De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nieuwe opzet duale raadsvoorstellen Essentie Gorcumse model Raadsbijeenkomst 13 februari 2007 in vervolg op 21 september 2006.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nieuwe opzet duale raadsvoorstellen Essentie Gorcumse model Raadsbijeenkomst 13 februari 2007 in vervolg op 21 september 2006."— Transcript van de presentatie:

1 Nieuwe opzet duale raadsvoorstellen Essentie Gorcumse model Raadsbijeenkomst 13 februari 2007 in vervolg op 21 september 2006

2 Essentie Gorcumse Model Invulling geven aan kaderstellende rol gemeenteraad Handvat bieden voor controlerende rol gemeenteraad Ingang bieden voor vertegenwoordigende rol gemeenteraad Drie domeinen raad vertaald in nieuwe opzet raadsvoorstel

3 Raadsvoorstel & Kaderstellende rol Onderdeel beoogd effect = duidelijk maken wat u als raad wilt bereiken met het aangeven van kaders. Zoals: Geen overstromingen in binnenstad Fysiek fitte inwoners Gorcum Geen verkeersopstoppingen Arbeidsmarktgeschikte jongeren, enz. Het is de raad die dit moet vinden !

4 Raadsvoorstel & Kaderstellende rol Onderdeel inhoud/kaders = redengeving die uitmondt in kaders, veelal normering Bepaalde waterafvoercapaciteit als norm 100 % inwoners slagen jaarlijks voor Coopertest (direct op basis van steekproef) Infrastructuur zodanig dat verkeersdoorstroming voor alle deelnemers op alle trajecten genormeerd Opzet van brede school / welke functies samen

5 Raadsvoorstel & Kaderstellende rol Onderdeel financiele consequenties = welke middelen zijn met het besluit gemoeid Onderdeel besluit = wat is het voorstel waarover de raad een uitspraak moet doen / welke uitspraak wordt gevraagd Essentie is informatie toespitsen op kaderstellende relevantie voor raad !

6 Raadsvoorstel & controlerende rol Onderdeel inleiding / aanleiding = het waarom van het raadsvoorstel Onderdeel bestaand beleid = eerder beleidsmatig afgesproken Onderdeel betrokkenheid derden = wie kan wat / wie is waarvoor nodig Onderdeel risico’s en kansen = waar kunnen we tegenaan lopen / wat is mogelijk Onderdeel vervolgproces = verdere stappen

7 Raadsvoorstel & vertegenwoordigende rol Onderdeel fase trechter = waar staan we in het proces = wat mag verwachting zijn Onderdeel communicatie = omgang met externen / betrokkenen Onderdeel korte samenvatting inhoud en voorstel = wat is de boodschap Het is de raad die naar buiten moet kijken

8 Raadsvoorstel & Fase trechter Initiatieffase = bespreking die leidt tot verkennende opdracht (B&W werkt alternatieven uit / veelal scenario’s) Keuzefase = bespreking die leidt tot Hoofdlijnenkeuze, zoals structuurplan Verdiepingskeuze, zoals bestemmingsplan Uitbreidingskeuze, zoals taakveld WMO Herzieningskeuze, zoals n.a.v. evaluatie Uitvoeringsfase = bijv. beslissing op bezwaar

9 Raadsvoorstel recapitulerend Kaderstellende rol = iets vinden beoogd effect, inhoud / kaders, financiele gevolgen, besluit Controlerende rol = context inleiding/aanleiding, bestaand beleid, be- trokkenheid derden, risico’s of kansen, vervolgproces Vertegenwoordigende rol = van buiten fase trechter, communicatie, samengevat

10 Afsluitend Kaderstelling gaat vooraf aan uitvoering Kaderstelling vraagt als raad beleidsmatig iets vinden = richting geven Hoe meer focus op effecten, des te beter de kaderstelling wordt Oefenmateriaal te over, zoals programma- begroting, kadernota’s sport, infrastructuur, leisurenota, welzijnsaccommodatiebeleid Orienteer u op uw jaaragenda !

11 Trechtermodel (besluitvorming) Trechter is van oorsprong ontwikkeld vanuit denken in alternatieven Keuze: met name beleid (keuzes maken), of ‘’ja’’ of’ ’’nee’’ In jaaragenda raad fase trechter aangeven initiatieffase altenatieven keuze uitwerking RAAD COLLEGE RAAD COLLEGE RAAD afweging in begroting tijdens de uitvoering evaluatieRAAD Trechtermodel


Download ppt "Nieuwe opzet duale raadsvoorstellen Essentie Gorcumse model Raadsbijeenkomst 13 februari 2007 in vervolg op 21 september 2006."

Verwante presentaties


Ads door Google