De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

12 december 2006 ING NEDERLAND Peter Kwekel, JFZ Utrecht, 12 december 2006 DGA-pensioen 2007:”Afscheid nemen doet pijn(!?)”

Verwante presentaties


Presentatie over: "12 december 2006 ING NEDERLAND Peter Kwekel, JFZ Utrecht, 12 december 2006 DGA-pensioen 2007:”Afscheid nemen doet pijn(!?)”"— Transcript van de presentatie:

1 12 december 2006 ING NEDERLAND Peter Kwekel, JFZ Utrecht, 12 december 2006 DGA-pensioen 2007:”Afscheid nemen doet pijn(!?)”

2 12 december 2006 ING NEDERLAND 2 Agenda: -Het DGA-pensioen onder de PSW -Het DGA-pensioen en de PW 2007 -Fiscale behandeling DGA-pensioen onder PW 2007 -Specifiek overgangsrecht DGA-pensioen - Conclusies Programma

3 12 december 2006 ING NEDERLAND 3 Het DGA-pensioen onder de PSW PSW:  Primair: bescherming pensioen “gewone” werknemer  DGA is “werknemer” in de zin van de PSW  Kabinet Balkenende-II: DGA heeft geen PSW- bescherming nodig gezien zijn zeggen- en eigenaarschap in “zijn” vennootschap  DGA: 10% of meer aandelenbezit in vennootschap  Onder voorwaarden ruimere uitvoeringsmogelijkheden pensioentoezegging DGA (eigen beheer) NB.Voorwaarden eigen beheer verankerd in “lagere” regelgeving

4 12 december 2006 ING NEDERLAND 4 Het DGA-pensioen onder de PSW Lagere regelgeving DGA-pensioen in eigen beheer:  “Regeling voorwaarden pensioentoezegging aan direct en indirect grootaandeelhouders”: -reservering op balans toereikend voor toegezegd DGA-pensioen - DGA heeft recht op(tijdsevenredige) premievrije pensioenaanspraak bij ontslag - kapitaalgefinancierd NP/partner DGA heeft bij scheiding recht op bijzonder nabestaandenpensioen t.l.v. de vennootschap  Afkoopregeling

5 12 december 2006 ING NEDERLAND 5 Het DGA-pensioen en de PW 2007 PW-wetgever:  DGA is degene die 10% of meer van de aandelen/certificaten van de vennootschap bezit. Ten opzichte van de PSW verandert er in de dagelijkse praktijk dus feitelijk niets.  DGA is geen werknemer meer(art. 1PW): DGA- pensioenregeling valt in beginsel niet onder de PW.  Motivering “DGA-niet-PW”- keuze regering: (1) Zeggen- en eigenaarschap DGA in vennootschap ontslaat PW van zekerstelling pensioen DGA. (2) Huidig ontheffingsbeleid is (te)bezwaarlijk voor DNB (3) DGA heeft geen behoefte aan DGA-bescherming(?)

6 12 december 2006 ING NEDERLAND 6 Het DGA-pensioen en de PW 2007 Echtscheiding: Vrees TK en oplossingsrichting regering:  TK: door DGA-pensioenregeling uit te zonderen van PW wordt (ex-)partner op pensioengebied rechteloos.  Regering: PW leidt niet tot verandering t.o.v. PSW: -huidige bescherming (ex-)partner DGA wordt gehandhaafd door wijziging WVPS - WVPS: DGA-pensioenregeling is(bij wijze van fictie) pensioenregeling in de zin van de PW  Resultaat: -verevening oudedagspensioen volgens de gebruikelijke regels -recht op bijzonder nabestaandenpensioen blijft intact

7 12 december 2006 ING NEDERLAND 7 Het DGA-pensioen en de PW 2007 Faillissement DGA en zijn pensioen: (1) Faillissement bij intern eigen beheer: “alles kwijt” (2) Persoonlijk faillissement DGA: pensioen buiten vennootschap blijft in principe buiten schot (3) Faillissement DGA met pensioen bij verzekeraar: “spelregels” schuldeisers vastgelegd in FW. (NB. faillissementsrisico DGA verder beperken door door DGA “aanvaarde begunstiging”)  Regering: door introductie PW verandert er niets t.o.v. huidige PSW-situatie!

8 12 december 2006 ING NEDERLAND 8 DGA-pensioen en de PW 2007 Waardeoverdracht  Switchen van eigen beheer naar verzekeren en v.v. blijft onder PW mogelijk  Waardeoverdracht moet “PW-proof”zijn en voldoen aan WLB 1964  Zo niet: toepassing art. 19b WLB 1964! Ontslag  Onder PW geen automatisch recht op tijdsevenredig pensioen meer  Ontslag en pensioen(gevolgen): zaak tussen DGA en NV/BV. Een punt van aandacht.

