De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DGA-pensioen 2007:”Afscheid nemen doet pijn(!?)”

Verwante presentaties


Presentatie over: "DGA-pensioen 2007:”Afscheid nemen doet pijn(!?)”"— Transcript van de presentatie:

1 DGA-pensioen 2007:”Afscheid nemen doet pijn(!?)”
Peter Kwekel, JFZ Utrecht, 12 december 2006

2 Programma Agenda: Het DGA-pensioen onder de PSW Het DGA-pensioen en de PW 2007 Fiscale behandeling DGA-pensioen onder PW 2007 Specifiek overgangsrecht DGA-pensioen - Conclusies

3 Het DGA-pensioen onder de PSW
Primair: bescherming pensioen “gewone” werknemer DGA is “werknemer” in de zin van de PSW Kabinet Balkenende-II: DGA heeft geen PSW- bescherming nodig gezien zijn zeggen- en eigenaarschap in “zijn” vennootschap DGA: 10% of meer aandelenbezit in vennootschap Onder voorwaarden ruimere uitvoeringsmogelijkheden pensioentoezegging DGA (eigen beheer) NB.Voorwaarden eigen beheer verankerd in “lagere” regelgeving

4 Het DGA-pensioen onder de PSW
Lagere regelgeving DGA-pensioen in eigen beheer: “Regeling voorwaarden pensioentoezegging aan direct en indirect grootaandeelhouders”: - reservering op balans toereikend voor toegezegd DGA-pensioen - DGA heeft recht op(tijdsevenredige) premievrije pensioenaanspraak bij ontslag - kapitaalgefinancierd NP/partner DGA heeft bij scheiding recht op bijzonder nabestaandenpensioen t.l.v. de vennootschap Afkoopregeling

5 Het DGA-pensioen en de PW 2007
PW-wetgever: DGA is degene die 10% of meer van de aandelen/certificaten van de vennootschap bezit. Ten opzichte van de PSW verandert er in de dagelijkse praktijk dus feitelijk niets. DGA is geen werknemer meer(art. 1PW): DGA-pensioenregeling valt in beginsel niet onder de PW. Motivering “DGA-niet-PW”- keuze regering: (1) Zeggen- en eigenaarschap DGA in vennootschap ontslaat PW van zekerstelling pensioen DGA. (2) Huidig ontheffingsbeleid is (te)bezwaarlijk voor DNB (3) DGA heeft geen behoefte aan DGA-bescherming(?)

6 Het DGA-pensioen en de PW 2007
Echtscheiding: Vrees TK en oplossingsrichting regering: TK: door DGA-pensioenregeling uit te zonderen van PW wordt (ex-)partner op pensioengebied rechteloos. Regering: PW leidt niet tot verandering t.o.v. PSW: huidige bescherming (ex-)partner DGA wordt gehandhaafd door wijziging WVPS - WVPS: DGA-pensioenregeling is(bij wijze van fictie) pensioenregeling in de zin van de PW Resultaat: verevening oudedagspensioen volgens de gebruikelijke regels recht op bijzonder nabestaandenpensioen blijft intact

7 Het DGA-pensioen en de PW 2007
Faillissement DGA en zijn pensioen: (1) Faillissement bij intern eigen beheer: “alles kwijt” (2) Persoonlijk faillissement DGA: pensioen buiten vennootschap blijft in principe buiten schot (3) Faillissement DGA met pensioen bij verzekeraar: “spelregels” schuldeisers vastgelegd in FW. (NB. faillissementsrisico DGA verder beperken door door DGA “aanvaarde begunstiging”) Regering: door introductie PW verandert er niets t.o.v. huidige PSW-situatie!

8 DGA-pensioen en de PW 2007 Waardeoverdracht Switchen van eigen beheer naar verzekeren en v.v. blijft onder PW mogelijk Waardeoverdracht moet “PW-proof”zijn en voldoen aan WLB 1964 Zo niet: toepassing art. 19b WLB 1964! Ontslag Onder PW geen automatisch recht op tijdsevenredig pensioen meer Ontslag en pensioen(gevolgen): zaak tussen DGA en NV/BV. Een punt van aandacht.

