –tekst vs bedoeling l de rest is ok l verdeling kostenopslag

28 Het pensioenlichaam 1 l BV of stichting? l voordeel BV: dividend mogelijk l nadeel BV –3 heffingen bij overlijden

29 Het pensioenlichaam 2 l voordeel stichting (met contraverzekering) –geen heffingen bij overlijden l nadeel stichting –bestuur –restsaldo

30 De papierwinkel l ava besluit l berekening overdrachtswaarde l aanpassing pensioenbrief l overdrachtsakte l financieringsovereenkomst –verleden en toekomst l oprichting nieuw DPL –aandeelhouderschap –Nachgründungsverklaring

31 Financieel verkeer met een DPL l marktconform –tarieven cf. verz.mij –leeftijdsterugstelling –kostenopslag –omvangs-/rentekorting l jaarlijks winst bij DPL –maar aftrek bij werkgever


Download ppt "DGA en pensioen november 2007 Paul Weishaupt Weishaupt Pensioenconsultancy."

Verwante presentaties


Ads door Google