9 12 december 2006 ING NEDERLAND 9  Invoering PW: Fiscale behandeling DGA pensioen verandert niet (!) -Geheel of gedeeltelijk eigen beheer: (beperkende) collectieve gangbaarheidstoets UBLB 1965 -100% verzekerde DGA heeft dezelfde mogelijkheden als collectieve werknemer die optimaal gebruik maakt van Witteveen-wetgeving Fiscale behandeling DGA-pensioen en de PW 2007

10 12 december 2006 ING NEDERLAND 10 DGA-pensioen en de PW 2007  Redenen voor de DGA onder de PW te kiezen voor verzekeren: (1) Verzekeren biedt DGA meer fiscale ruimte: - minimumfranchise verzekeren € 11.872,-(2007) - minimumfranchise eigen beheer €17.324,-(2007) (2) Verzekeren biedt betere rechtsbescherming DGA- pensioen: - verzekerde DGA mag “glijclausule” hanteren - geheel of gedeeltelijke e.b. voerende DGA niet! (3) Faillissementsrisico is bij verzekeren beter uit te sluiten, bijv. door “aanvaarde begunstiging” bij B-polis N.B. verzekeren is niet “automatisch” keuze voor PW

11 12 december 2006 ING NEDERLAND 11 Het DGA-pensioen en de PW 2007 Concrete verzekeringsmogelijkheden onder PW: (1) Kapitaalverzekering met(fiscaal aanvaarde) pensioenclausule=(hybride) pensioen in de zin van de WLB 1964. Vennootschap treedt op als verzekeringnemer. Begunstiging wordt door DGA aanvaard. (2) Zakenpolis voor eigen beheer voerende DGA om vooroverlijdensrisico en premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid DGA af te dekken. (3) Eigen beheer gecombineerd met een verzekering van een onbepaald deel(is al een gangbare praktijk)

12 12 december 2006 ING NEDERLAND 12 Specifiek overgangsrecht DGA-pensioen  Wet Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet(I&APW) is bepalend voor de toekomst van het DGA-pensioen onder de PW  Wetsvoorstel I&APW op 5 december 2006 door EK aangenomen  Specifiek overgangsrecht DGA-pensioen verankerd in art. 8 I&APW

13 12 december 2006 ING NEDERLAND 13 Specifiek overgangsrecht DGA-pensioen Art. 8 I&APW:  Bestaande DGA-pensioenregelingen: PSW blijft nog 1 jaar na invoering PW van kracht.  Bestaande DGA-pensioenregelingen: - (PSW)pensioentoezegging is voor 1 januari 2007 door vennootschap aan DGA gedaan - 1-jarige overgangstermijn geldt niet alleen voor verzekeren, maar ook voor eigen beheer(meded. SoZaWe d.d. 26 oktober 2006)  Nieuwe DGA-pensioenregelingen - de DGA heeft zich op of na 1 januari 2007 deze hoedanigheid verworven - de DGA die op of na 1 januari 2007 een pensioentoezegging van de vennootschap krijgt. Nieuwe DGA pensioenregeling valt direct buiten de PW

14 12 december 2006 ING NEDERLAND 14 Specifiek overgangsrecht DGA-pensioen I&APW(DGA,overig I):  DGA pensioen/onderdeel collectieve pensioenregeling: in 2007 niet kiezen is in 2008 “automatisch” PW-regime  Premievrijmaken DGA-pensioen in 2007: - situatie ultimo 2007 is bepalend. De DGA kan uiterlijk op dat moment bepalen of het een PSW-pensioen moet zijn of niet. Zo ja, wordt het miv 2008 een PW-pensioen -DGA-pensioen/ondergebracht bij Pfds(bijv. BPF) is per definitie een PSW-pensioen en wordt per 2008 “automatisch” een PW-pensioen

15 12 december 2006 ING NEDERLAND 15 Specifiek overgangsrecht DGA-pensioen I&APW(DGA,overig II):  Fictieve dienstjaren ivm waardeoverdracht: -wijziging dienstverband “eigen BV’s - Art. 10a UBLB wordt aangepast waarmee deze optie wordt bestendigd(uitbreiding fisc. diensttijd DGA)  “Regeling voorwaarden pensioentoezeggingen (indirect)DGA’s”: -komt per 1 januari 2008 te vervallen -let op bewaking (tijdsevenredige)ontslagaanspraken ivm toepassing art. 19b WLB 1964(“prijsgeven ontslagaanspraken DGA”) Regel tijdig minimaal dezelfde ontslagaanspraken.

16 12 december 2006 ING NEDERLAND 16 Specifiek overgangsrecht DGA-pensioen I & APW (DGA-pensioen (III): •Holding B.V. als “pensioenlichaam” DGA-pensioen(“extern eigen beheer”): -zeer gangbare en traditionele dagelijkse DGA praktijk -niet aanpassing art. 19a WLB 1964 leidt tot forse uitvoeringslast MKB(TK 28/9/2006) -Regering 19/10/2006 knelpunt wordt opgelost: art. 19a WLB 1964 wordt alsnog “in orde gebracht”

17 12 december 2006 ING NEDERLAND 17  de alomtegenwoordige fiscale dimensie van het DGA-pensioen krijgt er in 2007 nog een “PW-overgangsdimensie”bij  Goede afweging wel of niet PW noodzakelijk  Het DGA-pensioen neemt m-e beschouwd (op termijn) afscheid van de PW  De fiscale behandeling van het DGA-pensioen verandert niet  De pensioenpartijen betrokken bij het DGA-pensioen hoeven zich in 2007 (opnieuw) niet te vervelen! Conclusies:


Download ppt "12 december 2006 ING NEDERLAND Peter Kwekel, JFZ Utrecht, 12 december 2006 DGA-pensioen 2007:”Afscheid nemen doet pijn(!?)”"

Verwante presentaties


Ads door Google