De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

FB Studiekring Utrecht Pensioen actualiteiten 2013 Mr. Peter A. ter Beest MPLA Directeur van PensioenPodium www.pensioenpodium.nl.

Verwante presentaties


Presentatie over: "FB Studiekring Utrecht Pensioen actualiteiten 2013 Mr. Peter A. ter Beest MPLA Directeur van PensioenPodium www.pensioenpodium.nl."— Transcript van de presentatie:

1 FB Studiekring Utrecht Pensioen actualiteiten 2013 Mr. Peter A. ter Beest MPLA Directeur van PensioenPodium www.pensioenpodium.nl

2 Inhoud PensioenAkkoord, verhoging pensioenleeftijd (vervolg); DGA, pensioen & dividend; Afstempelen DGA in eigen beheer; Beschikbare premie in eigen beheer; Jurisprudentie DGA; Betaalbaarheid werknemerspensioen.

3 PensioenAkkoord (1) AOW: 2013 start, → 66 jaar in 2018, 2021 → 67 jaar; geen vervroeging of uitstel; ontslagleeftijd blijft gekoppeld aan AOW-leeftijd; AOW vanaf verjaardag; alle (C)AO’s aangepast!; geen vitaliteitsregeling; wel doorwerkbonus: 61-65; overgangsregeling levensloop blijft. Afkoop mogelijkheid.

4 PensioenAkkoord (2) Witteveenkader: verhoging pensioen(richt)leeftijd in: 2014 naar 67 jaar; daarna bij stijging levensverwachting; 2015: 68? opbouwpercentage: 1,5%, PG: €100.000,-; lijfrente: 12,5%, (f)OR: 10,9%, A: 7,2%. actuariële oprenting 65-67 buiten 100%; essentieel: invaren opgebouwde rechten bij pensioenfondsen.

5 Pensioen & Dividend (1) commerciële waarde hoger dan fiscale; uitgangspunt: besluit 3 juli 2008; rekenrente < 4%, indexatie (2%), lft.terugstellingen, direct ingaand NP, kosten. RJ 271: fiscale waarde; BW: 2:105, vrije reserves; CAP: CW is bepalend ‘afzien’ van pensioen!

6 Pensioen & Dividend (2) Balans Vaste activa150.000AK18.000 VlottendAlgemene reserves100.000 debiteuren150.000Pensioenverpl.100.000 Rek.courant DGA 50.000Crediteuren 100.000 Liquide middelen 50.000Schulden aan ________Groepsmij-en82.000400.000 BV is winstgevend Jaaromzet 500.000 Winst 100.000 Loon DGA, 45 jaar, 100.000 WEV Pensioen 200.000 Rek.courant DGA is comsumtief gebruikt Vraag: mag er dividend uitgekeerd worden, zo ja, hoeveel? Antwoord: Nee!

7 V & A Pensioen 12-008: terugbetalen AK en uitkeren dividend; waardering NP!; CAP: wordt herschreven. Solvabiliteitsopslag: procentuele opslag op commerciële PV.

8 Afzien van pensioen DGA (1) Artikel 19 b lid 9 LB; voorwaarden: 75% dekkingsgraad; bedrijfseconomische oorzaak; vrijval t.g.v. winst; op pensioendatum: eenmalige verlaging; tot en met 2015: reeds ingegane pensioenen; 7 jaar terug; voor bezwaar vatbare beschikking.

9 Afzien van pensioen DGA (2) Besluit 18 maart 2013; Terugwerkende kracht tot 1-1-2013; Dekkingsgraad: 75%: bedrijfseconomische waarde activa en passiva; + fiscale waarde pensioenverplichting?! Bijtelling activa afgelopen 7 jaar indien: te lage premies (extern eigen beheer); uitdelingen van winst; terugbetaling aandelenkapitaal;

10 Beschikbare premie in e.b. netto staffels (b.v.k. staffel I of II); rendement van bank- of beleggingsrekening; voordelen: eenvoudigheid; geen discrepancies fiscale- en commerciële PV; kapitaal gedekt; risico vooroverlijden direct verzekeren (of Box III); pensioendatum: shoppen of in e.b. afwikkelen; Echtscheiding eenvoudig te verwerken.

11 Standpunten CAP bewust niet doteren aan PV  afzien van pensioen; bewust te weinig premie  afzien van pensioen; uitstellen zonder actuariële oprenting  afzien van pensioen; afzien van art. 19 LR  zonder IB heffing, tenzij...; uitstel en vervroegen  gevolgen voor jaarwinst; prudent beleggen (vermogensopbouw).

12 Jurisprudentie DGA Rb Haarlem: gelijkheidsbeginsel belastingheffing: pensioenbrief na 1 juni 2004. Rb Breda: aftrekbeperking overgedragen pensioenverplichting: rekenrente onder 4% wel aftrekbaar (HB/Cassatie).

13 Betaalbaarheid werknemerspensioen oplopende kosten door vergrijzing, rendement(garanties), ‘kosten van de regeling’; OP 67 jaar; risico beleggingen; pensioenknip; aankoop pensioen bij bank? communicatie.

14 Hartelijk dank! www.pensioenpodium.nl


Download ppt "FB Studiekring Utrecht Pensioen actualiteiten 2013 Mr. Peter A. ter Beest MPLA Directeur van PensioenPodium www.pensioenpodium.nl."

Verwante presentaties


Ads door Google