De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Erfgoedcel Meetjesland 18 mei 2010 Dirk Vervenne juridische dienst 02/286 82 67.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Erfgoedcel Meetjesland 18 mei 2010 Dirk Vervenne juridische dienst 02/286 82 67."— Transcript van de presentatie:

1 Erfgoedcel Meetjesland 18 mei 2010 Dirk Vervenne juridische dienst dirk.vervenne@sabam.be 02/286 82 67

2 I.AUTEURSRECHT EN NABURIGE RECHTEN

3 1. wetgeving Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten (www.sabam.be, info & news, documenten downloaden, wetgeving) Internationale auteursrechtconventie van Bern van 9 september 1886 Conventie van Rome van 26 oktober 1961 inzake de bescherming van uitvoerende kunstenaars, producenten van fonogrammen en omroeporganisaties Europese richtlijnen KB’s enz.

4 2. wat is beschermd auteursrecht ‘werken van letterkunde of kunst’ (boeken, brochures, preken, toneel, dans, opera, muziek, films, tekeningen, schilderijen, gebouwen, beeldhouwwerken, foto’s, toegepaste kunst, kaarten, enz.) (art. 2 Conventie van Bern) rechten van de makers (schrijvers, componisten, regisseurs, fotografen, schilders, architecten, ontwerpers enz.) voorwaarden: concreet en origineel

5 2. wat is beschermd naburige rechten prestaties van uitvoerende kunstenaars (muzikanten, acteurs, circusartiesten, dirigenten, toneelregisseurs enz.) prestaties van producenten van fonogrammen (geluidsopnamen) prestaties van filmproducenten uitzendingen van omroepen

6 3. Welke rechten auteurs, uitvoerende kunstenaars en producenten van fonogrammen en films reproductie (papier, cd, dvd, pc, website enz.) publieke mededeling (concert, radio, tv, café, winkel enz.) verhuur en (openbare) uitlening auteurs: vertaling en bewerking

7 3. Welke rechten omroepen uitzenden, heruitzenden, kabel en satelliet reproductie (cd, dvd, pc, website enz.) mededeling op publiek toegankelijke plaats tegen betaling van inkom internet

8 4. enkele uitzonderingen (1) citaat ten behoeve van kritiek, polemiek, recensie, onderwijs, wetenschappelijke werkzaamheden of actualiteitsverslaggeving

9 4. enkele uitzonderingen (2) kosteloze mededeling in familiekring rechtspraak: –mededelingen buiten de familiekring zijn publiek –geen toelating nodig voor mededeling aan een beperkte groep van personen tussen wie een dermate nauwe band bestaat dat hij kan worden gelijkgesteld met een familiale band

10 5. enkele wettelijke licenties (1) = uitzonderingen waarvoor de auteurs, artiesten, producenten en/of omroepen een vergoeding krijgen reprografie: reproducties voor privégebruik van werken die op grafische dragers staan –artikelen en beeldende kunst: volledig –andere werken: gedeeltelijk –bladmuziek: niet vergoeding: Reprobel

11 5. enkele wettelijke licenties (2) thuiskopie: reproducties van geluids- en audiovisuele werken in de familiekring en alleen bestemd voor gebruik in de familiekring vergoeding: Auvibel leenrecht: uitlening met educatief of cultureel doel door officieel erkende instellingen vergoeding: Reprobel

12 6. beschermingsduur auteursrecht: 70 jaar na het overlijden van de auteur (of van de langstlevende coauteur) naburige rechten 50 jaar na de prestatie, vastlegging of eerste uitzending

13 II. SABAM

14 1. algemeen collectief beheer coöperatieve vennootschap muziek, audiovisuele werken, theater, beeldende kunsten, fotografie en literatuur

15 2. repertoire werken van eigen leden en van leden van buitenlandse verenigingen die Sabam vertegenwoordigt muziek: www.sabam.be, gebruikers - muziek, ik gebruik af en toe/dagelijks/online muziek, raadpleeg ons repertoire online

16 3. tarieven zie www.sabam.be, kolom gebruikers, documenten downloaden, tarieven e-licensing (openingspagina): aanvraag licentie en tarievensimulator indien geen toelating gevraagd, onvolledige of onjuiste aanvraag: verhoging met 40% indien toelating slechts gevraagd binnen de 48 uur voor de manifestatie: verhoging met 15% programma’s of playlists vragen: greet.vanmencxel@sabam.be, 02/286 85 32

17 4. andere auteursverenigingen SACD: film (fictie), theater en dans SCAM: film (non fictie) en literatuur SOFAM: fotografie en beeldende kunsten enz.

18 III. Billijke Vergoeding

19 publieke mededeling van muziekopnames www.ikgebruikmuziek.be: –tarieven –aangifte –nakijken of een zaal een jaarcontract heeft enz. www.eengemaakteaangifte.be: jaarcontracten Sabam én Billijke Vergoeding aanvraag minstens vijf werkdagen op voorhand

20 IV. portretrecht en recht op afbeelding reproductie of publieke mededeling van portret: –toestemming geportretteerde vragen (art. 10 auteurswet) –tot 20 jaar na overlijden –uitzondering: persvrijheid en vrijheid van meningsuiting afbeelding, maar geen portret –geen toestemming vereist –schadevergoeding indien fout en schade

21 V. privacywetgeving zie www.privacycommission.be

22 VI. enkele praktische gevallen: aan wie toestemming vragen?

23 enkele praktische gevallen (1) gebruik van muziekopnames –tijdens evenementen, feesten, tentoonstellingen enz: Sabam Billijke Vergoeding –op website achtergrondmuziek en < 15’: Unisono voorgrondmuziek of > 15’: Sabam en producent

24 enkele praktische gevallen (2) filmvertoningen: –producent, distributeur of A7A Groep (www.groupvideo.be) –Sabam (indien filmmuziek) –Billijke Vergoeding (indien filmmuziek) concerten: –Sabam vertoning tv-uitzendingen tegen betaling inkom: –omroep –Sabam (indien muziek) –Billijke Vergoeding (indien muziek) tentoonstelling van originele werken: –geen licentie nodig

25 enkele praktische gevallen (3) teksten, foto’s of tekeningen op website of in publicatie: –auteursvereniging (SABAM, SOFAM, SCAM), uitgever of auteur kopiëren van foto’s, teksten, tekeningen enz., bijvoorbeeld voor een tentoonstelling: –auteursvereniging (SABAM, SOFAM, SCAM), uitgever of auteur opname van een cd: –SABAM –Indien bestaande opname: platenmaatschappij

26 VII. meer informatie www.sabam.be www.bvergoed.be www.uradex.be (beheer rechten muzikanten) www.kunstenloket.be informatie over zakelijke en juridische aspecten van de artistieke activiteit, zowel voor artiesten als voor organisatoren http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/Intellectuele_E igendom –algemene informatie over auteursrecht, merken, octrooien enz. –Controledienst beheersvennootschappen


Download ppt "Erfgoedcel Meetjesland 18 mei 2010 Dirk Vervenne juridische dienst 02/286 82 67."

Verwante presentaties


Ads door Google