9 Fiscale behandeling DGA-pensioen en de PW 2007
Invoering PW: Fiscale behandeling DGA pensioen verandert niet (!) - Geheel of gedeeltelijk eigen beheer: (beperkende) collectieve gangbaarheidstoets UBLB 1965 - 100% verzekerde DGA heeft dezelfde mogelijkheden als collectieve werknemer die optimaal gebruik maakt van Witteveen-wetgeving

10 DGA-pensioen en de PW 2007 Redenen voor de DGA onder de PW te kiezen voor verzekeren: (1) Verzekeren biedt DGA meer fiscale ruimte: - minimumfranchise verzekeren € ,-(2007) - minimumfranchise eigen beheer €17.324,-(2007) (2) Verzekeren biedt betere rechtsbescherming DGA- pensioen: - verzekerde DGA mag “glijclausule” hanteren - geheel of gedeeltelijke e.b. voerende DGA niet! (3) Faillissementsrisico is bij verzekeren beter uit te sluiten, bijv. door “aanvaarde begunstiging” bij B-polis N.B. verzekeren is niet “automatisch” keuze voor PW

11 Het DGA-pensioen en de PW 2007
Concrete verzekeringsmogelijkheden onder PW: Kapitaalverzekering met(fiscaal aanvaarde) pensioenclausule=(hybride) pensioen in de zin van de WLB Vennootschap treedt op als verzekeringnemer. Begunstiging wordt door DGA aanvaard. (2) Zakenpolis voor eigen beheer voerende DGA om vooroverlijdensrisico en premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid DGA af te dekken. (3) Eigen beheer gecombineerd met een verzekering van een onbepaald deel(is al een gangbare praktijk)

12 Specifiek overgangsrecht DGA-pensioen
Wet Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet(I&APW) is bepalend voor de toekomst van het DGA-pensioen onder de PW Wetsvoorstel I&APW op 5 december 2006 door EK aangenomen Specifiek overgangsrecht DGA-pensioen verankerd in art. 8 I&APW

13 Specifiek overgangsrecht DGA-pensioen
Art. 8 I&APW: Bestaande DGA-pensioenregelingen: PSW blijft nog 1 jaar na invoering PW van kracht. Bestaande DGA-pensioenregelingen: - (PSW)pensioentoezegging is voor 1 januari 2007 door vennootschap aan DGA gedaan - 1-jarige overgangstermijn geldt niet alleen voor verzekeren, maar ook voor eigen beheer(meded. SoZaWe d.d. 26 oktober 2006) Nieuwe DGA-pensioenregelingen - de DGA heeft zich op of na 1 januari 2007 deze hoedanigheid verworven - de DGA die op of na 1 januari 2007 een pensioentoezegging van de vennootschap krijgt. Nieuwe DGA pensioenregeling valt direct buiten de PW

14 Specifiek overgangsrecht DGA-pensioen
I&APW(DGA,overig I): DGA pensioen/onderdeel collectieve pensioenregeling: in 2007 niet kiezen is in 2008 “automatisch” PW-regime Premievrijmaken DGA-pensioen in 2007: - situatie ultimo 2007 is bepalend. De DGA kan uiterlijk op dat moment bepalen of het een PSW-pensioen moet zijn of niet. Zo ja, wordt het miv 2008 een PW-pensioen - DGA-pensioen/ondergebracht bij Pfds(bijv. BPF) is per definitie een PSW-pensioen en wordt per “automatisch” een PW-pensioen

15 Specifiek overgangsrecht DGA-pensioen
I&APW(DGA,overig II): Fictieve dienstjaren ivm waardeoverdracht: - wijziging dienstverband “eigen BV’s - Art. 10a UBLB wordt aangepast waarmee deze optie wordt bestendigd(uitbreiding fisc. diensttijd DGA) “Regeling voorwaarden pensioentoezeggingen (indirect)DGA’s”: - komt per 1 januari 2008 te vervallen - let op bewaking (tijdsevenredige)ontslagaanspraken ivm toepassing art. 19b WLB 1964(“prijsgeven ontslagaanspraken DGA”) Regel tijdig minimaal dezelfde ontslagaanspraken.

16 Specifiek overgangsrecht DGA-pensioen
I & APW (DGA-pensioen (III): Holding B.V. als “pensioenlichaam” DGA-pensioen(“extern eigen beheer”): - zeer gangbare en traditionele dagelijkse DGA praktijk - niet aanpassing art. 19a WLB 1964 leidt tot forse uitvoeringslast MKB(TK 28/9/2006) - Regering 19/10/2006 knelpunt wordt opgelost: art a WLB 1964 wordt alsnog “in orde gebracht”

17 Conclusies: de alomtegenwoordige fiscale dimensie van het DGA-pensioen krijgt er in 2007 nog een “PW-overgangsdimensie”bij Goede afweging wel of niet PW noodzakelijk Het DGA-pensioen neemt m-e beschouwd (op termijn) afscheid van de PW De fiscale behandeling van het DGA-pensioen verandert niet De pensioenpartijen betrokken bij het DGA-pensioen hoeven zich in 2007 (opnieuw) niet te vervelen!


Download ppt "DGA-pensioen 2007:”Afscheid nemen doet pijn(!?)”"

Verwante presentaties


Ads door Google