De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

november 2007 Paul Weishaupt Weishaupt Pensioenconsultancy

Verwante presentaties


Presentatie over: "november 2007 Paul Weishaupt Weishaupt Pensioenconsultancy"— Transcript van de presentatie:

1 november 2007 Paul Weishaupt Weishaupt Pensioenconsultancy
DGA en pensioen november 2007 Paul Weishaupt Weishaupt Pensioenconsultancy

2 Programma Pensioenwet en overgangsrecht VPB en LB aspecten
Inkoop dienstjaren Flip-floppen met pensioen

3 Van PSW naar PW PSW stamt uit 1954 Grondgedachte blijft hetzelfde
beschermen werknemerspensioen Wel veel nieuwe termen

4 Opzet PW Pensioen = arbeidsvoorwaarde Driehoeksverhouding
werknemer/pensioengerechtigde werkgever uitvoerder

5 DGA onder de PSW 10% persoonlijk aandeelhouderschap holdingstructuren
meewerkende partner certificering buitenlandse rechtspersoon ontheffing DNB nodig (art. 29 PSW)

6 DGA onder de PW 10% persoonlijk aandeelhouder
certificaathouder/bestuurder StAK

7 De DGA vogelvrij? DGA valt niet onder de PW
persoonlijk 10% aandeel-/certificaathouder geen "opting-in" Uitzondering verplicht Bpf (art. 3, 1 PW)

8 Gevolgen uitsluiting 1 Geen ontslagbescherming
geldt ook voor minderheidsaandeelhouder! Pensioenverevening blijft bijzonder NP ook let op met huwelijksvoorwaarden Geen PW-bescherming bij faillissement ook niet voor verzekerd pensioen

9 Gevolgen uitsluiting 2 Geen waardeoverdracht BV--> verzekeraar
en omgekeerd of toch wel? Art. 19b LB mag wel, maar niet van niet-DGA -> DGA v.v.

10 Toch verzekeren? Status verzekeringspolis
geen PW-pensioen, wel levensverzekering pseudo C-polis toch beschermd bij faillissement art. 22a FW status fiscale afkoopverbod?

11 Overgangsrecht Binnen een jaar opteren voor PW
mits geclausuleerd! let op met negatieve opties Uitsluitend voor PSW-DGA's Eventueel terugkomen op eerdere keus eigen beheer of verzekeren eenrichtingsweg? winstgaranties kan ook gedeeltelijk

12 Inkoop en waardeoverdracht
Inkoop = MvF vs rechter Waardeoverdracht intern = MvF vs rechter

13 Inkoop dienstjaren LB vs VPB niet aftrekbare kosten of dividend?
handreiking 29 mei 2007

14 Inkoop in de DGA-praktijk
LB is duidelijk tot 8 juli 1994 8 juli 1994 t/m 31 december 2007 of 2008 1 januari 2007 of 2008 (PW)

15 Voor recht op waardeoverdracht
inkoop mag in alle pensioensystemen complexe herrekeningen bij middelloon en BPR aantonen arbeidsverleden en geen/beperkte pensioenopbouw

16 Arbeidsverleden reguliere loondienst militaire dienst vakantiewerk
familiebedrijf overgenomen van pa en ma? kan al v.a. 16 jaar! aannemelijk maken

17 Probleempunt: kostenaftrek
Besluit van 28 maart 2006, nr. CPP2005/2742M Besluit van 12 januari 2005, nr. CPP2004/2422M Besluit van 1 april 2003, nr. CPP2002/2980M

18 Één op één en meer toekomstige dienstjaren of ook achterliggende?
bij een tekort aan toekomstige jaren meer dan één op één of gewoon alles in één keer? Hoge Raad, 4 maart 2005, nr 39813 PSW-argument Hof Den Bosch , nr 04/01802 bij invoering van de inkoopmogelijkheid in de LB zijn geen beperkingen opgenomen in de VPB dit jaar nog doen? PSW bestaat volgend jaar niet meer

19 Flip-flop verliezen waardeoverdracht binnen eigen beheer
kern van de zaak fiscale onderwaardering van pensioenen

20 Zakelijk handelen 1 Hoge Raad, , nr

21 Zakelijk handelen 1 Hoge Raad, 14-04-2006, nr 41.569 VPB 1999
Positie overdragende BV Fiscale balanswaarde € 1.8 mio (4% rr) Overdrachtswaarde € 2,3 mio (4,75% rr; 2,11% indexatie) Overige factoren niet in geschil!

22 Zakelijk handelen 2 Overdrachtsprijs dus: NB: er werd niet betaald!
Incl. kosten van indexatie open indexatie vervangen door redelijke gefixeerde indexatie (r.o. 3.6) Incl. kostenopslag Met leeftijdsterugstelling Oud art. 9b IB64 n.v.t.! (r.o. 3.4) Nu art IB01 NB: er werd niet betaald!

23 Casus DGA (m), gehuwd, medisch specialist d.i.d. 01-05-88
salaris € overdracht rechten t/m 2006

24 Uitwerking opgebouwd OP 40.700 waarvan verzekerd 19.000
opbouw eigen beheer TOP

25 Uitwerking 2 fiscale waarde 490.000 commerciële waarde 680.000
verlies (40%) verschillen rente kosten indexatie leeftijdsterugstelling

26 Positie oude uitvoerder
betaald is betaald: aftrekbaar ook als het geen echt DPL is verweer Belastingsdienst: art e.v. IB01 jo art. 10 URIB01 HR: het gaat niet om jaarwinst maar totaalwinst

27 Positie nieuwe uitvoerder
ontvangen is ontvangen: geen winst ook als het geen echt DPL is verweer Belastingsdienst: art. 8, 6 VPB winst nemen die nooit is gemaakt? tekst vs bedoeling de rest is ok verdeling kostenopslag

28 Het pensioenlichaam 1 BV of stichting? voordeel BV: dividend mogelijk
nadeel BV 3 heffingen bij overlijden

29 Het pensioenlichaam 2 voordeel stichting (met contraverzekering)
geen heffingen bij overlijden nadeel stichting bestuur restsaldo

30 De papierwinkel ava besluit berekening overdrachtswaarde
aanpassing pensioenbrief overdrachtsakte financieringsovereenkomst verleden en toekomst oprichting nieuw DPL aandeelhouderschap Nachgründungsverklaring

31 Financieel verkeer met een DPL
marktconform tarieven cf. verz.mij leeftijdsterugstelling kostenopslag omvangs-/rentekorting jaarlijks winst bij DPL maar aftrek bij werkgever


Download ppt "november 2007 Paul Weishaupt Weishaupt Pensioenconsultancy"

Verwante presentaties


Ads door Google